Ventilare
şi tratare a aerului
Daikin oferă cea mai largă gamă de unităţi de
ventilare DX de pe piaţă.
Având o varietate de soluţii de ventilare, de
la ventilare cu recuperarea căldurii, de mici
dimensiuni la centrale de tratare a aerului, de
mare capacitate, ajutăm la furnizarea unui mediu
proaspăt, sănătos şi confortabil în birouri, hoteluri,
magazine şi alte medii comerciale.
144
Ventilare
şi tratare a aerului
Portofoliul Daikin pentru aer proaspăt
147
Ventilare cu recuperare de căldură
148
VAM-FC
148
VH - încălzitor electric
150
VKM-GB(M)
151
Centrale de tratare a aerului Daikin cu conectare la DX
153
Avantaje
154
UNICAT NOU ADT-FDI - Unitate de aer proaspăt cu dimensiuni predefinite
155
Prezentarea generală a unităţilor VRV şi ERQ DX
156
Posibilităţi de control
157
Integrare cu CTA terţe
160
Vane de expansiune şi cutii de comandă
160
Procedura de selecţie
161
Rooftop
162
UATYQ-CY1
162
UATYP-AY1(B)
163
Pentru cele mai recente date, accesați my.daikin.eu.
145
Ventilare
Perdea de aer Biddle CYV
VAM - Ventilare cu recuperare de căldură
Conexiune plug-and-play ERQ/VRV la centrală de tratare a aerului Daikin
146
Ventilare
Daikin oferă o varietate de
soluţii pentru aer proaspăt
de la ventilare cu recuperarea căldurii, de mici dimensiuni la centrale de tratare a
aerului, de mare capacitate, pentru furnizarea aer ului proaspăt pentru locuinţe
sau spaţii comerciale, precum birouri, hoteluri, magazine şi altele.
Soluţii de ventilare
Daikin oferă soluţii de ventilare avansate, care pot fi uşor integrate în orice proiect.
Portofoliu unic printre producătorii de unităţi DX
Soluţii de calitate ridicată, care respectă cele mai ridicate standarde de calitate
Ventilare
ale Daikin
Integrare perfectă cu toate produsele, pentru a oferi cel mai bun climat
Recuperarea
interior
Umidificare
energiei
Toate produsele Daikin sunt conectate la un singur sistem de control complet
al sistemului HVAC
Ventilare cu recuperare de căldură - Ventilare cu recuperare de
Tratarea
căldură ca dotare standard
Filtrare
aerului
Ventilare adecvată este o componentă cheie a climatizării în cadrul clădirilor,
birourilor şi magazinelor, şi o componentă a cerinţelor europene. Unităţile de
recuperare a căldurii pot recupera atât căldura sensibilă, cât şi cea latentă,
reducând astfel semnificativ sarcina de condiţionare a aerului cu până la 40%.
Domeniul începe de la 150 m3/h până la 2.500 m3/h (VAM) şi poate atinge
Cele cinci componente ale calităţii aerului interior
25.000 m3/h (CTA modulară).
Ventilare: asigură furnizare de aer proaspăt
Recuperarea energiei: recuperează căldura şi
umiditatea din aerul evacuat pentru a maximiza
Ventilare cu conectare la DX - Controlul temperaturii aerului proaspăt
confortul şi eficienţa
Daikin oferă o gamă de unităţi de condensare cu inverter şi R-410A, care pot
Tratarea aerului: încălzeşte sau răceşte aerul
fi utilizate în combinaţie cu CTA Daikin, pentru controlul deplin asupra aerului
proaspăt introdus, maximizând confortul şi
proaspăt. La combinarea CTA şi a unităţilor exterioare Daikin, există 4 posibilităţi
minimizând sarcina instalaţiei de aer condiţionat
de control, care oferă flexibilitatea necesară oricărei instalaţii. Unităţile interioare pot
Umidificare: optimizează echilibrul dintre
fi combinate la aceeaşi unitate exterioară, pentru a reduce costurile de instalare.
umiditatea interioară şi exterioară
Pentru instalarea în tavan fals, unde spaţiul este o restricţie, VKM se poate integra
Filtrare: îndepărtează praful, poluanţii şi mirosurile
perfect pentru a furniza aer proaspăt la o temperatură confortabilă şi are şi un
din aer
element opţional de umidificare.
Portofoliul pentru aer proaspăt
150
500
1.000
2.000
2.500
15.000
25.000
[m3/h]
Schimb de căldură cu eficienţă
D-AHU MODULAR R
ridicată
Dimensiuni
compacte
Clasa A+ conform Eurovent
VAM-FC
Hârtie cu eficienţă
Debit de aer extins
energetică mai ridicată
Motoare ventilatoare EC
NOU
ADT-FDI - Soluţie de aer proaspăt cu dimensiuni predefinite
16 combinaţii cu dimensiuni predefinite
(UE şi CTA)
Cu schimbător DX
Proces simplu de comandă
VKM-GB(M)
Confort mărit
Selecţie rapidă în VRV xpress
Umidificator ca opţiune
Plug-and-play
D-AHU Modular R cu conectare la DX
Complet personalizabilă
4 tipuri de control
147
VAM-FC
Ventilare cu recuperare de
Aer viciat
evacuat după
Introducere aer proaspăt din exterior
schimbul de
căldură
căldură
Ventilare cu recuperare de căldură ca dotare standard
ʯ
Ventilare cu recuperarea energiei termice din aerul interior
ʯ
Soluţia ideală pentru magazine, restaurante sau birouri care necesită
Aer curat
spaţiul maxim al pardoselii pentru mobilier, decoraţiuni şi accesorii
introdus
ʯ
Răcire liberă (Free-Cooling) atunci când temperatura exterioară
după
este mai mică decât temperatura interioară (de exemplu, în timpul
Aer viciat din interior
schimbul de
nopţii)
căldură
ʯ
Consum redus de energie datorită motorului DC al ventilatorului,
special conceput
ʯ
Preveniţi pierderile de energie rezultate din supraventilarea, în timp
ce îmbunătăţiţi calitatea aerului din interior cu ajutorul senzorului
de CO2 opţional
Filtre de înaltă eficienţă, disponibile în categoriile
ʯ
Se poate utiliza ca unitate individuală sau se poate integra în
M6, F7, F8
sistemele Sky Air sau VRV
ʯ
Gamă largă de unităţi: un debit de aer cuprins între 150 şi 2.000 m³/h
ʯ
Filtre de praf medii şi fine opţionale, M6, F7, F8, pentru a satisface
ʯ
Nu este nevoie de ţevi pentru condens
cerinţele clientului sau legislaţia aplicabilă
ʯ
Poate funcţiona în condiţii de supra şi depresiune
ʯ
Timp de instalare mai scurt datorită reglării uşoare a debitului de
ʯ
Soluţie completă pentru aer proaspăt, Daikin furnizând atât
aer nominal, prin urmare, sunt necesare mai puţine clapete de aer
VAM/VKM, cât şi încălzitoare electrice
decât în cazul instalaţiilor tradiţionale
ʯ
Element de schimb de căldură special proiectat cu hârtie de înaltă
eficienţă (HEP)
Preveniţi pierderile de energie rezultate din supraventilarea cu ajutorul senzorului de CO2
O cantitate suficientă de aer proaspăt este necesară pentru a crea un mediu confortabil, dar ventilare constantă duce la risipă de energie.
Prin urmare, se poate instala un senzor opţional de CO2, care accelerează sau chiar opreşte sistemul de ventilare atunci când există suficient aer
proaspăt în cameră, economisind astfel energie.
Exemplu de funcţionare a unui senzor de CO2 într-o sală de şedinţe:
9.00
12.00
17.00
Scădere a debitului de aer şi o economie
de energie mai mare în comparaţie cu un
debit fix de ventilare
Mărire a
debitului
de aer şi
un confort
Atunci când în cameră se află mai multe
îmbunătăţit în
persoane, se va introduce mai mult
comparaţie cu
aer proaspăt pentru a menţine niveluri
un debit fix de
confortabile de CO2. Atunci când în cameră
ventilare.
se află mai puţine persoane, economia
de energie apare prin introducerea unei
cantităţi mai mici de aer proaspăt.
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
ora
Şedinţa de dimineaţă
Pauza de masă
Şedinţă
Nivel de CO2
Debit fix de ventilare
Debit de ventilare
Utilizarea senzorilor de CO2 are cel mai ridicat potenţial de economisire a energiei în clădirile unde gradul de ocupare fluctuează în timpul unei perioade de 24 de ore, nu se poate estima
şi are perioade de vârf la niveluri ridicate. Astfel de clădiri sunt: clădiri de birouri, clădiri administrative, magazine de retail şi malluri, cinematografe, săli de conferinţe, şcoli, cluburi de
divertisment şi cluburi de noapte. Reacţia unităţii de ventilare la fluctuaţiile nivelului de CO2 poate fi reglată uşor printr-o setare la faţa locului.
148
Ventilare cu recuperare de căldură
Hârtie de înaltă eficienţă
ÎN EXTERIOR
ÎN INTERIOR
Funcţionare a hârtiei de
SA
înaltă eficienţă.
27,4 °C
SA
Temperatura şi
30,6 °C
63% RH
umiditatea sunt
62% RH
schimbate între
Debit încrucişat de aer
straturi
RA
pentru schimbul de căldură
32 °C
RA
70% RH
26 °C
şi umezeală.
50% RH
Căptuşeală formată integral
RH: Umiditate relativă SA: aer introdus (în cameră) RA: aer evacuat (din cameră)
Ventilare
VAM
150FC
250FC
350FC
500FC
650FC
800FC
1000FC
1500FC
2000FC
Putere absorbită -
Mod schimb de căldură
Nom.
Ultra mare/
kW
0,132/0,111/
0,161/0,079/
0,071 (1)/0,057
0,147 (1)/0,101
0,188 (1)/0,114
0,320 (1)/0,241 (1)
0,360 (1)/0,309 (1)
0,617 (1)/0,463 (1)
0,685 (1)/0,575 (1)
50 Hz
mare/mică
0,058
0,064
(1)/0,020 (1)
(1)/0,049 (1)
(1)/0,063 (1)
/ 0,185 (1)
/0,198 (1)
/0,353 (1)
/0,295 (1)
Mod deviaţie
Nom.
Ultra mare/
kW
0,132/0,111/
0,161/0,079/
0,071 (1)/0,057 (1)/
0,147 (1)/0,101 (1)/
0,188 (1)/0,114 (1)/
0,320 (1)/0,241 (1)/
0,360 (1)/0,309 (1)/
0,617 (1)/0,463 (1)/
0,685 (1)/0,575 (1)/
mare/mică
0,058
0,064
0,020 (1)
0,049 (1)
0,063 (1)
0,185 (1)
0,198 (1)
0,353 (1)
0,295 (1)
Eficienţă schimb de Ultra mare/mare/mică
%
77,0 (2) / 72,0 (3) /
74,9 (2) / 69,5 (3) /
78,0 (2) / 71,6 (4) /
77,0 (2) / 70,2 (4) /
77,0 (2) / 69,8 (4) /
77,0 (2) / 67,8 (4) /
78,0 (2) / 70,2 (4) /
78,0 (2) / 69,5 (4) /
78,0 (2) / 70,2 (4) /
temperatură - 50 Hz
78,3 (2) / 72,3 (3)
76,0 (2) / 70,0 (3) /
79,3 (2) / 71,9 (4) /
78,8 (2) / 70,7 (4) /
79,1 (2) / 71,2 (4) /
78,2 (2) / 68,8 (4) /
78,6 (2) / 71,1 (4) /
79,6 (2) / 70,3 (4) /
79,6 (2) / 71,3 (4) /
/82,8 (2) /73,2 (3)
80,1 (2) / 72,0 (3)
84,1 (2) / 73,0 (4)
80,9 (2) / 71,3 (4)
81,1 (2) / 72,9 (4)
79,1 (2) / 69,6 (4)
80,2 (2) / 73,4 (4)
80,8 (2) / 71,0 (4)
80,6 (2) / 74,6 (4)
Eficienţă schimb
Răcire
Ultra mare/mare/mică
%
60,3 (2)/61,9 (2)/
60,3 (2)/61,2 (2)/
63,4 (2)/65,0 (2)/
60,3 (2)/63,4 (2)/
60,3 (2)/64,0 (2)/
62,4 (2)/63,6 (2)/
63,4 (2)/64,2 (2)/
63,4 (2)/65,0 (2)/
63,4 (2)/64,5 (2)/
conţinut de căldură
67,3 (2)
64,5 (2)
70,7 (2)
66,9 (2)
67,3 (2)
64,6 (2)
66,3 (2)
66,2 (2)
67,8 (2)
- 50 Hz
Încălzire
Ultra mare/mare/mică
%
66,6 (2)/67,9 (2)/
66,6 (2)/67,4 (2)/
67,6 (2)/68,9 (2)/
64,5 (2)/67,6 (2)/
65,5 (2)/67,7 (2)/
67,6 (2)/68,8 (2)/
68,6 (2)/69,4 (2)/
68,6 (2)/69,7 (2)/
68,6 (2)/69,5 (2)/
72,4 (2)
70,7 (2)
73,7 (2)
71,1 (2)
69,7 (2)
69,8 (2)
71,5 (2)
70,5 (2)
72,1 (2)
Mod de funcţionare
Mod schimb de căldură/mod deviaţie/mod împrospătare
Sistem de schimb de căldură
Schimb total de căldură cu debit încrucişat aer-aer (căldură sensibilă + latentă)
Element de schimb de căldură
Hârtie neinflamabilă procesată special
Dimensiuni
Unitate
Înălţime x lăţime x adâncime
mm
285x776x525
301x828x816
364x1.000x868
364x1.000x1.160
726x1.510x868
726x1.510x1.160
Greutate
Unitate
kg
24,0
33,0
51,0
54,0
63,0
128
145
Carcasă
Material
Tablă de oţel galvanizat
Ventilator - Debit de Mod schimb de căldură
Ultra mare/mare/mică
m³/h
150 (5)/140
250 (5)/230
350 (1)/320
500 (1)/410
650 (1)/545
800 (1)/725
1.000 (1)/950
1.500 (1)/1.350
2.000 (1)/1.880 (1)
aer - 50 Hz
(5)/105 (5)
(5)/155 (5)
(1)/210 (1)
(1)/310 (1)
(1)/450 (1)
(1)/665 (1)
(1)/820 (1)
(1)/1.230 (1)
/1.500 (1)
Mod deviaţie
Ultra mare/mare/mică
m³/h
150 (5)/140
250 (5)/230
350 (1)/320
500 (1)/410
650 (1)/545
800 (1)/725
1.000 (1)/950
1.500 (1)/1.350
2.000 (1)/1.880 (1)
(5)/105 (5)
(5)/155 (5)
(1)/210 (1)
(1)/310 (1)
(1)/450 (1)
(1)/665 (1)
(1)/820 (1)
(1)/1.230 (1)
/1.500 (1)
Ventilator - Presiune Ultra mare/mare/mică
Pa
90 (5)/87 (5)/
70 (5)/63 (5)/
103 (1)/93 (1)/
83 (1)/57 (1)/
100 (1)/73 (1)/
109 (1)/94 (1)/
147 (1)/135 (1)/
116 (1)/97 (1)/
132 (1)/118 (1)/
statică externă - 50 Hz
40 (5)
25 (5)
51 (1)
35 (1)
49 (1)
78 (1)
100 (1)
80 (1)
77 (1)
Filtru de aer
Tip
Ţesătură textilă fibroasă multidirecţională
Nivel de presiune
Mod schimb de căldură
Ultra mare/mare/mică
dBA
27,0/26,0/20,5
28,0/26,0/21,0
32,0/31,5/23,5
33,0/31,5/24,5
34,5/33,0/27,0
36,0/34,5/31,0
36,0/35,0/31,0
39,5/38,0/34,0
40,0/38,0/35,0
sonoră - 50 Hz
Mod deviaţie
Ultra mare/mare/mică
dBA
27,0/26,5/20,5
28,0/27,0/21,0
32,0/31,0/24,5
33,5/32,5/25,5
34,5/34,0/27,0
36,0/34,5/31,0
36,0/35,5/31,0
40,5/38,0/33,5
40,0/38,0/35,0
Domeniu de
Min.
°CDB
-15
funcţionare
Max.
°CDB
50
Umiditate relativă
%
80% sau mai puţin
Diametru tubulatură de conectare
mm
100
150
200
250
350
Alimentare electrică Fază/frecvenţă/tensiune
Hz/V
1~/50/60/220-240/220
Curent
Amperaj maxim pe siguranţă (MFA)
A
15,0
16,0
Consum specific de
Climat rece
kWh/(m².a)
-56,0 (6)
-60,5 (6)
-
energie (SEC)
Climat temperat
kWh/(m².a)
-22,1 (6)
-27,0 (6)
-
Climat cald
kWh/(m².a)
-0,100 (6)
-5,30 (6)
-
Clasa SEC
D / (6)
B / (6)
-
Debit maxim la ESP Debit
m³/h
130 (5)
207 (5)
-
de 100 Pa
Putere absorbită
W
129
160
-
Nivel de putere sonoră (LWa)
dB
40
43
48
50
51
53
55
57
Consum anual de energie electrică
kWh/a
18,9 (6)
13,6 (6)
-
Încălzire anuală
Climat rece
kWh/a
41,0 (6)
40,6 (6)
-
economisită
Climat temperat
kWh/a
80,2 (6)
79,4 (6)
-
Climat cald
kWh/a
18,5 (6)
18,4 (6)
-
(1) Se măsoară la curba ventilatorului 15. Consultaţi curbele ventilatorului. (2) Măsurat în conformitate cu JIS B 8628. (3) Măsurat la un debit de referinţă conform EN13141-7. (4) Măsurat conform EN308: 1997. (5) Curăţaţi filtrul când pictograma filtrului se afişează pe ecranul controlerului.
Curăţarea periodică a filtrului este importantă pentru calitatea aerului introdus şi pentru eficienţa energetică a unității. (6) Conform Regulamentului (UE) nr. 1254/2014. | Conform Regulamentului (UE) nr. 1253/2014. | La debitul de referinţă conform Regulamentului (UE) nr. 1254/2014.
149
Încălzitor electric pentru VAM
VH
Soluţie completă pentru aer proaspăt, Daikin furnizând atât VAM,
cât şi încălzitoare electrice
Confort sporit la temperaturi exterioare scăzute datorită aerului
exterior încălzit
Concept cu încălzitor electric integrat (fără accesorii suplimentare
necesare)
Senzor dublu de debit şi de temperatură
Setare flexibilă cu valoare setată reglabilă
Siguranţă sporită cu 2 întreruperi: manuală şi automată
Integrare cu BMS cu:
- Releu fără tensiune pentru indicarea erorilor
- Intrare de 0-10 Vc.c. pentru controlul valorii setate
ÎNCĂLZITOR ELECTRIC PENTRU VAM
VH
(VH)
Tensiune de alimentare
220/250 Vc.a. 50/60 Hz. +/-10%
Curent de ieşire (maximum)
19 A la 40°C (ambiant)
Senzor de temperatură
5 kohm la 25 °C (tabelul 502 1T)
Domeniu de control al temperaturii
0-40 °C/(0-10 V 0-100%)
Siguranţă de control
20 x 5 mm 250 mA
Indicatoare led
Alimentare pornită - galben
Încălzitor pornit - roşu (constant sau clipit, indicând controlul prin impulsuri)
Eroare debit de aer - roşu
Orificii de montaj
98 mm x 181 mm, central, orificii cu diametrul de ø 5 mm
Temp. maximă mediu ambiant lângă cutia de conexiuni
35 °C (în timpul funcţionării)
Întrerupere automată la temp. ridicată
Presetat la 100 °C
Întrerupere manuală la resetare la temp. ridicată
Presetat la 125 °C
Releu de funcţionare
1 A 120 Vc.a. sau 1 A 24 Vc.c
Intrare valoare de referinţă BMS
0-10 Vc.c
VH
1B
2B
3B
4B
4/AB
5B
Capacitate
kW
1
1
1
1,5
2,5
2,5
Diametru tubulatură
mm
100
150
200
250
250
300
VAM conectabilă
VAM150FC
VAM250FC
VAM500FC
VAM800FC
VAM800FC
VAM1500FC
-
VAM350FC
VAM650FC
VAM1000FC
VAM1000FC
VAM2000FC
Pentru selecţia capacităţii corespunzătoare, consultaţi programul de selecţie VAM.
150
VKM-GB/VKM-GBM
Ventilare, umidificare şi tratare
a aerului cu recuperare de
căldură
Preîncălzire sau răcire a aerului proaspăt pentru o sarcină
mai redusă asupra sistemului de aer condiţionat
ʯ
Ventilare cu recuperarea energiei termice din aerul interior
ʯ
Creează un mediu interior de calitate ridicată prin pretratarea
aerului proaspăt introdus
ʯ
Umidificarea aerului introdus menţine un nivel confortabil al
umidităţii interioare, chiar şi în timpul încălzirii
ʯ
Soluţia ideală pentru magazine, restaurante sau birouri care necesită
spaţiul maxim al pardoselii pentru mobilier, decoraţiuni şi accesorii
ʯ
Răcire liberă (Free-Cooling) atunci când temperatura exterioară
este mai mică decât temperatura interioară (de exemplu, în timpul
VKM80-100GB(M)
nopţii)
ʯ
Consum mai redus de energie datorită motorului DC al
ventilatorului
ʯ
Element de schimb de căldură special proiectat cu hârtie de înaltă
ʯ
Preveniţi pierderile de energie rezultate din supraventilare, în timp
eficienţă (HEP)
ce îmbunătăţiţi calitatea aerului din interior cu ajutorul senzorului
ʯ
Poate funcţiona în condiţii de supra şi depresiune
de CO2 opţional
ʯ
Timp de instalare mai scurt datorită reglării uşoare a debitului de
aer nominal, prin urmare, sunt necesare mai puţine clapete de aer
decât în cazul instalaţiilor tradiţionale
Exemplu de funcţionare: umidificare şi tratare a aerului (modul încălzire)1
Ventilator de evacuare
Elemente schimbător
Motor clapetă de aer
Schimbător DX (baterie cu expansiune directă)
de căldură
EA
Clapetă de aer
(evacuare aer în exterior)
OA
(aer proaspăt din exterior)
RA
(aer evacuat din cameră)
Ventilator introducere aer
SA (aer proaspăt introdus în cameră)
Cutie de componente electronice (cutie de comandă)
Comutator cu flotor
Electrovalvă
Element umidificator:
Utilizând principiul capilarităţii, apa
străbate elementul umidificatorului.
Aerul cald provenit de la schimbătorul
Apă
DX trece prin umidificator şi absoarbe
SA
DEBIT DE AER
umezeala.
Tăviţă pentru colectarea condensului
Evacuare condens
1 Exemplu VKM-GM
151
Exemplu VKM-GM
Ventilaţie, umidificare şi tratare a
aerului cu recuperare de căldură
Ventilaţie
VKM-GB/VKM-GBM
50GB
80GB
100GB
50GBM
80GBM
100GBM
Putere absorbită -
Mod schimb de Nom.
Ultra mare/
kW
0,270/0,230/
0,330/0,280/
0,410/0,365/
0,270/0,230/
0,330/0,280/
0,410/0,365/
50 Hz
căldură
mare/mică
0,170
0,192
0,230
0,170
0,192
0,230
Mod deviaţie
Nom.
Ultra mare/
kW
0,270/0,230/
0,330/0,280/
0,410/0,365/
0,270/0,230/
0,330/0,280/
0,410/0,365/
mare/mică
0,140
0,192
0,230
0,170
0,192
0,230
Sarcină de condiţionare Răcire
kW
4,71 / 1,91 / 3,5
7,46 / 2,96 / 5,6
9,12 / 3,52 / 7,0
4,71 / 1,91 / 3,5
7,46 / 2,96 / 5,6
9,12 / 3,52 / 7,0
aer proaspăt
Încălzire
kW
5,58 / 2,38 / 3,5
8,79 / 3,79 / 5,6
10,69 / 4,39 / 7,0
5,58 / 2,38 / 3,5
8,79 / 3,79 / 5,6
10,69 / 4,39 / 7,0
Eficienţă schimb de
Ultra mare/mare/mică
%
temperatură - 50 Hz
76/76/77.5
78/78/79
74/74/76.5
76/76/77.5
78/78/79
74/74/76.5
Eficienţă schimb conţinut Răcire
Ultra mare/mare/mică
%
64/64/67
66/66/68
62/62/66
64/64/67
66/66/68
62/62/66
de căldură - 50 Hz
Încălzire
Ultra mare/mare/mică
%
67/67/69
71/71/73
65/65/69
67/67/69
71/71/73
65/65/69
Mod de funcţionare
Mod schimb de căldură/mod deviaţie/mod împrospătare
Sistem de schimb de căldură
Schimb total de căldură cu debit încrucişat aer-aer (căldură sensibilă + latentă)
Element de schimb de căldură
Hârtie neinflamabilă procesată special
Umidificator
Sistem
-
Tip prin evaporare naturală
Dimensiuni
Unitate
Înălţime x lăţime x adâncime
mm
387x1.764x832
387x1.764x1.214
387x1.764x832
387x1.764x1.214
Greutate
Unitate
kg
94
110
112
100
119
123
Carcasă
Material
Tablă de oţel galvanizat
Ventilator - Debit de Mod schimb de căldură Ultra mare/mare/mică
m³/h
500/500/440
750/750/640
950/950/820
500/500/440
750/750/640
950/950/820
aer - 50 Hz
Mod deviaţie
Ultra mare/mare/mică
m³/h
500/500/440
750/750/640
950/950/820
500/500/440
750/750/640
950/950/820
Ventilator - Presiune
Ultra mare/mare/mică
Pa
210/170/140
210/160/110
150/100/70
200/150/120
205/155/105
110/70/60
statică externă - 50 Hz
Filtru de aer
Tip
Ţesătură textilă fibroasă multidirecţională
Nivel de presiune
Mod schimb de căldură Ultra mare/mare/mică
dBA
39/37/35
41,5/39/37
41/39/36,5
38/36/34
40/37,5/35,5
40/38/35,5
sonoră - 50 Hz
Mod deviaţie
Ultra mare/mare/mică
dBA
40/38/35,5
41,5/39/37
41/39/36,5
39/36/34,5
41/38/36
41/39/35,5
Domeniu de
În jurul unităţii
°CDB
0 °C~40 °CDB, RH de 80% sau mai puţin
funcţionare
Aer introdus
°CDB
-15°C~40 °CDB, RH de 80% sau mai puţin
Aer evacuat
°CDB
0 °C~40 °CDB, RH de 80% sau mai puţin
Temperatură la baterie Răcire/max./încălzire/min.
°CDB
-15/43
-15/43
Agent frigorific
Control
Vană de expansiune electronică
Tip
R-410A
GWP
2.087,5
Diametru tubulatură de conectare
mm
200
250
200
250
Racorduri conducte Lichid
Dext
mm
6,35
Gaz
Dext
mm
12,7
Alimentare cu apă
mm
-
6,4
Evacuare condens
PT3/4 filet extern
Alimentare electrică Fază/frecvenţă/tensiune
Hz/V
1~/50/220-240
Curent
Amperaj maxim pe siguranţă (MFA)
A
15
152
Soluţii cu centrale
de tratare a aerului Daikin
Veţi găsi alegerea potrivită
De ce să alegeţi centrale de tratare a aerului Daikin cu conectare la DX?
Simplificarea afacerii
Ghişeul unic
Abordarea unică a soluţiei complete Daikin ajută afacerile
Daikin este singurul producător global de pe piaţă
să propună soluţii îmbunătăţite, care să includă toate
capabil să ofere o soluţie cu adevărat plug-and-play,
categoriile de produse, pentru a îmbunătăţi rata de succes,
în care CTA-urile Daikin produse de Daikin Applied Europe
oferind clienţilor finali combinaţii de produse de neegalat
şi certificate de Eurovent oferă o compatibilitate standard
şi simplificând viaţa instalatorilor datorită produselor de
cu gama de unităţi exterioare VRV unice de la Daikin,
calitate furnizate de același producător. Spre deosebire de
pentru cea mai bună performanţă de pe piaţă.
alţi producători, Daikin nu utilizează produse de echipare
Această integrare unică a tuturor categoriilor de produse
originală în CTA-urile cu DX. Mulţi competitori oferă unităţi
sub aceeaşi umbrelă oferă consumatorilor siguranţă şi
exterioare DX cu echipare originală sau CTA cu echipare
valoare adăugată, promovând în acelaşi timp abordarea
originală, ceea ce creează probleme la apariţia defecţiunilor
soluţiei complete.
sau problemelor în timpul garanţiei. O sigură interfaţă
pentru afacerea dvs. impune Daikin ca fiind cea mai
Gamă completă de posibilităţi
bună alegere.
Datorită celei mai complete oferte de pe piaţă,
Instrumente ajutătoare
Daikin are soluţia pentru toate tipurile de aplicaţii
comerciale cu aer proaspăt. Daikin furnizează soluţii de
Selectarea unei CTA în combinaţie cu o unitate DX nu a
ventilare cu CTA, de la 2.500 m3/h până la 140.000 m3/h,
fost niciodată mai uşorară printre producători. Programul
fie cu recuperarea naturală a căldurii, fie în cadrul unor
de selecţie binecunoscut VRV xpress a fost modificat pentru
soluţii avansate de ventilare, în care unitatea exterioară
a integra combinaţii de CTA cu dimensiuni predefinite
VRV poate fi conectată la CTA Daikin, pentru cea mai
şi unităţi exterioare DX sau doar pentru a selecta unităţi
complexă climatizare. Controlul armonizat între unitatea
exterioare conectate la kituri de vană de expansiune.
exterioară VRV şi CTA oferă un control excepţional 24/7,
Dacă este necesară o selecţie mai complexă, noul Astra web
când sistemul este conectat la un iTM.
poate fi utilizat pentru a pregăti soluţii personalizate, unice,
pentru orice proiect.
Avantaje
Unic producător care oferă o gamă completă
Soluţie plug-and-play
Selecţie uşoară în
Compatibilitate directă cu iTM
xpress
VRV xpress care susţine afacerea cu CTA-uri
NOU
CTA cu mărimi predefinite + unităţi exterioare DX pentru aer
proaspăt NOU
153
Unitate de aer proaspăt cu dimensiuni predefinite
Noua soluţie
de aer proaspăt cu
dimensiuni predefinite
Comandaţi
CTA şi unitatea
exterioară
într-un
singur pas
Selecţie uşoară
Comandare uşoară
16 combinaţii preselectate - pentru a acoperi toate
CTA şi unitatea exterioară sunt selectate automat în VRV Xpress
nevoile de aer proaspăt din Europa
Unitatea exterioară corectă şi kiturile necesare
Instalare uşoară
de racordare la bateria CTA sunt montate şi
Acelaşi diametru al conductelor de la CTA la unitatea exterioară
configurate din fabrică.
Integrare directă în
Soluţie completă - Daikin vă pune la dispoziţie
soluţia completă
Ofertă de preţ rapidă
Selectaţi asemenea unei alte unităţi în programul
de selectare Xpress şi prezentaţi soluţia într-un
raport
Descărcaţi xpress acum cu noua combinaţie
cu dimensiuni predefinite de la
my.daikin.eu
Mai multe detalii în broşura dedicată
154
ADT-FDI
Unitate de aer proaspăt preselectată
Soluţie de aer proaspăt cu
dimensiuni predefinite
Soluţie premium de ventilare cu recuperarea căldurii
ʯ
Dimensiunile predefinite facilitează selecţia, ofertarea şi
comandarea
ʯ
Se conectează direct la unităţile exterioare DX preselectate
ʯ
Motorul cu eficienţă premium IE
ʯ
Schimbător de căldură cu eficienţă ridicată (recuperarea căldurii)
ʯ
Design compact
ʯ
Calitate a aerului interior în conformitate cu norma de igienă VDI
ʯ
Limite de funcţionare începând de la -20 °C până la o temperatură a
mediului ambiant de +46 °C
ʯ
Integrare directă cu intelligent Touch Manager pentru monitorizare
şi control
ADT03FDI-80
ADT03FDI-100
ADT03FDI-125
ADT04FDI-125
ADT04FDI-140
ADT04FDI-200
ADT05FDI-200
ADT05FDI-250
Debit de aer
Debit de aer valabil pentru
m3/h
2.200
2.700
3.200
3.600
4.100
4.700
5.500
6.200
răcire (1) şi încălzire (2)
Kit vană
Tip
EKEXV80
EKEXV100
EKEXV125
EKEXV125
EKEXV140
EKEXV200
EKEXV200
EKEXV250
de expansiune
Număr
1
Cutie de comandă
Tip
EKEQFCBA
Număr
1
Unitate exterioară
Tip
ERQ100AV1
ERQ125AV1
ERQ140AV1
ERQ200AW1
ERQ250AW1
Număr
1
Clasă energetică
Clasa energetică Eurovent
A+
A
A+
A
A+
A
Conform Dir. privind proiectarea ecologică
ErP 2018
Tehnologie de
Iarna
Nom.
%
Schimbător de căldură de sorbţie
recuperare a căldurii
Tehnologie de
Iarna
Nom.
%
81,5
79,2
76,9
81,1
79,6
77,8
79
77,4
recuperare a căldurii
ESP
Nom.
Pa
200
SFPv
Nom.
W/(m3/s)
1.388
1.508
1.660
1.402
1.512
1.637
1.456
1.575
Putere absorbită ventilator introducere aer Nom.
W
0,53
0,7
0,92
0,89
1,08
1,35
1,4
1,72
Clasă filtru
Introducere
F7+ F7
Extracţie
F7+ F7
Dimensiuni
Unitate
Înălţime
mm
1.540
1740
Lăţime
mm
2.500
2.620
2.780
Adâncime
mm
990
1.200
1.400
Greutate
kg
549
659
840
Putere totală absorbită
Nom.
kW
1,55
2
2,3
2,25
2,63
3,15
3,25
3,86
Alimentare electrică
Tensiune electrică
V/fază/Hz
230 V/1~/50 Hz
400 V/3~/50 Hz
Deschidere uşă (în direcţia aerului introdus)
Dreapta
ADT06FDI-250
ADT07FDI-250
ADT07FDI-140
ADT07FDI-200
ADT08FDI-200
ADT09FDI-200
ADT09FDI-250
ADT10FDI-250
Debit de aer
Debit de aer valabil pentru
m3/h
6.900
7.400
8.000
8.700
10.000
11.500
13.200
14.900
răcire (1) şi încălzire (2)
Kit vană
Tip
EKEXV250
EKEXV140
EKEXV200
EKEXV250
EKEXV250
de expansiune
Număr
1
2
Cutie de comandă
Tip
EKEQFCBA
Număr
1
2
Unitate exterioară
Tip
ERQ250AW1
ERQ140AV1
ERQ200AW1
ERQ250AW1
Număr
1
2
2
2
Clasă energetică
Clasa energetică Eurovent
A
A+
A
A+
A
A+
Conform Dir. privind proiectarea ecologică
ErP 2018
Tehnologie de
Iarna
Nom.
%
Schimbător de căldură de sorbţie
recuperare a căldurii
Tehnologie de
Iarna
Nom.
%
77,9
80,2
79,3
78,1
78,4
79,7
77,9
80,2
recuperare a căldurii
ESP
Nom.
Pa
200
SFPv
Nom.
W/(m3/s)
1.580
1.438
1.491
1.581
1.429
1.438
1.569
1.397
Putere absorbită ventilator introducere aer Nom.
W
1,86
1,82
2,04
2,35
2,48
2,82
3,54
3,62
Clasă filtru
Introducere
F7+ F7
Extracţie
F7+ F7
Dimensiuni
Unitate
Înălţime
mm
1920
2.180
2.460
2.570
Lăţime
mm
2.980
3.100
3.150
2.980
3.100
Adâncime
mm
1.400
1.600
1940
2.300
Greutate
kg
887
1.063
1.489
1.594
1.973
Putere totală absorbită
Nom.
kW
4,14
4,07
4,48
5,08
5,37
6,06
7,44
7,6
Alimentare electrică
Tensiune electrică
V/fază/Hz
400 V/3~/50 Hz
Deschidere uşă (în direcţia aerului introdus)
Dreapta
(1) Răcire: temp. interioară: 27 °CDB, 19,0 °CWB, temp. exterioară: 35 °CDB, lungime echivalentă conducte: 5 m, diferenţă de nivel: 0 m
(2) Încălzire: temp. interioară: 20 °CDB, temp. exterioară: -15 °CDB, lungime echivalentă conducte agent frigorific: 5 m, diferenţă de nivel: 0 m
155
Pachetul Daikin pentru aer proaspăt - prezentare generală
De ce să utilizaţi unităţi de condensare VRV şi ERQ pentru conectarea
la centrale de tratare a aerului?
Eficienţă ridicată
Pompele de căldură Daikin sunt renumite pentru
în modul răcire, în timp ce aerul exterior este prea
eficienţa lor energetică ridicată. Integrarea CTA cu un
rece pentru a fi introdus în stare netratată. În acest caz,
sistem cu recuperarea căldurii este şi mai eficientă,
căldura din birouri este pur şi simplu transferată pentru
deoarece un sistem de birou poate fi în mod frecvent
a încălzi aerul proaspăt introdus.
Aer exterior = 10°C
Aer proaspăt introdus la 21 °C.
Diferenţa de temperatură faţă de
aerul exterior este încălzită gratuit prin
recuperarea căldurii de la sistemul de
aer condiţionat
Temperatura interioară de 22 °C
necesită răcire din cauza radiaţiei
solare. Căldura în exces poate fi
transferată la CTA
Răspuns rapid la sarcinile oscilante care duce
Proiectare şi instalare uşoare
la niveluri ridicate de confort
Sistemul este uşor de proiectat şi instalat deoarece nu
Unităţile ERQ şi VRV de la Daikin răspund rapid la
sunt necesare sisteme suplimentare, precum centrale
fluctuaţiile din temperatura aerului introdus, rezultând
termice, rezervoare şi racorduri de gaz.
o temperatură interioară constantă şi niveluri sporite
De asemenea, acest lucru reduce investiţia totală
de confort pentru utilizatorul final. Gama VRV, cea
aferentă sistemului şi costurile de funcţionare.
mai avansată, îmbunătăţeşte confortul şi mai mult,
furnizând încălzire continuă şi în timpul degivrării.
Pachetul Daikin pentru aer proaspăt
Dacă soluţia de aer proaspăt cu dimensiuni predefinite nu se potriveşte nevoii dvs
Conexiune plug-and-play între VRV/ERQ şi întreaga gamă modulară D-AHU
Cu kituri de vană de expansiune şi de control sudate montate din fabrică
VRV IV sau unitate de
condensare ERQ
Pachet pentru aer proaspăt
montat şi sudat în fabrică
Vană de expansiune
electronică (EKEXV)
Cutie de comandă
(EKEQ)
156
Pachetul Daikin pentru aer proaspăt - sisteme de control
Pentru maximizarea flexibilităţii la instalare
sunt furnizate 4 tipuri de sisteme de control
Control W: controlul standard al temperaturii aerului (temperatura
Control Z: controlul temperaturii aerului (temperatura de aspiraţie,
de refulare a aerului, temperatura de aspiraţie, temperatura camerei)
temperatura camerei) prin intermediul controlului Daikin (nu este
prin intermediul unui controler DDC, uşor de configurat
necesar un controler DDC)
Control X: controlul precis al temperaturii aerului (temperatura de
Control Y: controlul temperaturii agentului frigorific (Te/Tc) prin
refulare a aerului, temperatura de aspiraţie, temperatura camerei) cu
intermediul sistemului de control Daikin (nu este necesar un
un controler DDC preprogramat (pentru aplicaţii speciale)
controler DDC)
1. Control W (control TS/TR/TROOM):
2. Control X (control TS/TR/TROOM):
Controlul temperaturii aerului prin controlerul DDC
Controlul precis al temperaturii aerului prin controlerul DDC
Temperatura camerei este controlată ca o funcţie a aspiraţiei sau
Temperatura camerei este controlată în funcţie de aspiraţia sau
refulării de aer de la centrala de tratare a aerului (selecţie a clientului).
refularea centralei de tratare a aerului (la alegerea clientului).
Controlerul DDC transformă diferenţa de temperatură dintre valoarea
Controlerul DDC transformă diferenţa de temperatură dintre valoarea
de referinţă şi temperatura aerului de aspiraţie (sau cea a aerului de
de referinţă şi temperatura aerului de aspiraţie (sau cea a aerului de
refulare sau a camerei) într-un semnal proporțional de 0-10 V, care
refulare sau a camerei) într-o tensiune de referinţă (0-10 V) care este
este transferat la cutia de comandă Daikin (EKEQFCBA). Această
transferată la cutia de comandă Daikin (EKEQFCBA). Această tensiune
tensiune modulează cerinţele de capacitate ale unităţii exterioare.
de referinţă va fi utilizată ca valoare de intrare principală pentru
controlul frecvenţei compresorului.
SAU
SAU
CTA
CTA
TEXT
EXT
T
R
TEXT
EXT
TR
0-10V
Cutie de comandă
0-10V
Cutie de comandă
DDC
Daikin: EKEQFCBA
+
DDC
Daikin: EKEQFCBA
+
TO
A
TE T
C
TO
A
TE TC
T
S
T
S
-
-
TROOM
TROOM
3. Control Y (control TE/TC):
4. Control Z (TS/TROOM):
Prin temperatură fixă de evaporare/condensare
Controlul CTA asemenea unei unităţi interioare VRV cu aer
Clientul poate seta o temperatură ţintă de evaporare sau de
proaspăt 100%
condensare. În acest caz, temperatura camerei este controlată numai
Permite controlul CTA asemenea unei unităţi interioare VRV. Adică,
indirect. O telecomandă cu fir Daikin (BRC1D52 sau BRC1E52A/B -
controlul temperaturii se va baza pe temperatura aerului evacuat
opţională) trebuie conectată pentru configurarea iniţială, dar care nu
din cameră în CTA. Este necesar BRC1D52 sau BRC1E52A/B în timpul
mai este necesară în timpul funcţionării.
funcţionării. Singurul control care permite combinarea simultană a
altor unităţi interioare la CTA.
CTA
TEXTEXT
TR
BRC1D*
Cutie de comandă
TEXT
EXT
TR
BRC1E*
EKEQFCBA
+
Cutie de comandă
TE TC
BRC1D*
TTOA
TS
EKEQMCBA (VRV IV)
+
-
BRC1E*
EKEQDCB (ERQ)
TOA
TE T
C
TS
-
TROOM
SAU
T
ROOM
TS = Temperatură aer introdus
TR = Temperatură aer evacuat
TOA = Temperatură aer exterior
TROOM = Temperatură aer din cameră
TEXT = Temperatură aer extras
TE
= Temperatură de evaporare
TC = Temperatură de condensare
Kit opţional
Caracteristici
Posibilitate W
Controler standard DDC, care nu necesită preconfigurare
Posibilitate X
EKEQFCBA
Este necesar controlerul preconfigurat DDC
Posibilitate Y
Dacă se utilizează temperatura fixă de evaporare, valoarea setată nu poate fi setată de la telecomandă
EKEQDCB
Cu telecomanda cu infraroşu BRC1D52 sau BRC1E52A/B de la Daikin
Posibilitate Z
EKFQMCBA*
Controlul temperaturii utilizând temperatura de aspiraţie a aerului sau temperatura camerei (prin senzorul de comandă la distanţă)
* EKEQMCB (pentru aplicaţii multi)
157
Pachetul Daikin pentru aer proaspăt - conexiuni la VRV
- pentru capacităţi mai mari (de la 8 la 54 CP)
O soluţie avansată pentru aplicaţiile pereche şi multi
Unităţi controlate prin inverter
Recuperarea căldurii, pompă de căldură
R-410A
Controlul temperaturii camerei prin intermediul sistemului de control Daikin
Este disponibilă o gamă largă de kituri vană de expansiune
Este utilizată BRC1E52A/B pentru stabilirea temperaturii setate
(conectată la EKEQMCBA)
Se poate conecta la toate sistemele de recuperare a căldurii şi pompe de căldură VRV
Control W, X, Y pentru pompa de căldură VRV IV
Control Z pentru toate unităţile exterioare VRV
Conducte de agent frigorific
F1-F2
Alt tip de comunicare
158
Pachetul Daikin pentru aer proaspăt - conexiuni la ERQ
ERQ - pentru capacităţi mai mari
(de la clasa 100 la 250)
O soluţie de aer proaspăt de bază pentru aplicaţii pereche
Unităţi controlate prin inverter
Pompă de căldură
R-410A
Este disponibilă o gamă largă de kituri vană de expansiune
Perfectă pentru centralele de tratare a aerului Modular de la Daikin
Pachetul Daikin pentru aer proaspăt oferă o soluţie completă plug-and-play, care
conţine centrale de tratare a aerului, ERQ sau o unitate de condensare VRV şi sistemul
de control pentru toate unităţile (EKEQ, EKEX, controler DDC), montat şi configurat în
ERQ-AW1
fabrică. Cea mai uşoară soluţie cu un singur punct de contact.
Ventilare
ERQ
100AV1
125AV1
140AV1
Domeniu de capacitate
CP
4
5
6
Capacitate de răcire Nom.
kW
11,2
14,0
15,5
Capacitate de încălzire Nom.
kW
12,5
16,0
18,0
Putere absorbită
Răcire
Nom.
kW
2,81
3,51
4,53
Încălzire
Nom.
kW
2,74
3,86
4,57
EER
3,99
3,42
COP
4,56
4,15
3,94
Dimensiuni
Unitate
Înălţime x lăţime x adâncime
mm
1.345x900x320
Greutate
Unitate
kg
120
Carcasă
Material
Tablă din oţel galvanizat vopsită
Ventilator - Debit
Răcire
Nom.
m³/min
106
de aer
Încălzire
Nom.
m³/min
102
105
Nivel de putere sonoră Răcire
Nom.
dBA
66
67
69
Nivel de presiune
Răcire
Nom.
dBA
50
51
53
sonoră
Încălzire
Nom.
dBA
52
53
55
Domeniu de
Răcire
Min./Max.
°CDB
-5/46
funcţionare
Încălzire
Min./Max.
°CWB
-20/15,5
Temperatură la baterie Încălzire/Min./Răcire/Max.
°CDB
10/35
Agent frigorific
Tip
R-410A
Cantitate
kg
4,0
TCO₂eq
8,4
GWP
2.087,5
Control
Vană de expansiune (tip electronic)
Racorduri conducte Lichid
Dext
mm
9,52
Gaz
Dext
mm
15,9
19,1
Evacuare condens
Dext
mm
26x3
Alimentare electrică Fază/frecvenţă/tensiune
Hz/V
1N~/50/220-240
Curent
Amperaj maxim pe siguranţă (MFA)
A
32,0
Ventilare
ERQ
125AW1
200AW1
250AW1
Domeniu de capacitate
CP
5
8
10
Capacitate de răcire Nom.
kW
14,0
22,4
28,0
Capacitate de încălzire Nom.
kW
16,0
25,0
31,5
Putere absorbită
Răcire
Nom.
kW
3,52
5,22
7,42
Încălzire
Nom.
kW
4,00
5,56
7,70
EER
3,98
4,29
3,77
COP
4,00
4,50
4,09
Dimensiuni
Unitate
Înălţime x lăţime x adâncime
mm
1.680x635x765
1.680x930x765
Greutate
Unitate
kg
159
187
240
Carcasă
Material
Tablă din oţel galvanizat vopsită
Ventilator - Debit
Răcire
Nom.
m³/min
95
171
185
de aer
Încălzire
Nom.
m³/min
95
171
185
Nivel de putere sonoră Nom.
dBA
72
78
Nivel de presiune sonoră Nom.
dBA
54
57
58
Domeniu de
Răcire
Min./Max.
°CDB
-5/43
funcţionare
Încălzire
Min./Max.
°CWB
-20/15
Temperatură la baterie Încălzire/Min./Răcire/Max.
°CDB
10/35
Agent frigorific
Tip
R-410A
Cantitate
kg
6,2
7,7
8,4
TCO₂eq
12,9
16,1
17,5
GWP
2.087,5
Control
Vană de expansiune electronică
Racorduri conducte Lichid
Dext
mm
9,52
Gaz
Dext
mm
15,9
19,1
22,2
Alimentare electrică Fază/frecvenţă/tensiune
Hz/V
3N~/50/400
Curent
Amperaj maxim pe siguranţă (MFA)
A
16
25
159
Integrare cu centrale de tratare a aerului terţe
Integrarea ERQ şi VRV terţe în centrale de tratare a aerului
o gamă largă de kituri vană de expansiune şi cutii de comandă
Tabel de combinaţii
Cutie de comandă
Kit vană de expansiune
Conexiune
EKEQDCB
EKEQFCBA
EKEQMCBA
EKEXV50
EKEXV63
EKEXV80
EKEXV100
EKEXV125
EKEXV140
EKEXV200
EKEXV250
EKEXV400
EKEXV500
mixtă cu unităţi
Control Z
Control W, X, Y
Control Z
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
interioare VRV
ERQ100
P
P
-
-
P
P
P
P
-
-
-
-
-
Monofazic
ERQ125
P
P
-
-
P
P
P
P
P
-
-
-
-
ERQ140
P
P
-
-
-
P
P
P
P
-
-
-
-
Nu este posibil
ERQ125
P
P
-
-
P
P
P
P
P
-
-
-
-
Trifazic
ERQ200
P
P
-
-
-
-
P
P
P
P
P
-
-
ERQ250
P
P
-
-
-
-
-
P
P
P
P
-
-
VRV III
-
-
n1
n1
n1
n1
n1
n1
n1
n1
n1
n1
n1
Obligatoriu
VRV IV H/P /
Posibil (nu este
Seria VRV IV-W
-
P (1 -> 3)
n2
n2
n2
n2
n2
n2
n2
n2
n2
n2
n2
obligatoriu)
Seria VRV IV-S
VRV IV H/R
-
-
n1
n1
n1
n1
n1
n1
n1
n1
n1
n1
n1
Obligatoriu
Seria VRV IV-i
P (aplicaţie pereche): combinaţia depinde de capacitatea centralei de tratare a aerului.
n1 (aplicaţie multi) - combinaţie de CTA şi unităţi interioare VRV DX (obligatoriu). Pentru a determina cantitatea precisă, consultaţi manualul de date tehnice.
n2 (aplicaţie multi) - combinaţie de CTA şi unităţi interioare VRV DX (neobligatoriu). Pentru a determina cantitatea precisă, consultaţi manualul de date tehnice.
Cutia de comandă EKEQFA poate fi conectată la unele tipuri de unităţi exterioare VRV IV (cu cel mult 3 cutii/unitate). Nu combinaţi unităţile de comandă EKEQFA cu unităţi interioare DX VRV, unităţi interioare RA sau cutii hidro.
Tabel de capacităţi
Răcire
Încălzire
Capacitate admisă schimbător de
Volum admis schimbător
Capacitate admisă schimbător de
Volum admis schimbător
Clasa EKEXV
căldură (kW)
de căldură (dm3)
Clasa EKEXV
căldură (kW)
de căldură (dm3)
Minimă
Standard
Maximă
Minimă
Maximă
Minimă
Standard
Maximă
Minimă
Maximă
50
5,0
5,6
6,2
1,33
1,65
50
5,6
6,3
7,0
1,33
1,65
63
6,3
7,1
7,8
1,66
2,08
63
7,1
8,0
8,8
1,66
2,08
80
7,9
9,0
9,9
2,09
2,64
80
8,9
10,0
11,1
2,09
2,64
100
10,0
11,2
12,3
2,65
3,30
100
11,2
12,5
13,8
2,65
3,30
125
12,4
14,0
15,4
3,31
4,12
125
13,9
16,0
17,3
3,31
4,12
140
15,5
16,0
17,6
4,13
4,62
140
17,4
18,0
19,8
4,13
4,62
200
17,7
22,4
24,6
4,63
6,60
200
19,9
25,0
27,7
4,63
6,60
250
24,7
28,0
30,8
6,61
8,25
250
27,8
31,5
34,7
6,61
8,25
400
35,4
45,0
49,5
9,26
13,2
400
39,8
50,0
55,0
9,26
13,2
500
49,6
56,0
61,6
13,2
16,5
500
55,1
63,0
69,3
13,2
16,5
Temperatura de evaporare la saturaţie: 6 °C
Temperatura de condensare la saturaţie: 46 °C
Temperatura aerului: 27 °CDB/19 °CWB
Temperatura aerului: 20 °CDB
EKEXV - kit vană de expansiune pentru aplicaţiile de tratare a aerului
Ventilare
EKEXV
50
63
80
100
125
140
200
250
400
500
Dimensiuni
Unitate
mm
401x215x78
Greutate
Unitate
kg
2,9
Nivel de presiune sonoră Nom.
dBA
45
Domeniu de
Temperatură Încălzire Min.
°CDB
10 (1)
funcţionare
la baterie
Răcire Max.
°CDB
35 (2)
Agent frigorific
Tip/GWP
R-410A / 2.087,5
Racorduri conducte Lichid
Dext
mm
6,35
9,52
12,7
15,9
(1) Temperatura aerului de intrare în baterie în modul încălzire se poate reduce la -5 °CDB. Pentru mai multe informaţii, contactaţi distribuitorul local. (2) Umiditate relativă de 45%.
EKEQ - cutie de comandă pentru aplicaţiile de tratare a aerului
Ventilare
EKEQ
FCBA
DCB
MCBA
Aplicaţie
A se vedea nota
Pereche
Multi
Unitate exterioară
ERQ / VRV
ERQ
VRV
Dimensiuni
Unitate
mm
132x400x200
Greutate
Unitate
kg
3,9
3,6
Alimentare electrică Fază/frecvenţă/tensiune
Hz/V
1~/50/230
Combinaţia dintre EKEQFCBA şi ERQ se realizează în cadrul unei aplicaţii pereche. EKEQFCBA poate fi conectată la unele tipuri de unităţi exterioare VRV IV cu cel mult 3 cutii de comandă.
Nu este permisă combinaţia cu unităţi interioare DX, cu cutii hidro, cu unităţi exterioare RA etc. Pentru detalii, consultaţi schema tabelului de combinaţii a unităţii exterioare.
160
Selecţie
Selecţia aplicaţiilor pereche
Unitatea exterioară este conectată la O SINGURĂ BATERIE
(cu un singur circuit sau cu cel mult 3 circuite întrepătrunse),
utilizând până la 3 cutii de comandă
Combinaţia cu o unitate interioară nu este permisă
Funcţionează numai cu control X, W, Y
Pasul 1: Capacitate CTA obligatorie
Pasul 3: Selecţia cutiei de comandă
O CTA cu dublu flux, recuperarea căldurii şi aer proaspăt 100%
În acest caz particular, comanda va funcţiona cu controlul precis al
urmează să fie instalată în Europa, unde temperatura exterioară
temperaturii aerului. Numai controlul W sau X permit acest lucru.
pentru dimensionare este de 35 °CDB, iar temperatura ţintă a aerului
Deoarece consultantul doreşte utilizarea unui modul DDC standard,
introdus pentru aerul proaspăt este de 25 °CDB. Calculele de sarcină
cutia EKEQFCBA cu control W permite configurarea uşoară datorită
indică o capacitate obligatorie de 45 kW.
valorilor presetate în fabrică.
La verificarea în tabelul de capacităţi EKEXV, pentru funcţionarea în
modul răcire, 40 kW se încadrează în clasa 400 a vanei.
Deoarece 40 kW nu este capacitatea nominală, este necesară o
ajustare a clasei. 40/45=0,89 şi 0,89 x 400=356. Prin urmare, clasa de
capacitate a kitului vanei de expansiune este de 356.
Pasul 2: Selecţia unităţii exterioare
Pentru această CTA, se va utiliza un model de pompă de căldură
VRV IV cu încălzire continuă (seria RYYQ-T). Pentru o capacitate de
40 kW la 35 °CDB, este necesară o unitate exterioară de 14 CP
(RYYQ14T). Clasa de capacitate a unităţii exterioare de 14 CP este de
350. Raportul total de conectare al sistemului este de 356/350=102%,
prin urmare, se încadrează în domeniul 90-110%.
Selecţia aplicaţiilor pereche
Unitatea exterioară poate fi conectată la MAI MULTE BATERII
(şi la cutiile lor de comandă)
De asemenea, se pot conecta unităţi interioare,
dar acest lucru nu este obligatoriu
Funcţionează numai cu control Z
Pasul 1: Capacitate CTA obligatorie
Pasul 3: Selecţia cutiei de comandă
O CTA cu dublu flux, recuperarea căldurii şi aer proaspăt 100%
În acest caz particular, singurul control disponibil este controlul Z,
urmează să fie instalată în Europa, unde temperatura exterioară
iar combinaţia de CTA şi unităţi interioare VRV DX necesită o cutie de
pentru dimensionare este de 35 °CDB, iar temperatura ţintă a aerului
comandă EKEQMCBA.
introdus pentru aerul proaspăt este de 25 °CDB. În plus, pentru
această clădire, la această unitate exterioară se vor conecta 5 unităţi
tip casetă cu jet circular FXFQ50A.
Calculele de sarcină indică o capacitate necesară de 20 kW pentru
CTA şi de 22,5 kW pentru unităţile interioare. La verificarea în
tabelul de capacităţi EKEXV, pentru funcţionarea în modul răcire,
20 kW se încadrează în clasa 200 a vanei. Deoarece 22,4 kW nu este
capacitatea nominală, este necesară o ajustare a clasei. 20/22,4=0,89
şi 0,89x200=178. Prin urmare, clasa de capacitate a kitului vanei
de expansiune este de 178. Clasa totală de capacitate a sistemului
unităţii interioare este de 178+250=428
Pasul 2: Selecţia unităţii exterioare
Pentru acest sistem, în care o CTA este conectată la unităţi interioare,
utilizarea unei unităţi de recuperare a căldurii este obligatorie. După
consultarea manualului de date tehnice pentru REYQ-T, capacitatea
totală necesară de 42,5 kW necesită un model REYQ16T de 16 CP. Acesta
va furniza 45 kW la o temperatură proiectată de 35 °CDB. Această unitate
are o clasă de capacitate de 400. Raportul total de conectare al sistemului
este de 428/400=107%, prin urmare, se încadrează în domeniul 50-110%.
161
UATYQ-CY1
Rooftop
ʯ
Concept plug-and-play uşor de instalat + configuraţie cu instalare
unică; nu sunt necesare conducte suplimentare deoarece partea
interioară şi cea exterioară sunt preconectate
ʯ
Compresor scroll fiabil şi cu eficienţă ridicată
ʯ
Domeniu larg de funcţionare
ʯ
Designul cu parte superioară plată al unităţii permite utilizarea
UATYQ-CY1
maximă a spaţiului de depozitare şi al containerului
ʯ
Sunt posibile funcţia Free-Cooling şi aspirația de aer proaspăt cu
economizorul opţional
ʯ
Aer evacuat şi introdus convertibil: ventilatorul poate fi montat în
două direcţii
ʯ
Agentul frigorific preîncărcat din fabrică garantează funcţionarea
curată şi eficientă
ʯ
Ventilatorul cu acţionare prin curea permite reglarea volumului de
aer şi a presiunii statice după caz
ʯ
Fulie reglabilă a ventilatorului, ca dotare standard, pentru a satisface
Telecomandă
o gamă largă de volume de aer introdus şi presiuni statice externe
ʯ
Baterie tratată anticoroziv
Unitate interioară
UATYQ
250CY1
350CY1
450CY1
550CY1
600CY1
700CY1
900CY1
Capacitate de răcire Nom.
kW
27,34
35,58
44,72
55,69
66,82
72,60
93,10
Capacitate de încălzire Nom.
kW
24,91
34,79
41,79
53,93
61,69
69,61
87,90
Putere absorbită
Răcire
Nom.
kW
8,14
10,78
13,04
16,74
19,65
21,61
28,47
Încălzire
Nom.
kW
7,33
10,84
12,86
15,54
18,58
21,42
27,90
EER
3,36
3,30
3,43
3,33
3,40
3,36
3,27
COP
3,40
3,21
3,25
3,47
3,32
3,25
3,15
Evaporator
Debit de aer
Răcire
m³/min
93,6
121,8
160,2
189,6
206,7
235,02
271,84
Presiune statică externă
Pa
147
206
206
Racorduri conducte evaporator
Dimensiune evacuare condens Dext
mm
25,4
-
Condensator
Dimensiuni
Unitate
Înălţime
mm
1.150
1.028
1.130
1.048
1.302
1.454
1.454
Lăţime
mm
1.638
2.209
2.209
Adâncime
mm
2.063
2.113
2.670
2.670
Greutate
Unitate
kg
445
580
610
830
880
1.020
1.020
Carcasă
Culoare
Gri deschis
Debit de aer
Răcire
cfm
8.230
12.000
12.100
12.900
20.200
21.200
-
Domeniu de
Răcire
Min.~Max.
°CDB
0~52
-
funcţionare
Încălzire
Min.~Max.
°CWB
-15~18
-
Nivel de presiune sonoră Nom.
dBA
68
64
65
68
70
70
Nivel de putere sonoră Nom.
dBA
82
83
87
90
90
Agent frigorific
Tip
R-410A
R-410A
GWP
2.087,5
2.087,5
Cantitate
TCO₂eq
12,7
12,1
15
18,2
21,7
24,2
-
kg
6,1
5,8
7,2
8,7
10,4
11,6
-
Alimentare electrică Fază/frecvenţă/tensiune
Hz/V
3~/50/380-415
3~/50/380-415
(1) Toate unităţile sunt testate şi respectă ISO5151. (2) Nivelurile de presiune sonoră sunt măsurate în conformitate cu standardul JIS B 8616. (3) Toate calculele de performanţă respectă strict standardul Eurovent.
Economizor opţional
Unitate interioară
ECONO
250AY1
350AY1
450AY1
550AY1
600AY1
700AY1
900AY1
Dimensiuni
Unitate carcasată Înălţime
mm
534
534
Lăţime
mm
1.440
1.430
1.458
1.460
Adâncime
mm
1.144
1.124
1.564
1.682
Greutate
Unitate
kg
51
42
43
53
54
69
78
Ambalaj
Greutate
kg
152
140
141
165
166
181
-
Ventilator
Debit de aer
Răcire
Nom.
l/s
1.560
2.030
2.670
3.160
3.445
3.917
4.553
cfm
3.300
4.300
5.650
6.700
7.300
8.300
9.600
Alimentare electrică Tensiune
V
24 DC
24 DC
Opţiune pentru
UATYQ250CY1
UATYQ350CY1
UATYQ450CY1
UATYQ550CY1
UATYQ600CY1
UATYQ700CY1
UATYQ900CY1
Standard de încercare
ISO 13253
ISO 13253
*Notă: câmpurile albastre conţin date preliminare
162
UATYP-AY1(B)
Rooftop
ʯ
Concept plug-and-play uşor de instalat + configuraţie cu instalare
unică; nu sunt necesare conducte suplimentare deoarece partea
interioară şi cea exterioară sunt preconectate
ʯ
Agentul frigorific preîncărcat din fabrică garantează funcţionarea
curată şi eficientă
ʯ
Ventilatorul cu acţionare prin curea permite reglarea volumului de
aer şi a presiunii statice după caz
ʯ
Designul cu parte superioară plată al unităţii permite utilizarea
UATYP-AY1(B)
maximă a spaţiului de depozitare şi al containerului
ʯ
Compresor scroll fiabil şi cu eficienţă ridicată
ʯ
Baterie tratată anticoroziv
Telecomandă
Unitate interioară
UATYP
C10AY1
C10AY1
Capacitate de răcire Nom.
kW
101,11
109,61
Capacitate de încălzire Nom.
kW
102,29
126,31
Putere absorbită
Răcire
Nom.
kW
43,17
48,20
Încălzire
Nom.
kW
41,67
46,80
EER
2,34
2,27
COP
2,45
2,70
Evaporator
Debit de aer
Răcire
m³/min
312
354
Presiune statică externă
Pa
Racorduri conducte evaporator
Dimensiune evacuare condens Dext
mm
Condensator
Dimensiuni
Unitate
Înălţime
mm
1.974
Lăţime
mm
2.252
Adâncime
mm
3.180
Greutate
Unitate
kg
1.510
1.600
Carcasă
Culoare
Material
Oţel slab aliat galvanizat
Debit de aer
Răcire
cfm
20.000
Domeniu de
Răcire
Min.~Max.
°CDB
funcţionare
Încălzire
Min.~Max.
°CWB
Nivel de putere sonoră Nom.
dBA
Agent frigorific
Tip
GWP
Cantitate
TCO₂eq
23,9
35,5
kg
13,5 / 20,0
20,0
Alimentare electrică Fază/frecvenţă/tensiune
Hz/V
3~/50/380-415
(1) Toate unităţile sunt testate şi respectă ISO5151. (2) Nivelurile de presiune sonoră sunt măsurate în conformitate cu standardul JIS B 8615. Poziţia de măsurare este la 1 m în faţa unităţii şi la 1 m sub unitate. (3) Denumirea se bazează pe ciclul de răcire.
163