Opţiuni şi accesorii
PANOUL CU
AUTOCURĂŢARE
FILTRE
SENZORI INTELIGENŢI
190
Opţiuni şi
accesorii
Unităţi exterioare VRV
192
Unităţi interioare VRV şi apă caldă
196
Unităţi interioare moderne
200
Ventilare
202
Sisteme de control
203
191
Opţiuni şi accesorii - Unităţi exterioare
Recuperarea căldurii VRV IV
REYQ 8~12T
REYQ 14~20T
REMQ5T
Sisteme cu 2 module
Sisteme cu 3 module
Kit de conectare multimodul (obligatoriu) - Conectează module multiple într-un singur
BHFQ23P907
BHFQ23P1357
sistem frigorific
Kit de diferenţă de nivel extinsă - Permite amplasarea unităţii exterioare la mai mult de 50 m
Unitate la comandă specială
deasupra unităţilor interioare
Kit tavă de condens centrală - Se instalează în partea inferioară a unităţii exterioare şi colectează apa de condens de la
toate evacuările plăcilor inferioare într-o singură evacuare. În zonele reci, acesta trebuie încălzit de un încălzitor furnizat la
faţa locului pentru a preveni îngheţarea apei provenite din condens în tăviţa pentru colectarea condensului
Kit rezistenţă electrică pentru încălzire - Rezistenţă electrică pentru încălzire, opţională, pentru
EKBPH012T +
EKBPH020T +
EKBPH012T +
garantarea funcţionării în climate extrem de reci şi de umede (câte una pentru fiecare unitate exterioară)
EKBHPCBT
EKBHPCBT
EKBHPCBT
BHGP26A1
Kit manometru digital - afişează presiunile actuale de condensare şi evaporare din sistem ca dotare
1 kit pe sistem
1 kit pe sistem
standard sau poziţiile vanei de expansiune şi datele senzorului de temperatură într-un mod de funcţionare
special. Se conectează la PCB-urile unităţilor exterioare, pentru instalarea în unitatea exterioară
Adaptor de control extern pentru unitatea exterioară - Permite activarea funcţionării în modul nivel de
DTA104A53/61/62
zgomot scăzut şi a trei niveluri de limitare a cererii prin intermediul contactelor fără potenţial externe. Se
Pentru instalarea într-o unitate interioară: tipul exact al adaptorului depinde de tipul unităţii interioare.
conectează la linia de comunicare F1/F2 şi necesită alimentare electrică de la o unitate interioară*, o cutie
Consultaţi Opţiuni şi accesorii pentru unităţi interioare
BSVQ sau de la o unitate exterioară VRV-WIII
KRC19-26A
Selector mecanic de răcire/încălzire - permite comutarea între răcire, încălzire şi numai
ventilator a unui întreg sistem de pompă de căldură sau a unei cutii BS a unui sistem cu
recuperarea căldurii. Se conectează la bornele A-B-C ale unităţii exterioare/cutiei BS
EBRP2B - PCB selector de răcire/încălzire
BRP2A81
PCB selector de răcire/încălzire (necesar pentru a conecta KRC19-26A la o unitate exterioară VRV IV)
KKSA26A560*
Placă de montaj pentru PCB selector de răcire/încălzire (necesar numai când se combină
PCB-ul de selectare răcire/încălzire şi kitul de rezistenţă electrică pentru încălzire)
KJB111A
Cutie de instalare pentru selector la distanţă de răcire/încălzire KRC19-26A
EKCHSC - Cablu selector de răcire/încălzire
EKPCCAB3
Configurator VRV
KKSB2B61*
Placă de montaj pentru PCB cerere. Necesară pentru montarea PCB cerere la una sau mai multe unităţi exterioare
DTA109A51
Adaptor de extindere pentru DIII-net
BPMKS967A2/A3
Cutie de racorduri (pentru conectarea a 2/3 unităţi interioare RA)
EKDK04
Set dop de drenare
Seria VRV IV-S
RXYSCQ-T
RXYSQ4-6TV1
RXYSQ4-6TY1
RXYSQ8-12TY1
Kit de conectare multimodul (obligatoriu) - Conectează module multiple într-un singur
sistem frigorific
Kit de diferenţă de nivel extinsă - Permite amplasarea unităţii exterioare la mai mult de 50 m
deasupra unităţilor interioare
Kit tavă de condens centrală - Se instalează în partea inferioară a unităţii exterioare şi colectează apa de condens de la
toate evacuările plăcilor inferioare într-o singură evacuare. În zonele reci, acesta trebuie încălzit de un încălzitor furnizat la
faţa locului pentru a preveni îngheţarea apei provenite din condens în tăviţa pentru colectarea condensului
Kit rezistenţă electrică pentru încălzire - Rezistenţă electrică pentru încălzire, opţională, pentru
garantarea funcţionării în climate extrem de reci şi de umede (câte una pentru fiecare unitate exterioară)
BHGP26A1
Kit manometru digital - afişează presiunile actuale de condensare şi evaporare din sistem ca dotare standard
sau poziţiile vanei de expansiune şi datele senzorului de temperatură într-un mod de funcţionare special. Se
conectează la PCB-urile unităţilor exterioare, pentru instalarea în unitatea exterioară
Adaptor de control extern pentru unitatea exterioară - Permite activarea funcţionării în
modul nivel de zgomot scăzut şi a trei niveluri de limitare a cererii prin intermediul contactelor
fără potenţial externe. Se conectează la linia de comunicare F1/F2 şi necesită alimentare
electrică de la o unitate interioară*, o cutie BSVQ sau de la o unitate exterioară VRV-WIII
KRC19-26A
Selector mecanic de răcire/încălzire - permite comutarea între răcire, încălzire şi numai
ventilator a unui întreg sistem de pompă de căldură sau a unei cutii BS a unui sistem cu
recuperarea căldurii. Se conectează la bornele A-B-C ale unităţii exterioare/cutiei BS
EBRP2B - PCB selector de răcire/încălzire
BRP2A81
PCB selector de răcire/încălzire (necesar pentru a conecta KRC19-26A la o unitate exterioară VRV IV)
KKSA26A560*
Placă de montaj pentru PCB selector de răcire/încălzire (necesar numai când se combină
PCB-ul de selectare răcire/încălzire şi kitul de rezistenţă electrică pentru încălzire)
KJB111A
Cutie de instalare pentru selector la distanţă de răcire/încălzire KRC19-26A
EKCHSC - Cablu selector de răcire/încălzire
EKPCCAB3
Configurator VRV
KKSB2B61*
Placă de montaj pentru PCB cerere. Necesară pentru montarea PCB cerere la una sau mai multe unităţi exterioare
DTA109A51
Adaptor de extindere pentru DIII-net
BPMKS967A2/A3
Cutie de racorduri (pentru conectarea a 2/3 unităţi interioare RA)
EKDK04
Set dop de drenare
192
VRV IV cu încălzire continuă
VRV IV fără încălzire continuă
RYYQ8-12T (8)
RYYQ14-20T
RYMQ8-12T
RYMQ14-20T
Sisteme cu 2 module
Sisteme cu 3 module
RXYQ8-12T 8
RXYQ14-20T
Sisteme cu 2 module
Sisteme cu 3 module
BHFQ22P1007
BHFQ22P1517
BHFQ22P1007
BHFQ22P1517
EKBPH012T +
EKBPH020T +
EKBPH012T +
EKBPH020T +
EKBPH012T
EKBPH020T
EKBPHPCBT
EKBPHPCBT
EKBPHPCBT
EKBPHPCBT
+ EKBPHPCBT
+ EKBPHPCBT
1 kit pe sistem
1 kit pe sistem
1 kit pe sistem
1 kit pe sistem
DTA104A53/61/62
Pentru instalarea într-o unitate interioară: tipul exact al adaptorului depinde de tipul unităţii interioare.
Consultaţi Opţiuni şi accesorii pentru unităţi interioare
Seria VRV IV i
VRV III-C pentru regiuni reci
VRV Classic
SB.RKXYQ
RDXYQ5
RKXYQ8
RKXYQ5
RKXYQ8
RTSYQ 10PA
RTSYQ 14~16PA
RTSYQ 20PA
RXYCQ8A
RXYCQ10-14A
RXYCQ16-20A
BHFQ22P1007
KWC26B280
KWC26B450
2x KWC26B280
KWC26B160
KWC26B280
KWC26B450
EKDPRH1RDX
EKDPRH1RDX
BEH22A10Y1L
BEH22A18Y1L
2x BEH22A10Y1L
DTA104A53/61/62
Pentru instalarea într-o unitate interioară: tipul exact al adaptorului depinde de tipul unităţii interioare.
Consultaţi Opţiuni şi accesorii pentru unităţi interioare
193
Opţiuni şi accesorii - Unităţi exterioare
VRV IV-Q - VRV pentru înlocuire - Pompă de căldura
RQYQ 140P
RXYQQ8-12T
RXYQQ14-20T
Sisteme cu 2 module Sisteme cu 3 module
Kit de conectare multimodul (obligatoriu)
BHFQ22P1007
BHFQ22P1517
Conectează mai multe module la un singur sistem de agent frigorific
Kit tavă de condens centrală - Se instalează în partea inferioară a unităţii exterioare şi colectează apa de
condens de la toate evacuările plăcilor inferioare într-o singură evacuare. În zonele reci, acesta trebuie
KWC26B160
încălzit de un încălzitor furnizat la faţa locului pentru a preveni îngheţarea apei provenite din condens în
tăviţa pentru colectarea condensului
Kit rezistenţă electrică pentru încălzire - Rezistenţă electrică pentru încălzire, opţională, pentru
EKBPH012T +
EKBPH020T +
garantarea funcţionării în climate extrem de reci şi de umede (câte una pentru fiecare unitate exterioară)
EKBPHPCBT
EKBPHPCBT
BHGP26A1
Kit manometru digital - afişează presiunile actuale de condensare şi evaporare din
sistem ca dotare standard sau poziţiile vanei de expansiune şi datele senzorului
1 kit pe sistem
1 kit pe sistem
de temperatură într-un mod de funcţionare special. Se conectează la PCB-urile
unităţilor exterioare, pentru instalarea în unitatea exterioară
Adaptor de control extern pentru unitatea exterioară - Permite activarea funcţionării în modul
DTA104A53/61/62
nivel de zgomot scăzut şi a trei niveluri de limitare a cererii prin intermediul contactelor fără
Pentru instalarea într-o unitate interioară: tipul exact al adaptorului depinde de tipul unităţii interioare.
potenţial externe. Se conectează la linia de comunicare F1/F2 şi necesită alimentare electrică de la o
Consultaţi Opţiuni şi accesorii pentru unităţi interioare
unitate interioară*, o cutie BSVQ sau de la o unitate exterioară VRV-WIII
KRC19-26A
Selector mecanic de răcire/încălzire - permite comutarea între răcire, încălzire şi numai ventilator
1 kit pe sistem
1 kit pe sistem
a unui întreg sistem de pompă de căldură sau a unei cutii BS a unui sistem cu recuperarea căldurii.
Se conectează la bornele A-B-C ale unităţii exterioare/cutiei BS
BRP2A81
PCB selector de răcire/încălzire (necesar pentru a conecta KRC19-26A la o unitate exterioară VRV IV)
KKSA26A560* - Placă de montaj pentru PCB selector de răcire/încălzire (necesar numai când se
combină PCB-ul de selectare răcire/încălzire şi kitul de rezistenţă electrică pentru încălzire)
KJB111A
1 kit pe sistem
1 kit pe sistem
Cutie de instalare pentru selector la distanţă de răcire/încălzire KRC19-26A
EKPCCAB3
Configurator VRV
KKSB2B61*
Placă de montaj pentru PCB cerere. Necesară pentru montarea PCB cerere la una sau mai multe unităţi exterioare
DTA109A51
Adaptor de extindere pentru DIII-net
Racorduri refnet şi cutii selector de racord
Racorduri Refnet
Distribuitoare Refnet
Indice de capacitate Indice de capacitate Indice de capacitate Indice de capacitate Indice de capacitate Indice de capacitate
< 200
200 ≤ x < 290
290 ≤ x < 640
> 640
< 290
290 ≤ x < 640
Racorduri metrice pentru sisteme de pompă de căldură (2 ţevi)
KHRQM22M20T
KHRQM22M29T
KHRQM22M64T
KHRQM22M75T
KHRQM22M29H
KHRQM22M64H
Racorduri imperiale pentru sisteme de pompă de căldură (2 ţevi)
KHRQ22M20T
KHRQ22M29T9
KHRQ22M64T
KHRQ22M75T
KHRQ22M29H
KHRQ22M64H
Racorduri metrice pentru sisteme de recuperarea căldurii (3 ţevi)
KHRQM23M20T
KHRQM23M29T
KHRQM23M64T
KHRQM23M75T
KHRQM23M29H
KHRQM23M64H
Racorduri imperiale pentru sisteme de recuperarea căldurii (3 ţevi)
KHRQ23M20T
KHRQ23M29T9
KHRQ23M64T
KHRQ23M75T
KHRQ23M29H
KHRQ23M64H
EKBSVQLNP
Kit de reducere a zgomotului (izolaţie fonică)
KHFP26A100C
Kit conductă închisă
KHRP26A1250C
Kit racord
Kit funcţionare silenţioasă
194
VRV-W IV - VRV răcit cu apă
VRV III-Q - VRV pentru înlocuire - Recuperare de căldură
Aplicaţii cu pompă de căldură
Aplicaţii cu recuperarea căldurii
RQEQ 140~212
Sisteme cu 2 module Sisteme cu 3 module Sisteme cu 4 module
RWEYQ8-10T8
Sisteme cu 2 module Sisteme cu 3 module Sisteme cu 2 module Sisteme cu 3 module
BHFP26P36C
BHFP26P63C
BHFP26P84C
BHFQ22P1007
BHFQ22P1517
BHFQ23P907
BHFQ23P1357
KWC26B160
1 kit pe modul
1 kit pe modul
1 kit pe modul
1 kit pe sistem
1 kit pe sistem
1 kit pe sistem
DTA104A53/61/62
Este posibilă instalarea în unitatea exterioară RWEYQ. Pentru instalarea în unităţile interioare, utilizaţi tipul adecvat (DTA104A53/61/62) pentru unitatea interioară specifică.
Consultaţi Opţiuni şi accesorii pentru unităţi interioare
1 kit pe sistem
1 kit pe sistem
1 kit pe sistem
1 kit pe sistem
1 kit pe sistem
1 kit pe sistem
Cutii selector de racord pentru recuperarea căldurii (cutii BS)
Indice de capacitate
1 porturi
4 porturi
6 porturi
8 porturi
10 porturi
12 porturi
16 porturi
> 640
BS1Q-A
BS4Q14AV1
BS6Q14AV1
BS8Q14AV1
BS10Q14AV1
BS12Q14AV1
BS16Q14AV1
KHRQM22M75H
KHRQ22M75H
KHRQM23M75H
KHRQ23M75H
KDDN26A4
KDDN26A8
KDDN26A8
KDDN26A12
KDDN26A12
KDDN26A16
195
Unităţi tip casetă
Opţiuni şi accesorii - Unităţi interioare
Cu jet circular (800 x 800)
4 direcţii (600 x 600)
Cu jet de aer în 2 direcţii
FXFQ 20~125A
FXZQ 15~50A
FXCQ 20~40A
FXCQ 50~63A
FXCQ 80 ~125A
BYCQ140DG (autocurăţare) *5/*6
BYFQ60CW (panou alb)
Panou decorativ (obligatoriu pentru unităţile tip casetă, opţional pentru
BYCQ140DGF (sită fină) *5/*6
BYFQ60CS (panou gri)
BYBCQ40H
BYBCQ63H
BYBCQ125H
altele, panou spate pentru FXLQ)
BYCQ140DW (alb) *3
BYFQ60B3 (panou standard)
BYCQ140D7W1 (standard)
KDBQ44B60
Distanţier pentru panou pentru reducerea înălţimii de instalare necesare
(panou standard)
Kit de etanşare pentru refularea aerului în 3 sau 2 direcţii
KDBHQ55B140 *7
BDBHQ44C60 (panou alb şi gri)
BRYQ60AW (panou alb)
Kit senzor
BRYQ140A
BRYQ60AS (panou gri)
BRC7F530W *9*10
(panou alb)
BRC7F530S *9*10
Telecomandă cu infraroşu, inclusiv receptor
BRC7FA532F
BRC7C52
BRC7C52
BRC7C52
(panou gri)
BRC7EB530 *9*10
(panou standard)
BRC1E53A/B/C
Telecomandă premium cu fir cu interfaţă cu text complet şi iluminare de fundal
BRC1D52 *4
Telecomandă standard cu fir cu programator săptămânal
BRC2E52C
Telecomandă simplificată (cu buton de mod de funcţionare)
BRC3E52C
Telecomandă simplificată (fără buton de mod de funcţionare)
DCC601A51
Intelligent Tablet Controller
DCS601C51 *12
intelligent Touch Controller
DCS302C51 *12
Telecomandă centralizată
DCS301B51 *12 *13
Control unificat pornit/oprit
DST301B51 *12
Programator de timp
DCM601A51
Intelligent Touch Manager
EKMBDXA
Interfaţă Modbus DIII-NET
KLIC-DI
Interfaţă KNX
DMS502A51
Interfaţă BACnet
DMS504B51
Interfaţă LonWorks
Filtru de rezervă cu durată lungă de viaţă
KAFP551K160
KAFQ441BA60
KAFP531B50
KAFP531B80
KAFP531B160
Filtru cu autocurăţare
consultaţi panoul decorativ
Adaptor de cablare pentru monitorizare externă/control extern prin intermediul
KRP4A53 *2*7
KRP4A53 *2
KRP4A51
KRP4A51
KRP4A51
contactelor fără potenţial şi control al valorii setate prin intermediul 0-140 Ω
Adaptor pentru cablare cu 2 semnale de ieşire
KRP1B57 *2*7
KRP1B57
(compresor/eroare, ieşire ventilator)
Adaptor pentru cablare cu 4 semnale de ieşire
EKRP1C11 *2*7
EKRP1B2
EKRP1B2
EKRP1B2
EKRP1B2
(compresor/eroare, ventilator, încălzitor auxiliar, ieşire umidificator)
Adaptor pentru cablare (interblocare pentru ventilatorul de aspiraţie de aer proaspăt)
Adaptor pentru cablare pentru monitorizare externă/control extern
KRP2A52
KRP2A51
KRP2A51
KRP2A51
(controlează 1 sistem întreg)
Adaptor de control extern pentru unitatea exterioară (instalare pe unitatea interioară)
DTA104A61
DTA104A61
DTA104A61
Adaptor pentru aplicaţii multilocatar
DTA114A61
DTA114A61
(interfaţă pentru alimentarea electrică a PCB de 24 Vc.a.)
Adaptor pentru intrarea digitală *2/11
BRP7A53
BRP7A53
BRP7A51
BRP7A51
BRP7A51
Cutie de instalare/placă de montaj pentru adaptor PCB (pentru acele
KRP1H98 *7
KRP1A101
KRP1C96
KRP1C96
KRP1C96
unităţi la care nu există spaţiu în cutia de conexiuni)
Senzor extern de temperatură cu fir
KRCS01-4
KRCS01-4
KRCS01-4
KRCS01-4
KRCS01-4
K.RSS
Senzor extern de temperatură fără fir
Conector pentru contactul de oprire forţată
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Kit multizonare
Set pompă de drenare a condensului
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
KDDQ55B140-1 +
Kit aer proaspăt
KDDQ44XA60
KDDQ55B140-2 *7*8
Adaptor de refulare a aerului pentru conductă rotundă
Cameră de filtru pentru aspiraţie inferioară
KDDFP53B50
KDDFP53B80
KDDFP53B160
*1 Este necesară staţia de pompare pentru această opţiune
*2 Este necesară cutia de instalare pentru aceste adaptoare
*3 BYCQ140D7W1W are izolaţii albe. Vă informăm că praful este mai vizibil pe fantele albe şi, prin urmare,
nu vă recomandăm să instalaţi panoul decorativ BYCQ140D7W1W în medii expuse la praf
*4 Nu este recomandat din cauza limitării funcţiilor
*5 Pentru a putea controla BYCQ140D7GW1, este nevoie de controlerul BRC1E
*6 BYCQ140DGW1 nu este compatibil cu unităţile exterioare multi şi split fără inverter
*7 Opţiunea nu este disponibilă împreună cu BYCQ140D7GW1
*8 Ambele piese ale aspiraţiei de aer proaspăt sunt necesare pentru fiecare unitate
*9 Funcţia de detectare nu este disponibilă
*10 Funcţia pentru fante controlabile independent nu este disponibilă
*11 Este posibilă numai în combinaţie cu telecomanda simplificată BRC2/3E
*12 Când este necesară cutia de fixare, utilizaţi KJB212A, KJB311A sau KJB411A, în funcţie de dimensiunea controlerului
*13 Este necesară opţiunea KEK26-1A (filtrul de zgomot) la instalarea DCS301B51
196
Unităţi necarcasate de plafon fals (unităţi de tubulatură)
Colţ (cu jet de aer în 1 direcţie)
Mică
Dimensiuni reduse
Standard
FXKQ 25~40MA
FXKQ 63MA
FXDQ 20~25 M9
FXDQ 15~63A
FXSQ 15~32A
FXSQ 40~50A
FXSQ 63~80A
FXSQ 100~125A
FXSQ 140A
BYK45F
BYK71F
BRC4C61
BRC4C61
BRC4C62
BRC4C65
BRC4C65
BRC4C65
BRC4C65
BRC4C65
BRC4C65
KRP4A51
KRP4A51
KRP4A51
KRP4A54
KRP4A52*2
KRP4A52*2
KRP4A52*2
KRP4A52*2
KRP4A52*2
KRP1B61
KRP1B61
EKRP1B2
KRP1B56
EKRP1B2*2
EKRP1B2*2
EKRP1B2*2
EKRP1B2*2
EKRP1B2*2
KRP2A51
KRP2A51
KRP2A51
KRP2A53
KRP2A51*2
KRP2A51*2
KRP2A51*2
KRP2A51*2
KRP2A51*2
DTA104A61
DTA104A61
DTA104A61
DTA104A53
DTA104A61
DTA104A61
DTA104A61
DTA104A61
DTA104A61
EKMTAC
DTA114A61
DTA114A61
DTA114A61
DTA114A61
DTA114A61
DTA114A61
BRP7A51
BRP7A51
BRP7A54
BRP7A54
BRP7A51
BRP7A51
BRP7A51
BRP7A51
BRP7A51
KRP1BA101/
KRP1BA101/
KRP1BA101/
KRP1BA101/
KRP1BA101/
KRP1B101
KRP1B100
KRP1B100
KRP1B100
KRP1B100
KRP1B100
KRCS01-1
KRCS01-1
KRCS01-1
KRCS01-4
KRCS01-4
KRCS01-4
KRCS01-4
KRCS01-4
KRCS01-4
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
KDAJ25K56
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
KDAP25A36A
KDAP25A56A
KDAP25A71A
KDAP25A140A
197
Opţiuni şi accesorii - Unităţi interioare şi apă caldă
Unităţi necarcasate de plafon fals (unităţi de tubulatură)
Eficienţă ridicată
Mare
FXMQ 50~80
FXMQ 100~125
FXMQ 200~250
FXTQ50~63
FXTQ80~100
Panou decorativ (obligatoriu pentru unităţile tip casetă, opţional pentru
altele, panou spate pentru FXLQ)
Distanţier pentru panou pentru reducerea înălţimii de instalare necesare
Kit de etanşare pentru refularea aerului în 3 sau 2 direcţii
Kit senzor
Telecomandă cu infraroşu, inclusiv receptor
BRC4C65
BRC4C65
BRC4C65
BRC4C65
BRC4C65
BRC1E53A/B/C
Telecomandă premium cu fir cu interfaţă cu text complet şi iluminare de fundal
BRC1D52 *4
Telecomandă standard cu fir cu programator săptămânal
BRC2E52C
Telecomandă simplificată (cu buton de mod de funcţionare)
BRC3E52C
Telecomandă simplificată (fără buton de mod de funcţionare)
DCC601A51
Intelligent Tablet Controller
DCS601C51 *12
intelligent Touch Controller
DCS302C51 *12
Telecomandă centralizată
DCS301B51 *12 *13
Control unificat pornit/oprit
DST301B51 *12
Programator de timp
DCM601A51
Intelligent Touch Manager
EKMBDXA
Interfaţă Modbus DIII-NET
KLIC-DI
Interfaţă KNX
DMS502A51
Interfaţă BACnet
DMS504B51
Interfaţă LonWorks
Filtru de rezervă cu durată lungă de viaţă
Filtru cu autocurăţare
Adaptor de cablare pentru monitorizare externă/control extern prin intermediul
KRP4A51
KRP4A51
KRP4A51
KRP4A52 *2
KRP4A51
contactelor fără potenţial şi control al valorii setate prin intermediul 0-140 Ω
Adaptor pentru cablare cu 2 semnale de ieşire
(compresor/eroare, ieşire ventilator)
Adaptor pentru cablare cu 4 semnale de ieşire
EKRP1B2
EKRP1B2
KRP1B61
EKRP1B2 *2
KRP1B61
(compresor/eroare, ventilator, încălzitor auxiliar, ieşire umidificator)
Adaptor pentru cablare (interblocare pentru ventilatorul de aspiraţie de aer proaspăt)
Adaptor pentru cablare pentru monitorizare externă/control extern
KRP2A51
KRP2A51
KRP2A51
KRP2A51 *2
KRP2A51
(controlează 1 sistem întreg)
Adaptor de control extern pentru unitatea exterioară (instalare pe unitatea interioară)
DTA104A61
DTA104A61
DTA104A61
DTA104A61
DTA104A61
Adaptor pentru aplicaţii multilocatar
DTA114A61
DTA114A61
DTA114A61
(interfaţă pentru alimentarea electrică a PCB de 24 Vc.a.)
Adaptor pentru intrarea digitală *2/11
BRP7A51
BRP7A51
BRP7A51
BRP7A51
BRP7A51
Cutie de instalare/placă de montaj pentru adaptor PCB
KRP4A96
KRP4A96
KRP1BA101 / KRP1B100
(pentru acele unităţi la care nu există spaţiu în cutia de conexiuni)
Senzor extern de temperatură cu fir
KRCS014
KRCS014
KRCS011
KRCS014
KRCS011
K.RSS
Senzor extern de temperatură fără fir
Conector pentru contactul de oprire forţată
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Kit multizonare
Set pompă de drenare a condensului
Standard
Standard
Standard
Kit aer proaspăt
Adaptor de refulare a aerului pentru conductă rotundă
KDAJ25K71
KDAJ25K140
KDAP25A140A
Kit tubulatură de tip L (îndreptată în sus)
*1 Este necesară staţia de pompare pentru această opţiune
*2 Este necesară cutia de instalare pentru aceste adaptoare
*3 BYCQ140D7W1W are izolaţii albe. Vă informăm că praful este mai vizibil pe fantele albe şi, prin urmare,
nu vă recomandăm să instalaţi panoul decorativ BYCQ140D7W1W în medii expuse la praf
*4 Nu este recomandat din cauza limitării funcţiilor
*5 Pentru a putea controla BYCQ140D7GW1, este nevoie de controlerul BRC1E
*6 BYCQ140DGW1 nu este compatibil cu unităţile exterioare multi şi split fără inverter
*7 Opţiunea nu este disponibilă împreună cu BYCQ140D7GW1
*8 Ambele piese ale aspiraţiei de aer proaspăt sunt necesare pentru fiecare unitate
*9 Funcţia de detectare nu este disponibilă
*10 Funcţia pentru fante controlabile independent nu este disponibilă
*11 Este posibilă numai în combinaţie cu telecomanda simplificată BRC2/3E
*12 Când este necesară cutia de fixare, utilizaţi KJB212A, KJB311A sau KJB411A, în funcţie de dimensiunea controlerului
*13 Este necesară opţiunea KEK26-1A (filtrul de zgomot) la instalarea DCS301B51
198
Unităţi suspendate
Unităţi de perete
Unităţi de pardoseală
Cu jet de aer în 1 direcţii
Cu jet de aer în 4 direcţii
Necarcasată
Model vertical
FXHQ 32A
FXHQ 63A
FXHQ 71~100A
FXUQ 71~100A
FXAQ 15~63
FXNQ 20~63
FXLQ 20~25
FXLQ 32~40
FXLQ 50~63
EKRDP25A
EKRDP40A
EKRDP63A
KDBHP49B140 +
KDBTP49B140
BRC7G53
BRC7G53
BRC7G53
BRC7C58
BRC7EB518
BRC4C65
BRC4C65
BRC4C65
BRC4C65
KAFP501A56
KAFP501A80
KAFP501A160
KAFP551K160
KRP4A52
KRP4A52
KRP4A52
KRP4A53 *2
KRP4A51
KRP4A54
KRP4A51
KRP4A51
KRP4A51
KRP1B54
KRP1B54
KRP1B54
KRP1B56
KRP1B61
KRP1B61
KRP1B61
KRP2A62
KRP2A62
KRP2A62
KRP2A51
KRP2A53
KRP2A51
KRP2A51
KRP2A51
DTA104A62
DTA104A62
DTA104A62
DTA104A61
DTA114A61
DTA114A61
EKMTAC
EKMTAC
EKMTAC
BRP7A52
BRP7A52
BRP7A52
BRP7A53
BRP7A51
BRP7A51
BRP7A51
BRP7A51
BRP7A51
KRP1D93A
KRP1D93A
KRP1D93A
KRP1B97
KRP4A93
KRCS014
KRCS014
KRCS014
KRCS014
KRCS011
KRSC014
KRCS011
KRCS011
KRCS011
EKRORO4
EKRORO4
EKRORO4
EKRORO5
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
KDU50P60
KDU50P140
KDU50P140
KKDU572EVE
KDDQ50A140
KDDQ50A140
KDDQ50A140
KHFP5M35
KHFP5N63
KHFP5N160
HXY080-125A8
HXHD125-200A8
Tăviţă pentru colectarea condensului
EKHBDPCA2
-
PCB cu I/O digitale
EKRP1HBAA
-
PCB cerere - Necesar pentru conectarea termostatului de cameră
EKRP1AHTA
-
Interfaţă cu utilizatorul la distanţă (remocon) - Acelaşi controler cu cel furnizat împreună
cu unitatea în cascadă poate fi montat în paralel sau în altă locaţie. Dacă sunt instalate
EKRUAHTB
-
2 controlere, instalatorul trebuie să aleagă un controler master şi un controler slave
Încălzitor de siguranţă
EKBUHAA6(W1/V3)
-
Termostat de cameră cu fir - Necesită PCB-ul de cerere EKRP1AHTA
EKRTWA
-
Termostat de cameră fără fir - Necesită PCB-ul de cerere EKRP1AHTA
EKRTR1
-
Senzor de comandă la distanţă pentru termostatul de cameră - Necesită PCB-ul de cerere EKRP1AHTA
EKRTETS
-
Rezervor apă caldă de consum - standard
EKHTS200AC
-
(suprapus peste cutia hidro)
EKHTS260AC
Rezervor de apă caldă de consum - cu posibilitatea conectării la panouri solare
-
EKHWP500B
Panou solar *1
-
EKSV26P (vertical) EKSH26P (orizontal)
Staţie de pompare
-
EKSRPS
199
R-410A
Opţiuni - Unităţi interioare moderne
FDXM-
UNITĂŢI INTERIOARE
FTXG-LW/S
C/FTXS-K
FVXG-K
FVXS-F
FLXS-B(9)
F3
BRC1E53A/B/C (3)(4)(5) - Telecomandă premium cu fir cu
interfaţă cu text complet şi iluminare de fundal
BRC073 (9) - Telecomandă cu fir (este necesar cablul
pentru telecomanda cu fir)
BRC2E52C - Telecomandă simplificată (cu buton de
selecţie a modului de funcţionare)
BRC2C51 - Telecomandă simplificată
BRC3E52C - Telecomandă simplificată (fără buton de
selecţie a modului de funcţionare)
BRC3A61 - Telecomandă pentru uz hotelier
BRC4C65 - Telecomandă cu infraroşu
(10)
DCC601A51 - Controler centralizat cu conexiune în cloud
prin utilizarea adaptorului KRP928*
BRP069A43 (CTXS15-35,
Controler online
BRP069A41
FTXS20-25)
BRP069A42
BRP069A42
BRP069A42
BRP069A42 (FTXS35-50)
DCS302C51 - Telecomandă centralizată
DCS301B51 - Control unificat pornit/oprit
DST301BA51 - Programator de timp
DCM601A5A - Intelligent Touch Manager
EKMBDXA - Interfaţă Modbus
RTD-RA (9) - Gateway Modbus
KLIC-DD (9) - Interfaţă KNX
BRP7A54 (7)(8) - Adaptor PCB pentru interblocaj
(card de acces etc.)
BRP069A45 - Adaptor Wi-Fi pentru smartphone
KRP1B56 - Adaptor pentru cablare
EKRP1B2 (6) - Adaptor pentru cablare (contor de ore)
KRP413A1S (9) - Adaptor pentru contact deschis normal/
contact deschis normal cu impuls (ceas şi alte dispozitive:
se vor achiziţiona la nivel local)
KRP4A54 - Adaptor pentru pornire/oprire externă şi
pentru monitorizare/pentru anexe electrice
KRP2A53 - Adaptor cu cablu pentru anexe electrice
Cutie de instalare pentru adaptor PCB (unde nu există
KRP1BA101
spaţiu în cutia de conexiuni)
KRP980A1 - Adaptor de interfaţă pentru telecomandă
clasa 15-20-25
cu fir
KRP928A 2S (9) - Adaptor de interfaţă pentru DIII-NET
DTA114A61 - Multilocatar
KRCS01-4 - Senzor extern de temperatură cu fir
KEK26-1A - Filtru de zgomot (numai pentru utilizare
electromagnetică)
Protecţie antifurt pentru telecomandă
KKF910A4
KKF910A4
KKF910A4
KRCS01-4B - Senzor extern de temperatură cu fir
BRCW901A03 - Cablu pentru telecomanda cu fir - 3 m
BRCW901A08 - Cablu pentru telecomanda cu fir - 8 m
BKS028 - Picior de instalare
KDT25N32/KDT25N50/KDT25N63 - Kit de instalare
pentru umiditate ridicată
KJB212A - Cutie electrică cu bornă de împământare (2 blocuri)
KJB311A - Cutie electrică cu bornă de împământare (3 blocuri)
(1) Se poate utiliza cu KRP980A1
(2) Kitul de instalare WLAN include PCB-ul adaptorului de interfaţă
(3) BRC1E53A: include limbile: engleză, germană, franceză, italiană, spaniolă, olandeză, greacă, rusă, turcă, portugheză, poloneză
(4) BRC1E53B: include limbile: engleză, germană, cehă, maghiară, română, slovenă, bulgară, slovacă, sârbă, albaneză
(5) BRC1E53C: include limbile
(6) Este necesară cutia de instalare pentru adaptorul PCB. Contorul de ore este furnizat la faţa locului şi nu trebuie instalat în intriorul echipamentului
(7) Este necesară cutia de instalare pentru adaptorul PCB. Acesta necesită placa de montaj KRP4A96; se pot monta cel mult 2 PCB-uri opţionale
(8) Este posibilă numai în combinaţie cu telecomanda simplificată BRC2E52C sau BRC3E52C
(9) Adaptor pentru cablare furnizat de Daikin. Ceas şi alte dispozitive: se vor achiziţiona la nivel local
(10) În dotarea standard, această unitate interioară nu este livrată împreună cu o telecomandă. O telecomandă cu fir sau fără fir se poate comanda separat
(11) În dotarea standard, este livrată împreună cu unitatea
*Notă: combinaţiile din câmpurile albastre urmează să fie confirmate
200
R-410A
R-410A
Opţiuni - Unităţi interioare moderne
FCQHG-F
UNITĂŢI INTERIOARE
FFQ-C
FDBQ-B
FBQ-D
FDQ-B
FHQ-CB
FCQG-F
BYCQ140D (standard)
BYCQ140DW (alb)(1)
BYFQ60CW (alb)
Panou decorativ (obligatoriu pentru unităţile tip casetă,
BYCQ140DG/
BYFQ60CS (argintiu)
opţional pentru altele)
BYCQ140DGF
BYFQ60B3 (standard)
(autocurăţare)(2)(4)
KDBQ44B60 (numai
Distanţier pentru panou pentru reducerea înălţimii de instalare necesare
pentru panoul standard)
Kit de etanşare pentru refularea aerului în 3 sau 2 direcţii
KDBHQ55B140
BDBHQ44C60
BRYQ60AW (alb)(9)
Kit senzor
BRYQ140A
BRYQ60AS (argintiu)
(9)
BRC7EB530W - pentru
panou standard (5)(6)
BRC7F530W - pentru
Telecomandă cu infraroşu, (inclusiv receptor)
BRC7FA532F
panou alb (5)(6)
BRC4C65
BRC4C65
BRC7G53
BRC7F530S - pentru
panou argintiu (5)(6)
BRC1E53A/B/C (3) - Telecomandă premium cu fir cu
interfaţă cu text complet şi iluminare de fundal
BRC1D52 - Telecomandă standard cu fir cu programator
săptămânal
BRC2E52C - Telecomandă simplificată (cu buton de
selecţie a modului de funcţionare)
BRC3E52C - Telecomandă simplificată (fără buton de
selecţie a modului de funcţionare)
ARCWB - Telecomandă cu fir
Conexiune DIII-net - pentru conectare la control centralizat
standard
standard
DTA112B51
standard
DTA112B51
standard
DCC601A51 - Intelligent tablet controller
DCS601C51 (11) - Intelligent touch controller
DCS302C51 (11) - Telecomandă centralizată
DCS301B51 (11) (12) - Control unificat pornit/oprit
DST301B51 (11) - Programator de timp
DCM601A51 - Intelligent Touch Manager
RTD-RA- Interfaţă Modbus pentru monitorizare şi control
RTD-NET - Interfaţă Modbus pentru monitorizare şi control
RTD-10 - Interfaţă Modbus pentru răcire infrastructură
RTD-20 - Interfaţă Modbus pentru retail
RTD-HO - Interfaţă Modbus pentru hotel
EKMBDXA - Interfaţă Modbus
KLIC-DI - Interfaţă KNX
DMS502A51 - Interfaţă BACnet
DMS504B51 - Interfaţă LonWorks
“KAFP501A56 (35-50)
Filtru de rezervă cu durată lungă de viaţă
KAFP551K160
KAFQ441BA60
KAFP501A80 (60-71)
KAFP501A60 (100-140)”
Filtru cu autocurăţare
consultaţi panoul decorativ
Adaptor de cablare pentru monitorizare externă/control extern prin intermediul
KRP4A53 (7)
KRP4A53 (7)
KRP4A52 (10)
KRP4A51 (11)
KRP4A52
contactelor fără potenţial şi control al valorii setate prin intermediul 0-140 Ω
Adaptor pentru cablare cu 2 semnale de ieşire
KRP1B57 (7)
KRP1B57 (7)
(compresor/eroare, ieşire ventilator)
Adaptor pentru cablare pentru monitorizare externă/
KRP2A51 (7)
control extern (controlează 1 sistem întreg)
Adaptor pentru cablare (interblocare pentru ventilatorul de aspiraţie de aer proaspăt)
KRP1B54
KRP1B54 (11)
KRP1B54
Adaptor pentru cablare cu 4 semnale de ieşire
(compresor/eroare, ventilator, încălzitor auxiliar, ieşire
EKRP1C11
EKRP1B2
EKRP1B2
EKRP1B2
EKRP1B2 (10) (11)
umidificator)
Adaptor pentru conectarea la cheie card sau contact de
BRP7A53
BRP7A53
BRP7A51 (11)(12)
BRP7A54 (11)(12)
BRP7A52 (12)(14)
fereastră (numai cu BRC2/3E*)
Cutie de instalare/placă de montaj pentru adaptare PCB
“KRP1D93A [cutie)
(unde nu există spaţiu în cutia de conexiuni, este
KRP1H98
KRP1BA101
KRP1BA101 (11)(12)
KRP4A96
KKSAP50A56 (35-50)
necesară o cutie de instalare)
[placă de montaj)”
Senzor extern de temperatură cu fir
KRCS01-4B
KRCS01-4B
KRCS01-1B
KRCS01-4B
KRCS01-1B
KRCS01-4B
K.RSS - Senzor extern de temperatură fără fir
Kit pornire/oprire de la distanţă, oprire forţată
standard
standard
standard
standard
EKRORO
EKRORO4
DTA112B51 - Adaptor de interfaţă pentru Sky Air
“KDU50P60VE (35-50)
Set pompă de drenare a condensului
KDU50P140VE [71-140)”
3 clapete de aer (35 - 50)
4 clapete de aer (60 - 71)
Kit multizonare
5 clapete de aer
(100 - 125)
6 clapete de aer (140)
“KHFP5MA35 (35)
KHFP5N63 (50-60)
Kit tubulatură de tip L (îndreptată în sus)
KHFPN5N160
(71-140)”
KDDQ55B140-1 +
Kit aer proaspăt (tip de instalare directă)
KDDQ44XA60
KDDQ50A140
KDDQ55B140-2
KDAP25A56A (35-50)
KDAP25A71A (60-71)
Adaptor de refulare a aerului pentru conductă rotundă
KDAP25A140A
[100-140)
(1)
Praful acumulat este mai vizibil pe fantele albe. Vă recomandăm să nu instalaţi această opţiune în medii expuse la praf
(5)
Funcţia de detectare nu este disponibilă
(2
Pentru a putea controla opţiunea BYCQ140DG(F), este nevoie de controlerul BRC1E
(6)
Funcţia pentru fante controlabile independent nu este disponibilă
(3) Limbile incluse sunt:
(7)
Dacă instalaţi un încălzitor electric, este necesar un PCB opţional pentru încălzitorul electric extern (EKRP1B2) pentru
A: engleză, germană, franceză, olandeză, spaniolă, italiană şi portugheză
fiecare unitate interioară
B: engleză, bulgară, croată, cehă, maghiară, română şi slovacă
(8)
Este necesară placa de montaj KRP4A96 pentru aceste opţiuni. Se pot monta cel mult 2 PCB-uri opţionale
C: engleză, greacă, polonă, rusă, sârbă, slovacă şi turcă
(9)
Este posibilă numai în combinaţie cu telecomanda simplificată BRC2E52C/BRC3E52C
(4) Opţiunea a fost concepută pentru utilizarea exclusivă în medii cu praf fin (de exemplu, magazine de îmbrăcăminte). Nu
(10) Este necesară cutia de instalare pentru adaptorul PCB
utilizaţi în medii uleioase sau cu umiditate ridicată
201
Opţiuni şi accesorii - Ventilare
Ventilare cu recuperare de căldură - VAM
Ventilare cu recuperare de căldură - VKM
Aplicaţii cu centrale de tratare a aerului
VAM
VAM
VAM
VAM
VAM
VAM
VAM
VAM
VAM
VKM
VKM
VKM
EKEQFCBA
EKEQDCB
EKEQMCBA (1)
150FC
250FC
350FC
500FC
650FC
800FC
1000FC
1500FC
2000FC
50GB(M)
80GB(M)
100GB(M)
(1)
(1)
BRC301B61
Telecomandă cu fir VAM
BRC1E53A/B/C
Telecomandă premium cu fir
cu interfaţă cu text complet
şi iluminare de fundal
BRC1D52
Telecomandă standard cu fir
cu programator săptămânal
DCC601A51
intelligent Tablet Controller
DCS302C51
Telecomandă centralizată
DCS301B51
Control unificat pornit/oprit
DST301B51
Programator de timp
DCM601A5A
Intelligent Touch Manager
EKMBDXA
Interfaţă Modbus
DMS502A51
Interfaţă BACnet
DMS504B51
Interfaţă LonWorks
EKAFV50
EKAFV50
EKAFV80
EKAFV80
EKAFV100
EKAFV100
EKAFV100
EN779, mediu, M6
F6
F6
F6
F6
F6
F6 x2
F6 x2
EKAFV50
EKAFV50
EKAFV80
EKAFV80
EKAFV100
EKAFV100
EKAFV100
EN779, fin, F7
F7
F7
F7
F7
F7
F7 x2
F7 x2
EKAFV50
EKAFV50
EKAFV80
EKAFV80
EKAFV100
EKAFV100
EKAFV100
EN779, fin, F8
F8
F8
F8
F8
F8
F8 x2
F8 x2
KDDM24
KDDM24
KDDM24
KDDM24
KDDM24
KDDM24
KDDM24
KDDM24
Nume model
B50
B100
B100
B100
B100 x2
B100 x2
B100
B100
Diametru nominal
200
200
250
250
250
250
250
250
conductă (mm)
Senzor de CO2
BRYMA65
BRYMA65
BRYMA65
BRYMA100
BRYMA100
BRYMA200
BRYMA200
BRYMA65
BRYMA100
BRYMA200
VH4B /
VH4B /
Încălzitor electric
VH1B
VH2B
VH2B
VH3B
VH3B
VH5B
VH5B
VH4/AB
VH4/AB
Adaptor pentru cablare pentru
BRP4A50A
BRP4A50A
BRP4A50A
monitorizare externă/control extern
KRP2A51
KRP2A51
KRP2A51 (2)
KRP2A51 (2)
KRP2A51 (2)
KRP2A51 (2)
KRP2A51 (2)
KRP2A51 (2)
KRP2A51 (2)
(3/4)
(3/4)
(3/4)
(controlează 1 sistem întreg)
BRP4A50A
BRP4A50A
BRP4A50A
Adaptor PCB pentru umidificator
KRP50-2
KRP50-2
KRP1C4 (3/5)
KRP1C4 (3/5)
KRP1C4 (3/5)
KRP1C4 (3/5)
KRP1C4 (3/5)
KRP1C4 (3/5)
KRP1C4 (3/5)
(3/4)
(3/4)
(3/4)
Adaptor PCB pentru
BRP4A50A
BRP4A50A
BRP4A50A
BRP4A50A
BRP4A50A
BRP4A50A
BRP4A50A
BRP4A50A
BRP4A50A
BRP4A50A
BRP4A50
BRP4A50
încălzitor terţ
(3/4)
(3/4)
(3/4)
(3/4)
(3/4)
(3/4)
(3/4)
(3/4)
(3/4)
(3/4)
Senzor extern de
KRCS01-1
temperatură cu fir
Note
(1) Nu conectaţi sistemul la dispozitive DIII-net, la interfaţă LONWorks sau
BACnet etc.; sunt permise intelligent Touch Manager ţi EKMBDXA)
(2) Este necesară cutia de instalare KRP1BA101
(3) Este necesară placa de fixare EKMPVAM, suplimentar, pentru VAM1500-2000
(4) Un încălzitor terţ nu poate fi combinat cu un umidificator terţ
(5) Este necesară cutia de instalare KRP50-2A90
Încălzitor electric VH pentru VAM
Tensiune de alimentare
220/250 Vc.a. 50/60 Hz. +/-10%
Curent de ieşire (maximum)
19 A la 40 °C (ambiant)
Senzor de temperatură
5 kohm la 25 °C (tabelul 502 1T)
Domeniu de control al temperaturii
0-40 °C/(0-10 V 0-100%)
Temporizator de funcţionare
Reglabil de la 1 la 2 minute (setat din fabrică la 1,5 minute)
Siguranţă de control
20 X 5 mm 250 mA
Indicatoare led
Alimentare pornită - galben
Încălzitor pornit - roşu (constant sau clipit, indicând controlul prin impulsuri)
Eroare debit de aer - roşu
Orificii de montaj
98 mm X 181 mm, central, orificii cu diametrul de ø 5 mm
Temp. maximă mediu ambiant lângă cutia de conexiuni
35 °C (în timpul funcţionării)
Întrerupere automată la temp. ridicată
Presetat la 100 °C
Întrerupere manuală la resetare la temp. ridicată
Presetat la 125 °C
Releu de funcţionare
1 A 120 Vc.a. sau 1 A 24 Vc.c
Intrare valoare de referinţă BMS
0-10 Vc.c
Încălzitor electric VH pentru VAM
VH1B
VH2B
VH3B
VH4B
VH4/AB
VH5B
Capacitate
kW
1
1
1
1,5
2,5
2,5
Diametru tubulatură
mm
100
150
200
250
250
350
VAM conectabilă
VAM150FC
VAM250FC
VAM500FC
VAM800FC
VAM800FC
VAM1500FC
-
VAM350FC
VAM650FC
VAM1000FC
VAM1000FC
VAM2000FC
202
Opţiuni - sisteme de control
Intelligent Tablet Controller - DCC601A51
Opțiuni pentru control local
Opțiuni cloud
Program
Tabletă Zenpad 8” pentru control local
Z380C
-
-
Router Asus 4G-N12
4G-N12
-
-
Control online - pentru monitorizare şi control de la distanţă
DCC001A51
-
-
Site-uri multiple - pentru monitorizare, control şi comparare de
DCC002A51
-
-
la distanţă a mai multor locaţii (necesar pentru fiecare locaţie)
Complet - conţine pachetele DCC001/002/003A51
DCC004A51
-
-
Aplicaţie pentru tabletă - Aplicaţie care rulează pe tableta Z380C
-
-
(se descarcă din magazinul Play, numai pentru Android)
Instrument de punere în funcţiune
-
-
Instrument de actualizare software
-
-
Intelligent Touch Manager
Opţiuni şi software
Adaptor iTM plus - Permite conectarea a 64 de unităţi interioare/
DCM601A52
grupuri suplimentare. Pot fi conectate până la 7 adaptoare
Software iTM ppd software - Permite distribuţia kWh
DCM002A51
consumaţi de unităţile interioare conectate la iTM
Interfaţă iTM HTTP interface - Permite comunicarea cu orice
DCM007A51
controler terţ prin interfaţa http
Navigator energie iTM - Opţiune pentru managementul energiei
DCM008A51
Opţiune iTM BACnet pentru client - Permite integrarea de
dispozitive terţe la iTM prin protocolul BACnet/IP
DCM009A51
(Nu este un gateway şi nu poate înlocui DMS502A51)
Interfeţe standard pentru protocoale
DMS502A51
Interfaţă BACnet
Port de extindere DIII-NET (2 porturi), conectează până la 128 de unităţi interioare suplimentare
DAM411B51
Intrări pentru impulsuri digitale (12) pentru funcţionalitate PPD
DAM412B51
203