Sisteme exterioare VRV
O soluţie pentru fiecare aplicaţie
34
Unităţi
exterioare
VRV
Recuperarea căldurii
40
REYQ-T
44
Selectorul de racord (cutia BS)
46
BS1Q-A
46
BS-Q14AV1
47
Pompă de căldură
48
RYYQ-T(8) / RXYQ-T(8)
52
RXYSCQ-TV1
60
RXYSQ-TV1 / RXYSQ-TY1
61
SB.RKXYQ-T
70
RTSYQ-PA
75
RXYCQ-A
76
VRV pentru înlocuire
79
RQCEQ-P3
82
RQYQ-P/RXYQQ-T
83
VRV răcit cu apă
84
RWEYQ-T8
93
RWEYQ-T9
94
35
36
Prezentarea
funcţiilor
Cea mai
Încălzire
Cea mai
Produs
Gama nouă
largă gamă
continuă
largă gamă
unic
(vara
de cutii BS
unică
2017)
Pompă de
Pompă de
Pompa de
Recuperare
căldură
Recuperarea
căldură
Seria
căldură
a căldurii
VRV IV
Seria
VRV
Seria
Seria
căldurii
VRV IV
VRV IV-S
VRV III-C
VRV IV
VRV III
fără
VRV IV-i
Classic
VRV IV-W
VRV IV-W
+
VRV IV
cu încălzire
(compactă)
pentru
pentru
încălzire
continuă
înlocuire
înlocuire
continuă
RXYSCQ-TV1
RQYQ-P
REYQ-T
RYYQ-T
RXYQ-T(9)
RXYSQ-TV1
SB.RKXYQ-T
RTSYQ-PA
RXYCQ-A
RQCEQ-P
RWETQ-T8
RWEYQ-T9
RXYQQ-T
RXYSQ-TY1
Pagina
40
50
50
58
76
88
94
99
99
110
120
Temperatură variabilă a agentului frigorific
Încălzire continuă
-
-
(cu element de acumulare a căldurii)
Încălzire continuă
-
-
(degivrare alternativă)
Configurator VRV
Afişaj cu 7 segmente
Încărcare automată cu agent frigorific
Verificare a cantităţii de agent frigorific
Mod silenţios de noapte
-
-
Funcţie nivel de zgomot scăzut
-
-
Se poate conecta la unităţi interioare
moderne (Daikin Emura, Nexura)
(2)
(1)
(2)
Conectabil la cutii hidro cu temperatură
redusă pentru apă caldă
Conectabil la cutii hidro cu temperatură
ridicată pentru apă caldă
(1)
Compresoare inverter
PCB răcit cu agent frigorific
()
indisponibilă pe
RXYSQ4,5,6,8TY1
Schimbător de căldură cu 4 suprafețe
-
-
Compresor DC fără perii şi cu reluctanţă
DC inverter cu undă sinusoidală
Motor DC al ventilatorului
-
-
Schimbător de căldură e-Pass
-
-
Funcţia i-demand
Funcţie demand manual/
limitarea puterii
(1) Unitate la comandă specială. Contactaţi reprezentantul local de vânzări.
(2) Conectaţi VRV sau unităţi interioare moderne.
37
Unităţi exterioare
Prezentarea unităţilor
Model
Denumire produs
p.
4
5
6
8
10
12
13
14
16
18
20
22
24
26
28
Cea mai bună soluţie de eficienţă şi confort
Soluţie complet integrată cu recuperarea căldurii pentru eficienţă maximă
Acoperă toate cerinţele termice ale unei clădiri prin intermediul unui singur
punct de contact: control precis al temperaturii, ventilare, apă caldă, centrale
de tratare a aerului şi perdele de aer Biddle
Încălzire şi producere de apă caldă gratuite datorită recuperării căldurii
REYQ-T
40
Confortul personal perfect pentru clienţi/locatari prin încălzire şi răcire
simultană
Încorporează standardele şi tehnologiile VRV IV, precum temperatura
variabilă a agentului frigorific şi încălzirea continuă
Permite răcirea tehnică
Cea mai largă gamă de cutii BS de pe piaţă
Soluţia optimă oferită de Daikin pentru un confort superior
Încălzire continuă în timpul degivrării
Acoperă toate cerinţele termice ale unei clădiri prin intermediul unui singur
punct de contact: control precis al temperaturii, ventilare, apă caldă, centrale
RYYQ-T(8)
de tratare a aerului şi perdele de aer Biddle
Se poate conecta la unităţi interioare moderne (Daikin Emura, Nexura)
Încorporează standardele şi tehnologiile VRV IV, precum temperatura
50
variabilă a agentului frigorific şi încălzirea continuă
Soluţia oferită de Daikin pentru confort şi consum scăzut de energie
Acoperă toate cerinţele termice ale unei clădiri prin intermediul unui singur
52
punct de contact: control precis al temperaturii, ventilare, apă caldă, centrale
de tratare a aerului şi perdele de aer Biddle
RXYQ-T(8)
Se poate conecta la unităţi interioare moderne (Daikin Emura, Nexura)
Încorporează standardele şi tehnologiile VRV IV, precum temperatura
variabilă a agentului frigorific
Cel mai compact sistem VRV
Designul compact şi uşor cu un singur ventilator economiseşte spaţiu şi facilitează instalarea
Acoperă toate cerinţele termice ale unei clădiri prin intermediul unui singur punct
RXYSCQ-TV1
de contact: control precis al temperaturii, ventilare, centrale de tratare a aerului şi
perdele de aer Biddle
58
Compact
Conectaţi fie unităţi VRV, fie unităţi interioare moderne (Daikin Emura, Nexura)
Încorporează standardele şi tehnologiile VRV IV, precum temperatura variabilă a
agentului frigorific
Soluţie cu economie de spaţiu fără compromiterea eficienţei
Design compact, cu economie de spaţiu pentru o instalare flexibilă
TV1
Acoperă toate cerinţele termice ale unei clădiri prin intermediul unui singur punct
RXYSQ-TV1/
de contact: control precis al temperaturii, ventilare, centrale de tratare a aerului şi
TY1
62
perdele de aer Biddle
Conectaţi fie unităţi VRV, fie unităţi interioare moderne (Daikin Emura, Nexura)
Încorporează standardele şi tehnologiile VRV IV, precum temperatura variabilă a
TY1
agentului frigorific
UNICATVRV invizibil
Pompă de căldură VRV unică, pentru instalare în interior
Flexibilitate completă pentru orice amplasare de magazin şi tip de clădire,
deoarece unitatea exterioară nu este vizibilă şi este alcătuită din 2 piese
SB.RKXYQ-T*
Încorporează standardele şi tehnologiile VRV IV, precum temperatura variabilă a
76
agentului frigorific
Acoperă toate cerinţele termice ale unei clădiri prin intermediul unui singur
punct de contact: control precis al temperaturii, ventilare şi perdele de aer Biddle
Acolo unde încălzirea este prioritară, fără a compromite eficienţa
Adecvată pentru încălzirea de la o singură sursă
Domeniu de funcţionare extins până la -25 °C în încălzire
RTSYQ-PA
Capacitate stabilă de încălzire şi eficienţe ridicate la temperaturi ale mediului
88
ambiant scăzute
Configuraţie clasică VRV
Pentru cerinţe standard de răcire şi încălzire
RXYCQ-A
Se poate conecta la toate unităţile interioare VRV, de ventilare şi la sisteme
94
de control
Înlocuire rapidă şi de calitate pentru sistemele cu R-22 şi R-407C
Înlocuire rentabilă şi rapidă prin reutilizarea traseelor existente
RQCEQ-P*
Îmbunătăţeşte semnificativ confortul, eficienţa şi fiabilitatea
Fără întreruperea activităţii zilnice în timpul înlocuirii sistemului
99
Înlocuire în condiţii de siguranţă a sistemelor Daikin, dar şi de la alţi
producători
Înlocuire rapidă şi de calitate pentru sistemele cu R-22 şi R-407C
Înlocuire rentabilă şi rapidă prin reutilizarea traseelor existente
Îmbunătăţeşte semnificativ confortul, eficienţa şi fiabilitatea
RXYQQ-T*
Fără întreruperea activităţii zilnice în timpul înlocuirii sistemului
99
Înlocuire în condiţii de siguranţă a sistemelor Daikin, dar şi de la alţi producători
Încorporează standardele şi tehnologiile VRV IV, precum temperatura variabilă
a agentului frigorific
Ideală pentru zgârie-nori, care utilizează apa ca sursă de căldură
Emisii de CO2 reduse, graţie utilizării energiei geotermale ca sursă regenerabilă de
energie
RWEYQ-T8*
110
Nu este necesară o sursă externă de încălzire sau răcire la utilizarea în modul geotermal
Designul compact şi uşor permite montarea suprapusă pentru economie maximă de
spaţiu
Încorporează standardele şi tehnologiile VRV IV, precum temperatura variabilă a
agentului frigorific
Opţiunea de control al debitului de apă variabil măreşte flexibilitatea şi controlul
RWEYQ-T9*
Conexiune mixtă de cutii hidro cu temperatură ridicată şi unităţi interioare VRV
+
110
Conectaţi fie unităţi VRV, fie unităţi interioare moderne (Daikin Emura, Nexura)
2 semnale de intrare analogice, care permit controlul extern
* Fără certificare Eurovent
O singură unitate
Combinaţie multi
38
Unităţi exterioare
Capacitate (CP)
Descriere/combinaţie
Observaţii
30
32
34
36
38
40
42
44
46
48
50
52
54
VRV IV cu recuperarea căldurii
› Limita raportului de conectare pentru un sistem complet
REYQ-T
š
O
š
š
š
š
O
š
standard: 50 ~ 130%
Numai cu unităţi interioare VRV
Cu cutii hidro cu temperatură
›Cel mult 32 de unităţi interioare, chiar şi la sisteme de 16 CP şi mai mari
redusă/ridicată
›Este posibil un raport de conectare al sistemului complet de până la 200%
Unităţi HRV VAM-, VKM-
›Nu sunt permise sisteme dedicate (numai cu unităţi de
Conectare la CTA,
ventilare) - este necesar întotdeauna un mix cu unităţi
EKEXV + EKEQMCBA
interioare VRV standard
Perdea de aer Biddle CYV-DK-
Pompă de căldură VRV IV
› Limita raportului de conectare pentru un sistem complet
RYYQ-T(8)/RXYQ-T(8)
š
š
š
O
š
š
š
š
standard: 50 ~ 130%
›Este posibil un raport de conectare al sistemului complet de
Numai cu unităţi interioare VRV
până la 200% în condiţii speciale
›Numai sisteme cu un singur modul (RYYQ 8~20 T/RXYQ 8~20 T)
Cu unităţi interioare rezidenţiale
›Cel mult 32 de unităţi interioare, chiar şi la sisteme de 16 CP, 18 CP şi 20 CP
Cu cutii hidro cu temperatură
›Cel mult 32 de unităţi interioare, chiar şi la sisteme de 16 CP şi mai mari
redusă
›Pentru sisteme multimodul (> 20 CP), contactaţi Daikin
Unităţi HRV VAM-, VKM-
Conectare la CTA,
EKEXV + EKEQMCBA
Conectare la CTA,
EKEXV + EKEQFCBA
Perdea de aer Biddle CYV-DK-
› Limita raportului de conectare pentru un sistem complet
VRV IV-S RXYSQ-/RXYSCQ-
š
š
O
O
š
š
š
š
standard: 50 ~ 130%
Numai cu unităţi interioare VRV
Numai cu unităţi interioare
›› Cu unitate interioară rezidenţială: limită a raportului de
rezidenţiale
conectare: 80 ~ 130%
Conectare la CTA,
EKEXV + EKEQFCBA
› Limita raportului de conectare pentru un sistem complet
Seria VRV IV-i SB.RKXYQ-T
O
O
O
O
standard: 50 ~ 130%
VRV III C pentru regiuni reci
› Limita raportului de conectare pentru un sistem complet
RTSYQ-PA
O
O
O
O
standard: 50 ~ 130%
›Limita raportului de conectare pentru un sistem complet
standard: 50 ~ 120%
VRV Classic RXYCQ-A
O
O
O
O
O
O
›Dacă se utilizează cel puţin una din unităţile interioare
FXFQ20~25 la modelele de 8 CP sau 10 CP, raportul maxim de
conectare este de 100%
VRV III-Q pentru înlocuire -
›Limita raportului de conectare pentru un sistem complet
O
O
O
O
O
O
recuperarea căldurii, RQCEQ-P
standard: 50 ~ 130%
VRV IV-Q pentru înlocuire -
› Limita raportului de conectare pentru un sistem complet
pompă de căldură, RXYQQ-T
O
O
O
O
standard: 50 ~ 130%
VRV IV-W - VRV răcit cu apă,
› Limita raportului de conectare pentru un sistem complet
RWEYQ-T9
š
š
O
š
š
š
š
š
standard: 50 ~ 130%
Cu unităţi interioare VRV
Cu unităţi interioare Split
Cu cutii hidro cu temperatură
ridicată
š ... este posibilă conectarea unităţii interioare, dar nu neapărat în acelaşi timp cu celelalte unităţi interioare admise
... este posibilă conectarea unităţii interioare chiar şi în acelaşi timp cu alte unităţi bifate din acelaşi rând
O ... nu este posibilă conectarea unităţii interioare la sistemul cu această unitate exterioară
39
Latura nordică
Răcire
Căldura extrasă furnizează
gratuit apă caldă şi încălzire
Apă caldă
+
Latura sudică
Încălzire
Căldură şi producere de
Confort maxim
apă caldă gratuite
Un sistem cu recuperarea căldurii VRV permite
încălzirea şi răcirea în acelaşi timp.
Până în prezent, cele mai multe clădiri comerciale au
sisteme individuale pentru răcire, încălzire, apă caldă
Pentru proprietarii de hoteluri, acest lucru înseamnă
etc., ceea ce duce la o risipă de energie.
un mediu perfect pentru clienţi, deoarece ei pot
alege liber între răcire şi încălzire
Un sistem integrat de recuperare a căldurii reutilizează
Pentru birouri, acest lucru înseamnă climatul perfect
căldura din birouri, camere de servere, pentru a încălzi
de lucru, atât pentru locatarii cu faţa spre sud, cât şi
alte zone sau pentru a produce apă caldă.
pentru cei cu faţa spre nord
Sarcină de răcire
Control prin modul de
Eficienţă îmbunătăţită
amestec îmbunătăţit
În funcţionarea recuperare a căldurii, VRV IV este cu
până la 15% mai eficient în comparaţie cu VRV III. În
funcţionarea într-un singur mod, eficienţa sezonieră a
Temperatura mediului
sistemului poate fi cu până la 28% mai mare, datorită
ambiant
tehnologiei temperaturii variabile a agentului frigorific,
în comparaţie cu un sistem VRF convenţional.
Sarcină de încălzire
Partiţie optimizată a schimbătorului de
30%
căldură pentru cea mai ridicată eficienţă
sezonieră în modul recuperarea căldurii
70%
Schimbător de căldură divizat pe verticală cu un raport
În timpul încălzirii, partea inferioară a schimbătorului de căldură rămâne
optimizat pentru funcţionarea în modul de amestec.
încinsă, minimizând acumularea de gheaţă şi perioadele de degivrare
Acest lucru îmbunătăţeşte eficienţa recuperării căldurii
prin reducerea pierderilor prin radiaţie.
Domeniu larg de
-20 °CWB
15,5 °CWB
funcţionare pentru încălzire
Încălzire
Recuperarea căldurii VRV IV are un domeniu de
funcţionare standard de până la -20 °CWB în modul
-25
°CDB
-20 °CDB
-5 °CDB
43 °CDB
încălzire. De asemenea, sistemul poate furniza răcire
până la -20 °CDB pentru camerele de servere tehnice
Răcire tehnică
Răcire
(setare la faţa locului).
41
Avantajele
tehnologiei cu 3 ţevi
Mai multă căldură gratuită
Presiune
Tehnologia cu 3 ţevi de la Daikin necesită mai puţină energie
pentru recuperarea căldurii, ceea ce înseamnă o eficienţă
semnificativ mai ridicată în modul de recuperare a căldurii.
Condensare 55 °C
Sistemul nostru poate recupera căldura la o temperatură de
condensare scăzută deoarece are conducte dedicate pentru
Condensare 45 °C
agent frigorific în starea de gaz de joasă presiune, lichid, gaz
de înaltă presiune.
La un sistem cu 2 ţevi, vaporii şi lichidul circulă sub forma
Putere absorbită Daikin
unui amestec, prin urmare, temperatura de condensare este
Putere absorbită sistem cu 2 ţevi
mai ridicată pentru a separa amestecul de agent frigorific în
stare gazoasă şi lichidă. Cu cât temperatura de condensare
Entalpie
este mai ridicată, cu atât mai multă energie este utilizată
pentru recuperarea căldurii, rezultând o eficienţă mai
scăzută.
Presiune
Pierderea de presiune mai scăzută
înseamnă o eficienţă mai ridicată
VRV H/R cu 3 ţevi
Curgerea lină a agentului frigorific în cadrul unui sistem
cu 3 ţevi datorită celor 2 conducte de gaz mai mici, duce
la o eficienţă energetică mai ridicată
Curgerea de agent frigorific întreruptă din conducta
Sisteme cu 2 ţevi
largă de gaz de la un sistem cu 2 ţevi duce la o pierdere
de presiune mai mare
Lungime conducte
Economie de agent frigorific
Conductele cu diametru mai mic şi sistemul cu 3 ţevi duc
la o cantitate de agent frigorific cu până la 36% mai mică
în comparaţie cu sistemele cu 2 ţevi, reducând costurile
cu agentul frigorific şi impactul asupra mediului
Combinaţii libere de
unităţi exterioare
Combinaţi în mod flexibil unităţi exterioare pentru
a reduce amprenta de carbon, optimizaţi sistemul
pentru încălzire continuă şi obţineţi cea mai ridicată
eficienţă.
Design flexibil al conductelor
Lungime totală conducte
1.000 m
Lungimea reală cea mai mare (echivalentă)
165 m (190 m)
Lungimea cea mai mare după primul racord
90 m1
Diferenţă de nivel între unităţile interioare şi cele exterioare
90 m1
Diferenţă de nivel între unităţile interioare
15 m
1 Unitatea exterioară în poziţia cea mai ridicată Contactaţi reprezentantul local de vânzări
pentru restricţiile privind lungimea conductelor.
42
Cutii BS
complet reproiectate
Flexibilitate a proiectului şi
viteză de instalare maxime
Proiectaţi rapid şi flexibil sistemul cu o gamă unică de
cutii BS cu un port sau cu mai multe porturi
O varietate mare de cutii BS compacte şi uşoare cu mai
multe racorduri reduc semnificativ timpul de instalare
Combinaţie liberă de unităţi exterioare, cu cutii BS cu
unul sau mai multe porturi
Cu un singur port
Unică pe piaţă
Compactă şi uşor de instalat
BS1Q 10, 16, 25 A
Nu este nevoie de ţevi pentru condens
Ideală pentru camere aflate la distanţă
Funcţie de răcire tehnică
Conectează unităţi până la clasa 250 (28 kW)
Permite aplicaţii multilocatar
Cu porturi multiple: 4 - 6 - 8 - 10 - 12 - 16
Cu până la 55% mai mică şi cu 41% mai uşoară
decât gama anterioară
BS 4 Q14 AV1
Instalare mai rapidă datorită unui număr redus de
puncte de sudură şi de cablaje
Toate unităţile interioare se pot conecta la o
singură cutie BS
Mai puţine porturi de inspecţie necesare
O capacitate de până la 16 kW disponibilă pentru
fiecare port
Conectează unităţi până la clasa 250 (28 kW) prin
BS 10, 12 Q14 AV1
BS 16 Q14 AV1
combinarea a 2 porturi
Nu există limită la porturile neutilizate, permiţând
instalarea etapizată
Permite aplicaţii multilocatar
Instalare mai rapidă datorită racordului deschis
Conducta nu trebuie tăiată înainte de sudare - pentru
Tăiaţi şi sudaţi conducta - pentru unităţile
unităţile interioare mai mici sau egale cu 5,6 kW (clasa 50)
interioare mai mici sau egale cu 7,1 kW (clasa 63)
Confort maxim
în orice moment
Oprit
Graţie cutiei BS VRV, orice unitate interioară care nu este
utilizată pentru comutarea de la încălzire la răcire menţine
constantă temperatura dorită. Acest lucru se întâmplă
pentru că sistemul de recuperare a căldurii nu trebuie să
egalizeze presiunea în întregul sistem după comutare.
Cutie BS
43
REYQ-T
Diferenţă de nivel între unităţile
Recuperarea căldurii VRV IV
interioare de până la 15 m
Cea mai bună soluţie de eficienţă şi confort
ʯ
Soluţie complet integrată cu recuperarea căldurii pentru eficienţă
ʯ
Încorporează standardele şi tehnologiile VRV IV: temperatura
maximă cu COP de până la 8!
variabilă a agentului frigorific, încălzirea continuă, software
ʯ
Acoperă toate cerinţele termice ale unei clădiri prin intermediul
configurator pentru VRV, afişajul cu 7 segmente şi compresoarele
unui singur punct de contact: control precis al temperaturii,
cu inverter complet, schimbătorul de căldură cu 4 suprafețe, PCB-ul
ventilare, apă caldă, centrale de tratare a aerului şi perdele de aer
răcit cu agent frigorific, noul motor DC al ventilatorului
Biddle
ʯ
Combinaţie liberă de unităţi exterioare pentru a satisface cerinţele
ʯ
Încălzire gratuită furnizată prin transferarea căldurii din zone care
privind spaţiul de instalare sau eficienţa
necesită răcire în zone care necesită încălzire sau apă caldă
ʯ
Posibilitate de extindere a domeniului de funcţionare până la -20 °C
ʯ
Confortul personal perfect pentru clienţi/locatari prin încălzire şi
pentru răcire tehnică, precum camere de servere
răcire simultană
ʯ
Conţine toate funcţiile VRV standard
Sistem exterior
REYQ
8T
10T
12T
14T
16T
18T
20T
Domeniu de capacitate
CP
8
10
12
14
16
18
20
Capacitate de răcire Nom.
35 °CDB
kW
22,4 (1)
28,0 (1)
33,5 (1)
40,0 (1)
45,0 (1)
50,4 (1)
56,0 (1)
Capacitate de
Nom.
6 °CWB
kW
22,4 (2)
28,0 (2)
33,5 (2)
40,0 (2)
45,0 (2)
50,4 (2)
56,0 (2)
încălzire
Max.
6 °CWB
kW
25,0 (2)
31,5 (2)
37,5 (2)
45,0 (2)
50,0 (2)
56,5 (2)
63,0 (2)
Putere absorbită -
Răcire
Nom.
35 °CDB
kW
5,31 (1)
7,15 (1)
9,23 (1)
10,7 (1)
12,8 (1)
15,2
18,6
50 Hz
Încălzire
Nom.
6 °CWB
kW
4,75 (2)
6,29 (2)
8,05 (2)
9,60 (2)
11,2 (2)
12,3
14,9
Max.
6 °CWB
kW
5,51 (2)
7,38 (2)
9,43 (2)
11,3 (2)
12,9 (2)
14,3
17,5
EER la capacitate nom. 35 °CDB
kW/kW
4,22 (1)
3,92 (1)
3,63 (1)
3,74 (1)
3,52 (1)
3,32
3,01
COP la capacitate nom. 6 °CWB
kW/kW
4,72 (2)
4,45 (2)
4,16 (2)
4,17 (2)
4,02 (2)
4,10
3,76
COP la capacitate max.
6 °CWB
kW/kW
4,54 (2)
4,27 (2)
3,98 (2)
3,88 (2)
3,95
3,60
ESEER - Automat
7,41
7,37
6,84
7,05
6,63
6,26
5,68
Număr maxim de unităţi interioare conectabile
64 (3)
Indice de conectare la
Min.
100
125
150
175
200
225
250
interior
Nom.
200
250
300
350
400
450
500
Max.
260
325
390
455
520
585
650
Dimensiuni
Unitate
Înălţime x lăţime x adâncime
mm
1.685x930x765
1.685x1.240x765
Greutate
Unitate
kg
210
218
304
305
337
Ventilator
Debit de aer
Răcire
Nom.
m³/min
162
175
185
223
260
251
261
Nivel de putere sonoră Răcire
Nom.
dBA
78
79
81
86
88
Nivel de presiune sonoră Răcire
Nom.
dBA
58
61
64
65
66
Domeniu de
Răcire
Min.~Max.
°CDB
-5,0~43,0
funcţionare
Încălzire
Min.~Max.
°CWB
-20~15,5
Agent frigorific
Tip
R-410A
GWP
2.087,5
Cantitate
TCO₂eq
20,2
20,5
20,7
24,6
kg
9,7
9,8
9,9
11,8
Racorduri conducte Lichid
Dext
mm
9,52
12,7
15,9
Gaz
Dext
mm
19,1
22,2
28,6
Lungime totală conducte Sistem
Reală
m
1.000
Refulare gaz
Dext
mm
15,9
19,1
22,2
28,6
Alimentare electrică Fază/frecvenţă/tensiune
Hz/V
3N~/50/380-415
Curent - 50 Hz
Amperaj maxim pe siguranţă (MFA)
A
20
25
32
40
50
Sistem exterior
REYQ
10T
13T
16T
18T
20T
22T
24T
26T
28T
30T
32T
Sistem
Modul unitate exterioară 1
REMQ5T
REYQ8T
REYQ10T
REYQ8T
REYQ12T
REYQ16T
Modul unitate exterioară 2
REMQ5T
REYQ8T
REYQ10T
REYQ12T
REYQ16T
REYQ14T
REYQ16T
REYQ18T
REYQ16T
Domeniu de capacitate
CP
10
13
16
18
20
22
24
26
28
30
32
Capacitate de răcire Nom.
35 °CDB
kW
28,0 (1)
36,4 (1)
44,8 (1)
50,4 (1)
55,9 (1)
61,5 (1)
67,4 (1)
73,5 (1)
78,5 (1)
83,9 (1)
90,0 (1)
Capacitate de
Nom.
6 °CWB
kW
28,0 (2)
36,4 (2)
44,8 (2)
50,4 (2)
55,9 (2)
61,5 (2)
67,4 (2)
73,5 (2)
78,5 (2)
83,9 (2)
90,0 (2)
încălzire
Max.
6 °CWB
kW
32,0 (2)
41,0 (2)
50,0 (2)
56,5 (2)
62,5 (2)
69,0 (2)
75,0 (2)
82,5 (2)
87,5 (2)
94,0 (2)
100,0 (2)
Putere absorbită -
Răcire
Nom.
35 °CDB
kW
6,34
8,48
10,62
12,46
14,54
16,38
18,11
19,93
22,03
24,43
25,6
50 Hz
Încălzire
Nom.
6 °CWB
kW
5,42
7,46
9,50
11,04
12,80
14,34
15,95
17,65
19,25
20,35
22,4
Max.
6 °CWB
kW
6,50
8,76
11,02
12,89
14,94
16,81
18,41
20,73
22,33
23,73
25,8
EER la capacitate nom.
35 °CDB
kW/kW
4,42
4,29
4,22
4,04
3,84
3,75
3,72
3,69
3,56
3,43
3,52
COP la capacitate nom.
6 °CWB
kW/kW
5,17
4,88
4,72
4,57
4,37
4,29
4,23
4,16
4,08
4,12
4,02
COP la capacitate max.
6 °CWB
kW/kW
4,92
4,68
4,54
4,38
4,18
4,10
4,07
3,98
3,92
3,96
3,88
ESEER - Automat
7,77
7,54
7,41
7,38
7,06
7,07
6,87
6,95
6,72
6,48
6,63
ESEER - Standard
6,55
6,36
6,25
5,98
5,68
5,54
5,46
5,41
5,23
5,03
5,14
Număr maxim de unităţi interioare conectabile
64 (3)
Indice de conectare la Min.
125
162,5
200
225
250
275
300
325
350
375
400
interior
Nom.
250
325,0
400
450
500
550
600
650
700
750
800
Max.
325
422,5
520
585
650
715
780
845
910
975
1.040
Racorduri conducte Lichid
Dext
mm
9,52
12,7
15,9
19,1
Gaz
Dext
mm
22,2
28,6
34,9
Lungime totală conducte Sistem
Reală
m
500
1.000
Refulare gaz
Dext
mm
19,1
22,2
28,6
Curent - 50 Hz
Amperaj maxim pe siguranţă (MFA)
A
40
50
63
80
Încălzire continuă
v
44
Răcire
Căldura extrasă furnizează
gratuit apă caldă şi încălzire
Apă caldă
+
Încălzire
REYQ-T
Conductă de lichid
Unităţi interioare VRV
Conductă de vapori
45 °C - 75 °C
Conductă de refulare vapori
Panou solar
Apă caldă de consum
Comunicaţii F1, F2
Daikin
Apă caldă
25 °C - 75 °C
Cutie BS
Rezervor de apă
Centrală de tratare
caldă de consum
a aerului
45 °C - 75 °C
Radiator de
temperatură redusă
Cutie BS
Cutie hidro numai
VRV cu recuperarea căldurii
pentru încălzire
(REYQ8-54T)
pentru VRV
Sistem de încălzire
prin pardoseală
25 °C - 35 °C
Sistem exterior
REYQ
34T
36T
38T
40T
42T
44T
46T
48T
50T
52T
54T
Sistem
Modul unitate exterioară 1
REYQ16T
REYQ8T
REYQ10T
REYQ12T REYQ14T
REYQ16T
REYQ18T
Modul unitate exterioară 2
REYQ18T REYQ20T
REYQ12T
REYQ16T
REYQ18T
Modul unitate exterioară 3
-
REYQ18T
REYQ16T
REYQ18T
Domeniu de capacitate
CP
34
36
38
40
42
44
46
48
50
52
54
Capacitate de răcire Nom.
35 °CDB
kW
95,4 (1)
101,0 (1)
106,3 (1)
111,9 (1)
118,0 (1)
123,5 (1)
130,0 (1)
135,0 (1)
140,4 (1)
145,8 (1)
151,2 (1)
Capacitate de
Nom.
6 °CWB
kW
95,4 (2)
101,0 (2)
106,3 (2)
111,9 (2)
118,0 (2)
123,5 (2)
130,0 (2)
135,0 (2)
140,4 (2)
145,8 (2)
151,2 (2)
încălzire
Max.
6 °CWB
kW
106,5 (2)
113,0 (2)
119,0 (2)
125,5 (2)
131,5 (2)
137,5 (2)
145,0 (2)
150,0 (2)
156,5 (2)
163,0 (2)
169,5 (2)
Putere absorbită -
Răcire
Nom.
35 °CDB
kW
28,0
31,4
29,74
31,58
32,75
34,83
36,3
38,4
40,8
43,2
45,6
50 Hz
Încălzire
Nom.
6 °CWB
kW
23,5
26,1
25,10
26,64
28,69
30,45
32,00
33,6
34,7
35,8
36,9
Max.
6 °CWB
kW
27,2
30,4
29,24
31,11
33,18
35,23
37,1
38,7
40,1
41,5
42,9
EER la capacitate nom.
35 °CDB
kW/kW
3,41
3,22
3,57
3,54
3,60
3,55
3,58
3,52
3,44
3,38
3,32
COP la capacitate nom.
6 °CWB
kW/kW
4,06
3,87
4,24
4,20
4,11
4,06
4,02
4,05
4,07
4,10
COP la capacitate max.
6 °CWB
kW/kW
3,92
3,72
4,07
4,03
3,96
3,90
3,91
3,88
3,90
3,93
3,95
ESEER - Automat
6,43
6,06
6,66
6,68
6,79
6,68
6,75
6,63
6,49
6,37
6,26
Număr maxim de unităţi interioare conectabile
64 (3)
Indice de conectare la Min.
425
450
475
500
525
550
575
600
625
650
675
interior
Nom.
850
900
950
1.000
1.050
1.100
1.150
1.200
1.250
1.300
1.350
Max.
1.105
1.170
1.235
1.300
1.365
1.430
1.495
1.560
1.625
1.690
1.755
Racorduri conducte Lichid
Dext
mm
19,1
Gaz
Dext
mm
34,9
41,3
Lungime totală conducte Sistem
Reală
m
1.000
Refulare gaz
Dext
mm
28,6
34,9
Curent - 50 Hz
Amperaj maxim pe siguranţă (MFA)
A
80
100
125
Încălzire continuă
v
Modul unitate exterioară
REMQ
5T
Dimensiuni
Unitate
Înălţime/lăţime/adâncime
mm
1.685/930/765
Greutate
Unitate
kg
210
Ventilator
Debit de aer
Răcire
Nom.
m³/min
162
Presiune statică externă
Max.
Pa
78
Direcţie de refulare
Pe verticală
Tip
Ventilator cu elice
Nivel de putere sonoră Răcire
Nom.
dBA
77
Nivel de presiune sonoră Răcire
Nom.
dBA
56
Domeniu de
Răcire
Min.~Max.
°CDB
-5,0~43,0
funcţionare
Încălzire
Min.~Max.
°CWB
-20~15,5
Agent frigorific
Tip
R-410A
GWP
2.087,5
Cantitate
TCO₂eq
20,2
kg
9,7
Alimentare electrică Fază/frecvenţă/tensiune
Hz/V
3N~/50/380-415
Curent - 50 Hz
Amperaj maxim pe siguranţă (MFA)
A
20
(1) Capacităţile nominale de răcire se bazează pe: temperatură interioară: 27 °CDB, 19 °CWB, temperatură exterioară: 35 °CDB, lungime echivalentă conducte agent frigorific: 5 m, diferenţă de nivel: 0 m. Date pentru seria cu eficienţă standard.
(2) Capacităţile nominale de încălzire se bazează pe: temperatură interioară: 20 °CDB, temperatură exterioară: 7 °CDB, 6 °CWB; lungime echivalentă conducte agent frigorific: 5 m, diferenţă de nivel: 0 m. Date pentru seria cu eficienţă standard.
(3) Numărul real de unităţi interioare conectabile depinde de tipul unităţii interioare (VRV de interior, cutie hidro, unitate interioară RA etc.,) şi de restricţia raportului de conectare pentru sistem (50%<=CR<=130%). | Unitatea REMQ5 nu poate fi
utilizată ca unitate independentă. | Setare pentru răcire tehnică, consultaţi manualul de instalare pentru mai multe informaţii.
45
BS1Q-A
Selector de racorduri individuale
pentru recuperarea căldurii VRV IV
ʯ
Gamă unică de cutii BS cu unul sau cu mai multe porturi, pentru o
proiectare flexibilă şi rapidă
ʯ
Compactă şi uşor de instalat
ʯ
Ideală pentru camere la distanţă, deoarece nu este necesară o ţeavă
pentru condens
ʯ
Permite integrarea camerelor de servere în cadrul soluţiei de
recuperare a căldurii datorită funcţiei de răcire tehnică
ʯ
Conectează unităţi până la clasa 250 (28 kW)
ʯ
UNICAT Instalare mai rapidă datorită racordului cu port deschis
BS1Q-A
ʯ
Permite aplicaţii multilocatar
ʯ
Se poate conecta la unităţi cu recuperarea căldurii REYQ-T, RQCEQ-P3
şi RWEYQ-T8/9
Unitate interioară
BS
1Q10A
1Q16A
1Q25A
Putere absorbită
Răcire
Nom.
kW
0,005
Încălzire
Nom.
kW
0,005
Număr maxim de unităţi interioare conectabile
6
8
Indice maxim de capacitate al unităţilor interioare conectabile
15 < x ≤ 100
100 < x ≤ 160
160 < x ≤250
Dimensiuni
Unitate
Înălţime x lăţime x adâncime
mm
207x388x326
Greutate
Unitate
kg
12
15
Carcasă
Material
Tablă de oţel galvanizat
Racorduri conducte
Unitate exterioară Lichid
Dext
mm
9,5
Gaz
Dext
mm
15,9
22,2
Refulare gaz Dext
mm
12,7
19,1
Unitate interioară Lichid
Dext
mm
9,5
Gaz
Dext
mm
15,9
22,2
Izolaţie termică şi fonoabsorbantă
Spumă poliuretanică, pâslă cu plăci de ace ignifugă
Alimentare electrică Fază
1~
Frecvenţă
Hz
50
Tensiune
V
220-240
Amperaj maxim pe siguranţă (MFA)
A
15
46
BS-Q14AV1
Selector de racorduri multi
pentru recuperarea căldurii VRV IV
ʯ
Gamă unică de cutii BS cu unul sau cu mai multe porturi, pentru o
proiectare flexibilă şi rapidă
ʯ
Reducere semnificativă a timpului de instalare datorită unei game
largi de cutii BS cu porturi multiple, de dimensiuni compacte şi cu
greutate scăzută
ʯ
Cu până la 70% mai mică şi cu 66% mai uşoară decât seria
anterioară
ʯ
Instalare mai rapidă datorită unui număr redus de puncte de sudură
şi de cablaje
ʯ
Toate unităţile interioare se pot conecta la o singură cutie BS
ʯ
Mai puţine porturi de inspecţie necesare în comparaţie cu instalarea
BS6,8Q14AV1
cutiilor BS cu un singur port
ʯ
O capacitate de până la 16 kW disponibilă pentru fiecare port
ʯ
Conectează unităţi până la clasa 250 (28 kW) prin combinarea a
2 porturi
ʯ
Nu există limită la porturile neutilizate, permiţând instalarea etapizată
ʯ
UNICAT Instalare mai rapidă datorită racordului cu port deschis
ʯ
UNICAT Filtre pentru agentul frigorific pentru o fiabilitate ridicată
ʯ
Permite aplicaţii multilocatar
ʯ
Se poate conecta la unităţi cu recuperarea căldurii REYQ-T, RQCEQ-P3 şi RWEYQ-T8/9
Unitate interioară
BS
4Q14AV1
6Q14AV1
8Q14AV1
10Q14AV1
12Q14AV1
16Q14AV1
Putere absorbită
Răcire
Nom.
kW
0,043
0,064
0,086
0,107
0,129
0,172
Încălzire
Nom.
kW
0,043
0,064
0,086
0,107
0,129
0,172
Număr maxim de unităţi interioare conectabile
20
30
40
50
60
64
Număr maxim de unităţi interioare conectabile pe racord
5
Număr de racorduri
4
6
8
10
12
16
Indice maxim de capacitate al unităţilor interioare conectabile
400
600
750
Indice maxim de capacitate al unităţilor interioare conectabile pe racord
140
Dimensiuni
Unitate
Înălţime x lăţime x adâncime
mm
298x370x430
298x580x430
298x820x430
298x1.060x430
Greutate
Unitate
kg
17
24
26
35
38
50
Carcasă
Material
Tablă de oţel galvanizat
Racorduri conducte
Unitate exterioară Lichid
Dext
mm
9,5
12,7
12,7 / 15,9
15,9
15,9 / 19,1
19,1
Gaz
Dext
mm
22,2 / 19,1
28,6 / 22,2
28,6
28,6 / 34,9
34,9
Refulare gaz Dext
mm
19,1 / 15,9
19,1 / 22,2
19,1 / 22,2 / 28,6
28,6
Unitate interioară Lichid
Dext
mm
9,5 / 6,4
Gaz
Dext
mm
15,9 / 12,7
Evacuare condens
VP20 (Dint 20/dext 26)
Izolaţie termică şi fonoabsorbantă
Spumă uretanică, spumă din polietilenă
Alimentare electrică Fază
1~
Frecvenţă
Hz
50
Tensiune
V
220-440
Amperaj maxim pe siguranţă (MFA)
A
15
47
Gamă largă de unităţi interioare
Combinaţi unităţi interioare VRV cu unităţi
interioare moderne (Daikin Emura, Nexura)
FXSQ-A
Unitate interioară VRV
FXFQ-A
Unitate interioară VRV
FVXG-K
Nexura
Disponibil numai
BPMKS967A2
FTXG-LW
pentru sisteme cu
Daikin Emura
o singură unitate
exterioară
Unităţi interioare conectabile
CLASA 15
CLASA 20
CLASA 25
CLASA 35
CLASA 42
CLASA 50
CLASA 60
CLASA 71
Unitate de perete Daikin Emura
FTXG-LW/LS
Unitate de perete
CTXS-K
Unitate de perete
FTXS-K
Unitate de perete
FTXS-G
Unitate de pardoseală Nexura
FVXG-K
Unitate de pardoseală
FVXS-F
Unitate de tip Flexi
FLXS-B(9)
Cutia BPMKS este necesară pentru conectarea unităţilor interioare RA la VRV IV (RYYQ-T şi RXYQ-T(9))
49
VRV IV
rezultate practice:
cu până la 40% mai eficient
Un experiment în teren realizat la un lanţ de
magazine de articole vestimentare din Germania
a demonstrat cum funcţiile inovative ale VRV IV au
îmbunătăţit spectaculos eficienţa energetică faţă
de modelele anterioare.
Rezultatele: un consum de
energie cu 60% mai mic
Rezultatele experimentului au demonstrat că noul
Testul Unterhaching demonstrează modul în care
sistem VRV IV a consumat cu mult mai puţină energie,
tehnologia pompelor de căldură VRV IV utilizează o
în special în modul răcire, în comparaţie cu sistemul
energie dintr-o sursă regenerabilă, aerul, pentru a
VRV III, în unele cazuri, cu până la 60% mai puţin. În
furniza o soluţie completă şi durabilă din punct de
modul încălzire, economiile au fost, în medie, de 20%.
vedere al mediului pentru încălzire, răcire şi ventilare
în medii comerciale. De asemenea, experimentul arată
că afacerile pot să identifice şi să controleze risipa de
energie numai prin monitorizarea atentă şi inteligentă
Consum mediu
zilnic în timpul
a sistemelor de climatizare, un serviciu pe care Daikin
orelor de lucru
în kWh
îl poate oferi.
220
210
200
190
180
170
160
150
140
130
120
110
100
90
80
Consum de energie VRV III în 2012 în kWh
70
60
50
Consum de energie VRV IV în 2013 în kWh
40
30
Tendinţă consum de energie VRV III
20
10
0
Tendinţă consum de energie VRV IV
-2
-1
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
Diferenţă între temperatura medie zilnică a camerei şi temperatura exterioară în timpul orelor de funcţionare
VRV III 20 CP (2 module)
VRV IV 18 CP (1 modul)
Date măsurate
Perioada
martie 2012-februarie 2013
martie 2013-februarie 2014
Magazin de îmbrăcăminte Unterhaching (Germania)
Medie (kWh/lună)
2.797
1.502
Total (kWh)
33.562
18.023
Suprafaţă utilă: 607 m²
Costuri cu energia: 0,18 €/kWh
Total (€)
6.041
3.244
Sistemul luat în calcul la determinarea consumului:
- Pompă de căldură VRV IV cu încălzire continuă;
Anual (cost
9,9
5,3
- Casete cu jet circular (fără panou cu autocurăţare);
operaţional/m² (€/m²)
- VAM pentru ventilare (2 unităţi VAM2000);
Economii de 46% = 2.797 €
- Perdea de aer Biddle.
50
Combinaţie liberă de
unităţi exterioare
Combinaţi în mod liber unităţi exterioare
pentru optimizarea pentru suprafeţe ocupate
reduse, încălzire continuă, eficienţă ridicată sau
orice altă combinaţie
Design flexibil al conductelor
Lungime totală conducte
1.000 m
Lungimea reală cea mai mare (echivalentă)
165 m (190 m)
Lungimea cea mai mare după primul racord
90 m1
Diferenţă de nivel între unităţile interioare şi cele exterioare
90 m1
Diferenţă de nivel între unităţile interioare
30 m
1 Pentru mai multe informaţii şi restricţii, contactaţi distribuitorul local.
2 Dacă unitatea exterioară este instalată sub cele interioare.
51
RYYQ-T(8)/RXYQ-T(8)
Pompa de căldură VRV IV
Diferenţă de nivel între unităţile
Soluţia optimă oferită de Daikin pentru un confort superior
interioare de până la 30 m
ʯ
Acoperă toate cerinţele termice ale unei clădiri prin intermediul
unui singur punct de contact: control precis al temperaturii,
ventilare, apă caldă, centrale de tratare a aerului şi perdele
de aer Biddle
ʯ
Gamă largă de unităţi interioare: posibilitate de combinare
a unităţilor VRV cu unităţi interioare moderne
(Daikin Emura, Nexura etc.)
ʯ
Încorporează standardele şi tehnologiile VRV IV: temperatura
variabilă a agentului frigorific, încălzirea continuă, software
configurator pentru VRV, afişajul cu 7 segmente şi compresoarele cu inverter complet,
schimbătorul de căldură cu 4 suprafețe, PCB-ul răcit cu agent frigorific, noul motor DC al ventilatorului
ʯ
Combinaţie liberă de unităţi exterioare pentru a satisface cerinţele privind spaţiul de instalare sau eficienţa
ʯ
Disponibilă numai în încălzire prin setarea ireversibilă la faţa locului
ʯ
Conţine toate funcţiile VRV standard
Unitate exterioară
RYYQ/RXYQ
8T8
10T
12T
14T
16T
18T
20T
Domeniu de capacitate
CP
8
10
12
14
16
18
20
Capacitate de răcire Nom.
35 °CDB
kW
22,4 (1)
28,0 (1)
33,5 (1)
40,0 (1)
45,0 (1)
50,4 (1)
56,0 (1)
Capacitate de
Nom.
6 °CWB
kW
22,4 (2)
28,0 (2)
33,5 (2)
40,0 (2)
45,0 (2)
50,4 (2)
56,0 (2)
încălzire
Max.
6 °CWB
kW
25,0 (2)
31,5 (2)
37,5 (2)
45,0 (2)
50,0 (2)
56,5 (2)
63,0 (2)
Putere absorbită -
Răcire
Nom.
35 °CDB
kW
5,21 (1)
7,29 (1)
8,98 (1)
11,0 (1)
13,0 (1)
15,0 (1)
18,5 (1)
50 Hz
Încălzire
Nom.
6 °CWB
kW
4,75 (2)
6,29 (2)
7,77 (2)
9,52 (2)
11,1 (2)
12,6 (2)
14,5 (2)
Max.
6 °CWB
kW
5,51 (2)
7,38 (2)
9,10 (2)
11,2 (2)
12,8 (2)
14,6 (2)
17,0 (2)
EER la capacitate nom. 35 °CDB
kW/kW
4,30 (1)
3,84 (1)
3,73 (1)
3,64 (1)
3,46 (1)
3,36 (1)
3,03 (1)
COP la capacitate nom. 6 °CWB
kW/kW
4,72 (2)
4,45 (2)
4,31 (2)
4,20 (2)
4,05 (2)
4,00
3,86
COP la capacitate max.
6 °CWB
kW/kW
4,54 (2)
4,27 (2)
4,12 (2)
4,02 (2)
3,91 (2)
3,87
3,71
ESEER - Automat
7,53
7,20
6,96
6,83
6,50
6,38
5,67
Număr maxim de unităţi interioare conectabile
64 (4)
Indice de conectare la Min.
100
125
150
175
200
225
250
interior
Nom.
200
250
300
350
400
450
500
Max.
260
325
390
455
520
585
650
Dimensiuni
Unitate
Înălţime x lăţime x adâncime
mm
1.685x930x765
1.685x1.240x765
Greutate
Unitate
kg
243
252
356
391
Ventilator
Debit de aer
Răcire
Nom.
m³/min
162
175
185
223
260
251
261
Nivel de putere sonoră Răcire
Nom.
dBA
78
79
81
86
88
Nivel de presiune sonoră Răcire
Nom.
dBA
58
61
64
65
66
Domeniu de
Răcire
Min.~Max.
°CDB
-5~43
funcţionare
Încălzire
Min.~Max.
°CWB
-20~15,5
Agent frigorific
Tip
R-410A
GWP
2.087,5
Cantitate
TCO₂eq
12,3
12,5
13,2
21,5
21,7
24,4
24,6
kg
5,9
6
6,3
10,3
10,4
11,7
11,8
Racorduri conducte Lichid
Dext
mm
9,52
12,7
15,9
Gaz
Dext
mm
19,1
22,2
28,6
Lungime totală conducte Sistem
Reală
m
1.000
Alimentare electrică Fază/frecvenţă/tensiune
Hz/V
3N~/50/380-415
Curent - 50 Hz
Amperaj maxim pe siguranţă (MFA)
A
20
25
32
40
50
Sistem exterior
RYYQ/RXYQ
22T
24T8
26T
28T
30T
32T
34T
36T
38T8
40T
Sistem
Modul unitate exterioară 1
10T
8T8
12T
16T
8T8
10T
Modul unitate exterioară 2
12T
16T
14T
16T
18T
16T
18T
20T
10T
12T
Modul unitate exterioară 3
-
20T
18T
Domeniu de capacitate
CP
22
24
26
28
30
32
34
36
38
40
Capacitate de răcire Nom.
35 °CDB
kW
61,5 (1)
67,4 (1)
73,5 (1)
78,5 (1)
83,9 (1)
90,0 (1)
95,4 (1)
101,0 (1)
106,3 (1)
111,9 (1)
Capacitate de
Nom.
6 °CWB
kW
61,5 (2)
67,4 (2)
73,5 (2)
78,5 (2)
83,9 (2)
90,0 (2)
95,4 (2)
101,0 (2)
106,3 (2)
111,9 (2)
încălzire
Max.
6 °CWB
kW
69,0
75,0
82,5
87,5
94,0
100,0
106,5
113,0
119,0
125,5
Putere absorbită -
Răcire
Nom.
35 °CDB
kW
16,27 (1)
18,2 (1)
20,0 (1)
22,0 (1)
24,0 (1)
26,0 (1)
28,0 (1)
31,5 (1)
29,2 (1)
31,3 (1)
50 Hz
Încălzire
Nom.
6 °CWB
kW
14,06 (2)
15,85 (2)
17,29 (2)
18,87 (2)
20,4 (2)
22,2 (2)
23,7 (2)
25,6 (2)
25,1 (2)
26,7 (2)
Max.
6 °CWB
kW
16,48
18,31
20,30
21,90
23,7
25,6
27,4
29,8
29,2
31,1
EER la capacitate nom.
35 °CDB
kW/kW
3,77 (1)
3,70 (1)
3,68 (1)
3,57 (1)
3,5 (1)
3,46 (1)
3,4 (1)
3,21 (1)
3,6 (1)
COP la capacitate nom.
6 °CWB
kW/kW
4,37
4,25
4,16
4,1
4,05
4,0
3,95
4,2
COP la capacitate max.
6 °CWB
kW/kW
4,19
4,10
4,06
4,00
3,91
3,9
3,79
4,1
4,0
ESEER - Automat
7,07
6,81
6,89
6,69
6,60
6,50
6,44
6,02
6,36
6,74
Număr maxim de unităţi interioare conectabile
64 (3)
Indice de conectare la Min.
275
300
325
350
375
400
425
450
475
500
interior
Nom.
550
600
650
700
750
800
850
900
950
1.000
Max.
715
780
845
910
975
1.040
1.105
1.170
1.235
1.300
Racorduri conducte Lichid
Dext
mm
15,9
19,1
Gaz
Dext
mm
28,6
34,9
41,3
Lungime totală conducte Sistem
Reală
m
1.000
Curent - 50 Hz
Amperaj maxim pe siguranţă (MFA)
A
63
80
100
52
FXSQ-A
Unitate interioară VRV
FXFQ-A
Unitate interioară VRV
FVXG-K
Nexura
BPMKS967A2
FTXG-LW
Daikin Emura
RYYQ-T(8)/RXYQ-T(8)
Sistem exterior
RYYQ
42T
44T
46T
48T
50T
52T
54T
Sistem
Modul unitate exterioară 1
10T
12T
14T
16T
18T
Modul unitate exterioară 2
16T
18T
Modul unitate exterioară 3
16T
18T
Domeniu de capacitate
CP
42
44
46
48
50
52
54
Capacitate de răcire Nom.
35 °CDB
kW
118,0 (1)
123,5 (1)
130,0 (1)
135,0 (1)
140,0 (1)
145,8 (1)
151,2 (1)
Capacitate de
Nom.
6 °CWB
kW
118,0 (2)
123,5 (2)
130,0 (2)
135,0 (2)
140,0 (2)
145,8 (2)
151,2 (2)
încălzire
Max.
6 °CWB
kW
131,5
137,5
145,0
150,0
156,0
163,0
169,5
Putere absorbită -
Răcire
Nom.
35 °CDB
kW
33,3 (1)
35,0 (1)
37,0 (1)
39,0 (1)
40,7 (1)
43,0 (1)
45,0 (1)
50 Hz
Încălzire
Nom.
6 °CWB
kW
28,49 (2)
29,97 (2)
31,72 (2)
33,3 (2)
34,6 (2)
36,3 (2)
37,8 (2)
Max.
6 °CWB
kW
32,98
34,70
36,8
38,4
40,0
42,0
43,8
EER la capacitate nom.
35 °CDB
kW/kW
3,54 (1)
3,51 (1)
3,46 (1)
3,44 (1)
3,4 (1)
3,40 (1)
COP la capacitate nom.
6 °CWB
kW/kW
4,14
4,12
4,10
4,05
4,0
COP la capacitate max.
6 °CWB
kW/kW
3,99
3,96
3,94
3,91
3,90
ESEER - Automat
6,65
6,62
6,60
6,50
6,46
6,42
6,38
Număr maxim de unităţi interioare conectabile
64 (3)
Indice de conectare la Min.
525
550
575
600
625
650
675
interior
Nom.
1.050
1.100
1.150
1.200
1.250
1.300
1.350
Max.
1.365
1.430
1.495
1.560
1.625
1.690
1.755
Racorduri conducte Lichid
Dext
mm
19,1
Gaz
Dext
mm
41,3
Lungime totală conducte Sistem
Reală
m
1.000
Curent - 50 Hz
Amperaj maxim pe siguranţă (MFA)
A
100
125
Modul unitate exterioară
RYMQ
10T
12T
14T
16T
18T
20T
8T
Dimensiuni
Unitate
Înălţime/lăţime/adâncime
mm
1.685/930/765
1.685/1.240/765
1.685/930/765
Greutate
Unitate
kg
195
309
319
188
Ventilator
Debit de aer
Răcire
Nom.
m³/min
175
185
223
260
251
261
162
Presiune statică externă
Max.
Pa
78
Direcţie de refulare
Pe verticală
Tip
Ventilator cu elice
Nivel de putere sonoră Răcire
Nom.
dBA
79
81
86
88
78
Nivel de presiune sonoră Răcire
Nom.
dBA
58
61
64
65
66
58
Domeniu de
Răcire
Min.~Max.
°CDB
-5~43
funcţionare
Încălzire
Min.~Max.
°CWB
-20~15,5
Agent frigorific
Tip
R-410A
GWP
2.087,5
Cantitate
TCO₂eq
12,5
13,2
21,5
21,7
24,4
24,6
12,3
kg
6
6,3
10,3
10,4
11,7
11,8
5,9
Alimentare electrică Fază/frecvenţă/tensiune
Hz/V
3N~/50/380-415
Curent - 50 Hz
Amperaj maxim pe siguranţă (MFA)
A
25
32
40
50
20
(1) Capacităţile nominale de răcire se bazează pe: temperatură interioară: 27 °CDB, 19 °CWB, temperatură exterioară: 35 °CDB, lungime echivalentă conducte agent frigorific: 5 m, diferenţă de nivel: 0 m. Date pentru seria cu eficienţă standard. (2) Capacităţile nominale de încălzire
se bazează pe: temperatură interioară: 20 °CDB, temperatură exterioară: 7 °CDB, 6 °CWB; lungime echivalentă conducte agent frigorific: 5 m, diferenţă de nivel: 0 m. Date pentru seria cu eficienţă standard. (3) Numărul real de unităţi interioare conectabile depinde de tipul unităţii
interioare (unitate interioară VRV, cutie hidro, unitate interioară RA etc.) şi de restricţia raportului de conectare pentru sistem (50% <= CR <= 130%) | Valoarea ESEER STANDARD corespunde funcţionării normale a unei pompe de căldură VRV4, fără a lua în considerare funcţionalitatea
de economisire a energiei avansate | Valoarea SEER AUTOMATIC corespunde funcţionării normale a pompei de căldură VRV4, luând în considerare funcţionalitatea de economisire a energiei avansate (funcţionare cu controlul temperaturii variabile a agentului frigorific)
53
Cea mai largă gamă de unităţi cu refulare frontală de pe piaţă
Compact:
Uşor de mutat şi instalat de o echipă
de două persoane.
10/12 CP
8 CP
4/5/6 CP
4/5 CP
Cea mai redusă înălţime de instalare de pe piaţă
Ideală pentru instalare pe acoperiş
Ideală pentru instalarea sub un geam sau pe un balcon
Unitatea mini VRV cu înălţime scăzută poate
Seria Daikin VRV IV-S compactă poate fi instalată
fi ascunsă în multe locaţii în care o unitate cu
discret, pe un balcon, datorită dimensiunilor sale
ventilatoare twin nu poate fi instalată din cauza
compacte, oferind aer condiţionat şi fiind aproape
înălţimii
neobservabilă, în același timp
Neobservabilă la instalarea în spatele unui parapet
Înălţimea redusă face unitatea invizibilă din interior şi neobservabilă din exterior
Economie de spaţiu
Sistemul VRV IV-S este mai subţire şi mai compact,
economisind spaţiu semnificativ la instalare.
320 mm
460 mm
900 mm
940 mm
930 mm
55
Gamă largă de unităţi interioare
Conectaţi unităţi VRV
FXFQ-A
FXZQ-A
FXSQ-A
FXAQ-P
… sau la unităţi interioare moderne
(RA şi Sky Air)
FCQG-F
BPMKS967A2
FTXG-LS - Daikin Emura
FBQ-D
FVXG-K - Nexura
BPMKS967A2
Unităţi interioare moderne conectabile
CLASA 15
CLASA 20
CLASA 25
CLASA 35
CLASA 42
CLASA 50
CLASA 60
CLASA 71
Caseta cu jet circular
FCQG-F
Caseta perfect plată
FFQ-C
Unitate necarcasată de plafon fals de dimensiuni reduse
FDXM-F3
Unitate necarcasată de plafon fals cu ventilator acţionat prin inverter
FBQ-D
Unitate de perete Daikin Emura
FTXG-LW/LS
Unitate de perete
CTXS-K
Unitate de perete
FTXS-K
Unitate de perete
FTXS-G
Unitate suspendată
FHQ-CB
Unitate de pardoseală Nexura
FVXG-K
Unitate de pardoseală
FVXS-F
Unitate necarcasată de pardoseală
FNQ-A
Unitate de tip Flexi
FLXS-B(9)
Pentru mai multe informaţii despre unităţile interioare moderne Daikin, consultaţi portofoliul de unităţi interioare.
* Nu se pot combina unităţi interioare VRV şi unităţi interioare moderne.
* Este necesară o unitate BPMKS pentru a conecta unităţile interioare moderne.
56
Valori ridicate ale COP
O caracteristică importantă a sistemului VRV IV-S este
eficienţa sa energetică excepţională. Sistemul obţine
valori COP ridicate atât la răcire cât şi la încălzire, prin
utilizarea componentelor şi funcţiilor rafinate.
Răcire
4,00 1
1
Capacităţile nominale de răcire se bazează pe: temperatură
interioară: 27 °CDB, 19 °CWB, temperatură exterioară: 35 °C, lungime
echivalentă conducte agent frigorific: 5 m, diferenţă de nivel: 0 m
Încălzire
4,52 2
2
Capacităţile nominale de răcire se bazează pe: temperatură
interioară: 20 °CDB, temperatură exterioară: 7 °CDB, 6 °CWB; lungime
echivalentă conducte agent frigorific: 5 m, diferenţă de nivel: 0 m
0
1
2
3
4
5
Design flexibil al conductelor
Unităţi interioare
Unităţi interioare
VRV conectate
moderne conectate
Lungime totală conducte
300 m
140 m
120 m (4-8 CP)/
Lungimea reală cea mai mare
150 m (10-12 CP)
Lungime minimă între unitatea exterioară şi primul racord
-
5 m
Lungime minimă conducte între BP şi unitatea interioară
-
2 m
Lungime maximă conducte între BP şi unitatea interioară
-
15 m
Lungimea cea mai mare după primul racord
40 m
40 m
Diferenţă de nivel între unităţile interioare şi cele exterioare
50 m (40 m1)
30 m
Diferenţă de nivel între unităţile interioare
15 m
15 m
1 Unitatea exterioară în poziţia cea mai inferioară
57
Tehnologiile
seriei VRV IV-S
PCB răcit cu
Grila Super aero
agent frigorific
Nervurile spiralate sunt aliniate
Răcire fiabilă deoarece nu este
pe direcţia fluxului de refulare
influenţată de temperatura mediului
pentru minimizarea turbulenţei
ambiant
şi reducerea zgomotului.
Cutie de conexiuni de dimensiuni
mai reduse pentru o trecere mai lină a
aerului prin schimbătorul de căldură,
crescând eficienţa schimbului cu 5%
Paletă fixată pe
rotor
Pale îmbunătăţite pentru ventilator
Rotor
Modelul vechi
Modelul nou
Separare
Compresor
Lovire
Tip swing > fără separator de ulei
Paleta şi rotorul sunt unificate, ducând la:
Nivel redus al zgomotului
Durată de utilizare mai lungă a compresorului
Eficienţă mai ridicată datorită absenţei
Curenţii de aer se lovesc Curenţii de aer se aplanează în
scurgerilor interne de agent frigorific între
şi generează pierderi
jurul tăieturii în V şi se reduce
partea de presiune ridicată şi cea de presiune
astfel pierderea de debit de aer
scăzută
Schimbător de căldură standard
Schimbător de căldură e-pass
Schimbător de căldură e-pass
Intrare 85 °C
Intrare 85 °C
Optimizarea amplasării căilor schimbătorului de
55 °C
43 °C
căldură previne transferul de căldură din secţiunea de
vapori supraîncălziți către secţiunea de lichid subrăcit,
27 °C
55 °C
27 °C
60 °C
permiţând o utilizare mai eficientă a schimbătorului de
50 °C
55 °C
căldură.
Ieşire 45 °C
Ieşire 45 °C
Funcţia i-demand
Consum de energie
Limită predefinită
Limitează consumul maxim de energie.
Noul senzor de curent, recent introdus, minimizează
diferenţa dintre consumul real şi cel predefinit de
energie.
Timp
58
Mini VRV
TRASEUL DE 70 M PERMITE INSTALAREA
LA DISTANŢĂ DE LOCUINŢĂ
APLICAŢII PENTRU VILE MARI
INSTALARE ÎN SPATELE UNUI PARAPET
INSTALARE PE ACOPERIŞUL UNEI CLĂDIRI DE BIROURI
59
RXYSCQ-TV1
Pompă de căldură
seria VRV IV-S compactă
Cel mai compact sistem VRV
ʯ
Designul compact şi uşor cu un singur ventilator face această
unitate aproape neobservabilă
ʯ
Acoperă toate cerinţele termice ale unei clădiri prin intermediul
unui singur punct de contact: control precis al temperaturii,
ventilare, centrale de tratare a aerului şi perdele de aer Biddle
ʯ
Gamă largă de unităţi interioare: conectaţi unităţi VRV sau interioare
moderne, precum Daikin Emura, Nexura etc.
ʯ
Încorporează standardele şi tehnologiile VRV IV: temperatura
variabilă a agentului frigorific, configuratorul pentru VRV şi
compresoarele cu inverter complet, PCB-ul răcit cu agent frigorific,
noul motor DC al ventilatorului
ʯ
Posibilitate de limitare a vârfurilor de consum de energie între 30 şi
RXYSCQ-TV1
80% în perioadele, de exemplu, cu solicitare ridicată de energie
ʯ
Conţine toate funcţiile VRV standard
Unitate exterioară
RXYSCQ
4TV1
5TV1
Domeniu de capacitate
CP
4
5
Capacitate de răcire Nom.
35 °CDB
kW
12,1
14,0
Capacitate de
Nom.
6 °CWB
kW
12,1
14,0
încălzire
Max.
6 °CWB
kW
14,2
16,0
Putere absorbită -
Răcire
Nom.
35 °CDB
kW
3,43
4,26
50 Hz
Încălzire
Nom.
6 °CWB
kW
3,18
3,19
Max.
6 °CWB
kW
4,14
5,00
COP la capacitate nom.
6 °CWB
kW/kW
3,81
3,58
COP la capacitate max.
6 °CWB
kW/kW
3,43
3,20
ESEER - Automat
6,93
6,57
Număr maxim de unităţi interioare conectabile
64
Indice de conectare la Min.
50
62,5
interior
Nom.
-
Max.
130
162,5
Dimensiuni
Unitate
Înălţime x lăţime x adâncime
mm
823x940x460
Greutate
Unitate
kg
94
Ventilator
Debit de aer
Răcire
Nom.
m³/min
91
Nivel de putere sonoră Răcire
Nom.
dBA
68
69
Nivel de presiune sonoră Răcire
Nom.
dBA
51
52
Domeniu de
Răcire
Min.~Max.
°CDB
-5~46
funcţionare
Încălzire
Min.~Max.
°CWB
-20~15,5
Agent frigorific
Tip
R-410A
GWP
2.087,5
Cantitate
TCO₂eq
7,7
kg
3,7
Racorduri conducte Lichid
Dext
mm
9,52
Gaz
Dext
mm
15,9
Alimentare electrică Fază/frecvenţă/tensiune
Hz/V
1~/50/220-240
Curent - 50 Hz
Amperaj maxim pe siguranţă (MFA)
A
32
(1) Numărul real de unităţi depinde de tipul unităţii interioare (VRV DX de interior, unitate interioară RA DX etc.,) şi de restricţia raportului de conectare pentru sistem (50%<=CR<=130%).
60
RXYSQ-TV1/RXYSQ-TY1
Pompă de căldură seria VRV IV-S
Soluţie cu economie de spaţiu fără compromiterea eficienţei
ʯ
Design compact, cu economie de spaţiu pentru o instalare flexibilă
ʯ
Acoperă toate cerinţele termice ale unei clădiri prin intermediul
unui singur punct de contact: control precis al temperaturii,
ventilare, centrale de tratare a aerului şi perdele de aer Biddle
ʯ
Gamă largă de unităţi interioare: conectaţi unităţi VRV sau interioare
moderne, precum Daikin Emura, Nexura etc.
ʯ
Încorporează standardele şi tehnologiile VRV IV: temperatură
variabilă a agentului frigorific şi compresoare cu inverter
ʯ
Posibilitate de limitare a vârfurilor de consum de energie între 30 şi
80% în perioadele, de exemplu, cu solicitare ridicată de energie
ʯ
Conţine toate funcţiile VRV standard
RXYSQ4-6TV1_TY1
Unitate exterioară
RXYSQ-TV1/RXYSQ-TY1
4TV1
5TV1
6TV1
4TY1
5TY1
6TY1
8TY1
10TY1
12TY1
Domeniu de capacitate
CP
4
5
6
4
5
6
8
10
12
Capacitate de răcire Nom.
35 °CDB
kW
12,1
14,0
15,5
12,1
14,0
15,5
-
Eurovent
kW
-
22,4
28,0
33,5
Capacitate de
Nom.
6 °CWB
kW
12,1
14,0
15,5
12,1
14,0
15,5
22,4
28,0
33,5
încălzire
Max.
6 °CWB
kW
14,2
16,0
18,0
14,2
16,0
18,0
25,0
31,5
37,5
Putere absorbită -
Răcire
Nom.
35 °CDB
kW
3,03
3,73
4,56
3,03
3,73
4,56
-
50 Hz
Eurovent
kW
-
6,12
8,24
10,2
Încălzire
Nom.
6 °CWB
kW
2,68
3,27
3,97
2,68
3,27
3,97
5,20
6,60
8,19
Max.
6 °CWB
kW
3,43
4,09
5,25
3,43
4,09
5,25
6,22
8,33
10,2
EER la capacitate nom. Eurovent
kW/kW
-
3,66
3,40
3,30
COP la capacitate nom.
6 °CWB
kW/kW
4,52
4,28
3,90
4,52
4,28
3,90
4,31
4,24
4,09
COP la capacitate max.
6 °CWB
kW/kW
4,14
3,91
3,43
4,14
3,91
3,43
4,02
3,78
3,66
ESEER - Automat
7,89
7,49
6,73
7,89
7,49
6,73
6,72
6,41
6,18
Număr maxim de unităţi interioare conectabile
64 (1)
Indice de conectare la Min.
50
62,5
70
50
62,5
70
100
125
150
interior
Nom.
-
Max.
130
162,5
182
130
162,5
182
260
325
390
Dimensiuni
Unitate
Înălţime x lăţime x adâncime
mm
1.345x900x320
1.430x940x320
1.615x940x460
Greutate
Unitate
kg
104
144
175
180
Ventilator
Debit de aer
Răcire
Nom.
m³/min
106
140
182
Nivel de putere sonoră Răcire
Nom.
dBA
68
69
70
68
69
70
73
74
76
Nivel de presiune sonoră Răcire
Nom.
dBA
50
51
50
51
55
57
Domeniu de
Răcire
Min.~Max.
°CDB
-5~46
-5~52
funcţionare
Încălzire
Min.~Max.
°CWB
-20~15,5
Agent frigorific
Tip
R-410A
GWP
2.087,5
Cantitate
TCO₂eq
7,5
9,4
14,6
16,7
kg
3,6
5,5
7
8
Racorduri conducte Lichid
Dext
mm
9,52
12,7
Gaz
Dext
mm
15,9
19,1
15,9
19,1
22,2
25,4
Lungime totală conducte Sistem
Reală
m
300
-
Alimentare electrică Fază/frecvenţă/tensiune
Hz/V
1N~/50/220-240
3N~/50/380-415
Curent - 50 Hz
Amperaj maxim pe siguranţă (MFA)
A
32
16
25
32
(1) Numărul real de unităţi depinde de tipul unităţii interioare (VRV DX de interior, unitate interioară RA DX etc.,) şi de restricţia raportului de conectare pentru sistem (50%<=CR<=130%).
61
Invizibilă
Luaţi în considerare o gamă largă de proprietăţi,
Integrare perfectă în arhitectura din zonă, deoarece
deoarece instalarea în exterior nu mai este un factor
numai grilele sunt vizibile
Lansaţi afacerea mai repede, deoarece aprobările
Nu este necesară instalarea pe acoperiş sau pe
din domeniul construcţiilor sunt simplificate
aleea din spate
Funcţionare silenţioasă
<
Foarte adecvată pentru zonele cu populaţie densă,
Modurile dedicate reduc zgomotul şi mai mult
Zgomotul schimbătorului de
precum centrele urbane, datorită zgomotului
pentru a respecta reglementările privind zgomotul
căldură nu este mai puternic decât
scăzut în timpul funcţionării
din interiorul oraşului
o conversaţie normală
Zgomotul compresorului nu
este mai puternic decât cel al
Componentele
unui frigider
uşoare pot fi instalate
de două persoane
63
Unitate exterioară split unică pentru instalare în interior
Compact şi uşor de mascat, compresorul se poate
într-un gol din plafonul fals. Astfel, sistemul de aer
instala la nivelul pardoselii, în biroul din spate, în
condiţionat este complet invizibil şi nu ocupă spaţiu
depozit, în zona tehnică sau într-o bucătărie, în
comercial scump.
timp ce schimbătorul de căldură se poate instala
Flexibilitate de neegalat, unitatea exterioară
fiind împărţită în două elemente
1. Schimbătorul de căldură
1
poate fi instalat într-un gol
din plafonul fals.
1
2. Compresorul, compact
2
şi uşor de mascat, poate
2
fi instalat la nivelul
pardoselii, în biroul din
spate, în depozit, în
zona tehnică sau într-o
bucătărie.
Astfel, sistemul de aer condiţionat este complet invizibil şi nu ocupă spaţiu comercial scump.
Unităţi interioare VRV
Unitate schimbător de căldură
Max. 70 m
Max. 30 m
Unitate compresor
Lungime totală tubulatură: 140 m (5 CP)/300 m (8 CP)
64
Aspiraţie şi refulare de aer invizibile
65
Soluţia pentru
multe probleme de instalare
Exemplul 1
Flexibilitate ridicată
Din cealaltă perspectivă: instalaţi modulele
în funcţie de disponibilitatea clientului, nu de
cea mai bună amplasare a unităţii exterioare
Acolo unde nu există un acoperiş orizontal sau o
curte din spate disponibile pentru instalarea unităţii
exterioare, seria VRV IV-i este cea mai bună soluţie.
Părţile de aspiraţie şi evacuare pot fi instalate
pe faţadă sau în spatele clădirilor, deoarece
ventilatoarele cu inverter permit reglarea ESP în
funcţie de lungimea tubulaturii.
Instalare flexibilă cu ventilatoare cu inverter
Modulul compresorului poate fi instalat la o distanţă
de până la 30 m de la unitatea schimbătorului de
căldură într-un depozit.
66
Exemplul 2
Tubulaturile mai scurte către unităţile interioare reduc
costurile de instalare în comparaţie cu instalarea pe
acoperiş sau pe aleea din spate
Instalarea pe acoperiş sau în spate necesită
Seria VRV IV-i poate fi instalată în apropierea
tubulaturi foarte lungi
unităţilor interioare
Timp lung de instalare
Instalare mai rapidă
Costuri suplimentare
Costuri mai reduse
Pierdere de capacitate
Fără pierdere de capacitate
distanţă lungă
distanţă scurtă
Exemplul 3
Nu sunt necesare antifonări scumpe şi groase
Unităţile standard necesită antifonări pentru a
Cu seria VRV IV-i, respectaţi reglementările
respecta reglementările privind zgomotul din
privind zgomotul din interiorul oraşului,
interiorul oraşului
fără măsuri suplimentare
Pot fi necesare incinte antifonice scumpe, pentru
Zgomotul în timpul funcţionării este de 47 dBA
a reduce zgomotul (zgomotul unităţii exterioare
pentru modelul de 5 CP (flexibilitate pentru a fi
standard = 50~60 dBA)
instalată pe un coridor, într-o zonă comercială) sau
Instalarea la interior consumă spaţiu comercial
mai mic, dacă se utilizează un atenuator
scump
Nu se utilizează spaţiul de la nivelul pardoselii, deoarece
unităţile pot fi instalate în plafonul fals, pe perete etc.
Spaţiu de la nivelul pardoselii redus
Mai mult spaţiu la nivelul pardoselii
Antifonări scumpe
Fără măsuri suplimentare necesare
incintă
antifonică
Alte sisteme VRF
Seria
VRV IV-i
Alte sisteme VRF
Seria VRV IV-i
spaţiu
tehnic
=
depozitare
bucătărie
depozitare
MAGAZIN
MAGAZIN
bucătărie
67
Schimbător de
căldură în V brevetat
8
brevete
pentru cel mai bun raport suprafaţă-volum
Debit de aer şi distribuţie a
temperaturii optimizate
Placă despărţitoare
perforată şi izolată
Cea mai bună performanţă la degivrare (testată la
umiditate ridicată până la -20 °C)
brevetată
Reduce conductivitatea şi
previne punţile termice
Înălţime
de
numai
400 mm
Se potriveşte uşor
în orice tavan fals
Ventilatoare centrifugale
supereficiente
O creştere de peste 50% a eficienţei în
comparaţie cu un ventilator sirocco
Tehnologia brevetată a palelor curbate
Filtru furnizat în dotarea standard
înapoi
O creştere mai mare a presiunii
Pentru a preveni pătrunderea prafului în schimbătorul
de căldură
68
Unitate compresor cu
cutie de conexiuni rotativă
Flexibilă şi uşor de instalat
Cutie de conexiuni rotativă
Flexibilitate: posibilitatea de conectare a
Pentru acces uşor la toate
conductei de agent frigorific prin partea
componentele compresorului
posterioară sau partea superioară
Numai
77 kg
(5 CP)
Schimbător de
căldură pentru
subrăcire cu tuburi
Acest schimbător de
căldură brevetat măreşte
capacitatea sistemului prin
garantarea stării optime a
agentului frigorific în modulul
Nu este nevoie de
schimbătorului de căldură.
Acest lucru creşte în schimb
ţevi pentru condens
eficienţa generală
Datorită evaporării naturale
Suprafaţă rece minimizată pentru a
reduce formarea de condens
Instalare rapidă şi uşoară
Carcasă cu parte
Suprafaţă ocupată redusă
inferioară nesudată
Maximizează spaţiul util al podelei (600 x 554 mm pentru 5 CP)
Se evită riscul coroziunii
Poate fi uşor montată într-un depozit, birou etc.
69
SB.RKXYQ-T
Pompă de căldură VRV IV
pentru instalare în interior
VRV invizibil
ʯ
Pompă de căldură VRV unică, pentru instalare în interior
ʯ
Flexibilitate de neegalat, unitatea fiind împărţită în două elemente:
schimbător de căldură şi compresor
Unitate schimbător
de căldură
SB.RKXYQ-T
ʯ
Unităţile uşoare (max. 105 kg) pot fi instalate de două persoane
ʯ
Schimbătorul de căldură în V unic permite dimensiuni compacte
Max. 70 m
(unitatea de schimb de căldură având o înălţime de numai
Max. 30 m
400 mm), instalare în plafon fals, garantând în acelaşi timp eficienţa
Unităţi
interioare VRV
superioară
ʯ
Ventilatoare centrifugale supereficiente (o creştere de peste 50% a
eficienţei în comparaţie cu un ventilator sirocco)
Unitate compresor
ʯ
Unitate compresor cu suprafaţă ocupată redusă (760 x 554 mm),
ʯ
Foarte adecvată pentru zonele cu populaţie densă datorită
maximizând spaţiul util al podelei
zgomotului scăzut în timpul funcţionării şi integrării perfecte în
ʯ
Conţine toate funcţiile VRV standard
arhitectura din jur, deoarece numai grilele sunt vizibile
ʯ
Încorporează standardele şi tehnologiile VRV IV: Temperatură variabilă
a agentului frigorific, configurator VRV şi compresoare cu inverter
NOU
Sistem exterior
SB.RKXYQ
5T
8T
Sistem
Unitate schimbător de căldură
RDXYQ5T
RDXYQ8T
Unitate compresor
RKXYQ5T
RKXYQ8T
Domeniu de capacitate
CP
5
8
Capacitate de răcire Nom.
35 °CDB
kW
14,0
21,4
Capacitate de
Nom.
6 °CWB
kW
14,0
21,4
încălzire
Max.
6 °CWB
kW
16,0
25,0
Putere absorbită -
Răcire
Nom.
35 °CDB
kW
4,38
7,64
50 Hz
Încălzire
Nom.
6 °CWB
kW
3,68
5,94
Max.
6 °CWB
kW
4,71
7,60
EER la capacitate nom.
35 °CDB
kW/kW
3,20
2,80
COP la capacitate nom.
6 °CWB
kW/kW
3,80
3,60
COP la capacitate max.
6 °CWB
kW/kW
3,40
3,29
Număr maxim de unităţi interioare conectabile
10 (1)
17 (1)
Indice de conectare la Min.
63
100
interior
Nom.
125
200
Max.
163
260
Ventilator
Presiune statică
Max.
Pa
150
externă
Nom.
Pa
60
Racorduri conducte Între modulul
Lichid
Dext
mm
12,7
compresorului
Gaz
Dext
mm
(MC) şi modulul
19,1
22,2
schimbătorului de
căldură (MS)
Între modulul
Lichid
Dext
mm
9,52
compresorului
Gaz
Dext
mm
(MC) şi unităţile
15,9
19,1
interioare (UI)
Lungime totală conducte Sistem
Reală
m
140
300
(1) Numărul real de unităţi depinde de tipul unităţii interioare (VRV DX de interior etc.) şi de restricţia raportului de conectare pentru sistem (50%<=CR<=130%).
modul compresor
modul schimbător de căldură
Modul unitate exterioară
RKXYQ8T
RKXYQ5T
RDXYQ8T
RDXYQ5T
Dimensiuni
Unitate
Înălţime/lăţime/adâncime
mm
701/600/554
701/760/554
397/1.456/1.044
397/1.456/1.044
Greutate
Unitate
kg
77
105
97
103
Ventilator
Debit de aer
Răcire
Nom.
m³/min
-
-
55
100
Nivel de putere sonoră Răcire
Nom.
dBA
60
64
76
81
Nivel de presiune sonoră Răcire
Nom.
dBA
47
48
46
54
Agent frigorific
Tip
R-410A
GWP
2.087,5
2.087,5
-
-
Cantitate
TCO₂eq
4,20
8,35
-
-
kg
2,00
4,00
-
-
Alimentare electrică Fază/frecvenţă/tensiune
Hz/V
3N~/50/380-415
3N~/50/380-415
1N~/50/220-240
1N~/50/220-240
Curent - 50 Hz
Amperaj maxim pe siguranţă (MFA)
A
16
20
10
10
70
Caută-mă,
nu mă vei găsi!
Secretul urban
Neobservată în cele mai bune locuri
Seria VRV IV-i vă oferă o soluţie unică pentru acele instalaţii în care aveţi nevoie
de un sistem complet invizibil. Este compactă şi uşor de ascuns în interior,
numai grilele fiind vizibile în exterior. Compresorul, unul dintre componentele
uşoare, poate fi instalat la nivelul pardoselii, în depozit, în zona tehnică sau
într-o bucătărie, iar unitatea schimbătorului de căldură, a doua componentă,
cu o înălţime de numai 400 mm, poate fi instalată într-un gol din plafonul fals.
Seria VRV IV-i are un schimbător de căldură în V brevetat, care măreşte eficienţa.
Prin urmare, clienţii se pot bucura de toată puterea unui sistem VRV complet
invizibil.
i
Aflaţi mai multe detalii la www.daikineurope.com/citysecret
71
COP pentru o unitate de 10 CP
COP ridicat la temperaturi
4,00
ambiante scăzute
3,00
Utilizarea tehnologiei de compresie în două trepte
duce la performanţă îmbunătăţită de economisire a
2,00
energiei în condiţii de temperatură ambiantă scăzută,
cu un COP mai mare de 3,0 la o temperatură exterioară
de -10 °C pentru întreaga gamă.
1,00
0,00
-25
-20
-15
-10
-5
0
5
10
Temp. exterioară (WB°)
Domeniu larg de
funcţionare pentru încălzire
VRVIII-C este primul sistem de pe piaţă cu un domeniu
de funcţionare standard la o temperatură ambiantă
exterioară de până la -25 °CWB în modul încălzire şi
poate furniza şi răcire până la o temperatură ambiantă
exterioară de - 5 °CDB.
Mod încălzire
Mod răcire
VRVIII-C
VRV standard
-25 °CWB
-20 °CWB
15,5 °C
-5 °C
43 °CDB
Temp. exterioară
Temp. exterioară
(kW)
35
30
Capacitate stabilă de
25
încălzire
20
Pompă de căldură standard
15
VRVIII-C are o capacitate stabilă de încălzire,
10
chiar la temperaturi scăzute, fiind o soluţie
5
adecvată pentru încălzirea de la o singură
0
sursă. Capacitatea de încălzire este de 130% în
-25
-20
-15
-10
-5
0
5
10
comparaţie cu capacitatea de încălzire standard
Temp. exterioară (°CWB)
VRV în condiţii similare.
Capacitate de încălzire, unitate exterioară de 10 CP
73
Viteză mare de încălzire
Timpul de încălzire este redus semnificativ, în
special în condiţii de temperaturi ambiante scăzute.
Timpul necesar în care temperatura de refulare a
schimbătorului de căldură al unităţii interioare ajunge
la 40 °C a fost redus cu 50%.
°C
Funcţionare la începerea încălzirii
60
50
30
40
30
25
20
20
10
Temperatură schimbător de căldură unitate interioară, VRVIII-C
Pompă de căldură standard
0
Temperatură schimbător de căldură unitate interioară, pompă de căldură standard
Temperatură interioară VRVIII-C
-10
Reducere cu 50%
15
Temperatură interioară, pompă de căldură standard
-20
* Date de la testarea pe teren, în Japonia, cu o unitate de 14 CP (Akita City, ian. 2006)
-5
0
5
6
10
14 15
20
Timp scurs (min.)
Timp scurt de degivrare
Timpul necesar pentru degivrare a fost redus la 4 minute -
mai puţin de jumătate din timpul unui sistem standard VRVIII
(10 minute), ducând la o temperatură interioară mai stabilă şi la
niveluri de confort îmbunătăţite considerabil.
* Date de la testarea pe teren, în Japonia, cu o unitate de 10 CP (Akita City, ian. 2006)
Design flexibil al conductelor
Lungime totală conducte
500 m
Lungimea reală cea mai mare (echivalentă)
165 m (190 m)
Lungime maximă între
10 m
unitatea exterioară şi unitatea funcţională
Lungimea cea mai mare după primul racord
40 m (90 m1)
Diferenţă de nivel între unităţile interioare şi
50 m (40 m²)
cele exterioare
Diferenţă de nivel între unităţile interioare
15 m
1 Pentru mai multe informaţii şi restricţii, contactaţi distribuitorul local.
2 Dacă unitatea exterioară este instalată sub cele interioare.
74
RTSYQ-PA
Pompa de căldură VRV III
optimizată pentru încălzire
Acolo unde încălzirea este prioritară, fără a compromite
eficienţa
ʯ
Primul sistem din industrie dezvoltat pentru funcţionarea în modul
încălzire în condiţii de temperatură ambiantă scăzută, fiind adecvată
pentru încălzirea de la o singură sursă
ʯ
Domeniu de funcţionare extins până la -25 °C în încălzire
ʯ
Capacitate stabilă de încălzire şi COP ridicat la temperaturi ambiante
scăzute datorită tehnologiei de compresie în două trepte (valori ale
COP de 3,0 şi peste la -10 °C)
ʯ
Confort îmbunătăţit datorită timpului mai scurt de degivrare
ʯ
Timp mai scurt de încălzire în comparaţie cu o pompă standard VRV III
ʯ
Conţine toate funcţiile VRV standard
RTSYQ14-16PA
Capacitate de
încălzire
Mare
Compresie în două trepte
Injecţie cu lichid
Tehnologia compresiei în două trepte permite sistemului să creeze o
presiune mai mare, ceea ce duce la o capacitate de încălzire mai mare în
condiţii de temperatură ambiantă scăzută. Cel de-al doilea compresor
Separator vapori-lichid
cu inverter (amplasat în unitatea funcţională) a fost special conceput
Injecţie cu
Medie
vapori
pentru a furniza presiuni mai ridicate.
După schimbul de căldură din unitatea interioară, vaporii şi lichidul se
separă în separatorul de vapori-lichid. Acest lucru permite agentului
frigorific aflat în stare gazoasă să fie recuperat şi transmis direct
compresorului de înaltă presiune.
Scăzută
Capacitate evaporator
Putere absorbită
Entalpie
Sistem exterior
RTSYQ
10PA
14PA
16PA
20PA
Sistem
Modul unitate exterioară 1
RTSQ10PAY1
RTSQ14PAY1
RTSQ16PAY1
RTSQ8PAY1
Modul unitate exterioară 2
-
RTSQ12PAY1
Unitate funcţională
BTSQ20PY1
Domeniu de capacitate
CP
10
14
16
20
Capacitate de răcire Nom.
35 °CDB
kW
28,0
40,0
45,0
56,0
Capacitate de încălzire Nom.
6 °CWB
kW
31,5 / 28,0
45,0 / 40,0
50,0 / 45,0
63,0 / 55,9
Putere absorbită -
Răcire
Nom.
35 °CDB
kW
7,90
12,6
14,9
15,4
50 Hz
Încălzire
Nom.
6 °CWB
kW
7,78 / 8,18
11,4 / 12,8
13,0 / 15,0
15,4 / 18,70
EER la capacitate nom.
35 °CDB
kW/kW
3,54
3,17
3,02
3,64
COP la capacitate max.
6 °CWB
kW/kW
4,05 / 3,42
3,95 / 3,13
3,85 / 3,00
4,09 / 2,99
Număr maxim de unităţi interioare conectabile
21
30
34
43
Indice de conectare la Min.
125
175
200
250
interior
Nom.
250
350
400
500
Max.
325
455
520
650
Nivel de presiune sonoră Răcire
Nom./Max.
dBA
60/62
61/63
63/65
Racorduri conducte Lichid
Dext
mm
9,52
12,7
15,9
Gaz
Dext
mm
22,2
28,6
Lungime totală conducte Sistem
Reală
m
500
Egalizare ulei
Dext
mm
-
19,1
Curent - 50 Hz
Amperaj maxim pe siguranţă (MFA)
A
25
35
40
50
Modul unitate exterioară
RTSQ
BTSQ20P
8PA
10PA
12PA
14PA
16PA
Dimensiuni
Unitate
Înălţime/lăţime/adâncime
mm
1.570/460/765
1.680/930/765
1.680/1.240/765
Greutate
Unitate
kg
110
205
257
338
344
Ventilator
Debit de aer
Răcire
Nom.
m³/min
-
185
200
233
239
Presiune statică externă
Max.
Pa
-
78
Tip
-
Ventilator cu elice
Nivel de putere sonoră Răcire
Nom.
dBA
-
Domeniu de
Răcire
Min.~Max.
°CDB
-5~43
funcţionare
Încălzire
Min.~Max.
°CWB
-25~15,5
Agent frigorific
Tip
R-410A
GWP
2.087,5
Cantitate
TCO₂eq
-
19,6
21,9
22,8
24,4
kg
-
9,4
10,5
10,9
11,7
Alimentare electrică Fază/frecvenţă/tensiune
Hz/V
3~/50/380-415
Curent - 50 Hz
Amperaj maxim pe siguranţă (MFA)
A
20
25
35
40
75
Pompă de căldură
VRV Classic RXYCQ-A
Pentru cerinţe standard de răcire şi încălzire
22
Unităţi interioare
Unităţi interioare tip VRV
Ventilare
Ventilare cu recuperare de căldură
(VAM/VKM)
Sisteme de control
Funcţie nivel de zgomot scăzut
Compresor DC fără perii şi cu reluctanţă
DC inverter cu undă sinusoidală
Motor DC al ventilatorului
Schimbător de căldură e-Pass
Funcţia demand manuală
76
Avantaje
Pentru proiecte cu cerinţe standard de răcire şi
Posibilitatea de a controla individual fiecare
încălzire
zonă cu aer condiţionat păstrează costurile de
Se potrivesc în orice clădiri; de asemenea, este
funcţionare ale sistemului VRV la un minim absolut
posibilă instalarea în interior, graţie presiunii statice
Eşalonaţi costul instalaţiei dumneavoastră prin
externe de până la 78,4 Pa. Instalarea în interior
instalarea în faze
conduce la o lungime mai mică a conductelor,
Se pot conecta la toate unităţile interioare
costuri de instalare mai mici, eficienţă crescută şi
VRV standard, de ventilare şi la sistemele de
aspect estetic crescut
control
Design flexibil al conductelor
Lungime totală conducte
300 m
Lungimea reală cea mai mare (echivalentă)
135 m (155 m)
Lungimea cea mai mare după primul racord
40 m (90 m1)
Diferenţă de nivel între unităţile interioare şi cele exterioare
30 m
Diferenţă de nivel între unităţile interioare
15 m
1 Pentru mai multe informaţii şi restricţii, contactaţi distribuitorul local.
77
RXYCQ-A
VRV Classic
Configuraţie clasică VRV
ʯ
Pentru cerinţe standard de răcire şi încălzire
ʯ
Se pot conecta la toate unităţile interioare VRV standard,
de ventilare şi la sistemele de control
ʯ
Conţine toate funcţiile VRV standard
RXYCQ16-20A
Unitate exterioară
RXYCQ
8A
10A
12A
14A
16A
18A
20A
Domeniu de capacitate
CP
8
10
12
14
16
18
20
Capacitate de răcire Nom.
35 °CDB
kW
20,0
25,0
30,0
35,0
40,0
45,0
50,4
Capacitate de încălzire Nom.
6 °CWB
kW
22,4
28,0
33,6
31,5
44,8
50,4
56,5
Putere absorbită -
Răcire
Nom.
35 °CDB
kW
6,60
6,74
8,77
11,4
12,9
15,0
17,9
50 Hz
Încălzire
Nom.
6 °CWB
kW
5,80
7,00
8,62
8,18
11,8
13,8
16,1
EER la capacitate nom.
35 °CDB
kW/kW
3,03
3,71
3,42
3,07
3,10
3,00
2,81
COP la capacitate max.
6 °CWB
kW/kW
3,86
4,00
3,90
3,85
3,80
3,65
3,50
Număr maxim de unităţi interioare conectabile
64
Indice de conectare la Min.
100
125
150
175
200
225
250
interior
Nom.
200
250
300
350
400
450
500
Max.
200
250
360
420
480
540
600
Dimensiuni
Unitate
Înălţime x lăţime x adâncime
mm
1.680x635x765
1.680x930x765
1.680x1.240x765
Greutate
Unitate
kg
159
187
240
316
324
Ventilator
Debit de aer
Răcire
Nom.
m³/min
95
171
185
196
233
239
Nivel de putere sonoră Răcire
Nom.
dBA
78
81
86
88
Nivel de presiune sonoră Răcire
Nom.
dBA
58
59
61
64
65
66
Domeniu de
Răcire
Min.~Max.
°CDB
-5~43
funcţionare
Încălzire
Min.~Max.
°CWB
-20~15,5
Agent frigorific
Tip
R-410A
GWP
2.087,5
Cantitate
TCO₂eq
12,9
16,1
17,5
18
23,6
24
24,4
kg
6,2
7,7
8,4
8,6
11,3
11,5
11,7
Racorduri conducte Lichid
Dext
mm
9,52
12,7
15,9
Gaz
Dext
mm
15,9
19,1
22,2
28,6
Lungime totală conducte Sistem
Reală
m
300
Alimentare electrică Fază/frecvenţă/tensiune
Hz/V
3N~/50/380-415
Curent - 50 Hz
Amperaj maxim pe siguranţă (MFA)
A
16
25
40
78
Tehnologie
pentru înlocuire
Modul rapid şi calitativ de actualizare
a sistemelor cu R-22 şi R-407C
Aceste beneficii vă vor convinge clienţii
Îmbunătăţeşte semnificativ eficienţa, confortul şi fiabilitatea
Evitaţi întreruperea activităţii
Costuri mai scăzute pe termen lung
Înlocuirea în acest moment previne oprirea neplanificată şi de durată
Începând din 1 ianuarie 2015, directivele europene au interzis reparaţiile
a sistemelor de aer condiţionat. De asemenea, previne întreruperea
la sistemele cu R-22. Iar amânarea înlocuirii sistemului cu R-22 până la
activităţii magazinelor, reclamaţiile clienţilor hotelurilor, eficienţa mai
apariţia unei defecţiuni neplanificate a sistemului este un joc pierdut.
scăzută la muncă şi plecarea chiriaşilor din birouri.
Ziua înlocuirii va veni. Instalarea unui sistem tehnic avansat reduce
consumul de energie şi costurile de întreţinere
Instalare rapidă şi uşoară
încă din prima zi.
Un consum
Fără întrerupere a activităţii zilnice în timpul înlocuirii sistemului
cu până
datorită instalării rapide şi etapizate.
la 48%
mai mic
Suprafaţă ocupată mai mică, performanţă mai mare
Datorită suprafeţei ocupate mai mici, unităţile exterioare Daikin
Comparaţie între sisteme de 10 CP:
economisesc spaţiu. De asemenea, la o nouă unitate exterioară se pot
Mod răcire
conecta mai multe unităţi interioare decât la vechiul sistem, permiţând
Mod încălzire
mărirea capacităţii.
R-22 (RSXY-KA7)
R-407C (RSXYP-L7)
R-410A (RXYQQ-T)
Păstraţi conductele de agent frigorific
Conductele din cupru vor putea fi utilizate de mai multe generaţii
Soluţia de actualizare
>Conductele din cupru utilizate în cadrul sistemelor de aer condiţionat
rentabilă de la Daikin
testate de Daikin vor dura peste 60 de ani după instalare
>Japonia/China au înlocuit seria VRV-Q încă de acum 10 ani!
!
Înlocuiţi unităţile
interioare şi cutiile BS
Umeda Center Building, Japonia
Contactaţi dealerul local pentru
>Sistem A/C original: utilizat timp de
a verifica compatibilitatea în
20 de ani
cazul în care doriţi să păstraţi
>înlocuire cu seria VRV-Q: 2006 - 2009
unităţile interioare.
>Capacitate de la 1.620 CP până la
2.322 CP
2013
(primul
>Premiul SHASE pentru înnoire:
loc)
! Înlocuiţi unitatea
exterioară
80
!
Planificaţi o înlocuire în viitor?
Monitorizaţi sistemul acum!
Utilizarea clădirii poate să se schimbe de-a
lungul anilor. Monitorizaţi clădirea; experţii
Daikin vă oferă soluţia optimă de înlocuire
pentru a maximiza eficienţa şi confortul,
reducând în acelaşi timp costul noului sistem la
un nivel minim.
Avantajele VRV-Q care vă măresc profitul
Optimizaţi afacerea
Comparaţi paşii de instalare
Timp redus de instalare
Soluţia convenţională
VRV-Q
1 Recuperaţi agentul frigorific
1 Recuperaţi agentul frigorific
Abordaţi mai multe proiecte într-un timp mai scurt datorită
2 Demontaţi unităţile
2 Demontaţi unităţile
instalării mai rapide. Soluţia este mult mai profitabilă decât
înlocuirea întregului sistem cu conducte noi.
3 Demontaţi conductele de agent frigorific
Reutilizaţi conductele
4 Instalaţi conducte şi cablaje noi
şi cablajele existente
Costuri de instalare mai mici
5 Instalaţi unităţi noi
3 Instalaţi unităţi noi
6 Testaţi etanşeitatea
4 Testaţi etanşeitatea
Reducerea costurilor de instalare vă permite să oferiţi clienţilor
7 Uscaţi prin vacuumare
5 Uscaţi prin vacuumare
cea mai rentabilă soluţie şi să vă îmbunătăţiţi avantajul
competitiv.
8 Încărcaţi agentul frigorific
6 Încărcare cu agent frigorific,
9 Colectaţi reziduurile
curăţare şi testare realizate
Înlocuire a sistemelor non-Daikin
automat
10 Testaţi funcţionarea
Soluţia de înlocuire este adecvată atât pentru sistemele Daikin,
â
cât şi pentru sistemele altor producători.
Un timp de instalare cu
Uşor ca 1, 2, 3
până la 45% mai scurt
O soluţie simplă pentru tehnologia de înlocuire, care vă permite să
gestionaţi mai multe proiecte pentru mai mulţi clienţi într-un timp
mai scurt şi să le oferiţi cel mai bun preţ! Toată lumea câştigă!
Încărcare automată cu agent frigorific
Funcţia unică de încărcare automată cu agent frigorific elimină nevoia
de a calcula volumul de agent frigorific şi garantează faptul că sistemul
va funcţiona perfect. Nu mai constituie o problemă dacă nu cunoaşteţi
lungimile precise ale conductelor din cauza modificărilor sau erorilor
în cazul în care nu dumneavoastră aţi realizat instalaţia originală.
Confort cu o singură atingere:
Curăţarea automată a conductelor
Măsurarea şi încărcarea cu
agent frigorific
Curăţarea interiorului conductelor nu este necesară, deoarece
Curăţarea automată a
unitatea VRV-Q execută automat această funcţie. În cele din urmă,
conductelor
testarea funcţionării se realizează automat, pentru a economisi timp.
Testarea funcţionării
81
RQCEQ-P3
VRV pentru înlocuire
Înlocuire rapidă şi de calitate pentru sistemele cu R-22 şi R-407C
ʯ
Înlocuire rentabilă şi rapidă deoarece numai unitatea exterioară şi cea
interioară trebuie înlocuite, ceea ce înseamnă că aproape nu se vor
desfăşura lucrări în interiorul clădirii
ʯ
Se pot atinge creşteri ale eficienţei cu peste 70% datorită dezvoltării
tehnologiei pompelor de căldură şi utilizării agentului frigorific R-410A
mai eficient
ʯ
Instalare mai puţin invazivă şi consumatoare de timp în comparaţie
cu instalarea unui nou sistem, deoarece conductele de agent
frigorific pot fi păstrate
ʯ
Funcţia unică de încărcare automată cu agent frigorific elimină
nevoia de a calcula volumul de agent frigorific şi permite înlocuirea în
condiţii de siguranţă a unei unităţi a concurenţei
ʯ
Curăţarea automată a conductelor de agent frigorific garantează
o reţea de conducte curate, chiar dacă compresorul a suferit o
RQCEQ712-848P3
defecţiune
ʯ
Control precis al temperaturii, furnizare de aer proaspăt, centrale de
tratare a aerului şi perdele de aer Biddle, toate integrate în cadrul unui
singur sistem şi cu un singur punct de contact (numai RXYQQ-T)
ʯ
Încorporează standardele şi tehnologiile VRV IV: temperatură variabilă a
agentului frigorific şi compresoare cu inverter (numai pentru RXYQQ-T)
ʯ
Posibilitate de adăugare de unităţi interioare şi de creştere a
capacităţii, fără modificarea conductelor de agent frigorific
ʯ
Posibilitate de etapizare a înlocuirii datorită designului modular al
sistemului VRV
ʯ
Combinaţie liberă de unităţi exterioare pentru a satisface cerinţele
privind spaţiul de instalare sau eficienţa (numai pentru RXYQQ-T)
Sistem exterior
RQCEQ
280P3
360P3
460P3
500P3
540P3
636P3
712P3
744P3
816P3
848P3
Sistem
Modul unitate exterioară 1
RQEQ140P3
RQEQ180P3
RQEQ140P3
RQEQ180P3
RQEQ212P3
RQEQ140P3
RQEQ180P3
RQEQ212P3
Modul unitate exterioară 2
RQEQ140P3
RQEQ180P3
RQEQ140P3
RQEQ180P3
RQEQ212P3
RQEQ180P3
RQEQ212P3
Modul unitate exterioară 3
-
RQEQ180P3
RQEQ212P3
RQEQ180P3
RQEQ212P3
Modul unitate exterioară 4
-
RQEQ212P3
Domeniu de capacitate
CP
10
13
16
18
20
22
24
26
28
30
Capacitate de răcire Nom.
35 °CDB
kW
28,0
36,0
45,0
50,0
54,0
63,6
71,2
74,4
81,6
84,8
Capacitate de încălzire Nom.
6 °CWB
kW
32,0
40,0
52,0
56,0
60,0
67,2
78,4
80,8
87,2
89,6
Putere absorbită -
Răcire
Nom.
35 °CDB
kW
7,04
10,3
12,2
13,9
15,5
21,9
21,2
23,3
27,1
29,2
50 Hz
Încălzire
Nom.
6 °CWB
kW
8,00
10,7
13,4
14,7
16,1
17,7
20,7
21,2
23,1
23,6
EER la capacitate nom.
35 °CDB
kW/kW
3,98
3,48
3,77
3,61
3,48
2,90
3,36
3,19
3,01
2,90
COP la capacitate max.
6 °CWB
kW/kW
4,00
3,72
3,89
3,80
3,72
3,79
3,80
3,81
3,77
3,79
Număr maxim de unităţi interioare conectabile
21
28
34
39
43
47
52
56
60
64
Indice de conectare la Min.
140
180
230
250
270
318
356
372
408
424
interior
Nom.
280
360
500
540
636
712
744
816
848
Max.
364
468
598
650
702
827
926
967
1.061
1.102
Nivel de presiune sonoră Răcire
Nom.
dBA
57
61
62
63
64
63
64
65
66
Racorduri conducte Lichid
Dext
mm
9,52
12,7
15,9
19,1
Gaz
Dext
mm
22,2
25,4
28,6
34,9
Lungime totală conducte Sistem
Reală
m
300
Refulare gaz
Dext
mm
19,1
22,2
25,4
28,6
Curent - 50 Hz
Amperaj maxim pe siguranţă (MFA)
A
30
40
50
60
70
80
90
Modul unitate exterioară
RQEQ
140P3
180P3
212P3
Dimensiuni
Unitate
Înălţime/lăţime/adâncime
mm
1.680/635/765
Greutate
Unitate
kg
175
179
Ventilator
Debit de aer
Răcire
Nom.
m³/min
95
110
Tip
Ventilator cu elice
Nivel de putere sonoră Răcire
Nom.
dBA
-
Nivel de presiune sonoră Răcire
Nom.
dBA
54
58
60
Domeniu de
Răcire
Min.~Max.
°CDB
-5~43
funcţionare
Încălzire
Min.~Max.
°CWB
-20~15,5
Agent frigorific
Tip
R-410A
GWP
2.087,5
Cantitate
TCO₂eq
21,5
22,1
23,4
kg
10,3
10,6
11,2
Alimentare electrică Fază/frecvenţă/tensiune
Hz/V
3~/50/380-415
Curent - 50 Hz
Amperaj maxim pe siguranţă (MFA)
A
15
20
22,5
82
ARGUMENTE
NOU
RWEYQ-T9
Pompă de căldură apă-aer
+
Noua serie VRV IV W+ vine cu o gamă complet nouă de funcţii,
care măresc flexibilitatea şi facilitează punerea în funcţiune.
Mai multă flexibilitate
Principiul unic al disipării zero de căldură
Conexiune mixtă de cutii hidro şi unităţi interioare VRV
Fără nevoia de ventilare sau răcire în camera tehnică
Se conectează la unităţi VRV sau la unităţi interioare
Control al disipării de căldură pentru atingerea
moderne, precum Daikin Emura, Nexura etc.
eficienţei maxime: setaţi o temperatură ţintă pentru
Cea mai compactă unitate de pe piaţă
camera tehnică, iar unitatea reglează disiparea de
Lipsa disipării căldurii permite instalarea în spaţii
căldură reală
interioare neventilate
Punere în funcţiune şi personalizare uşoare
Afişaj cu 7 segmente
5 semnale de ieşire care permit controlul extern
pentru
• Pornire/oprire (de ex., a compresorului)
• Modul de funcţionare (răcire/încălzire)
• Limita de capacitate
8-14 CP
16-36 CP
38-42 CP
• Semnalul de eroare
Cutie de conexiuni rotativă
Cea mai compactă suprafaţă ocupată de pe piaţă
Soluţia completă
NOU Unitate de perete Daikin Emura
NOU Unitate de pardoseală Nexura
Caseta perfect plată
Perdea de aer Biddle
NOU
Centrală de tratare a aerului pentru ventilare
NOU
Cutie hidro cu temperatură redusă
NOU
Cutie hidro cu temperatură ridicată
85
Avantajele şi funcţionarea
în modul geotermal
Funcţionarea în modul geotermal utilizează
temperatura mai stabilă din solul din jurul clădirii,
eliminând necesitatea unei alte surse de căldură.
Acest lucru reduce emisiile de CO2, iar sursa de energie
este inepuizabilă.
Instalarea în interior face
unitatea invizibilă din
exterior
Integrare perfectă în arhitectura din jur, deoarece
unitatea nu poate fi văzută
Foarte adecvată pentru zonele sensibile la zgomot,
deoarece zgomotul nu se aude în exterior
Eficienţă superioară, chiar şi în cele mai severe
condiţii exterioare, în special pentru funcţionarea
geotermală
-10 °C
45 °C
Domeniu larg de funcţionare
Unităţile exterioare standard răcite cu apă au un
domeniu larg de funcţionare, cu o temperatură a apei
de intrare cuprinsă între 10 °C şi 45 °C, atât în modul
Încălzire
încălzire, cât şi în modul răcire. În modul geotermal,
domeniul de funcţionare este extins şi mai mult, până
6 °C
45 °C
la -10 °C* în modul încălzire şi până la 6 °C în modul
răcire.
* Când temperatura apei de intrare este mai mică de 5 °C,
se recomandă adăugarea de etilenglicol.
Răcire
86
Eficienţe energetice ridicate
rezultate din recuperarea
căldurii în 2 trepte
Treapta 1: Recuperarea căldurii între
Treapta 2: Recuperare a căldurii între unităţile
unităţile interioare din acelaşi circuit de
exterioare prin intermediul buclei de apă este
agent frigorific
disponibilă şi la unităţile pompă de căldură!
Căldura evacuată de la unităţile interioare în modul
Cea de-a doua treaptă de recuperare a căldurii se
răcire este transferată către unităţile din zonele care
petrece în interiorul buclei de apă dintre unităţile
necesită încălzire, maximizând eficienţa energetică şi
exterioare răcite cu apă.
reducând costurile cu energia electrică.
treapta 1
treapta 2
Recuperare a căldurii între unităţile interioare
Recuperare a căldurii între unităţile exterioare
(recuperare a căldurii şi pompă de căldură)
Turn de răcire (tip închis), sistem de încălzire
Toate unităţile
interioare în
Căldură eliminată în buclă
modul răcire
VRV-W
Unităţi interioare,
Căldură eliminată în buclă
majoritatea în răcire,
o parte în încălzire
VRV-W
Recuperare
completă a căldurii
VRV-W
Unităţi interioare,
majoritatea în încălzire,
Căldură absorbită din buclă
o parte în răcire
VRV-W
Toate unităţile
interioare în
Căldură absorbită din buclă
modul încălzire
* Configuraţiile de mai sus ale
sistemului au doar rol ilustrativ.
VRV-W
87
Conducte de apă
Înălţime tavan
Economie de spaţiu -
Conducte de agent frigorific
configurare suprapusă
Adoptarea unui nou schimbător de căldură cu apă şi
optimizarea circuitului de control al agentului frigorific
14 CP
au avut ca rezultat cel mai compact şi uşor design din
Înălţime de 3,3 m
domeniu. Înălţimea unităţii de 1.000 mm simplifică
instalarea. Configurarea în stivă este de asemenea
posibilă, contribuind şi mai mult la economia de
spaţiu.
14 CP
Economie de spaţiu cu configurare suprapusă
Un sistem de până la 42 CP ocupă
sub 0,5 m² de spaţiu pe pardoseală
14 CP
Control al debitului variabil de apă
Opţiunea de control al debitului variabil de apă reduce
consumul excesiv de energie datorită pompei de
recirculare
Prin controlarea unui robinet de debit variabil, debitul
de apă se reduce, când acest lucru este posibil,
economisind energie
Prin semnalul de 0~10 V
Semnal de intrare
robinet de debit
Robinet de control
al debitului variabil
de apă
Turn de răcire (tip închis), sistem de încălzire
Pompă cu
inverter
Filtru de apă standard
Specificaţii
Racorduri
G1 ¼”
Racorduri PHE
G1 ¼”
Un filtru de apă standard reduce timpul de instalare.
Mărime sită
Diam. max. particule 0,5 mm
De asemenea, noul filtru are o pierdere de presiune
Presiune proiectată
2,0 MPa
Temp. proiectată
Max. 80 °C
mai mică la debite de apă mai mari.
Rezistenţă glicol
Până la 40% etilenglicol
Pierdere de presiune
În partea de jos a graficului
100
80
60
Pierdere totală de
presiune
40
20
debit de apă
(l/min)
0
50
100
150
200
250
300
Niveluri mai scăzute de
agent frigorific
Nivelurile de agent frigorific rămân limitate datorită:
În mod normal, sistemele VRV răcite cu apă au o
Distanţei limitate dintre unitatea exterioară şi unitatea interioară
cantitate de agent frigorific mai mică, respectând
Modularităţii: permite mai multe sisteme mici pe un nivel în locul
normele EN378 privind limitarea cantităţii de agent
unui sistem de mari dimensiuni. Având în vedere circuitul de apă,
frigorific în spitale şi hoteluri.
recuperarea căldurii este încă posibilă în întreaga clădire
88
Cutii BS complet reproiectate
Flexibilitate a proiectului şi viteză de instalare
maxime
Proiectaţi rapid şi flexibil sistemul cu o gamă unică
de cutii BS cu un port sau cu mai multe porturi
O varietate mare de cutii BS compacte şi uşoare cu mai
multe racorduri reduc semnificativ timpul de instalare
Combinaţie liberă de unităţi exterioare, cu cutii BS
cu unul sau mai multe porturi
Cu un singur port
Unică pe piaţă
Compactă şi uşor de instalat
Nu este nevoie de ţevi pentru condens
Ideală pentru camere aflate la distanţă
BS1Q 10, 16, 25 A
Funcţie de răcire tehnică
Conectează unităţi până la clasa 250 (28 kW)
Permite aplicaţii multilocatar
Cu porturi multiple: 4 - 6 - 8 - 10 - 12 - 16
Cu până la 55% mai mică şi cu 41% mai uşoară
decât gama anterioară
Instalare mai rapidă datorită unui număr redus de
puncte de sudură şi de cablaje
Toate unităţile interioare se pot conecta la o
singură cutie BS
Mai puţine porturi de inspecţie necesare
O capacitate de până la 16 kW disponibilă pentru
fiecare port
Conectează unităţi până la clasa 250 (28 kW) prin
combinarea a 2 porturi
BS 10, 12 Q14 AV1
BS 16 Q14 AV1
Nu există limită la porturile neutilizate, permiţând
instalarea etapizată
Permite aplicaţii multilocatar
Lungime reală conducte între VRV-W
Design flexibil al conductelor
şi unităţile interioare: 120 m (lungime echivalentă conducte: 140 m)
Conducte flexibile de apă
VRV răcit cu apă utilizează apa ca sursă de căldură,
fiind adecvat pentru clădirile mari, inclusiv cele
înalte multietajate, deoarece sistemul poate tolera o
presiune a apei de până la 1,96 MPa.
VRV-W
În plus, dacă temperatura apei a sursei de căldură
instalate în prezent este cuprinsă între 10 °C şi 45 °C,
este posibil ca reţeaua de conducte şi sursa de
căldură existente să poată fi utilizate. Graţie acestei
Diferenţă de nivel între unităţile interioare: 15 m
caracteristici, sistemul reprezintă soluţia ideală pentru
VRV-W
Diferenţă de nivel între VRV-W
proiectele de renovare a clădirilor.
şi unităţile interioare:
50 m dacă VRV-W este amplasat deasupra
Lungime totală conducte
300 m
40 m dacă VRV-W este amplasat dedesubt
Lungimea reală cea mai mare (echivalentă)
120 m (140 m)
VRV-W
Lungimea cea mai mare după primul racord
40 m (90 m1)
Diferenţă de nivel între unităţile
50 m (40 m²)
interioare şi cele exterioare
Diferenţă de nivel între unităţile interioare
15 m
Instalare în interior
1 Pentru mai multe informaţii şi restricţii, contactaţi distribuitorul local.
2 Dacă unitatea exterioară este instalată sub cele interioare.
Lungime nelimitată a conductelor
de apă
Conducte de apă
Conducte de agent frigorific
89
Exemple de
aplicaţii
Dry Cooler utilizat pentru răcire,
agregat de răcire utilizat pentru încălzire
Dry Cooler
Agregat de răcire
Vas de expansiune
Pompă de
Robinet de debit sau
Robinet de oprire
recirculare
robinet de control al
debitului
Filtru
Schimbător de
Sesizor de scurgere
Robinet cu 3 căi
căldură
Traseu de apă
Traseu de agent frigorific
90
Dry Cooler utilizat pentru răcire,
boiler utilizat pentru încălzire
Dry Cooler
Boiler
Vas de expansiune
Pompă de
Robinet de debit sau
Robinet de oprire
recirculare
robinet de control al
debitului
Filtru
Schimbător de
Sesizor de scurgere
Robinet cu 3 căi
căldură
Traseu de apă
Traseu de agent frigorific
91
Circuitul subteran
Exemple
Sistem deschis
Utilizează apă dintr-un puţ sau o sursă de apă de suprafaţă (râu, lac).
Apa este pompată înapoi către un al doilea puţ sau apă de suprafaţă
Condiţii:
Poate fi cel mai economic tip de sistem geotermal
La o adâncime de 20 m, apa are o temperatură
constantă de 10 °C, pe tot parcursul anului
Temperatura constantă a apei subterane are
Apa de suprafaţă se răceşte până la 5 °C pe timp de
un impact pozitiv asupra eficienţei pompei de
iarnă
căldură
O Risc de deteriorare a componentelor
sistemului din cauza calităţii apei  o a doua
buclă poate fi necesară pentru a proteja
schimbătorul de căldură
O Apa trebuie să fie testată pentru aciditate,
conţinut de minerale, conţinut organic şi
corozivitate
O În multe zone, sistemele deschise sunt interzise
din cauza problemelor de mediu
Sistem închis
Utilizează conductele de apă îngropate sub pământ şi face schimbul de
căldură cu cea din subsol
Condiţii pentru sistemele verticale
Este necesară o suprafaţă mai mică
Adâncime tipică: 30-140 m. Sub 15 m, temperatura
din subsol este constantă în jurul valorii de 10 °C
Temperatură din subteran foarte constantă
O Sistem scump din cauza costurilor cu forarea
Pentru aplicaţii de dimensiuni mai mici, se pot utiliza şi bucle orizontale
Sistem cu buclă orizontală
Instalarea se realizează mai uşor şi este mai puţin
Adâncime tipică a canalului: 1 - 2 m. Temperatura
costisitoare decât cea în bucle verticale închise
din subsol variază, dar se păstrează mereu peste 5 °C
(cu excepţia zonelor reci))
O În special pentru aplicaţii de mici dimensiuni,
Buclă şerpuitoare: conducta buclei geotermale din
deoarece suprafaţa proprietăţii trebuie să fie
plastic este înfăşurată în cicluri suprapuse şi aplatizată
suficient de întinsă
(se instalează în locaţiile în care nu există suficient
spaţiu pentru un sistem orizontal închis)
O Nu puteţi planta copaci sau ridica construcţii pe
suprafaţa de pământ în care este amplasată bucla
O Este necesar glicolul pentru a preveni îngheţarea
apei
92
RWEYQ-T8
Seria VRV IV răcită cu apă
Ideală pentru zgârie-nori, care utilizează apa ca sursă de
căldură
ʯ
Gama unificată pentru seriile standard şi geotermală simplifică
stocul. Seria geotermală reduce emisiile de CO2, graţie utilizării
energiei geotermale ca sursă regenerabilă de energie
ʯ
Nu este necesară o sursă externă de încălzire sau răcire la utilizarea
în modul geotermal
ʯ
Acoperă toate cerinţele termice ale unei clădiri prin intermediul
unui singur punct de contact: control precis al temperaturii,
ventilare, centrale de tratare a aerului şi perdele de aer Biddle
ʯ
Designul compact şi uşor permite montarea suprapusă pentru
economie maximă de spaţiu
ʯ
Încorporează standardele şi tehnologiile VRV IV: temperatură
variabilă a agentului frigorific şi compresoare cu inverter
ʯ
Recuperare a căldurii în 2 trepte: în prima etapă între unităţile
RWEYQ8-10T8
interioare, în cea de-a doua etapă între unităţile exterioare datorită
stocării energiei în circuitul de apă
ʯ
Sistemul este disponibil în versiunile: pompă de căldură şi
recuperarea căldurii
ʯ
Opţiunea de control al debitului de apă variabil măreşte
flexibilitatea şi controlul
ʯ
Conţine toate funcţiile VRV standard
VRV-W
Diferenţă de nivel între VRV-W şi unităţile interioare:
50 m dacă VRV-W este amplasat deasupra
40 m dacă VRV-W este amplasat dedesubt
V
RV-W
Diferenţă de nivel între unităţile interioare: 15 m
Conducte de apă
Instalare în interior
Conducte de agent frigorific
Lungime nelimitată a conductelor de apă
Unitate exterioară
RWEYQ
8T8
10T8
16T8
18T8
20T8
24T8
26T8
28T8
30T8
Sistem
Modul unitate exterioară 1
RWEYQ8T RWEYQ10T
RWEYQ8T
RWEYQ10T
RWEYQ8T
RWEYQ10T
Modul unitate exterioară 2
-
RWEYQ8T
RWEYQ10T
RWEYQ8T
RWEYQ10T
Modul unitate exterioară 3
-
RWEYQ8T
RWEYQ10T
Domeniu de capacitate
CP
8
10
16
18
20
24
26
28
30
Capacitate de răcire Nom.
35 °CDB
kW
22,4 (1) /
28,0 (1) /
44,8 (1) /
50,4 (1) /
56,0 (1) /
67,2 (1) /
72,8 (1) /
78,4 (1) /
84,0 (1) /
22,4 (2)
27,5 (2)
44,8 (2)
49,9 (2)
55,0 (2)
67,2 (2)
72,3 (2)
77,4 (2)
82,5 (2)
Capacitate de
Nom.
6 °CWB
kW
25,0 (3) /
31,5 (3) /
50,0 (3) /
56,5 (3) /
63,0 (3) /
75,0 (3) /
81,5 (3) /
88,0 (3) /
94,5 (3) /
încălzire
25,0 (4)
31,5 (4)
50,0 (4)
56,5 (4)
63,0 (4)
75,0 (4)
81,5 (4)
88,0 (4)
94,5 (4)
Putere absorbită -
Răcire
Nom.
35 °CDB
kW
4,42 (1) /
6,14 (1) /
8,8 (1) /
10,6 (1) /
12,3 (1) /
13,3 (1) /
15,0 (1) /
16,7 (1) /
18,4 (1) /
50 Hz
4,45 (2)
6,35 (2)
8,9 (2)
10,8 (2)
12,7 (2)
13,4 (2)
15,3 (2)
17,2 (2)
19,1 (2)
Încălzire
Nom.
6 °CWB
kW
4,21 (3) /
6,00 (3) /
8,4 (3) /
10,2 (3) /
12,0 (3) /
12,6 (3) /
14,4 (3) /
16,2 (3) /
18,0 (3) /
4,30 (4)
6,20 (4)
8,6 (4)
10,5 (4)
12,4 (4)
12,9 (4)
14,8 (4)
16,7 (4)
18,6 (4)
EER la capacitate nom.
35 °CDB
kW/kW
4,56 (1) /
5,07 (1) /
4,77 (1) /
4,56 (1) /
5,07 (1) /
4,86 (1) /
4,69 (1) /
4,56 (1) /
5,07 (1)
4,33 (2)
5,03 (2)
4,62 (2)
4,33 (2)
5,03 (2)
4,74 (2)
4,51 (2)
4,33 (2)
COP la capacitate max.
6 °CWB
kW/kW
5,94 (3) /
5,25 (3) /
5,94 (3) /
5,53 (3) /
5,25 (3) /
5,94 (3) /
5,65 (3) /
5,43 (3) /
5,25 (3) /
5,81 (4)
5,08 (4)
5,81 (4)
5,38 (4)
5,08 (4)
5,81 (4)
5,51 (4)
5,27 (4)
5,08 (4)
Număr maxim de unităţi interioare conectabile
36 (5)
Indice de conectare la Min.
100
125
200
225
250
300
325
350
375
interior
Nom.
200
250
400
450
500
600
650
700
750
Max.
260
325
520
585
650
780
845
910
975
Dimensiuni
Unitate
Înălţime x lăţime x adâncime
mm
1.000x780x550
-
Greutate
Unitate
kg
137
-
Ventilator
Debit de aer
Răcire
Nom.
m³/min
-
Nivel de presiune sonoră Răcire
Nom.
dBA
50
51
53
54
55
56
Domeniu de
Temperatura apei Răcire
Min.~Max.
°CDB
10~45
-
funcţionare
de intrare
Încălzire
Min.~Max.
°CWB
-10 / 10,0~45
-
Agent frigorific
Tip
R-410A
-
GWP
2.087,5
-
Cantitate
TCO₂eq
7,3
8,8
-
kg
3,5
4,2
-
Racorduri conducte Lichid
Dext
mm
9,52
12,7
15,9
19,1
Gaz
Dext
mm
19,10 (6)
22,2 (6)
28,6
34,9
Lungime totală conducte Sistem
Reală
m
300
300
Refulare gaz
Dext
mm
15,9 (7) /
19,1 (7) /
22,2 (6) / 28,60 (7)
28,6 (6) / 34,90 (7)
19,10 (8)
22,10 (8)
Alimentare electrică Fază/frecvenţă/tensiune
Hz/V
3N~/50/380-415
-
Curent - 50 Hz
Amperaj maxim pe siguranţă (MFA)
A
20
32
50
(1) Răcire: Temp. interioară: 27 °CDB, 19 °CWB; temp. apei de intrare: 30 °C, lungime echivalentă conducte agent frigorific: 7,5 m, diferenţă de nivel: 0 m. Valorile nominale sunt cu 100% apă (fără glicol) (2) Răcire: Temp. interioară: 27 °CDB, 19 °CWB; temp. apei de intrare: 30 °C, lungime
echivalentă conducte agent frigorific: 7,5 m, diferenţă de nivel: 0 m. Valorile nominale sunt cu 30% glicol. (3) Încălzire: Temp. interioară: 20 °CDB; temp. apei de intrare: 20°C, lungime echivalentă conducte agent frigorific: 7,5 m, diferenţă de nivel: 0 m. Valorile nominale sunt cu 100% apă (fără
glicol). (4) Încălzire: Temp. interioară: 20 °CDB; temp. apei de intrare: 20 °C, lungime echivalentă conducte agent frigorific: 7,5 m, diferenţă de nivel: 0 m. Valorile nominale sunt cu 30% glicol. (5) Numărul real de unităţi interioare conectabile depinde de tipul unităţii interioare (unitate interioară
VRV, cutie hidro, unitate interioară RA etc.) şi de restricţia raportului de conectare pentru sistem (50% <= CR <= 130%). (6) În cazul sistemului cu pompă de căldură, nu se utilizează conducta de gaz. (7) În cazul sistemului cu recuperarea căldurii. (8) În cazul sistemului cu pompă de căldură.
93
RWEYQ-T9
DISPONIBILĂ
ÎNCEPÂND DIN
Seria VRV IV răcită cu apă
MAI 2017
Ideală pentru zgârie-nori, care utilizează apa ca sursă de
căldură
ʯ
Gama unificată pentru seriile standard şi geotermală simplifică
stocul. Seria geotermală reduce emisiile de CO2, graţie utilizării
energiei geotermale ca sursă regenerabilă de energie
ʯ
Nu este necesară o sursă externă de încălzire sau răcire la utilizarea
VRV-W
în modul geotermal
Diferenţă de nivel între VRV-W şi unităţile interioare:
50 m dacă VRV-W este amplasat deasupra
ʯ
Acoperă toate cerinţele termice ale unei clădiri prin intermediul
40 m dacă VRV-W este amplasat dedesubt
unui singur punct de contact: control precis al temperaturii,
V
RV-W
Diferenţă de nivel între unităţile interioare: 30 m
NOU
ventilare, centrale de tratare a aerului şi perdele de aer Biddle
ʯ
Gamă largă de unităţi interioare: conectaţi unităţi VRV sau interioare
moderne, precum Daikin Emura, Nexura etc.
Conducte de apă
Instalare în interior
Conducte de agent frigorific
ʯ
Designul compact şi uşor permite montarea suprapusă pentru
Lungime nelimitată a conductelor de apă
economie maximă de spaţiu
NOU Lungime extinsă a conductelor între unităţile interioare şi cele exterioare de
ʯ
Încorporează standardele şi tehnologiile VRV IV: temperatură
până la 165 m (actuală)
variabilă a agentului frigorific şi compresoare cu inverter
ʯ
Recuperare a căldurii în 2 trepte: în prima etapă între unităţile
interioare, în cea de-a doua etapă între unităţile exterioare datorită
stocării energiei în circuitul de apă
ʯ
Sistemul este disponibil în versiunile: pompă de căldură şi
recuperarea căldurii
ʯ
Opţiunea de control al debitului de apă variabil măreşte
flexibilitatea şi controlul
ʯ
2 semnale de intrare analogice, care permit controlul extern
ʯ
Conţine toate funcţiile VRV standard
Unitate exterioară
RWEYQ
8T9
10T9
12T9
14T9
Capacitate de răcire Nom.
35 °CDB
kW
22,4
28,0
33,5
40,0
Capacitate de încălzire Nom.
6 °CWB
kW
25,0
31,5
37,5
45,0
EER la capacitate nom.
35 °CDB
kW/kW
6,40
5,75
5,55
5,04
COP la capacitate nom.
6 °CWB
kW/kW
6,50
6,40
6,10
5,37
Indice de conectare la interior
Min.
100
125
150
275
Nom.
200
250
300
350
Max.
300
375
450
525
Dimensiuni
Unitate
Înălţime x lăţime x adâncime
mm
1.000 x 780 x 550
Greutate
Unitate
kg
Nivel de putere sonoră
Răcire
Nom.
dBA
-
Nivel de presiune sonoră Răcire
Nom.
dBA
-
Domeniu de funcţionare Temperatura apei de intrare
Min.~Max.
°C
10 ~ 45
Racorduri conducte Lichid
Dext
mm
9,52
12,7
Gaz
Dext
mm
19,1
22,2
28,6
Refulare gaz
Dext
mm
15,9 (1) / 19,1 (2)
19,1 (1) / 22,2 (2)
19,1 (1) / 28,6 (2)
22,2 (1) / 28,6 (2)
Racorduri conducte Lungime totală conducte Sistem
Reală
m
300
Alimentare electrică Fază/frecvenţă/tensiune
Hz/V
3~/50/380-415
Sistem exterior
RWEYQ
16T9
18T9
20T9
22T9
24T9
26T9
28T9
Sistem
Modul unitate exterioară 1
RWEYQ8T9
RWEYQ8T9
RWEYQ8T9
RWEYQ10T9
RWEYQ12T9
RWEYQ12T9
RWEYQ14T9
Modul unitate exterioară 2
RWEYQ8T9
RWEYQ10T9
RWEYQ12T9
RWEYQ12T9
RWEYQ12T9
RWEYQ14T9
RWEYQ14T9
Domeniu de capacitate
CP
16
18
20
22
24
26
28
Capacitate de răcire
35 °CDB
kW
44,8
50,4
55,9
61,5
67
73,5
80
EER la capacitate nom.
35 °CDB
kW
6,4
6,08
5,98
5,65
5,55
5,30
5,04
Capacitate de încălzire
6 °CWB
kW
50
56,5
62,5
69
75
82,5
90
COP la capacitate nom.
6 °CWB
kW
6,5
6,45
6,3
6,25
6,1
5,735
5,37
Sistem exterior
RWEYQ
30T9
32T9
34T9
36T9
38T9
40T9
42T9
Sistem
Modul unitate exterioară 1
RWEYQ8T9
RWEYQ8T9
RWEYQ8T9
RWEYQ12T9
RWEYQ12T9
RWEYQ12T9
RWEYQ14T9
Modul unitate exterioară 2
RWEYQ10T9
RWEYQ12T9
RWEYQ12T9
RWEYQ12T9
RWEYQ12T9
RWEYQ14T9
RWEYQ14T9
Modul unitate exterioară 3
RWEYQ12T9
RWEYQ12T9
RWEYQ14T9
RWEYQ12T9
RWEYQ14T9
RWEYQ14T9
RWEYQ14T9
Domeniu de capacitate
CP
30
32
34
36
38
40
42
Capacitate de răcire
35 °CDB
kW
83,9
89,4
95,9
100,5
107
113,5
120
EER la capacitate nom.
35 °CDB
kW
5,9
5,83
5,66
5,55
5,38
5,21
5,04
Capacitate de încălzire
6 °CWB
kW
94
100
107,5
112,5
120
127,5
135
COP la capacitate nom.
6 °CWB
kW
6,33
6,23
5,99
6,1
5,85
5,61
5,37
*Notă: câmpurile albastre conţin date preliminare
(1) În cazul sistemului cu recuperarea căldurii.
(2) În cazul sistemului cu pompă de căldură.
94