De ce
întreţinere?
Linişte
Economii de costuri
Echipele Daikin Service şi cele ale partenerilor de
Pe termen lung, întreţinerea este întotdeauna mai sigură
service depun eforturi pentru a dezvolta servicii şi soluţii
decât intervenţiile de service neprogramate. Întreţinerea
inteligente, care să vă depăşească aşteptările. Iar sistemele
preventivă vă permite să planificaţi intervenţiile împreună
VRV sunt întreţinute de specialişti, oferindu-vă linişte!
cu Daikin şi să evitaţi situaţiile neprevăzute. Specialiştii
noștri vor veni pregătiţi, evitând astfel vizitele repetate şi
întreruperile suplimentare.
Siguranţă îmbunătăţită
Un alt beneficiu îl reprezintă costurile clare şi transparente,
Atunci când un sistem VRV nu funcţionează în mod optim
care pot fi bugetate cu uşurinţă, precum şi rapoartele
pentru perioade mai lungi de timp, poate determina
argumentate pe durata de utilizare a produselor, ceea ce
condiţii de lucru periculoase sau accidente. Întreţinerea
vă permite să luaţi în considerare toate nevoile şi cerinţele
periodică garantează funcţionarea sistemului în condiţii
ulterioare în prealabil. În timp, acest lucru reduce costul
de siguranţă şi respectarea normelor şi cerinţelor locale.
total de proprietate şi costurile operaţionale conexe.
Conformitate deplină cu cerinţele legale
Timp de nefuncţionare a sistemului minim
Deoarece sistemul VRV este întreţinut şi servisat, aveţi
Vizitele de întreţinere programate sunt uşor de planificat,
garanţia faptului că toate cerinţele legale relevante (de ex.,
ceea ce vă pune la dispoziţie un timp suficient pentru
regulamentul privind gazele fluorurate) sunt respectate.
a stabili datele adecvate pentru vizite, pentru a evita
REGULAMENTUL (UE) NR. 517/2014 AL PARLAMENTULUI
impactul asupra producţiei sau confortului.
EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din 16 aprilie 2014 privind
Un sistem bine întreţinut are foarte puţine şanse să se
gazele fluorurate cu efect de seră și de abrogare a
defecteze în timpul sezonului de vârf. Efectuarea la timp
Regulamentului (CE) nr. 842/2006.
a inspecţiilor şi verificărilor de întreţine reduce pericolul
defectării unităţii în momentele de solicitare maximă.
Aer sănătos
Eficienţă mărită a sistemului
Un sistem VRV bine întreţinut nu numai că va încălzi
sau răci locaţia, ci va preveni şi problemele cu calitatea
Întreţinerea periodică a unui sistem VRV garantează
aerului. Filtrele şi bateriile curate înseamnă o respiraţie mai
menţinerea costurilor cu energia electrică şi performanța,
bună pentru toţi utilizatorii. O unitate neîntreţinută este
dar şi faptul că funcţiile de siguranţă şi integritatea
un pământ fertil pentru praf, mucegai şi bacterii, toate
acestui sistem respectă cele mai recente standarde şi
putând cauza sau înrăutăţi problemele respiratorii pentru
regulamente.
cei care locuiesc sau lucrează în acea clădire sau locuinţă.
Întreţinerea periodică, precum inspecţiile, verificările de
lichid şi de ulei, înlocuirea pieselor şi alte mici reparaţii
pot optimiza funcţionarea sistemului VRV. În schimb, veţi
beneficia de economii de combustibil şi energie electrică,
iar sistemul va funcţiona la performanţă maximă.
32
Apelul de urgenţă
Soluţii atractive de modernizare
În cazul în care sistemul VRV suferă totuşi o defecţiune,
Daikin oferă soluţii atractive de modernizare
toate pachetele Daikin Care includ accesul la un număr
(retehnologizare sau înlocuire completă) pentru
de asistenţă telefonică, pentru apelurile în caz de urgenţă.
o serie de sisteme VRV mai vechi. În cazul unei
Pachetele Preventive şi Extended includ, de asemenea,
retehnologizări, piesele principale ale sistemului
accesul la linia de asistenţă telefonică de urgenţă în afara
de refrigerare vor fi înlocuite, pentru a garanta
programului normal de lucru.
funcţionarea acestora pentru mulţi ani. Utilizarea
de soluţii de retehnologizare omologate de Daikin
sau de partenerii omologaţi Daikin vă permite să
Echipamente, instrumente şi piese de schimb
vă bucuraţi de costuri de funcţionare reduse, fără
originale
recondiționări sau instalări şi include şi o poliţă
atractivă de garanţie, ca parte a unui pachet Care.
Piesele de schimb utilizate de Daikin Service sau reţeaua
de parteneri de service sunt omologate de Daikin, ceea
ce înseamnă că riscul de defecţiune şi de întrerupere a
funcţionării se poate reduce, garantând în acelaşi timp
menţinerea valabilităţii garanţiei.
În cazul în care sunt necesare operaţii precum
deschiderea carcasei, recondiţionarea sau reparaţiile,
Daikin, în calitate de producător de echipament original,
deţine toate instrumentele, mulajele şi echipamentele
necesare pentru efectuarea reparaţiilor, în conformitate
cu recomandările din fabrică, menţinând echipamentul în
stare de funcţionare.
Atunci când ne pasă de sistemele VRV, noi, cei de la
Daikin, utilizăm instrumente de service avansate. Aceste
instrumente nu se găsesc în comerţ şi au rolul de a facilita
efectuarea de lucrări de depanare şi raportare avansate
pentru a garanta optimizarea şi reglarea sistemului VRV
la parametrii corespunzători, dar şi verificarea integrităţii
sistemului VRV.
33