Tehnologiile şi
standardele VRV IV
Noile sisteme VRV IV stabilesc noi standarde
avangardiste în ceea ce priveşte randamentul
climatizării. Simplitate a proiectării,
oferind instalare rapidă, flexibilitate deplină cu
nivel sporit de eficienţă şi confort. Aflaţi mai
multe detalii despre noutăţile revoluţionare pe
www.daikineurope.com/vrviv
16
VRV IV =
3 standarde revoluţionare
› Temperatură variabilă a agentului frigorific
› Încălzire continuă în timpul degivrării
› Configurator VRV
+ tehnologii de bază unice pentru VRV IV
› Compresor cu inverter de concepţie nouă
› PCB răcit cu agent frigorific
› Schimbător de căldură cu 4 suprafețe
› Control predictiv
› Motor DC al ventilatorului rotorului exterior
17
Temperatură
variabilă a agentului frigorific
Cea mai importantă realizare
de la compresorul cu inverter
Graţie tehnologiei revoluţionare a temperaturii
variabile a agentului frigorific (VRT), VRV IV reglează
în mod continuu turaţia compresorului cu inverter
Cerinţă de răcire
şi temperatura agentului frigorific în modurile răcire
și încălzire, furnizând capacitatea necesară pentru a
Punct proiectat
satisface sarcina aferentă clădirii, la cel mai ridicat nivel
Reglează capacitatea
al eficienţei sezoniere în mod permanent!
prin controlul Te
pentru a satisface
sarcina (se evită
supracapacitatea şi
Eficienţă sezonieră mărită cu 28%
funcţionarea pornit/
Prima comandă de compensare a condiţiilor meteo de
oprit)
pe piaţă
Graţie temperaturilor de refulare mai ridicate (care
previn curenţii de aer rece), confortul clientului este
garantat
Te va
riabilă
Cum funcţionează?
Te fixă
Standardul VRF
Capacitatea este controlată numai prin variaţia turaţiei
compresorului cu inverter
VRV IV de la Daikin
Controlul temperaturii variabile a agentului frigorific
Efic
ienţă cu temperatura variabilă
Creştere eficienţă
a agentului frigorific
pentru economie de energie în condiţii de sarcină parţială.
Capacitatea este controlată de compresorul cu inverter şi
de variaţia dintre temperatura de evaporare (Te) şi cea de
UNICAT
condensare (Tc) a agentului frigorific în vederea atingerii
celui mai ridicat nivel al eficienţei sezoniere.
20 °
25 °
30 °
35 ° Temperatură exterioară
Temperatura de evaporare poate varia între 3 şi 16 °,
UNICAT
cel mai larg domeniu de pe piaţă.
Calculaţi beneficiile temperaturii
variabile a agentului frigorific pentru
proiectul dumneavoastră, utilizând
calculatorul pentru soluţiile sezoniere:
http://extranet.daikineurope.com/en/software/
downloads/solutions-seasonal-simulator/default.jsp
Poveste de succes
Cât de eficientă este tehnologia pompelor de
căldură VRV IV?
Test în condiţii reale: un consum de energie cu
46% mai mic
Testul a demonstrat faptul că utilizând aerul, o sursă
inepuizabilă şi gratuită de energie, sistemul VRV IV
Un test în teren, desfăşurat în cadrul unui lanţ de magazine
oferă o soluţie completă şi ecologică pentru încălzire,
de îmbrăcăminte din Germania a demonstrat faptul că
răcire şi ventilare pentru aplicaţii comerciale. De
sistemul inovator Daikin VRV IV furnizează o eficienţă
asemenea, testul a confirmat un alt aspect: companiile
energetică substanţial mai bună decât modelele anterioare.
pot identifica şi controla risipa de energie numai prin
monitorizarea atentă şi inteligentă a sistemelor de
climatizare. Iar acesta este unul din serviciile oferite de
Rezultatele testului au concluzionat că noul sistem VRV IV a
Daikin.
consumat cu 60% mai puţină energie decât sistemul VRV III,
în special în modul răcire. În medie, economiile totale de
energie în modul încălzire au fost de 20%.
18
Urmăriţi pe
8 moduri diferite pentru
maximizarea eficienţei şi
https://www.youtube.com/
confortului
DaikinEurope
Pentru eficienţa energetică maximă şi satisfacţia
clienţilor, unitatea exterioară trebuie să se adapteze
la temperatura de evaporare/condensare în punctul
optim pentru acea aplicaţie.
Cum se setează modurile diferite?
Configuraţi modul principal
Definiţi modul în care sistemul
de funcţionare al sistemului
reacţionează la fluctuaţiile sarcinilor
Pasul 1
Pasul 2
Automat*
Acolo unde se aşteaptă o creştere rapidă a sarcinii, precum sălile de conferinţă.
Temperatura de evaporare și temperatura de condensare sunt
Puternic
Viteza de reacţie rapidă la fluctuaţiile de sarcină are prioritate, furnizând ca
selectate automat, în funcţie de temperatura mediului ambiant
rezultat o refulare temporară de aer mai rece.
Viteză de reacţie rapidă
Eficienţă de vârf
Rapid
Identic cu modul de mai sus, dar cu un răspuns mai lent decât în modul puternic.
Acest mod este cel adecvat pentru cele mai multe aplicaţii pentru birouri şi este
Echilibrul perfect:
Atinge eficienţă de vârf pe tot parcursul anului,
Încet*
modul configurat din fabrică.
reacţionează rapid în cele mai toride zile
Echilibrul perfect: Viteză de reacţie mai lentă cu eficienţă de vârf.
Cu sensibilitate ridicată
Oferă clienţilor alegeri pentru setarea temperaturii din baterie, ceea ce previne
Te ţintă poate fi selectată între 7 °C şi 11 °C
Puternic
curenţii de aer rece. O viteză rapidă de reacţie la fluctuaţiile de sarcină are
prioritate, furnizând ca rezultat o refulare temporară de aer mai rece.
Rapid
Identic cu modul de mai sus, dar cu un răspuns mai lent.
Viteză de reacţie rapidă
Eficienţă de vârf
Temperatura aerului refulat rămâne aproximativ constantă.
Încet
Adecvat pentru camere cu tavane joase.
Eficienţă de vârf tot timpul anului
Eco
Temperatura din baterie nu se modifică în funcţie de sarcina fluctuantă.
Adecvat pentru camere de computere. Adecvat pentru camere cu tavane joase.
Este modul în care funcţionează majoritatea sistemelor VRF de la alţi producători
De bază
Fără submoduri
şi poate fi utilizat pentru toate tipurile de aplicaţii generale. Adecvat pentru
Standardul VRF curent
camere de computere. Adecvat pentru camere cu tavane joase.
* Setare din fabrică
VRV III 20 CP (2 module)
VRV IV 18 CP (1 modul)
Date măsurate
Perioada
martie 2012-februarie 2013
martie 2013-februarie 2014
Magazin de îmbrăcăminte Unterhaching (Germania)
Medie (kWh/lună)
2.797
1.502
Suprafaţă utilă: 607 m²
Total (kWh)
33.562
18.023
Costuri cu energia: 0,18 €/kWh
Sistemul luat în calcul la determinarea consumului:
Total (€)
6.041
3.244
- Pompă de căldură VRV IV cu încălzire continuă;
- Casete cu jet circular (fără panou cu autocurăţare);
Anual (cost
9,9
5,3
operaţional/m² (€/m²)
- VAM pentru ventilare (2 unităţi VAM2000);
- Perdea de aer Biddle.
Economii de 46% = 2.797 €
19
Încălzire
continuă
în timpul degivrării
VRV IV continuă să asigure încălzire chiar şi în modul
Urmăriţi pe
de degivrare, furnizând răspunsul la orice dezavantaje
percepute privind utilizarea unei pompe de căldură în
cadrul unui sistem de încălzire monovalentă.
https://www.youtube.com/
Confort interior continuu garantat de elementul
DaikinEurope
unic de acumulare a căldurii şi de degivrarea
alternativă
O alternativă inovativă la sistemele de încălzire
tradiţionale
Pompele de căldură sunt cunoscute pentru eficienţa
energetică ridicată, dar acestea acumulează gheaţă
în timpul operaţiei de încălzire pe unitatea exterioară,
iar aceasta trebuie eliminată periodic cu ajutorul unei
funcţii de degivrare care inversează ciclul frigorific. Acest
lucru cauzează o scădere temporară a temperaturii şi
Temperatura camerei
niveluri reduse de confort în interiorul clădirii. Degivrarea
poate dura peste 10 minute (în funcţie de mărimea
sistemului) şi se produce cel mai des între -7 şi +7 °C,
când nivelurile umidităţii din aer sunt ridicate. Cantitatea
de apă din aer îngheaţă pe baterie, ducând, în primul
rând, la o performanţă scăzută, şi, în cele din urmă, la
VRV IV
niveluri reduse de confort. Sistemul VRV IV a schimbat
Punct de referinţă VRF
ΔT
paradigma de încălzire prin furnizarea căldurii chiar în
timpul operaţiei de degivrare, reducând astfel scăderea
de temperatură din interior şi asigurând un confort
permanent.
Timp
Cum funcţionează?
UNICAT
Element de acumulare a căldurii
Degivrare alternativă
Pentru sistemele de pompă de căldură VRV IV cu
La toate sistemele cu multe unităţi, numai o baterie
o singură unitate se utilizează un singur element
este degivrată la un moment dat, garantând
de acumulare a căldurii. Având la bază materiale
confortul continuu pe durata întregului proces.
care îşi schimbă starea, acest element furnizează
energie pentru a degivra unitatea exterioară.
Bateria unităţii exterioare se
dezgheaţă …
… cu energia stocată în
elementul de acumulare a
căldurii …
… în timp ce în interior este păstrată
Bateria unităţii exterioare se dezgheaţă …
o temperatură confortabilă.
… la un moment dat …
… în timp ce în interior este păstrată o temperatură confortabilă.
Disponibil la:
Disponibil la:
Pompă de căldură
Pompă de căldură
Recuperarea căldurii
VRV pentru înlocuire
RYYQ8-20T(8)
RYYQ16-54T(8)
REYQ10-54T
RXYQQ16-42T
RXYQ16-54T(8)
RQCEQ280-848P
VRV răcit cu apă nu are cicluri de degivrare
20
Configurator VRV
Urmăriţi pe
Program pentru punere în funcţiune,
configurare şi personalizare simplificate
Interfaţă grafică
Gestionaţi sistemele în exact acelaşi mod,
https://www.youtube.com/
din mai multe locaţii
DaikinEurope
Obţinerea setărilor iniţiale
Program de configurare pentru punere în
funcţiune simplificată
Configuratorul VRV este o soluţie software avansată
care permite configurarea şi punerea în funcţiune cu
Punere în funcţiune
uşurinţă a sistemului:
simplificată
Mai puţin timp necesar pe acoperiş pentru
configurarea unităţii exterioare
Pot fi gestionate, în exact acelaşi mod, mai multe
Obţinerea setărilor iniţiale
sisteme din locaţii diferite, furnizând astfel o punere
ale sistemului
în funcţiune simplificată pentru contracte importante
Interfaţa uşor de utilizat
Setările iniţiale de pe unitatea exterioară pot fi
înlocuieşte butoanele
obţinute cu uşurinţă
Afişaj cu 7 segmente
pentru o diagnoză rapidă şi precisă
Afişajul unităţii exterioare pentru setări rapide la faţa
locului şi citirea uşoară a erorilor, împreună cu indicarea
parametrilor de service pentru verificarea funcţiilor de
bază.
Raport de erori uşor de citit
Un meniu clar care indică setări rapide şi uşoare la
faţa locului
Indicare a parametrilor de funcţionare de bază pentru
verificarea rapidă a funcţiilor de bază: presiune
ridicată, presiune scăzută, frecvenţă şi timp de
funcţionare, istoric al compresoarelor, temperatura
Afişaj cu 7 segmente şi 3 cifre
conductei de refulare/aspiraţie
Nu trebuie să demontaţi panoul frontal de mari
dimensiuni al unităţii datorită accesului de service
Disponibil la:
Recuperarea căldurii
Pompă de căldură
VRV pentru înlocuire
REYQ-T
RYYQ-T(8)
RXYQQ-T
RXYQ-T(8)
RXYSCQ-TV1 (numai configuratorul, fără afişajul cu 7 segmente)
RXYSQ-TV1/TY1 (numai configuratorul, fără afişajul cu 7 segmente)
SB.RKXYQ-T (numai configuratorul, fără afişajul cu 7 segmente)
21
Tehnologii de bază
unice pentru VRV IV
Compresor de
37
concepţie nouă
brevete
Inverter complet
Motor cu 6 poli cu eficienţă ridicată
Permite temperatura variabilă a agentului frigorific
Un câmp magnetic cu 50% mai puternic
şi curenţi de pornire scăzuţi
şi o eficienţă mai mare a turaţiei
Control continuu al capacităţii
Procesul de tixoturnare
Compresor cu motor DC cu reluctanţă
Volumul comprimat se măreşte cu 50% graţie
Eficienţă mărită în comparaţie cu motoarele
unui material nou, cu o rezistenţă ridicată,
AC prin utilizarea simultană a cuplului normal
turnat în stare semitopită
şi de reluctanţă
Magneţi din neodim puternici, care generează
un cuplu ridicat în mod eficient
Circuitul de ulei de înaltă presiune reduce
pierderile prin frecare
PCB răcit cu agent frigorific
Răcire fiabilă deoarece nu este influenţată de
temperatura mediului ambiant
Cutie de conexiuni de dimensiuni mai reduse
pentru o trecere mai lină a aerului prin
schimbătorul de căldură, crescând
eficienţa schimbului cu 5%
6
brevete
UNICAT
Schimbător de căldură cu
4 suprafțe şi 3 rânduri
Suprafaţă de schimb de căldură cu până
la 50% mai mare (până la 235 m2), ducând
la o eficienţă cu 30% mai mare
10
brevete
22
UNICAT
Ţinta
Funcţia de control
VRF general:
Timp dublu faţă de VRV IV
predictiv (PCF)
t
2t
Valorile ţintă se ating mai repede
(VRV IV)
(VRF general)
Atingerea valorilor ţintă fără suprasolicitare şi fără risipă,
VRV IV cu PCF
ceea ce duce la o eficienţă îmbunătăţită
VRF general cu control PI
Capacitate/temperatură a agentului frigorific urmărite
Numărul mare de sisteme Daikin, care se află deja în
exploatare şi care sunt monitorizate de programul i-NET,
VRV IV: PCF
ne pune în poziţia unică de a putea analiza aceste date şi
Compresorul funcţionează cu date predictive pentru control
Timp
de a dezvolta funcţia de control predictiv.
înjumătăţit
Rezultatul: convergenţă rapidă către temperatura dorită
faţă de VRF
şi reducerea funcţionării inutile a compresorului
general
VRF general: Control PI
Compresorul funcţionează numai cu răspuns de la sistemul de control
Rezultatul: funcţionare inutilă şi timp mai lung până la atingerea valorii
setate dorite
Motor DC al ventilatorului
UNICAT
Motor DC cu rotor exterior, pentru o eficienţă
Motor convenţional cu rotor interior
Rotor exterior Daikin
mai mare
Diametrul mai mare al rotorului duce la o forţă mai
mare pentru acelaşi câmp magnetic, ceea ce duce la
eficienţă mai bună
Controlul mai bun permite mai multe trepte ale
ventilatorului pentru corelarea cu capacitatea reală
F
DC inverter cu undă sinusoidală
F
Optimizarea curbei undei sinusoidale duce la o rotire
mai lină a motorului şi la o eficienţă îmbunătăţită a
Rotor
Stator
Stator
Rotor
acestuia.
Motor DC al ventilatorului
Utilizarea unui motor DC pentru ventilator oferă
îmbunătăţiri substanţiale în eficienţa de exploatare în
comparaţie cu motoarele AC convenţionale, în special
la turaţii scăzute.
Schimbător de căldură standard
Schimbător de căldură e-pass
Schimbător de căldură e-pass
Intrare 85 °C
Intrare 85 °C
Optimizarea amplasării căilor schimbătorului de căldură
55 °C
43 °C
previne transferul de căldură din secţiunea de vapori
supraîncălziți către secţiunea de lichid subrăcit, permiţând
27 °C
55 °C
27 °C
60 °C
o utilizare mai eficientă a schimbătorului de căldură.
50 °C
55 °C
Ieşire 45 °C
Ieşire 45 °C
Consum de energie
Funcţia i-demand
Limită predefinită
Limitează consumul maxim de energie.
Noul senzor de curent, recent introdus, minimizează
diferenţa dintre consumul real şi cel predefinit de energie.
Timp
23