• Reducerea substanţială a costurilor de funcţionare
• Fiabilitate de vârf
• O rezistenţă anticoroziune de până la 6 ori
mai mare
PORNIT
PORNIT
Control precis al zonelor
Sistemele VRV au costuri de funcţionare reduse
deoarece permit controlul individual al fiecărei zone.
Adică, numai acele camere care necesită condiţionarea
aerului vor fi încălzite sau răcite, iar sistemul poate
fi închis complet în încăperile care nu necesită
condiţionarea aerului.
PORNIT
OPRIT OPRIT
Tratament anticoroziv
Vedere în secţiune schimbător de căldură anticoroziv
Tratamentul special anticoroziv al schimbătorului de
Film hidrofilic
căldură garantează o rezistenţă mai mare de până la
Aluminiu
5 sau 6 ori a acestuia la ploile acide şi la coroziunea
provocată de sare.
Strat din răşină acrilică
Schimbător de căldură
Existenţa unei table din oţel anticoroziv amplasate
rezistent la coroziune
în partea de jos a unităţii îi conferă acesteia protecţie
suplimentară.
Gradul de
Teste realizate:
coroziune
8
Testul Wechseltest VDA
7
Conţinutul unui ciclu (7 zile):
6
5
Test de rezistenţă la sare DIN 50021 SS timp de 24 ore
4
3
Test de funcţionare la umiditate DIN 50017 KFW timp
2
1
de 96 ore
0
Aluminiu nesablat
Perioada de testare la temperatura şi umiditatea
1
2
3
4
5
Ciclul
DAIKIN P.E.
camerei timp de 48 ore: 5 cicluri
Gradul de
coroziune
Testul Kesternich (SO2)
10
9
conţinutul unui ciclu (48 ore) în conformitate cu
8
DIN50018 (0,21)
7
6
perioada de testare: 40 cicluri
5
4
3
2
1
0
1
2
3
4
5
6
10
20
30
40
50
60
70
Ciclul
24
Avantaje tehnice ale VRV
Compresoare cu control
complet prin inverter
Compresoarele cu control complet prin inverter permit
controlul aproape continuu al volumului de agent frigorific.
ALL
Astfel, capacitatea se corelează perfect cu diferite sarcini, în
fiecare cameră, evitând risipa de energie.
În plus, compresoarele cu control deplin prin inverter
permit controlul precis al temperaturii agentului frigorific,
adaptând automat unitatea VRV la cerinţele clădirii şi ale
climatului dvs., reducând astfel costurile de funcţionare cu
până la 28%.
În plus, lipsa compresoarelor cu pornire/oprire, înseamnă
lipsa curenţilor de pornire ridicaţi, din ce în ce limitaţi de
operatorii reţelelor de distribuţie a energiei şi de furnizorii
de energie electrică.
Ciclurile de funcţionare
extind durata de funcţionare
Secvenţa de pornire ciclică a sistemelor cu unităţi
exterioare multiple egalizează funcţionarea compresorului
şi extinde durata de funcţionare.
Pornire secvenţială
La o sursă de alimentare electrică pot fi conectate până
la 3 unităţi exterioare, care pot fi pornite secvenţial. Acest
lucru permite ca numărul întrerupătoarelor şi al capacităţilor
Numai o singură
alimentare
acestora să rămână mic, dar şi realizarea unor cablaje
electrică
simplificate (pentru modelele de 10 CP sau mai mici).
Mufă sau flanşă
Calitate superioară -
numai racorduri prin sudură
Toate racordurile cu flanşă şi cu mufă din interiorul unităţii
au fost înlocuite cu racorduri sudate pentru a îmbunătăţi
verificarea cantităţii de agent frigorific. De asemenea,
racordul unităţii exterioare la ţeava principală este realizat
prin sudură.
Sudare
25
• Confort garantat în orice moment
Controlul inteligent aduce
confort
Temperatură stabilă în cameră
Răcire
O vană de expansiune electronică, care utilizează
controlul PID (diferenţial proporţional-integral),
reglează în mod continuu volumul de agent frigorific
ca răspuns la variaţiile de sarcină ale unităţilor
interioare. Sistemul VRV menţine astfel temperaturile
Temperatură stabilă în cameră
confortabile din cameră la un nivel practic constant,
fără variaţiile tipice de temperatură ale sistemelor cu
control convenţional pornit/oprit.
Timp
Notă: Graficul prezintă datele măsurate într-o cameră de testare,
SERIA VRV (unitate interioară DAIKIN (cu control PID))
prin deducerea sarcinii reale de încălzire. Termostatul poate controla
Unitate interioară cu control Pornit/Oprit (2,5 CP)
temperatura stabilă din încăpere cu o marjă de ± 0,5 °C faţă de
valoarea setată.
Fără curenţi reci
Reglarea automată sau manuală a temperaturii
agentului frigorific duce la temperaturi de refulare pe
partea de aer mai ridicate, prin urmare, se evită astfel
curenţii reci.
16 °
Temperatură constantă şi
Disponibile pe toate unităţile VRV IV
ridicată de refulare a aerului
Temperatura
Încălzire continuă
camerei
În timpul degivrării
Confortul interior nu este afectat nici de elementul
unic de acumulare a căldurii, nici de degivrarea
alternativă
VRV IV
Cea mai bună alternativă la sistemele de încălzire
Punct de referinţă VRF
ΔT
tradiţionale
Funcţie disponibilă pe REYQ-T, RYYQ-T, RXYQ-T(9)
şi RXYQQ-T
Timp
Funcţionare de rezervă
În cazul defectării unui compresor, un alt compresor
sau unitate exterioară va intra în funcţiune pentru
a menţine o capacitate intermediară timp de 8 ore,
permiţând un interval de timp pentru întreţinere sau
reparaţii, garantând în acelaşi timp confortul.
O singură unitate exterioară cu
Sistem de unităţi exterioare multi
compresoare multiple
26
Avantaje tehnice ale VRV
Exemplu de funcţionare a unui senzor de CO2 într-o sală de şedinţe:
Nivel de CO2
Debit fix de ventilare
Preveniţi pierderile de energie
9.00
12.00
17.00
Debit de ventilare
Scădere a debitului de aer şi o economie de energie
rezultate din supraventilare
mai mare în comparaţie cu un debit fix de ventilare
Mărire a
debitului
cu ajutorul senzorului de CO2
de aer şi
Atunci când în cameră se află mai multe persoane,
un confort
se va introduce mai mult aer proaspăt pentru a
îmbunătăţit în
menţine niveluri confortabile de CO2. Atunci când
comparaţie cu
în cameră se află mai puţine persoane, economia
O cantitate suficientă de aer proaspăt este necesară
un debit fix de
de energie apare prin introducerea unei cantităţi
pentru a crea un mediu confortabil, dar ventilare
ventilare.
mai mici de aer proaspăt.
constantă duce la risipă de energie. Prin urmare, se
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
ora
poate instala un senzor opţional de CO2, care opreşte
Şedinţa de dimineaţă
Pauza de masă
Şedinţă
sistemul de ventilare atunci când există suficient aer
proaspăt în cameră, economisind astfel energie.
Nivel scăzut de zgomot
dbA
Intensitate auditivă percepută
Zgomot
în timpul funcţionării
0
Pragul auzului
-
unităţii interioare
20
Extrem de încet
Foşnit de frunze
40
Foarte încet
Cameră cu linişte
Unităţile interioare Daikin au niveluri de zgomot în
60
Moderat de tare
Conversaţie normală
timpul funcţionării foarte scăzute, până la 19 dBA,
80
Foarte tare
Zgomot de trafic urban
100
Extrem de tare
Orchestră simfonică
fiind ideale pentru zonele sensibile la zgomot,
120
Pragul simţului
Decolarea unui avion
precum camere de hotel.
Unităţi interioare Daikin:
FXZQ-A
emura
19 dBA
25,5 dBA
Se poate conecta la toate pompele de căldură VRV
Se poate conecta la VRV IV şi la seriile VRV IV-S
şi VRV IV-W*
* Seria VRV IV-W la comandă specială. Contactaţi reprezentantul local de
vânzări pentru mai multe informaţii
Mod silenţios de noapte
Vârf de temperatură exterioară
Pentru zonele cu limitări stricte ale nivelurilor de
100%
zgomot, nivelul de zgomot al unităţii interioare poate fi
redus automat, pentru a respecta cerinţa.
8 ore
10 or
e
50%
Capacitate* %
Sarcină %
Mod de noapte
Zgomot în timpul funcţionării dBA
Pasul 1
Pentru a seta manual ora pentru funcţionarea cu
zgomot redus, puteţi utiliza adaptorul de control
Pasul 2
extern DTA104A61/62/53.
PORNIRE mod de noapte
OPRIRE mod de noapte
Exemplu de setare din fabrică pentru pompa de căldură VRV IV.
27
• Flexibilitate mare de proiectare
Domeniu larg de funcţionare
Răcire cu apă
Condensator răcit cu aer
-10 °C
45 °C
Unităţile exterioare standard răcite cu apă au un
Sistemul VRV poate fi instalat practic oriunde. Unităţile
domeniu larg de funcţionare, cuprins între 10 °C şi
exterioare VRV cu condensator răcit cu aer pot răci
45 °C, atât în modul încălzire, cât şi în modul răcire.
Temperatură a apei în modul încălzire
la o temperatură exterioară cuprinsă între -20 °CDB
În modul geotermal, domeniul de funcţionare este
şi +52 °CDB şi pot fi utilizate ca sistem de încălzire
extins până la -10 °C* în modul încălzire şi până la
6 °C
45 °C
monovalentă între -25 °CWB şi +15,5 °CWB.
6 °C în modul răcire. Aceste unităţi nu sunt influenţate
-20 °CDB
52 °CDB
-25 °CWB
15,5 °CWB
de condiţiile externe şi funcţionează bine în climate
extreme.
Temperatură a apei în modul răcire
Mod răcire
Mod încălzire
* Când temperatura apei de intrare este mai mică de 5 °C,
se recomandă adăugarea de etilenglicol.
În cazul funcţiei de răcire tehnică, domeniul de funcţionare în modul
de răcire a sistemului de recuperare a căldurii este extins de la -5 °C la
-20 °C1, fiind soluţia perfectă pentru integrarea în camerele de servere.
VRV-W
Design flexibil al conductelor
Traseele lungi de conducte, diferenţa de nivel ridicată
şi conductele de dimensiuni mici pentru agent
VRV-W
frigorific permit realizarea unui plan cu puţine limitări şi
cu maximum de spaţiu de închiriat.
1 Pentru mai multe informaţii şi restricţii, contactaţi distribuitorul local.
V
RV-W
Instalare în interior
Lungime nelimitată a conductelor de apă
Exemplu de sistem VRV IV
Condensator răcit cu aer
Răcire cu apă
Lungime totală conducte
1.000 m
300 m
Lungimea reală cea mai mare (echivalentă)
165 m (190 m)
120 m (140 m)
Lungimea cea mai mare după primul racord
90 m1
40m (90m1)
Diferenţă de nivel între unităţile interioare şi cele exterioare
90 m1
50 m (40 m²)
Diferenţă de nivel între unităţile interioare
30 m
15 m
1 Pentru mai multe informaţii şi restricţii, contactaţi distribuitorul local
2 Dacă unitatea exterioară este instalată sub cele interioare
Instalare etapizată
În construcţie
Instalarea sistemului VRV poate fi pusă în aplicare
etaj cu etaj, astfel încât anumite secţiuni ale clădirii
pot fi puse în funcţiune foarte repede, sau poate
permite punerea în funcţiune şi acţionarea în etape
Instalare etaj
a sistemului de aer condiţionat, înainte de finalizarea
Sistem VRV
cu etaj
proiectului.
28
Avantaje tehnice ale VRV
Instalare în interior
Condensator răcit cu aer
Răcire cu apă
Unitate exterioară standard instalată în interior
ESP de
Integrare perfectă în arhitectura din jur, deoarece
Forma optimizată a paletelor ventilatorului VRV creşte
unitatea nu poate fi văzută
până la
puterea nominală şi reduce pierderile de presiune.
Foarte adecvată pentru zonele sensibile la zgomot,
Împreună cu setarea ESP ridicat (ESP de până la
78,4 Pa
deoarece zgomotul nu se aude în exterior
78,4 Pa), aceasta face ca unitatea exterioară VRV să
Eficienţă superioară, chiar şi în cele mai severe
fie ideală pentru instalarea în interior şi utilizarea cu
condiţii exterioare, în special pentru funcţionarea
tubulatură de ventilare.
geotermală
Pompă de căldură din seria VRV IV-i pentru
instalare în interior
Cea mai avansată soluţie de la Daikin, şi unica, este
utilizarea seriei VRV IV-i. Această unitate este optimizată
pentru instalare în interior, fiind cea mai flexibilă
soluţie, fără necesitatea unei camere tehnice de mari
dimensiuni pentru amplasarea unităţii exterioare, fiind
complet invizibilă!
Mai multe detalii la pagina 62
Mai mulţi locatari,
o singură unitate exterioară
Funcţia multilocatar previne oprirea întregului sistem
funcţionare
VRV atunci când alimentarea electrică principală a unei
în vacanţă
unităţi interioare este oprită.
Acest lucru presupune că alimentarea electrică
principală a unităţii interioare respective poate fi oprită
când o parte a clădirii este închisă sau supusă unor
în service
lucrări de reparaţii, fără a afecta restul clădirii.
funcţionare
2 soluţii în funcţie de nevoi:
Setarea de service fără piese suplimentare: pentru
lucrări de service realizate în 24 de ore
PCB opţional: atunci când chiriaşii pleacă pentru
multilocatar
o perioadă mai lungă (în concediu) şi alimentarea
electrică principală se opreşte
Nu sunt necesare
structuri armate
Graţie soluţiei constructive fără vibraţii şi suficient
de uşoare a unităţilor exterioare, nu este nevoie ca
pardoseala să fie armată, reducând astfel costul total al
max. 398 kg pentru o unitate de 20 CP
clădirii.
29
• Instalare şi punere în funcţiune rapide
• Operaţii de service uşoare
Încărcare şi testare automate
Utilizare eficientă a timpului
Manual
1
2
3
4
Calculaţi volumul
Conectaţi primul
Verificaţi periodic
Opriţi manual procedura de
de agent frigorific
recipient la VRV şi
cântarul pentru a
umplere a VRV şi închideţi
Apăsare a butonului
suplimentar
iniţiaţi procesul de
verifica greutatea de
robinetele
de pe PCB
umplere
agent frigorific
Automat
1
2
Conectaţi recipientul la
Procedura de umplere se
R410-A
VRV şi activaţi funcţia de
opreşte automat:
încărcare automată
închideţi robinetele
După încărcare, apăsarea butonului pentru testul de funcţionare va
Dacă temperatura scade sub 20 °C*, este necesară efectuarea încărcării manuale.
iniţia verificarea cablajului, a robinetelor de închidere, a senzorilor şi a
* 10 °C pentru pompele de căldură din regiunile reci
volumului de agent frigorific.
Funcţie disponibilă pe REYQ-T, RYYQ-T, RXYQ-T(9), RTSYQ-PA, RQYQ-P, RXYQQ-T, RQCEQ-P3
Ştiaţi că...
Încărcare optimă = eficienţă optimă
Instalare planificată
conductă de agent frigorific de 64 m
10% subîncărcare
calcul:
agent frigorific suplimentar necesar
2,2 kg
pierdere de capacitate de până la 25%
0,5 kg
Instalaţie reală
conductă de agent frigorific de 76 m
consum de energie cu 33% mai mare
2,7 kg agent frigorific suplimentar
necesar
Atunci când se iniţializează verificarea cantităţii de agent frigorific,
Conformitate cu regulamentul
unitatea comută în modul de răcire şi simulează anumite condiţii de
funcţionare de referinţă pe baza datelor stocate în memorie.
privind gazele fluorurate
Rezultatul indică prezenţa sau absenţa scurgerilor de agent frigorific.
Volumul agentului frigorific din întregul sistem este calculat în funcţie
Verificarea de la distanţă a cantităţii
de următoarele date:
de agent frigorific
Temperatură exterioară
Temperaturi de referinţă ale sistemului
Temperaturi de referinţă pentru presiuni
Efectuaţi verificarea cantităţii de agent frigorific de la
Densitatea agentului frigorific
distanţă prin Intelligent Touch Manager.
Tipurile şi numărul de unităţi interioare
Setaţi de la distanţă ora şi iniţiaţi verificarea cantităţii de agent
Conectaţi-vă la instalaţia clienţilor prin internet sau 3G, mărind
Verificaţi raportul imediat după finalizarea verificării.
frigorific în cel mai confortabil moment.
satisfacţia clienţilor dumneavoastră, deoarece nu există întreruperi
ale funcţionării aerului condiţionat în timpul orelor de program.
Funcţie disponibilă pe RYYQ-T, RXYQ-T(9), REYQ-T, RTSYQ-PA
Pe lângă verificarea de la distanţă, funcţia poate fi activată şi la faţa locului prin intermediul unui buton situat pe PCB.
30
Avantaje tehnice ale VRV
Software configurator VRV
Pentru punere în funcţiune, configurare şi
personalizare simplificate
Funcţie disponibilă pe REYQ-T, RYYQ-T,
RXYQ-T(9), RXYSCQ-TV1, RXYSQ-TV1/TY1,
Interfaţa uşor de utilizat
Afişaj cu 7 segmente şi 3 cifre
SB.RKXYQ-T şi RXYQQ-T
înlocuieşte butoanele
Design compact
Designul compact al unităţilor exterioare este suficient
încât să permită ridicarea acestora pe acoperişul
unei clădiri cu ajutorul unui lift comercial, eliminând
problema transportului la locaţia respectivă, mai ales
atunci când trebuie instalate unităţi exterioare la
fiecare etaj.
Sistem unificat de
conducte REFNET Daikin
Sistemul unificat de conducte Daikin REFNET a fost
conceput pentru a fi uşor de instalat.
Racord REFNET
Racord în T
În comparaţie cu racordurile în T obişnuite, în care
distribuţia agentului frigorific este departe de a fi
optimă, racordurile Daikin REFNET au fost special
concepute în vederea optimizării fluxului de agent
frigorific.
Racord REFNET
Distribuitor
REFNET
Daikin Europe N.V. vă recomandă să utilizaţi numai sistemul de
conducte Daikin REFNET.
Cablare uşoară -
sistemul „Super Wiring”
Sistem de cablare simplificat
Utilizarea cablajelor în comun cu unităţile interioare,
unităţile exterioare şi telecomanda centralizată
Actualizare uşoară a telecomenzii centralizate
Imposibil de realizat conexiuni incorecte graţie cablajelor fără polaritate
Se pot utiliza fire cu izolaţie textilă
Lungime totală cablaj unică de până la 2.000 m
Verificarea încrucişată a cablajului
Funcţia de verificare încrucişată a cablajului avertizează
operatorii cu privire la erori de conexiune în cablajele şi
conductele dintre unităţi.
Funcţia de setare automată a adresei
Aceasta permite conectarea cablajului dintre unităţile
interioare şi exterioare, precum şi a cablajului de
control al grupurilor de unităţi interioare multiple, fără
sarcina neplăcută de a seta manual fiecare adresă.
* Funcţia de setare automată a adresei nu este disponibilă pentru
funcţionarea centralizată
31