Cuprins
Ventiloconvectoare
De ce să alegeţi ventiloconvectoare
Daikin?
130
Prezentarea produselor
134
Caseta cu jet circular
FWC-BT/BF
136
Casetă cu jet de aer în 4 direcţii
FWG-AT/AF
137
FWF-BT/BF
138
FWF-CT
139
Unităţi de pardoseală
FWZ-AT/AF
140
FWV-DAT/DAF
141
Unităţi de tip Flexi
FWR-AT/AF
142
FWL-DAT/DAF
143
FWS-AT/AF
144
FWM-DAT/DAF
145
Unităţi de conductă
FWE-CT/CF
ESP scăzut
146
FWP-AT
ESP mediu
147
FWB-BT
ESP mediu
148
FWN-AT/AF
ESP ridicat
149
FWD-AT/AF
ESP ridicat
150
Unitate de perete
FWT-CT
151
Opţiuni şi accesorii
152
129
ARGUMENTE
Ventiloconvectoare cu motor
BLDC
In ultima perioadă, a crescut numărul clădirilor renovate, astfel necesitatea de a putea furniza un aer interior de
calitate ridicată, într-un spaţiu dat şi în mod economic şi rentabil, fără necesitatea unei modernizări radicale a
întregului sistem HVAC, a făcut din tehnologia ventiloconvectoarelor o soluţie evidentă.
Daikin are o gamă completă de ventiloconvectoare estetice, cu sisteme de control avansat, care furnizează niveluri
excelente de confort. Datorită unei game specifice de motoare ale ventilatoarelor, putem oferi flexibilitate,
menţinând în acelaşi timp niveluri foarte scăzute ale zgomotului.
De ce să alegeţi
ventiloconvectoare Daikin?
Avantaje pentru instalatori
Dimensiuni reduse: spaţiu redus de stocare
Noile game de motoare de c.c.
Design modular pentru mai multe configuraţii
Integrare uşoară în cadrul unui sistem BMS prin protocolul
fără perii reflectă angajamentul
Modbus*
Daikin în vederea dezvoltării de
Avantaje pentru consultanţi
ventiloconvectoare cu eficienţă
Cea mai bună soluţie de pe piaţă pentru eficienţă de vârf şi cele
ridicată, care ajută la reducerea
mai bune niveluri ale confortului şi zgomotului
Flexibilitate produse: gamă largă de opţiuni, accesorii şi comenzi
consumului de energie, fără
a compromite fiabilitatea şi
Avantaje pentru utilizatorii finali
performanţa.
Nivel ridicat al confortului
Economii de până la 70% la costurile de funcţionare cu un motor
Calitatea ridicată ne defineşte şi ne
de ventilator BLDC
Controler cu mod de funcţionare programat de un programator
bucurăm să introducem pe piaţă
Controler FWECSA care poate să satisfacă toate cerinţele
clienţilor cu privire la gestionarea FCU
soluţii cu tehnologii avansate.
130
Program pentru
Instrumentul de calcul
Videoclip cu motoarele
ventiloconvectoare
al amortizării
de ventilator BLDC
Alegeţi-vă unitatea cu ajutorul programului
Demonstraţi rapid economiile la costurile
Aflaţi mai multe despre avantajele motoarelor
nostru selecţie
cu energia electrică folosind noua
de ventilator BLDC din ventiloconvectoare:
Logica de selecţie se bazează pe condiţiile
tehnologie cu motoare BLDC în comparaţie
modului de răcire şi/sau încălzire introduse de
cu motoare de curent alternativ prin
utilizator
intermediul instrumentului nostru de
Poate fi tipărit un raport detaliat cu specificaţii
calcul al amortizării. Instrumentul poate fi
tehnice şi schema electrică.
descărcat de pe portalul de afaceri. Căutaţi:
Instrumentul de calcul al amortizării pentru
Descărcaţi programul de pe portalul de
BLDC
afaceri. Selectarea ventiloconvectoarelor
este disponibilă în opţiunea de căutare a
Obiecte BIM
Urmăriţi pe
programului.
Ventiloconvectoarele sunt disponibile
ca obiecte BIM în format Revit, putând fi
folosite în cadrul fişierelor Autodesk REVIT
www.youtube.com/
MEP şi AutoCAD 2D.
DaikinEurope
Vizitaţi BIM Application Suite
Avantajele tehnologiei cu inverter fără perii la ventiloconvectoare:
Eficienţă ridicată faţă de motorul de c.a.
Niveluri scăzute ale zgomotului
(curent alternativ)
Viteză de rotaţie minimă mai scăzută
Economii de energie de până la 70%
Fără succesiune pornire-oprire
Fără generare de căldură
Refulare graduală a aerului
Fără căderi de tensiune
Eficienţă mai ridicată faţă de motoarele de curent
alternativ la atingerea valorii setate
Nivel ridicat al flexibilităţii
Mai multe configuraţii: casete, unitate de pardoseală,
Nivel ridicat al confortului
unităţi de tip Flexi, cu sau fără carcasă şi unităţi de
conducte
Mai puţine fluctuaţii ale temperaturii aerului şi ale
Gamă largă de capacităţi în modurile încălzire şi răcire
umidităţii relative
Diverse diametre pentru conducte şi vane de
Nivel de refulare constant
racordare
Modificare continuă a vitezei pentru refularea
graduală a aerului
Reglaje mai precise pentru atingerea valorii setate
FWN-AT/AF
FWG-AT/AF
FWR-AT/AF
FWS-AT/AF
FWC-BT/BF
FWP-AT
FWZ-AT/AF
131
Ventiloconvectoare
FWS-AT/AF
UNITATE DE TIP FLEXI
FWF-BT/BF
UNITATE TIP CASETĂ
FWC-BT/BF
UNITATE TIP CASETĂ
132
Ventiloconvectoare
FWT-CT
UNITATE DE PERETE
FWR-AT/AF
UNITATE DE PARDOSEALĂ
133
Ventiloconvectoare
Prezentarea produselor
Tip motor
Tip
Model
Nume produs
Capacitate
ventilator
Caseta cu jet circular
- Casetă 900 x 900
Caseta cu jet
- Refularea pe 360° asigură un debit de aer uniform
Răcire: 4,0 - 8,7 kW
FWC-BT/BF
BLDC
circular
- Aspiraţie de aer proaspăt integrată
Încălzire: 5,5 - 12,1 kW
- Instalare uşoară în colţuri
- Pompă de condens cu o înălţime de pompare de 850 mm, dotare standard
Casetă cu jet de aer în 4 direcţii
- Casetă 900 x 900
- Eficienţă ridicată, reglare continuă a debitului de aer şi modulare a vitezei
Răcire: 2,0 - 11,75 kW
ventilatorului
FWG-AT/AF
BLDC
Încălzire: 3,3 - 15,65 kW
- Emisii sonore reduse
- Instalare şi întreţinere uşoară
Casetă cu jet de aer în 4 direcţii
Casetă cu jet
- Casetă 600 x 600
de aer în
- Aspiraţie de aer proaspăt integrată
Răcire: 1,4 - 5,2 kW
FWF-BT/BF
AC
4 direcţii
- Baleiere automată pe orizontală
Încălzire: 2,3 - 6,7 kW
- Instalare uşoară în colţuri
- Pompă de condens cu o înălţime de pompare de 750 mm, dotare standard
Casetă cu jet de aer în 4 direcţii
- Casetă 600 x 600
Răcire: 1,91 - 4,54 kW
- Instalare şi întreţinere uşoară
FWF-CT
AC
- Debit mărit de aer
Încălzire: 2,64 - 5,28 kW
- Pompă de condens cu o înălţime de pompare de 700 mm, dotare standard
Unitate de pardoseală
- Pentru montare pe verticală
Răcire: 2,64 - 10,08 kW
- Reglare continuă a debitului de aer şi modulare a vitezei ventilatorului
FWZ-AT/AF
BLDC
- Economii de energie de până la 70%
Încălzire: 2,46 - 11,18 kW
- Niveluri scăzute ale zgomotului
Unităţi de
pardoseală
Unitate de pardoseală
- Pentru montare ascunsă pe orizontală sau verticală
Răcire: 1,46 - 8,02 kW
- Pachete valve izolate, fără a necesita o tăviţă de condens suplimentară
FWV-DAT/DAF
AC
- Conexiuni rapide pentru opţiunile electrice: nu sunt necesare scule
Încălzire: 1,90 - 10,03 kW
- Întreţinere uşoară
Unitate de tip Flexi
- Pentru montare pe orizontală sau verticală
Răcire: 2,64 - 10,08 kW
- Reglare continuă a debitului de aer şi modulare a vitezei ventilatorului
FWR-AT/AF
BLDC
- Economii de energie de până la 70%
Încălzire: 2,46 - 11,18 kW
- Niveluri scăzute ale zgomotului
Unitate de tip Flexi
- Pentru montare ascunsă pe orizontală sau verticală
Răcire: 1,46 - 8,02 kW
- Pachete valve izolate, fără a necesita o tăviţă de condens suplimentară
FWL-DAT/DAF
AC
- Conexiuni rapide pentru opţiunile electrice: nu sunt necesare scule
Încălzire: 1,90 - 10,03 kW
- Întreţinere uşoară
Unităţi de
tip Flexi
Unitate necarcasată de tip Flexi
- Pentru montare ascunsă pe orizontală sau verticală
Răcire: 2,64 - 10,08 kW
- Reglare continuă a debitului de aer şi modulare a vitezei ventilatorului
FWS-AT/AF
BLDC
- Economii de energie de până la 70%
Încălzire: 2,46 - 11,18 kW
- Niveluri scăzute ale zgomotului
Unitate necarcasată de tip Flexi
- Pentru montare ascunsă pe orizontală sau verticală
Răcire: 1,46 - 8,02 kW
- Pachete valve izolate, fără a necesita o tăviţă de condens suplimentară
FWM-DAT/DAF
AC
- Conexiuni rapide pentru opţiunile electrice: nu sunt necesare scule
Încălzire: 1,90 - 10,03 kW
- Întreţinere uşoară
Unitate de conductă cu ESP scăzut
- Pentru montare ascunsă pe orizontală
- Presiune statică disponibilă de până la 30 Pa
Răcire: 2,10 - 9,96 kW
FWE-CT/CF
AC
- Instalare şi întreţinere uşoară
Încălzire: 2,3 - 13,00 kW
- Motor al ventilatorului cu 4 trepte de viteză
- Debit mărit de aer
Unitate de conductă cu ESP mediu
- Pentru montare ascunsă pe orizontală
Răcire: 2,61 - 6,47 kW
- Reglare instantanee la modificări ale temperaturii şi umidităţii relative
FWP-AT
BLDC
Încălzire: 5,47 - 12,28 kW
- Presiune statică disponibilă de până la 70 Pa
- Niveluri scăzute ale zgomotului
Unitate de conductă cu ESP mediu
Unităţi de
- Pentru montare ascunsă pe orizontală
Răcire: 2,61 - 10,34 kW
conductă
- Presiune statică disponibilă de până la 60 Pa
FWB-BT
AC
- Motoare electrice cu 7 trepte de viteză (cu protecţie termică)
Încălzire: 5,47 - 18,78 kW
- Întreţinere uşoară
Unitate de conductă cu ESP mediu
- Pentru montare ascunsă pe orizontală sau verticală
Răcire: 2,83 - 8,75 kW
- Presiune statică disponibilă de până la 70 Pa
FWN-AT/AF
BLDC
Încălzire: 3,63 - 18,10 kW
- Întreţinere uşoară
Unitate de conductă cu ESP ridicat
- Pentru montare ascunsă pe orizontală sau verticală
Răcire: 3,90 - 18,30 kW
FWD-AT/AF
AC
- Presiune statică disponibilă între 60 şi 145 Pa
Încălzire: 4,05 - 21,92 kW
- Întreţinere uşoară
Unitate de perete
- Design estetic al carcasei
Unitate de
Răcire: 2,43 - 5,28 kW
- Distribuţie optimă a aerului
FWT-CT
AC
perete
Încălzire: 3,22 - 7,33 kW
- Instalare uşoară
- Motor al ventilatorului cu 3 trepte de viteză
134
Clasă de capacitate
1
15
2
25
3
35
4
5
6
7
8
9
10
11
12
16
18
135
FWC-BT/BF
Caseta cu jet circular
Unitate cu motor BLDC al ventilatorului pentru montare în
tavan. Refulare a aerului pe 360°.
ʯ
Refulare a aerului pe 360° asigură distribuţia uniformă a debitului de
aer şi a temperaturii
ʯ
Panou decorativ modern de culoare albă (RAL9010)
ʯ
Aspiraţie de aer proaspăt opţională
ʯ
Funcţia de refulare pe orizontală a aerului asigură o funcţionare fără
FWC-BT/BF
curenţi de aer şi previne pătarea tavanului
BRC7E532F/533F
BRC315D7
ʯ
Posibilitatea de a închide 1 sau 2 fante pentru instalarea flexibilă în
colţuri
ʯ
Pompa de condens din dotarea standard cu o înălţime de pompare
de 850 mm măreşte flexibilitatea şi viteza de instalare
ʯ
Mai multe informaţii
ʯ
Mai multe informaţii
despre FWC-BT
despre FWC-BF
Unitate interioară
FWC-BT/BF
06
07
08
09
06
07
08
09
2 ţevi
4 ţevi
Capacitate de răcire
Capacitate Mare
kW
5,5
6,1
7,2
8,1
5,9
6,3
7,2
8,3
(condiţii standard)
totală
Mediu
kW
4,7
5,3
5,9
6,8
5,1
5,6
6,2
6,9
Scăzut
kW
3,9
4,5
4,8
5,4
4,3
4,6
4,8
5,7
Capacitate Mare
kW
4,2
4,7
5,7
6,5
4,2
4,6
5,4
6,4
sensibilă
Mediu
kW
3,5
4,0
4,5
5,3
3,6
4,0
4,5
5,2
Scăzut
kW
2,8
3,3
3,5
4,1
3,1
3,3
3,5
4,0
Capacitate latentă Mare
kW
1,3
1,4
1,5
1,6
1,7
1,8
1,9
Capacitate de încălzire Mare
kW
6,8
7,7
9,2
10,6
6,9
7,8
9,2
10,4
(condiţii standard)
Mediu
kW
5,8
6,6
7,6
8,8
6,1
6,7
7,6
8,7
Scăzut
kW
4,8
5,5
5,8
7,0
5,2
5,5
5,8
6,8
Putere absorbită
Mare
kW
0,045
0,054
0,077
0,107
0,046
0,055
0,077
0,107
Mediu
kW
0,040
0,046
0,058
0,076
0,041
0,047
0,059
0,077
Scăzut
kW
0,034
0,037
0,039
0,045
0,035
0,038
0,040
0,046
FCEER
116
119
113
104
124
120
112
106
FCCOP
143
147
141
137
149
144
138
131
Dimensiuni
Unitate
Înălţime x lăţime x adâncime
mm
288x840x840
Greutate
Unitate
kg
26
29
Ventilator
Tip
Ventilator turbo
Cantitate
1
Debit de aer Mare
m³/h
1.068
1.236
1.518
1.776
1.032
1.200
1.476
1.746
Mediu
m³/h
894
1.038
1.200
1.410
864
1.002
1.164
1.374
Scăzut
m³/h
720
834
888
1.044
708
804
852
1.014
Nivel de putere sonoră Mare
dBA
43,0
47,0
53,0
57,0
43,0
47,0
53,0
57,0
totală
Mediu
dBA
36,0
39,0
44,0
49,0
36,0
39,0
44,0
49,0
Scăzut
dBA
31,0
33,0
36,0
40,0
33,0
36,0
40,0
Nivel de presiune
Mare
dBA
29,0
33,0
39,0
43,0
29,0
33,0
39,0
43,0
sonoră
Mediu
dBA
24,0
28,0
32,0
37,0
24,0
28,0
32,0
37,0
Scăzut
dBA
21,0
22,0
24,0
28,0
21,0
22,0
24,0
28,0
Racorduri conducte
Evacuare condens Dext
mm
VP25 (dext 32/dint 25)
Alimentare electrică
Fază/frecvenţă/tensiune
Hz/V
1~/50/220-240
136
FWG-AT/AF
Casetă cu jet de aer în 4 direcţii
Unitate cu motor BLDC al ventilatorului pentru montare în
tavan. Eficienţă ridicată, reglare continuă a debitului de aer
şi modulare a vitezei ventilatorului
ʯ
Economie de energie de până la 70% datorită tehnologiei cu motor
de c.c. fără perii în comparaţie cu tehnologia convenţională
ʯ
Reglare instantanee la modificări ale temperaturii şi umidităţii
relative
FWG-AT/AF
ʯ
Modulare continuă a vitezei ventilatorului, ducând la emisii sonore
reduse, în comparaţie cu ventiloconvectoarele cu motor de curent
alternativ cu viteză variabilă
ʯ
Instalare şi întreţinere uşoară
BRC51A61
BRC52A61
ʯ
Mai multe informaţii
ʯ
Mai multe informaţii
despre FWG-AF
despre FWG-AT
Unitate interioară
FWG-AT/AF
05
08
11
05
08
11
2 ţevi
4 ţevi
Capacitate de răcire
Capacitate Mare
kW
5,86
8,71
11,63
4,36
7,11
8,88
(condiţii standard)
totală
Medie
kW
4,63
7,20
9,62
3,58
6,05
7,67
Scăzută
kW
3,49
5,77
7,81
2,79
4,97
6,46
Capacitate Mare
kW
4,47
6,34
8,25
3,81
5,66
7,05
sensibilă
Medie
kW
3,42
5,36
6,89
2,97
4,80
5,98
Scăzută
kW
2,53
4,23
5,50
2,23
3,78
4,86
Capacitate latentă Mare
kW
1,39
2,37
3,38
0,55
1,45
1,83
Capacitate de încălzire Mare
kW
5,91
9,40
11,35
6,74
9,86
13,79
(condiţii standard)
Medie
kW
4,83
7,52
9,51
5,47
8,51
11,82
Scăzută
kW
3,73
5,95
7,66
4,45
7,09
10,09
Putere absorbită
Mare
kW
0,047
0,100
0,130
0,047
0,100
0,130
Medie
kW
0,03
0,06
0,09
0,03
0,06
0,09
Scăzută
kW
0,02
0,04
0,05
0,02
0,04
0,05
FCEER
B
A
B
FCCOP
B
C
A
B
Dimensiuni
Unitate
Înălţime x lăţime x adâncime
mm
265x820x820
300x820x820
265x820x820
268x820x820
300x820x820
Greutate
Unitate
kg
26,0
28,0
32,0
26,0
28,0
32,0
Greutate în timpul funcţionării
kg
32
34
39
35
34
39
Carcasă
Culoare
Fără vopsea pulbere
Panou decorativ
Dimensiuni Unitate
Înălţime x lăţime x adâncime
mm
85x990x990
Greutate
kg
4,0
Schimbător de căldură Volum de apă
l
1
2
1
2
Filtru de aer
Tip
Saranet lavabil
Ventilator
Tip
Ventilator turbo
Cantitate
1
Debit de aer Mare
m³/h
1.053
1.512
1.801
1.053
1.512
1.801
Mediu
m³/h
799
1.223
1.478
799
1.223
1.478
Scăzut
m³/h
595
951
1.155
595
951
1.155
Nivel de putere sonoră Mare
dBA
46
57
59
46
57
59
totală
Mediu
dBA
40
52
55
40
52
55
Scăzut
dBA
34
49
34
49
Nivel de presiune
Mare
dBA
37
47
51
37
47
51
sonoră
Mediu
dBA
31
42
46
31
42
46
Scăzut
dBA
23
37
41
23
37
41
Debit apă
Răcire
Mare
l/h
1.030
1.530
2.040
770
1.250
1.570
Mediu
l/h
1.030
1.530
2.040
770
1.250
1.570
Scăzut
l/h
1.030
1.530
2.040
770
1.250
1.570
Încălzire
Mare
l/h
1.030
1.530
2.040
670
970
1.360
Mediu
l/h
1.030
1.530
2.040
670
970
1.360
Scăzut
l/h
1.030
1.530
2.040
670
970
1.360
Racorduri conducte
Evacuare condens Dext
mm
19
Alimentare electrică
Fază/frecvenţă/tensiune
Hz/V
1N~/50/220-240
Curent absorbit
Mare
A
0,26
0,74
0,95
0,26
0,74
0,95
Mediu
A
0,19
0,43
0,55
0,19
0,43
0,55
Scăzut
A
0,13
0,28
0,35
0,13
0,28
0,35
137
FWF-BT/BF
Casetă cu jet de aer în 4 direcţii
Unitate cu motor de curent alternativ al ventilatorului
pentru montare în tavan.
Posibilitate de închidere a 1 sau 2 fante
ʯ
Panou decorativ modern de culoare albă (RAL9010)
ʯ
Carcasa compactă (570 mm în lăţime şi adâncime) permite
montarea unităţii complet plat în tavan şi fixarea în modulele de
tavan arhitecturale, fără tăierea panourilor
FWF-BT/BF
ʯ
Funcţia de autobaleiere pe orizontală confortabilă asigură o
funcţionare fără curenţi de aer şi previne pătarea tavanului
ʯ
Aspiraţie de aer proaspăt opţională
ʯ
Posibilitatea de a închide 1 sau 2 fante pentru instalarea flexibilă în
colţuri
ʯ
Pompa de condens din dotarea standard cu o înălţime de pompare
de 750 mm măreşte flexibilitatea şi viteza de instalare
BRC7E530/531
BRC315D7
ʯ
Mai multe informaţii
ʯ
Mai multe informaţii
despre FWF-BT
despre FWF-BF
Unitate interioară
FWF-BT/BF
02
03
04
05
02
03
04
05
2 ţevi
4 ţevi
Capacitate de răcire
Capacitate Mare
kW
1,7
3,0
4,0
4,9
1,8
2,9
3,8
4,6
(condiţii standard)
totală
Mediu
kW
1,5
2,7
3,1
4,0
1,5
2,4
3,1
3,8
Scăzut
kW
1,3
2,4
2,8
1,3
1,6
2,6
Capacitate Mare
kW
1,4
2,0
2,7
3,5
1,5
1,8
2,5
3,2
sensibilă
Mediu
kW
1,2
1,7
2,0
2,7
1,2
1,5
1,9
2,5
Scăzut
kW
1,0
1,4
1,8
1,0
1,6
Capacitate latentă Mare
kW
0,3
1,0
1,3
1,4
0,3
1,1
1,3
1,4
Capacitate de încălzire
Mare
kW
2,4
3,3
4,5
5,6
3,3
3,6
4,7
5,7
(condiţii standard)
Mediu
kW
2,1
2,9
3,5
4,4
2,9
3,1
3,7
4,7
Scăzut
kW
1,9
2,7
3,0
2,4
2,6
3,2
Putere absorbită
Mare
kW
0,074
0,090
0,118
0,074
0,094
0,121
Mediu
kW
0,067
0,070
0,089
0,067
0,062
0,074
0,093
Scăzut
kW
0,060
0,055
0,062
0,060
0,055
0,066
FCEER
22
40
44
45
22
33
34
40
FCCOP
32
45
49
41
48
49
Dimensiuni
Unitate
Înălţime x lăţime x adâncime
mm
285 x575x575
Greutate
Unitate
kg
19
20
Ventilator
Tip
Ventilator turbo
Cantitate
1
Debit de aer Mare
m³/h
456
468
660
876
468
438
618
822
Mediu
m³/h
384
390
486
648
390
366
456
612
Scăzut
m³/h
300
318
420
318
300
390
Nivel de putere sonoră Mare
dBA
44,0
50,0
55,0
44,0
46,0
52,0
57,0
totală
Mediu
dBA
40,0
44,0
49,0
40,0
42,0
46,0
51,0
Scăzut
dBA
36,0
38,0
42,0
36,0
38,0
41,0
44,0
Nivel de presiune
Mare
dBA
31,0
40,0
45,0
31,0
33,0
42,0
47,0
sonoră
Mediu
dBA
27,0
33,0
39,0
27,0
29,0
35,0
41,0
Scăzut
dBA
26,0
30,0
26,0
27,0
32,0
Racorduri conducte
Evacuare condens Dext
mm
VP20 (dext 26/dint 20)
Alimentare electrică
Fază/frecvenţă/tensiune
Hz/V
1~/50/220-440
138
FWF-CT
Casetă cu jet de aer în 4 direcţii
Unitate cu motor de curent alternativ al ventilatorului
pentru montare în tavan
ʯ
Refulare a aerului pe 4 direcţii cu baleiere
ʯ
Carcasa compactă (570 mm în lăţime şi adâncime) permite
montarea unităţii complet plat în tavan şi fixarea în modulele de
tavan arhitecturale, fără tăierea panourilor
ʯ
Domeniu larg de funcţionare
FWF-CT
ʯ
Aspirarea aerului la partea inferioară
ʯ
Instalare şi întreţinere uşoară
ʯ
Pompă de condens de înaltă presiune încorporată, cu o înălţime de
pompare de 700 mm
ʯ
Ventilatoare centrifugale cu dublă aspiraţie
ʯ
Debit mărit de aer
ʯ
Motor al ventilatorului cu 3 trepte de viteză
ʯ
Telecomandă cu infraroşu ca dotare standard cu kit panou decorativ
MERCA
WRC-HPC
SRC-HPA
ʯ
Mai multe informaţii
despre FWF-CT
Unitate interioară
FWF-CT
02
03
04
2 ţevi
Capacitate de răcire
Capacitate Mare
kW
2,43
4,04
4,20
(condiţii standard)
totală
Mediu
kW
2,15
3,46
3,73
Scăzut
kW
1,86
2,73
3,11
Capacitate Mare
kW
1,85
2,87
3,09
sensibilă
Mediu
kW
1,62
2,37
2,70
Scăzut
kW
1,39
1,83
2,22
Capacitate latentă Mare
kW
0,58
1,17
1,11
Capacitate de încălzire Mare
kW
3,03
3,88
4,37
(condiţii standard)
Mediu
kW
2,50
3,08
3,40
Scăzut
kW
2,08
2,18
2,91
Putere absorbită
Mare
kW
0,063
0,064
0,079
Mediu
kW
0,05
0,06
0,08
Scăzut
kW
0,05
0,07
FCEER
E
D
E
FCCOP
E
Dimensiuni
Unitate
Înălţime x lăţime x adâncime
mm
250x570x570
Greutate
Unitate
kg
15,0
17,0
Greutate în timpul funcţionării
kg
19
21
Panou decorativ
Dimensiuni Unitate
Înălţime x lăţime x adâncime
mm
45x460x460
Greutate
kg
3,0
Schimbător de căldură Volum de apă
l
-
1
Filtru de aer
Tip
Saranet lavabil
Ventilator
Tip
Ventilator turbo
Cantitate
1
Debit de aer Mare
m³/h
646
680
748
Mediu
m³/h
493
527
664
Scăzut
m³/h
391
374
476
Nivel de putere sonoră Mare
dBA
52
54
56
totală
Mediu
dBA
45
47
56
Scăzut
dBA
39
41
45
Nivel de presiune
Mare
dBA
42
45
48
sonoră
Mediu
dBA
35
38
40
Scăzut
dBA
29
30
36
Debit apă
Răcire
Mare
l/h
460
780
810
Mediu
l/h
460
780
810
Scăzut
l/h
460
780
810
Încălzire
Mare
l/h
460
780
810
Mediu
l/h
460
780
810
Scăzut
l/h
460
780
810
Racorduri conducte
Evacuare condens Dext
mm
19,05
Alimentare electrică
Fază/frecvenţă/tensiune
Hz/V
1N~/50/220-240
Curent absorbit
Mare
A
0,28
0,35
Mediu
A
0,23
0,25
0,32
Scăzut
A
0,21
0,24
0,31
139
FWZ-AT/AF
Unitate de pardoseală
Unitate cu motor BLDC al ventilatorului pentru montare pe
verticală. Reglare continuă a debitului de aer şi modulare a
vitezei ventilatorului
ʯ
Economie de energie de până la 70% datorită tehnologiei cu motor
de c.c. fără perii în comparaţie cu tehnologia convenţională
ʯ
Reglare instantanee la modificări ale temperaturii şi umidităţii
relative
FWZ-AT/AF
ʯ
Nivel redus de zgomot în timpul funcţionării
ʯ
Soluţii cu flexibilitate ridicată: diametre diverse pentru conducte şi
vane de racordare
ʯ
Necesită spaţiu foarte redus de instalare
FWEC3A
FWECSA
ʯ
Mai multe informaţii
ʯ
Mai multe informaţii
despre FWZ-AT
despre FWZ-AF
Unitate interioară
FWZ-AT/AF
02
03
06
02
03
06
2 ţevi
4 ţevi
Capacitate de răcire
Capacitate Mare
kW
1,94
2,91
4,48
1,77
2,86
4,64
(condiţii standard)
totală
Mediu
kW
1,69
2,37
3,64
1,55
2,32
3,79
Scăzut
kW
1,35
1,75
2,99
1,25
1,72
3,10
Capacitate Mare
kW
1,49
2,09
3,62
1,44
2,06
3,54
sensibilă
Mediu
kW
1,30
1,69
2,90
1,21
1,65
2,85
Scăzut
kW
1,04
1,25
2,31
0,97
1,23
2,27
Capacitate latentă Mare
kW
0,54
0,82
0,98
0,33
0,80
1,19
Capacitate de încălzire Mare
kW
2,15
2,94
4,88
1,76
2,68
4,64
(condiţii standard)
Mediu
kW
1,81
2,37
4,11
1,56
2,31
4,07
Scăzut
kW
1,50
1,76
3,36
1,36
1,88
3,55
Putere absorbită
Mare
kW
0,019
0,016
0,033
0,019
0,016
0,033
Mediu
kW
0,01
0,02
0,01
0,02
Scăzut
kW
0,01
FCEER
B
A
B
A
FCCOP
B
A
B
A
Dimensiuni
Unitate
Înălţime x lăţime x adâncime
mm
564x774x226
564x984x226
564x1.190x226
564x774x226
564x984x226
564x1.190x226
Greutate
Unitate
kg
20,6
26,7
32,3
20,6
26,7
32,3
Carcasă
Culoare
Alb - RAL9010
Schimbător de căldură Volum de apă
l
1
Filtru de aer
Tip
Plasă din polipropilenă
Ventilator
Tip
Centrifugal
Cantitate
1
2
1
2
Debit de aer Mare
m³/h
344
442
785
327
431
763
Mediu
m³/h
271
341
605
261
332
593
Scăzut
m³/h
211
241
470
205
237
460
Nivel de putere sonoră Mare
dBA
50
48
56
50
47
58
totală
Mediu
dBA
44
42
49
44
41
53
Scăzut
dBA
40
36
43
38
33
48
Nivel de presiune
Mare
dBA
45
43
51
45
42
54
sonoră
Mediu
dBA
39
37
44
39
36
48
Scăzut
dBA
35
31
38
33
28
43
Debit apă
Răcire
Mare
l/h
337
503
774
307
493
802
Mediu
l/h
292
408
628
267
400
654
Scăzut
l/h
234
302
515
216
297
535
Încălzire
Mare
l/h
373
506
866
154
234
406
Mediu
l/h
315
408
709
136
202
357
Scăzut
l/h
260
301
575
119
165
311
Încălzitor electric
Putere absorbită
kW
1,5
1,6
2,0
1,5
1,6
2,0
Racorduri conducte
Evacuare condens Dext
mm
16
Alimentare electrică
Fază/frecvenţă/tensiune
Hz/V
1~/50/230
140
FWV-DAT/DAF
Unitate de pardoseală
Unitate cu motor de curent alternativ al ventilatorului
pentru montare pe verticală
ʯ
Sistem de fixare rapidă pentru montarea pe perete
ʯ
Sunt disponibile vane de pornire/oprire cu 3 căi/4 racorduri
preasamblate
ʯ
Ansamblurile de vane sunt izolate, nu este necesară o tăviţă de
condens suplimentară
FWV-DAT/DAF
ʯ
Ansamblurile de vane conţin echipamente de echilibrare pentru
senzor
ʯ
Conexiuni rapide pentru opţiunile electrice
ʯ
Filtrul de aer poate fi uşor demontat pentru curăţare
ʯ
Încălzitor electric: nu este necesar un releu pentru o capacitate de
până la 2 kW
ʯ
Încălzitor electric: echipat cu două termostate de oprire la
supraîncălzire
FWEC1,2,3A
FWECSA
ECFWMB6
ʯ
Mai multe informaţii
ʯ
Mai multe informaţii
despre FWV-DAT
despre FWV-DAF
Unitate interioară
FWV-DAT/DAF
01
15
02
25
03
35
04
06
08
10
01
15
02
25
03
35
04
06
08
10
2 ţevi
4 ţevi
Capacitate de răcire
Capacitate Mare
kW
1,50
1,69
1,91
2,36
2,87
3,45
4,23
4,41
6,53
7,78
1,42
1,64
1,74
2,32
2,81
3,36
4,16
4,57
6,46
7,64
(condiţii standard)
totală
Mediu
kW
1,21
1,48
1,66
1,99
2,34
2,58
3,21
3,59
5,14
6,07
1,11
1,44
1,52
1,96
2,29
2,54
3,17
3,74
5,10
5,99
Scăzut
kW
1,02
1,24
1,34
1,57
1,73
1,94
2,47
2,95
3,88
4,00
0,97
1,22
1,24
1,55
1,70
1,92
2,44
3,06
3,84
3,96
Capacitate Mare
kW
1,16
1,25
1,37
1,82
2,05
2,69
3,05
3,55
4,73
5,72
1,10
1,22
1,41
1,79
2,01
2,61
2,99
3,47
4,67
5,61
sensibilă
Mediu
kW
0,94
1,10
1,20
1,53
1,66
1,99
2,39
2,85
3,70
4,46
0,87
1,07
1,18
1,50
1,62
1,96
2,36
2,80
3,67
4,40
Scăzut
kW
0,77
0,93
0,98
1,15
1,23
1,41
1,76
2,27
2,75
2,94
0,73
0,91
0,96
1,14
1,21
1,40
1,74
2,23
2,73
2,91
Capacitate latentă Mare
kW
0,34
0,44
0,54
0,82
0,76
1,18
0,98
1,80
2,06
0,32
0,42
0,33
0,53
0,80
0,75
1,17
1,19
1,79
2,03
Capacitate de încălzire Mare
kW
1,82
1,84
2,15
2,70
2,94
4,05
4,24
4,98
6,49
8,37
1,66
1,76
2,53
2,68
4,20
3,82
4,64
6,97
7,35
(condiţii standard)
Mediu
kW
1,48
1,72
1,81
2,26
2,37
3,13
3,24
4,08
5,17
6,53
1,49
1,56
2,18
2,31
3,47
3,22
4,07
6,02
6,29
Scăzut
kW
1,21
1,45
1,50
1,74
1,76
2,39
2,47
3,31
3,97
4,39
1,31
1,36
1,78
1,88
2,82
2,73
3,55
5,02
4,85
Putere absorbită
Mare
kW
0,037
0,053
0,057
0,056
0,065
0,098
0,182
0,244
0,037
0,053
0,057
0,056
0,065
0,098
0,182
0,244
Mediu
kW
0,03
0,04
0,05
0,06
0,07
0,13
0,17
0,03
0,04
0,05
0,06
0,07
0,13
0,17
Scăzut
kW
0,02
0,03
0,02
0,03
0,04
0,05
0,09
0,11
0,02
0,03
0,02
0,03
0,04
0,05
0,09
0,11
FCEER
E
D
E
D
E
D
E
D
E
FCCOP
E
D
E
D
E
Dimensiuni
Unitate
Înălţime x lăţime x adâncime
mm
564x774x226
564x984x226
564x1.190x226
564x1.400x251
564x774x226
564x984x226
564x1.190x226
564x1.400x251
Greutate
Unitate
kg
19,7
20,6
25,5
26,7
31,0
30,4
32,3
41,4
41,6
19,7
20,6
25,5
26,7
31,0
30,4
32,3
41,4
41,6
Carcasă
Culoare
Alb - RAL9010
Schimbător de căldură Volum de apă
l
0
1
2
0
1
2
Schimbător de căldură suplimentar Volum de apă
l
-
1
Filtru de aer
Tip
Plasă din polipropilenă
Ventilator
Tip
Centrifugal
Cantitate
1
2
1
2
Debit de aer Mare
m³/h
319
344
442
640
706
785
1.011
1.393
307
330
327
432
431
628
690
763
998
1.362
Mediu
m³/h
233
271
341
450
497
605
771
1.022
225
261
334
332
444
490
593
765
1.007
Scăzut
m³/h
178
211
241
320
361
470
570
642
174
205
238
237
316
356
460
565
636
Nivel de putere sonoră Mare
dBA
47
49
50
48
52
53
56
61
67
45
49
50
48
47
53
56
58
60
66
totală
Mediu
dBA
42
44
43
42
43
49
54
60
39
44
43
41
45
46
53
54
58
Scăzut
dBA
37
38
40
35
36
35
43
47
49
33
40
38
34
33
36
39
48
46
48
Nivel de presiune
Mare
dBA
42
44
45
43
47
48
51
56
62
40
44
45
43
42
46
51
54
55
61
sonoră
Mediu
dBA
37
39
38
37
38
44
49
55
34
39
38
36
38
41
48
49
53
Scăzut
dBA
32
33
35
30
31
30
38
42
44
28
33
29
28
29
32
43
41
43
Debit apă
Răcire
Mare
l/h
264
299
337
415
503
602
743
774
1.152
1.376
250
291
307
409
493
594
730
802
1.138
1.352
Mediu
l/h
213
261
292
348
408
451
561
628
905
1.071
196
254
267
343
400
447
554
654
898
1.058
Scăzut
l/h
179
216
234
275
302
340
431
515
682
706
169
212
216
272
297
336
425
535
676
699
Încălzire
Mare
l/h
317
320
373
469
506
704
736
866
1.129
1.455
146
154
222
234
368
334
406
610
643
Mediu
l/h
256
300
315
393
408
545
563
709
898
1.135
130
137
136
191
202
304
281
357
527
551
Scăzut
l/h
211
252
260
302
301
415
430
575
690
764
115
120
119
156
165
247
238
311
440
425
Încălzitor electric
Putere absorbită
kW
1,0
1,5
1,6
2,0
3,0
1,0
1,5
1,6
2,0
3,0
Racorduri conducte
Evacuare condens Dext
mm
16
Alimentare electrică
Fază/frecvenţă/tensiune
Hz/V
1~/50/230
Curent absorbit
Mare
A
0,16
0,20
0,27
0,40
0,39
0,80
1,07
0,16
0,20
0,27
0,40
0,39
0,80
1,07
Mediu
A
0,11
0,14
0,20
0,29
0,28
0,57
0,78
0,11
0,14
0,20
0,29
0,28
0,57
0,78
Scăzut
A
0,09
0,11
0,14
0,19
0,39
0,54
0,09
0,11
0,14
0,19
0,39
0,54
141
FWR-AT/AF
Unitate de tip Flexi
Unitate cu motor BLDC al ventilatorului pentru montare pe
orizontală sau pe verticală. Reglare continuă a debitului de
aer şi modulare a vitezei ventilatorului
ʯ
Pentru montare pe perete sau pe tavan: soluţia ideală pentru spaţii
fără tavan fals
ʯ
Economie de energie de până la 70% datorită tehnologiei cu motor
de c.c. fără perii în comparaţie cu tehnologia convenţională
FWR-AT/AF
ʯ
Reglare instantanee la modificări ale temperaturii şi umidităţii
relative
ʯ
Nivel redus de zgomot în timpul funcţionării
ʯ
Soluţii cu flexibilitate ridicată: diametre diverse pentru conducte şi
vane de racordare
ʯ
Necesită spaţiu foarte redus de instalare
FWEC3A
FWECSA
ʯ
Mai multe informaţii
ʯ
Mai multe informaţii
despre FWR-AT
despre FWR-AF
Unitate interioară
FWR-AT/AF
02
03
06
02
03
06
2 ţevi
4 ţevi
Capacitate de răcire
Capacitate Mare
kW
1,94
2,91
4,48
1,77
2,86
4,64
(condiţii standard)
totală
Mediu
kW
1,69
2,37
3,64
1,55
2,32
3,79
Scăzut
kW
1,35
1,75
2,99
1,25
1,72
3,10
Capacitate Mare
kW
1,49
2,09
3,62
1,44
2,06
3,54
sensibilă
Mediu
kW
1,30
1,69
2,90
1,21
1,65
2,85
Scăzut
kW
1,04
1,25
2,31
0,97
1,23
2,27
Capacitate latentă Mare
kW
0,54
0,82
0,98
0,33
0,80
1,19
Capacitate de încălzire Mare
kW
2,15
2,94
4,88
1,76
2,68
4,64
(condiţii standard)
Mediu
kW
1,81
2,37
4,11
1,56
2,31
4,07
Scăzut
kW
1,50
1,76
3,36
1,36
1,88
3,55
Putere absorbită
Mare
kW
0,019
0,016
0,033
0,019
0,016
0,033
Mediu
kW
0,01
0,02
0,01
0,02
Scăzut
kW
0,01
FCEER
B
A
B
A
FCCOP
B
A
B
A
Dimensiuni
Unitate
Înălţime x lăţime x adâncime
mm
564x774x246
564x984x246
564x1.190x246
564x774x246
564x984x246
564x1.190x246
Greutate
Unitate
kg
21,2
27,5
33,6
21,2
27,5
33,6
Carcasă
Culoare
Alb - RAL9010
Schimbător de căldură Volum de apă
l
1
Filtru de aer
Tip
Plasă din polipropilenă
Ventilator
Tip
Centrifugal
Cantitate
1
2
1
2
Debit de aer Mare
m³/h
344
442
785
327
431
763
Mediu
m³/h
271
341
605
261
332
593
Scăzut
m³/h
211
241
470
205
237
460
Nivel de putere sonoră Mare
dBA
50
48
56
50
47
58
totală
Mediu
dBA
44
42
49
44
41
53
Scăzut
dBA
40
36
43
38
33
48
Nivel de presiune
Mare
dBA
45
43
51
45
42
54
sonoră
Mediu
dBA
39
37
44
39
36
48
Scăzut
dBA
35
31
38
33
28
43
Debit apă
Răcire
Mare
l/h
337
503
774
307
493
802
Mediu
l/h
292
408
628
267
400
654
Scăzut
l/h
234
302
515
216
297
535
Încălzire
Mare
l/h
373
506
866
154
234
406
Mediu
l/h
315
408
709
136
202
357
Scăzut
l/h
260
301
575
119
165
311
Încălzitor electric
Putere absorbită
kW
1,5
1,6
2,0
1,5
1,6
2,0
Racorduri conducte
Evacuare condens Dext
mm
16
Alimentare electrică
Fază/frecvenţă/tensiune
Hz/V
1~/50/230
142
FWL-DAT/DAF
Unitate de tip Flexi
Unitate cu motor de curent alternativ al ventilatorului
pentru montare pe orizontală sau pe verticală
ʯ
Sistem de fixare rapidă pentru montarea pe perete sau pe tavan
ʯ
Sunt disponibile vane de pornire/oprire cu 3 căi/4 racorduri
preasamblate
ʯ
Ansamblurile de vane sunt izolate, nu este necesară o tăviţă de
condens suplimentară
FWL-DAT/DAF
ʯ
Ansamblurile de vane conţin echipamente de echilibrare pentru
senzor
ʯ
Conexiuni rapide pentru opţiunile electrice
ʯ
Filtrul de aer poate fi uşor demontat pentru curăţare
ʯ
Încălzitor electric: nu este necesar un releu pentru o capacitate de
până la 2 kW
ʯ
Încălzitor electric: echipat cu două termostate de oprire la
supraîncălzire
FWEC1,2,3A
FWECSA
ECFWMB6
ʯ
Mai multe informaţii
ʯ
Mai multe informaţii
despre FWL-DAT
despre FWL-DAF
Unitate interioară
FWL-DAT/DAF
01
15
02
25
03
35
04
06
08
10
01
15
02
25
03
35
04
06
08
10
2 ţevi
4 ţevi
Capacitate de răcire
Capacitate Mare
kW
1,50
1,69
1,91
2,36
2,87
3,45
4,23
4,41
6,53
7,78
1,42
1,64
1,74
2,32
2,81
3,36
4,16
4,57
6,46
7,64
(condiţii standard)
totală
Mediu
kW
1,21
1,48
1,66
1,99
2,34
2,58
3,21
3,59
5,14
6,07
1,11
1,44
1,52
1,96
2,29
2,54
3,17
3,74
5,10
5,99
Scăzut
kW
1,02
1,24
1,34
1,57
1,73
1,94
2,47
2,95
3,88
4,00
0,97
1,22
1,24
1,55
1,70
1,92
2,44
3,06
3,84
3,96
Capacitate Mare
kW
1,16
1,25
1,37
1,82
2,05
2,69
3,05
3,55
4,73
5,72
1,10
1,22
1,41
1,79
2,01
2,61
2,99
3,47
4,67
5,61
sensibilă
Mediu
kW
0,94
1,10
1,20
1,53
1,66
1,99
2,39
2,85
3,70
4,46
0,87
1,07
1,18
1,50
1,62
1,96
2,36
2,80
3,67
4,40
Scăzut
kW
0,77
0,93
0,98
1,15
1,23
1,41
1,76
2,27
2,75
2,94
0,73
0,91
0,96
1,14
1,21
1,40
1,74
2,23
2,73
2,91
Capacitate latentă Mare
kW
0,34
0,44
0,54
0,82
0,76
1,18
0,98
1,80
2,06
0,32
0,42
0,33
0,53
0,80
0,75
1,17
1,19
1,79
2,03
Capacitate de încălzire Mare
kW
1,82
1,84
2,15
2,70
2,94
4,05
4,24
4,98
6,49
8,37
1,66
1,76
2,53
2,68
4,20
3,82
4,64
6,97
7,35
(condiţii standard)
Mediu
kW
1,48
1,72
1,81
2,26
2,37
3,13
3,24
4,08
5,17
6,53
1,49
1,56
2,18
2,31
3,47
3,22
4,07
6,02
6,29
Scăzut
kW
1,21
1,45
1,50
1,74
1,76
2,39
2,47
3,31
3,97
4,39
1,31
1,36
1,78
1,88
2,82
2,73
3,55
5,02
4,85
Putere absorbită
Mare
kW
0,037
0,053
0,057
0,056
0,065
0,098
0,182
0,244
0,037
0,053
0,057
0,056
0,065
0,098
0,182
0,244
Mediu
kW
0,03
0,04
0,05
0,06
0,07
0,13
0,17
0,03
0,04
0,05
0,06
0,07
0,13
0,17
Scăzut
kW
0,02
0,03
0,02
0,03
0,04
0,05
0,09
0,11
0,02
0,03
0,02
0,03
0,04
0,05
0,09
0,11
FCEER
E
D
E
D
E
D
E
D
E
FCCOP
E
D
E
D
E
Dimensiuni
Unitate
Înălţime x lăţime x adâncime
mm
564x774x246
564x984x246
564x1.190x246
564x1.400x271
564x774x246
564x984x246
564x1.190x246
564x1.400x271
Greutate
Unitate
kg
20,6
21,2
26,5
27,5
32,5
33,5
33,6
43,1
20,6
21,2
26,5
27,5
32,5
33,5
33,6
43,1
Carcasă
Culoare
Alb - RAL9010
Schimbător de căldură Volum de apă
l
0
1
2
0
1
2
Schimbător de căldură suplimentar Volum de apă
l
-
1
Filtru de aer
Tip
Plasă din polipropilenă
Ventilator
Tip
Centrifugal
Cantitate
1
2
1
2
Debit de aer Mare
m³/h
319
344
442
640
706
785
1.011
1.393
307
330
327
432
431
628
690
763
998
1.362
Mediu
m³/h
233
271
341
450
497
605
771
1.022
225
261
334
332
444
490
593
765
1.007
Scăzut
m³/h
178
211
241
320
361
470
570
642
174
205
238
237
316
356
460
565
636
Nivel de putere sonoră Mare
dBA
47
49
50
48
52
53
56
61
67
45
49
50
48
47
53
56
58
60
66
totală
Mediu
dBA
42
44
43
42
43
49
54
60
39
44
43
41
45
46
53
54
58
Scăzut
dBA
37
38
40
35
36
35
43
47
49
33
40
38
34
33
36
39
48
46
48
Nivel de presiune
Mare
dBA
42
44
45
43
47
48
51
56
62
40
44
45
43
42
46
51
54
55
61
sonoră
Mediu
dBA
37
39
38
37
38
44
49
55
34
39
38
36
38
41
48
49
53
Scăzut
dBA
32
33
35
30
31
30
38
42
44
28
33
29
28
29
32
43
41
43
Debit apă
Răcire
Mare
l/h
264
299
337
415
503
602
743
774
1.152
1.376
250
291
307
409
493
594
730
802
1.138
1.352
Mediu
l/h
213
261
292
348
408
451
561
628
905
1.071
196
254
267
343
400
447
554
654
898
1.058
Scăzut
l/h
179
216
234
275
302
340
431
515
682
706
169
212
216
272
297
336
425
535
676
699
Încălzire
Mare
l/h
317
320
373
469
506
704
736
866
1.129
1.455
146
154
222
234
368
334
406
610
643
Mediu
l/h
256
300
315
393
408
545
563
709
898
1.135
130
137
136
191
202
304
281
357
527
551
Scăzut
l/h
211
252
260
302
301
415
430
575
690
764
115
120
119
156
165
247
238
311
440
425
Încălzitor electric
Putere absorbită
kW
1,0
1,5
1,6
2,0
3,0
1,0
1,5
1,6
2,0
3,0
Racorduri conducte
Evacuare condens Dext
mm
16
Alimentare electrică
Fază/frecvenţă/tensiune
Hz/V
1~/50/230
Curent absorbit
Mare
A
0,16
0,20
0,27
0,40
0,39
0,80
1,07
0,16
0,20
0,27
0,40
0,39
0,80
1,07
Mediu
A
0,11
0,14
0,20
0,29
0,28
0,57
0,78
0,11
0,14
0,20
0,29
0,28
0,57
0,78
Scăzut
A
0,09
0,11
0,14
0,19
0,39
0,54
0,09
0,11
0,14
0,19
0,39
0,54
143
FWS-AT/AF
Unitate necarcasată de tip Flexi
Unitate cu motor BLDC al ventilatorului pentru montare
pe orizontală sau pe verticală, de tip necarcasat. Reglare
continuă a debitului de aer şi modulare a vitezei
ventilatorului
ʯ
Se potriveşte discret în orice decor interior: numai grilele de
absorbţie şi refulare sunt vizibile
ʯ
Economie de energie de până la 70% datorită tehnologiei cu motor
FWS-AT/AF
de c.c. fără perii în comparaţie cu tehnologia convenţională
ʯ
Reglare instantanee la modificări ale temperaturii şi umidităţii
relative
ʯ
Nivel redus de zgomot în timpul funcţionării
ʯ
Soluţii cu flexibilitate ridicată: diametre diverse pentru conducte şi
vane de racordare
FWEC3A
FWECSA
ʯ
Mai multe informaţii
ʯ
Mai multe informaţii
despre FWS-AT
despre FWS-AF
Unitate interioară
FWS-AT/AF
02
03
06
02
03
06
2 ţevi
4 ţevi
Capacitate de răcire
Capacitate Mare
kW
1,94
2,91
4,48
1,77
2,86
4,64
(condiţii standard)
totală
Mediu
kW
1,69
2,37
3,64
1,55
2,32
3,79
Scăzut
kW
1,35
1,75
2,99
1,25
1,72
3,10
Capacitate Mare
kW
1,49
2,09
3,62
1,44
2,06
3,54
sensibilă
Mediu
kW
1,30
1,69
2,90
1,21
1,65
2,85
Scăzut
kW
1,04
1,25
2,31
0,97
1,23
2,27
Capacitate latentă Mare
kW
0,54
0,82
0,98
0,33
0,80
1,19
Capacitate de încălzire Mare
kW
2,15
2,94
4,88
1,76
2,68
4,64
(condiţii standard)
Mediu
kW
1,81
2,37
4,11
1,56
2,31
4,07
Scăzut
kW
1,50
1,76
3,36
1,36
1,88
3,55
Putere absorbită
Mare
kW
0,019
0,016
0,033
0,019
0,016
0,033
Mediu
kW
0,01
0,02
0,01
0,02
Scăzut
kW
0,01
FCEER
B
A
B
A
FCCOP
B
A
B
A
Dimensiuni
Unitate
Înălţime x lăţime x adâncime
mm
535x584x224
535x794x224
535x1.000x224
535x584x224
535x794x224
535x1.000x224
Greutate
Unitate
kg
16,9
22,1
26,6
16,9
22,1
26,6
Schimbător de căldură Volum de apă
l
1
Filtru de aer
Tip
Plasă din polipropilenă
Ventilator
Tip
Centrifugal
Cantitate
1
2
1
2
Debit de aer Mare
m³/h
344
442
785
327
431
763
Mediu
m³/h
271
341
605
261
332
593
Scăzut
m³/h
211
241
470
205
237
460
Nivel de putere sonoră Mare
dBA
50
48
56
50
47
58
totală
Mediu
dBA
44
42
49
44
41
53
Scăzut
dBA
40
36
43
38
33
48
Nivel de presiune
Mare
dBA
45
43
51
45
42
54
sonoră
Mediu
dBA
39
37
44
39
36
48
Scăzut
dBA
35
31
38
33
28
43
Debit apă
Răcire
Mare
l/h
337
503
774
307
493
802
Mediu
l/h
292
408
628
267
400
654
Scăzut
l/h
234
302
515
216
297
535
Încălzire
Mare
l/h
373
506
866
154
234
406
Mediu
l/h
315
408
709
136
202
357
Scăzut
l/h
260
301
575
119
165
311
Încălzitor electric
Putere absorbită
kW
1,5
1,6
2,0
1,5
1,6
2,0
Racorduri conducte
Evacuare condens Dext
mm
16
Alimentare electrică
Fază/frecvenţă/tensiune
Hz/V
1~/50/230
144
FWM-DAT/DAF
Unitate necarcasată de tip Flexi
Unitate cu motor de curent alternativ al ventilatorului
pentru montare pe orizontală sau pe verticală, de tip
necarcasat
ʯ
Sistem de fixare rapidă pentru montarea pe perete sau pe tavan
ʯ
Sunt disponibile vane de pornire/oprire cu 3 căi/4 racorduri
preasamblate
ʯ
Ansamblurile de vane sunt izolate, nu este necesară o tăviţă de
FWM-DAT/DAF
condens suplimentară
ʯ
Ansamblurile de vane conţin echipamente de echilibrare pentru
senzor
ʯ
Conexiuni rapide pentru opţiunile electrice
ʯ
Filtrul de aer poate fi uşor demontat pentru curăţare
ʯ
Încălzitor electric: nu este necesar un releu pentru o capacitate de
până la 2 kW
ʯ
Încălzitor electric: echipat cu două termostate de oprire la
FWEC1,2,3A
FWECSA
supraîncălzire
ʯ
Mai multe informaţii
ʯ
Mai multe informaţii
despre FWM-DAT
despre FWM-DAF
Unitate interioară
FWM-DAT/DAF
01
15
02
25
03
35
04
06
08
10
01
15
02
25
03
35
04
06
08
10
2 ţevi
4 ţevi
Capacitate de răcire
Capacitate Mare
kW
1,50
1,69
1,91
2,36
2,87
3,45
4,23
4,41
6,53
7,78
1,42
1,64
1,74
2,32
2,81
3,36
4,16
4,57
6,46
7,64
(condiţii standard)
totală
Mediu
kW
1,21
1,48
1,66
1,99
2,34
2,58
3,21
3,59
5,14
6,07
1,11
1,44
1,52
1,96
2,29
2,54
3,17
3,74
5,10
5,99
Scăzut
kW
1,02
1,24
1,34
1,57
1,73
1,94
2,47
2,95
3,88
4,00
0,97
1,22
1,24
1,55
1,70
1,92
2,44
3,06
3,84
3,96
Capacitate Mare
kW
1,16
1,25
1,37
1,82
2,05
2,69
3,05
3,55
4,73
5,72
1,10
1,22
1,41
1,79
2,01
2,61
2,99
3,47
4,67
5,61
sensibilă
Mediu
kW
0,94
1,10
1,20
1,53
1,66
1,99
2,39
2,85
3,70
4,46
0,87
1,07
1,18
1,50
1,62
1,96
2,36
2,80
3,67
4,40
Scăzut
kW
0,77
0,93
0,98
1,15
1,23
1,41
1,76
2,27
2,75
2,94
0,73
0,91
0,96
1,14
1,21
1,40
1,74
2,23
2,73
2,91
Capacitate latentă Mare
kW
0,34
0,44
0,54
0,82
0,76
1,18
0,98
1,80
2,06
0,32
0,42
0,33
0,53
0,80
0,75
1,17
1,19
1,79
2,03
Capacitate de încălzire Mare
kW
1,82
1,84
2,15
2,70
2,94
4,05
4,24
4,98
6,49
8,37
1,66
1,76
2,53
2,68
4,20
3,82
4,64
6,97
7,35
(condiţii standard)
Mediu
kW
1,48
1,72
1,81
2,26
2,37
3,13
3,24
4,08
5,17
6,53
1,49
1,56
2,18
2,31
3,47
3,22
4,07
6,02
6,29
Scăzut
kW
1,21
1,45
1,50
1,74
1,76
2,39
2,47
3,31
3,97
4,39
1,31
1,36
1,78
1,88
2,82
2,73
3,55
5,02
4,85
Putere absorbită
Mare
kW
0,037
0,053
0,057
0,056
0,065
0,098
0,182
0,244
0,037
0,053
0,057
0,056
0,065
0,098
0,182
0,244
Mediu
kW
0,03
0,04
0,05
0,06
0,07
0,13
0,17
0,03
0,04
0,05
0,06
0,07
0,13
0,17
Scăzut
kW
0,02
0,03
0,02
0,03
0,04
0,05
0,09
0,11
0,02
0,03
0,02
0,03
0,04
0,05
0,09
0,11
FCEER
E
D
E
D
E
D
E
D
E
FCCOP
E
D
E
D
E
Dimensiuni
Unitate
Înălţime x lăţime x adâncime
mm
535x584x224
535x794x224
535x1.000x224
535x1.210x249
535x584x224
535x794x224
535x1.000x224
535x1.210x249
Greutate
Unitate
kg
16,5
16,9
21,4
22,1
26,3
26,4
26,6
35,4
16,5
16,9
21,4
22,1
26,3
26,4
26,6
35,4
Schimbător de căldură Volum de apă
l
0
1
2
0
1
2
Schimbător de căldură suplimentar Volum de apă
l
-
1
Filtru de aer
Tip
Plasă din polipropilenă
Ventilator
Tip
Centrifugal
Cantitate
1
2
1
2
Debit de aer Mare
m³/h
319
344
442
640
706
785
1.011
1.393
307
330
327
432
431
628
690
763
998
1.362
Mediu
m³/h
233
271
341
450
497
605
771
1.022
225
261
334
332
444
490
593
765
1.007
Scăzut
m³/h
178
211
241
320
361
470
570
642
174
205
238
237
316
356
460
565
636
Nivel de putere sonoră Mare
dBA
47
49
50
48
52
53
56
61
67
45
49
50
48
47
53
56
58
60
66
totală
Mediu
dBA
42
44
43
42
43
49
54
60
39
44
43
41
45
46
53
54
58
Scăzut
dBA
37
38
40
35
36
35
43
47
49
33
40
38
34
33
36
39
48
46
48
Nivel de presiune
Mare
dBA
42
44
45
43
47
48
51
56
62
40
44
45
43
42
46
51
54
55
61
sonoră
Mediu
dBA
37
39
38
37
38
44
49
55
34
39
38
36
38
41
48
49
53
Scăzut
dBA
32
33
35
30
31
30
38
42
44
28
33
29
28
29
32
43
41
43
Debit apă
Răcire
Mare
l/h
264
299
337
415
503
602
743
774
1.152
1.376
250
291
307
409
493
594
730
802
1.138
1.352
Mediu
l/h
213
261
292
348
408
451
561
628
905
1.071
196
254
267
343
400
447
554
654
898
1.058
Scăzut
l/h
179
216
234
275
302
340
431
515
682
706
169
212
216
272
297
336
425
535
676
699
Încălzire
Mare
l/h
317
320
373
469
506
704
736
866
1.129
1.455
146
154
222
234
368
334
406
610
643
Mediu
l/h
256
300
315
393
408
545
563
709
898
1.135
130
137
136
191
202
304
281
357
527
551
Scăzut
l/h
211
252
260
302
301
415
430
575
690
764
115
120
119
156
165
247
238
311
440
425
Încălzitor electric
Putere absorbită
kW
1,0
1,5
1,6
2,0
3,0
1,0
1,5
1,6
2,0
3,0
Racorduri conducte
Evacuare condens Dext
mm
16
Alimentare electrică
Fază/frecvenţă/tensiune
Hz/V
1~/50/230
Curent absorbit
Mare
A
0,16
0,20
0,27
0,40
0,39
0,80
1,07
0,16
0,20
0,27
0,40
0,39
0,80
1,07
Mediu
A
0,11
0,14
0,20
0,29
0,28
0,57
0,78
0,11
0,14
0,20
0,29
0,28
0,57
0,78
Scăzut
A
0,09
0,11
0,14
0,19
0,39
0,54
0,09
0,11
0,14
0,19
0,39
0,54
145
FWE-CT/CF
Unitate necarcasată de plafon
fals cu ESP scăzut
Unitate cu motor de curent alternativ al ventilatorului
pentru montare pe orizontală, de tip necarcasat
ʯ
Instalare şi întreţinere uşoară
ʯ
Motor al ventilatorului cu 4 trepte de viteză
ʯ
Debit mărit de aer
ʯ
Gamă de telecomenzi electronice cu fir
FWE-CT/CF
ʯ
Presiune statică disponibilă de până la 50 Pa
ʯ
Domeniu larg de funcţionare
ʯ
Racorduri de apă pe stânga şi pe dreapta, dotare standard
ʯ
Tăviţă de condens extinsă în dotarea standard
ʯ
Vană montată în fabrică (atât pe partea dreaptă, cât şi pe partea stângă)
ʯ
Filtrul din nailon, din clasa G2
ʯ
Izolaţie din polietilenă
FWEC1,2,3A
FWECSA
ʯ
Mai multe informaţii
ʯ
Mai multe informaţii
despre FWE-CT
despre FWE-CF
Unitate interioară
FWE-CT/CF
02
03
04
06
07
08
10
02
03
04
06
07
08
10
2 ţevi
4 ţevi
Capacitate de răcire
Capacitate Super mare
kW
2,17
3,22
4,34
6,06
6,83
7,84
9,96
2,10
3,16
3,98
6,05
6,78
7,79
9,91
(condiţii standard)
totală
Mare
kW
1,81
2,78
3,49
5,32
5,68
6,92
8,64
1,76
2,69
3,22
5,20
5,61
6,79
8,61
Mediu
kW
1,60
2,45
2,96
4,56
4,94
6,07
7,51
1,56
2,36
2,70
4,47
4,91
5,98
7,49
Scăzut
kW
0,90
1,40
1,80
2,80
3,10
3,90
4,90
0,85
1,40
1,63
2,72
3,10
3,88
4,88
Capacitate Super mare
kW
1,61
2,44
3,27
4,55
4,83
6,02
7,58
1,55
2,37
3,19
4,49
5,16
5,91
7,45
sensibilă
Mare
kW
1,33
2,08
2,58
3,94
4,30
5,25
6,48
1,28
1,99
2,53
3,81
4,20
5,09
6,39
Mediu
kW
1,16
1,82
2,16
3,34
3,71
4,56
5,57
1,13
1,73
2,10
3,23
3,64
4,44
5,49
Scăzut
kW
0,70
1,20
1,40
2,10
2,50
3,10
3,70
0,66
1,18
1,35
2,02
2,47
3,05
3,65
Capacitate Super mare
kW
0,56
0,78
1,07
1,51
2,00
1,82
2,38
0,55
0,79
1,56
1,62
1,88
2,46
latentă
Mare
kW
0,48
0,70
0,91
1,38
1,67
2,16
0,48
0,70
0,69
1,39
1,41
1,70
2,22
Capacitate de încălzire
Super mare
kW
2,38
3,66
4,77
6,48
7,96
9,00
11,08
2,02
3,11
4,01
5,43
6,69
7,50
9,15
(condiţii standard)
Mare
kW
1,96
3,13
3,76
5,61
6,53
7,84
9,43
1,71
2,69
3,31
4,73
5,65
6,62
8,06
Mediu
kW
1,72
2,74
2,81
4,73
5,62
6,78
8,08
1,54
2,41
2,83
4,13
5,03
5,91
7,10
Scăzut
kW
1,02
1,70
1,93
2,85
3,75
4,49
5,30
0,90
1,51
1,79
2,53
3,45
4,04
4,77
Putere absorbită
Super mare
kW
0,046
0,069
0,083
0,119
0,163
0,181
0,230
0,046
0,069
0,083
0,119
0,163
0,181
0,230
Mare
kW
0,039
0,054
0,059
0,093
0,128
0,145
0,180
0,039
0,054
0,059
0,093
0,128
0,145
0,180
Mediu
kW
0,03
0,05
0,07
0,11
0,12
0,15
0,03
0,05
0,07
0,11
0,12
0,15
Scăzut
kW
0,03
0,04
0,06
0,09
0,10
0,12
0,03
0,04
0,06
0,09
0,10
0,12
Dimensiuni
Unitate
Înălţime x lăţime x adâncime
mm
253x590
253x590
253x590
253x590
253x590
253x590
253x590
253x590
253x590
253x590
253x590
253x590
253x590
253x590
x705
x875
x1.010
x1.210
x1.460
x1.560
x1.820
x705
x875
x1.010
x1.210
x1.460
x1.560
x1.820
Greutate
Unitate
kg
17,0
20,2
23,7
28,4
36,7
39,1
45,5
18,1
21,6
25,3
30,1
39,7
41,4
48,9
Greutate în timpul funcţionării
kg
17
20
24
28
37
39
46
18
22
25
30
40
41
49
Carcasă
Culoare
Metalic
Filtru de aer
Tip
Cadrul din aluminiu, filtru din PP, clasa G2
Ventilator
Tip
Centrifugal (Palete: curbate înainte)
Cantitate
1
2
3
4
1
2
3
4
Debit de aer Super mare
m³/h
430
638
910
1.195
1.559
1.753
2.177
416
626
835
1.193
1.548
1.742
2.166
Mare
m³/h
311
518
619
926
1.188
1.413
1.735
302
501
571
905
1.173
1.386
1.729
Mediu
m³/h
238
385
413
630
851
1.016
1.202
232
371
377
618
846
1.001
1.199
Scăzut
m³/h
150
256
284
426
569
688
808
142
256
257
414
569
684
804
Nivel de putere sonoră Super mare
dBA
51
61
58
62
64
65
51
61
58
62
64
65
totală
Mare
dBA
49
56
50
55
57
58
60
49
56
50
55
57
58
60
Mediu
dBA
37
49
40
48
47
50
37
49
40
48
47
50
Scăzut
dBA
31
38
32
39
38
41
40
31
38
32
39
38
41
40
Nivel de presiune
Super mare
dBA
41
51
48
52
54
55
41
51
48
52
54
55
sonoră
Mare
dBA
39
46
38
45
47
48
49
39
46
38
45
47
48
49
Mediu
dBA
26
39
28
36
37
40
39
26
39
28
36
37
40
39
Scăzut
dBA
21
28
22
29
27
31
29
21
28
22
29
27
31
29
Debit apă
Răcire
Super mare
l/h
254
382
526
768
886
1.023
1.229
246
374
478
767
879
918
1.223
Mare
l/h
212
331
404
668
733
899
1.050
206
320
373
653
724
800
1.046
Mediu
l/h
191
294
343
559
631
784
870
188
284
313
547
628
705
866
Scăzut
l/h
115
184
209
327
388
497
565
109
184
193
319
388
459
563
Încălzire
Super mare
l/h
449
692
899
1.216
1.562
1.757
2.085
334
515
658
881
1.153
1.243
1.501
Mare
l/h
370
592
707
1.051
1.279
1.531
1.773
280
445
540
764
970
1.094
1.318
Mediu
l/h
326
518
593
821
970
1.172
1.520
253
398
460
664
861
974
1.156
Scăzut
l/h
192
322
364
530
650
780
995
148
250
290
406
589
665
773
Racorduri conducte
Evacuare condens Dext
mm
R 3/4"
Alimentare electrică
Fază/frecvenţă/tensiune
Hz/V
1~/50/220-240
Curent absorbit
Super mare
A
0,21
0,31
0,37
0,53
0,73
0,81
1,03
0,21
0,31
0,37
0,53
0,73
0,81
1,03
Mare
A
0,17
0,24
0,26
0,43
0,58
0,65
0,78
0,17
0,24
0,26
0,43
0,58
0,65
0,78
Mediu
A
0,15
0,21
0,22
0,33
0,47
0,52
0,65
0,15
0,21
0,22
0,33
0,47
0,52
0,65
Scăzut
A
0,13
0,18
0,19
0,27
0,40
0,46
0,54
0,13
0,18
0,19
0,27
0,40
0,46
0,54
146
FWP-AT
Unitate necarcasată de plafon
fals cu ESP mediu
Unitate cu motor BLDC al ventilatorului pentru montare pe
orizontală, de tip necarcasat. Reglare continuă a debitului
de aer şi modulare a vitezei ventilatorului
ʯ
Se potriveşte discret în orice decor interior: numai grilele de
absorbţie şi refulare sunt vizibile
FWP-AT
ʯ
Economie de energie de până la 50% datorită tehnologiei cu motor
de c.c. fără perii în comparaţie cu tehnologia convenţională
ʯ
Reglare instantanee la modificări ale temperaturii şi umidităţii
relative
ʯ
Nivel redus de zgomot în timpul funcţionării
ʯ
Soluţii cu flexibilitate ridicată: diametre diverse pentru conducte şi
vane de racordare
FWEC3A
FWECSA
ʯ
Mai multe informaţii
despre FWP-AT
Unitate interioară
FWP-AT
02
03
04
05
06
07
2 ţevi
Capacitate de răcire
Capacitate Mare
kW
2,38
2,88
3,19
4,58
4,85
5,80
(condiţii standard)
totală
Scăzut
kW
1,35
1,51
1,69
2,23
2,58
2,86
Capacitate
Mare
kW
1,71
1,96
2,13
3,23
3,44
3,93
sensibilă
Scăzut
kW
0,95
1,03
1,11
1,62
1,79
1,92
Capacitate latentă Mare
kW
0,67
0,92
1,06
1,35
1,41
1,87
Capacitate de încălzire
Mare
kW
2,54
2,80
3,00
4,71
5,15
5,56
(condiţii standard)
Scăzut
kW
1,40
1,48
1,53
2,46
2,59
2,74
Putere absorbită
Mare
kW
0,046
0,076
Scăzut
kW
0,01
0,02
FCEER
A
FCCOP
A
Dimensiuni
Unitate
Înălţime x lăţime x adâncime
mm
551x1.040x239
551x1.390x239
Greutate
Unitate
kg
26,0
27,0
29,0
35,0
37,0
39,0
Schimbător de căldură Volum de apă
l
1
2
3
Filtru de aer
Tip
Fibră din acril - filtrare clasa G2 (G3 la cerere)
Ventilator
Tip
Centrifugal
Cantitate
1
2
Debit de aer Mare
m³/h
371
722
Scăzut
m³/h
184
283
331
Nivel de putere sonoră Mare
dBA
58
60
totală
Scăzut
dBA
36
38
39
Nivel de presiune
Mare
dBA
53
55
sonoră
Scăzut
dBA
31
33
34
Debit apă
Răcire
Mare
l/h
418
502
555
799
847
1.009
Debit
l/h
219
256
283
318
400
465
Încălzire
Mare
l/h
442
486
521
819
898
969
Scăzut
l/h
242
256
265
372
448
469
Încălzitor electric
Putere absorbită
kW
2,0
2,5
Racorduri conducte
Evacuare condens Dext
mm
17
Alimentare electrică
Fază/frecvenţă
Hz
1~/50
147
FWB-BT
Unitate necarcasată de plafon
fals cu ESP mediu
Unitate cu motor de curent alternativ al ventilatorului
pentru montare pe orizontală, de tip necarcasat
ʯ
Dimensiuni compacte, poate fi uşor montată în golurile din plafon
(înălţime unitate: 240 mm)
ʯ
Baterie de răcire cu 3, 4 sau 6 rânduri
FWB-BT
ʯ
Tăviţă de condens pentru colectarea condensului de la
schimbătorul de căldură şi de la vanele de reglare
ʯ
Motoare electrice cu 7 trepte de viteză (cu protecţie termică)
ʯ
Toate cele 7 viteze sunt precablate în fabrică în blocul de terminale
al cutiei de distribuţie
ʯ
Filtrul de aer poate fi uşor demontat pentru curăţare
FWEC1,2,3A
FWECSA
ʯ
Mai multe informaţii
despre FWB-BT
Unitate interioară
FWB-BT
02
03
04
05
06
07
08
09
10
2 ţevi
Capacitate de răcire
Capacitate Mare
kW
2,32
2,82
3,13
4,47
4,74
5,69
5,70
6,48
7,65
(condiţii standard)
totală
Scăzut
kW
1,33
1,49
1,67
2,17
2,52
2,80
3,83
4,26
4,94
Capacitate
Mare
kW
1,65
1,90
2,07
3,12
3,33
3,82
3,90
4,39
5,02
sensibilă
Scăzut
kW
0,93
1,01
1,09
1,56
1,73
1,86
2,67
2,92
3,25
Capacitate latentă Mare
kW
0,67
0,92
1,06
1,35
1,41
1,87
1,80
2,09
2,63
Capacitate de încălzire
Mare
kW
2,54
2,80
3,00
4,70
5,15
5,56
5,95
6,57
7,18
(condiţii standard)
Scăzut
kW
1,39
1,48
1,53
2,14
2,81
2,71
4,11
4,42
4,69
Putere absorbită
Mare
kW
0,106
0,192
0,294
Scăzut
kW
0,03
0,08
0,16
FCEER
D
C
D
FCCOP
C
D
C
D
Dimensiuni
Unitate
Înălţime x lăţime x adâncime
mm
551x1.040x239
551x1.390x239
551x1.740x239
Greutate
Unitate
kg
26,0
27,0
29,0
35,0
37,0
39,0
47,0
49,0
53,0
Schimbător de căldură Volum de apă
l
1
2
3
2
3
4
Filtru de aer
Tip
Fibră din acril - filtrare clasa G2 (G3 la cerere)
Ventilator
Tip
Centrifugal
Cantitate
1
2
3
Debit de aer Mare
m³/h
371
722
905
Scăzut
m³/h
184
283
331
572
Nivel de putere sonoră Mare
dBA
58
60
69
totală
Scăzut
dBA
36
38
39
53
Nivel de presiune
Mare
dBA
53
55
64
sonoră
Scăzut
dBA
31
33
34
48
Debit apă
Răcire
Mare
l/h
418
502
555
799
847
1.009
1.028
1.162
1.363
Scăzut
l/h
219
256
283
318
400
465
683
758
874
Încălzire
Mare
l/h
442
486
521
819
898
969
1.040
1.148
1.256
Scăzut
l/h
242
256
265
372
448
469
714
768
815
Încălzitor electric
Putere absorbită
kW
2,0
2,5
3,0
Racorduri conducte
Evacuare condens Dext
mm
17
Alimentare electrică
Fază/frecvenţă
Hz
1~/50
148
FWN-AT/AF
Unitate necarcasată de plafon
fals cu ESP ridicat
Unitate cu motor BLDC al ventilatorului pentru montare pe
orizontală sau pe verticală. Reglare continuă a debitului de
aer şi modulare a vitezei ventilatorului
ʯ
Economie de energie de până la 70% datorită tehnologiei cu motor
de c.c. fără perii în comparaţie cu tehnologia convenţională
FWN-AT/AF
ʯ
Reglare instantanee la modificări ale temperaturii şi umidităţii
relative
ʯ
Nivel redus de zgomot în timpul funcţionării
ʯ
Soluţii cu flexibilitate ridicată: diametre diverse pentru conducte şi
vane de racordare
ʯ
Filtrul de aer poate fi uşor demontat pentru curăţare
ʯ
Conector drept de conductă montat pe partea de refulare
FWEC3A
FWECSA
ʯ
Mai multe informaţii
ʯ
Mai multe informaţii
despre FWN-AT
despre FWN-AF
Unitate interioară
FWN-AT/AF
04
05
06
07
08
10
04
05
06
07
08
10
2 ţevi
4 ţevi
Capacitate de răcire
Capacitate Mare
kW
3,80
4,65
6,01
6,65
7,57
8,49
3,76
4,61
5,91
6,55
7,46
8,35
(condiţii standard)
totală
Mediu
kW
3,47
4,20
5,65
6,25
6,84
7,62
3,44
4,17
5,58
6,17
6,75
7,52
Scăzut
kW
2,83
3,38
5,22
5,78
6,20
6,84
2,82
3,36
5,17
5,71
6,14
6,77
Capacitate Mare
kW
2,98
3,56
4,47
5,04
6,29
6,83
2,95
3,53
4,39
4,97
6,19
6,71
sensibilă
Mediu
kW
2,70
3,19
4,20
4,73
5,60
6,07
2,68
3,17
4,15
4,66
5,52
5,98
Scăzut
kW
2,19
2,54
3,90
4,35
5,01
5,40
2,18
2,52
3,84
4,30
4,96
5,34
Capacitate latentă Mare
kW
0,82
1,09
1,54
1,61
1,28
1,66
0,81
1,08
1,52
1,58
1,27
1,64
Capacitate de încălzire
Mare
kW
4,05
4,83
6,42
7,26
7,88
8,93
3,91
3,89
5,72
5,65
7,99
7,94
(condiţii standard)
Mediu
kW
3,69
4,36
6,03
6,80
7,11
8,04
3,68
3,66
5,51
5,45
7,47
7,44
Scăzut
kW
3,04
3,55
5,59
6,29
6,47
7,28
3,23
5,25
5,21
7,02
6,99
Putere absorbită
Mare
kW
0,112
0,152
0,248
0,112
0,152
0,248
Mediu
kW
0,07
0,13
0,17
0,73
0,13
0,17
Scăzut
kW
0,04
0,10
0,12
0,45
0,40
0,10
0,12
FCEER
C
B
C
B
C
FCCOP
B
A
B
C
B
C
Dimensiuni
Unitate
Înălţime x lăţime x adâncime
mm
559x754x280
559x964x280
559x1.170x280
559x754x280
559x964x280
559x1.170x280
Greutate
Unitate
kg
32,5
33,3
40,6
41,7
47,3
48,7
34,7
35,5
43,2
44,4
50,3
51,7
Schimbător de căldură Volum de apă
l
1
2
3
1
2
3
Schimbător de căldură suplimentar Volum de apă
l
-
1
Filtru de aer
Tip
Acril - clasă de filtrare EU2
Ventilator
Tip
Centrifugal
Cantitate
1
2
1
2
Debit de aer Mare
m³/h
802
791
1.238
1.203
1.606
1.581
793
783
1.211
1.182
1.576
1.550
Mediu
m³/h
700
692
1.134
1.107
1.384
1.371
694
686
1.115
1.088
1.362
1.349
Scăzut
m³/h
534
532
1.019
1.000
1.207
1.198
531
529
1.005
985
1.192
1.184
Nivel de putere sonoră Mare
dBA
66
69
72
66
69
72
totală
Mediu
dBA
61
63
67
61
63
67
Scăzut
dBA
54
59
61
62
54
59
61
62
Nivel de presiune
Mare
dBA
61
64
67
61
64
67
sonoră
Mediu
dBA
56
58
62
56
58
62
Scăzut
dBA
49
54
56
57
49
54
56
57
Debit apă
Răcire
Mare
l/h
671
817
1.059
1.169
1.344
1.501
666
810
1.040
1.148
1.322
1.476
Mediu
l/h
607
732
990
1.093
1.202
1.336
602
727
978
1.079
1.187
1.319
Scăzut
l/h
493
587
915
1.008
1.085
1.197
491
584
904
998
1.075
1.185
Încălzire
Mare
l/h
705
840
1.114
1.259
1.369
1.551
342
340
501
496
700
695
Mediu
l/h
641
758
1.048
1.183
1.236
1.397
322
320
483
477
654
651
Scăzut
l/h
529
617
972
1.094
1.124
1.264
283
460
456
614
612
Încălzitor electric
Putere absorbită
kW
2,0
6,0
9,0
2,0
6,0
9,0
Racorduri conducte
Evacuare condens Dext
mm
17
Alimentare electrică
Fază/frecvenţă/tensiune
Hz/V
1~/50/230
149
FWD-AT/AF
Unitate necarcasată de plafon
fals cu ESP ridicat
Unitate cu motor de curent alternativ al ventilatorului
pentru montare pe orizontală, de tip necarcasat
ʯ
Sistem de fixare rapidă pentru montarea pe perete sau pe tavan
ʯ
Conector drept de conductă montat pe partea de refulare
ʯ
Filtrul de aer poate fi uşor demontat pentru curăţare
FWD-AT/AF
FWEC1,2,3A
FWECSA
ʯ
Mai multe informaţii
ʯ
Mai multe informaţii
despre FWD-AT
despre FWD-AF
Unitate interioară
FWD-AT/AF
04
06
08
10
12
16
18
04
06
08
10
12
16
18
2 ţevi
4 ţevi
Capacitate de răcire
Capacitate Mare
kW
3,65
5,71
7,33
8,25
11,86
15,92
17,74
3,62
5,60
7,20
8,10
11,66
15,84
17,66
(condiţii standard)
totală
Mediu
kW
3,36
5,39
6,63
7,41
10,12
13,83
15,36
3,33
5,32
6,54
7,31
10,00
13,77
15,29
Scăzut
kW
2,74
4,99
6,03
6,68
8,42
11,63
12,92
2,73
4,92
5,97
6,61
8,33
11,59
12,87
Capacitate Mare
kW
2,83
4,16
6,04
6,58
9,22
12,21
13,49
2,80
4,08
5,94
6,46
9,06
12,14
13,41
sensibilă
Mediu
kW
2,59
3,94
5,39
5,86
7,75
10,43
11,40
2,57
3,89
5,31
5,77
7,66
10,38
11,34
Scăzut
kW
2,10
3,66
4,84
5,23
6,35
8,61
9,37
2,09
3,60
4,79
5,17
6,29
8,58
9,34
Capacitate latentă Mare
kW
0,82
1,54
1,28
1,65
2,63
3,71
4,25
0,82
1,52
1,27
1,64
2,60
3,70
4,25
Capacitate de încălzire
Mare
kW
4,05
6,42
7,88
8,93
12,72
17,29
19,05
3,91
5,72
7,99
7,94
14,43
19,30
19,20
(condiţii standard)
Mediu
kW
3,69
6,03
7,11
8,04
10,84
15,05
16,40
3,68
5,51
7,47
7,44
12,63
17,17
17,03
Scăzut
kW
3,04
5,59
6,47
7,28
9,06
12,68
13,73
3,23
5,25
7,02
6,99
10,86
14,88
14,79
Putere absorbită
Mare
kW
0,265
0,460
0,505
0,750
1,300
0,265
0,460
0,505
0,750
1,300
Mediu
kW
0,19
0,39
0,38
0,54
1,09
0,19
0,39
0,38
0,54
1,09
Scăzut
kW
0,14
0,35
0,29
0,37
0,87
0,14
0,35
0,29
0,37
0,87
FCEER
E
D
E
FCCOP
D
E
D
E
D
E
Dimensiuni
Unitate
Înălţime x lăţime x adâncime
mm
559x754x
559x964x
559x1.170x280
718x1.170x
718x1.380x353
559x754x
559x964x
559x1.170x280
718x1.170x
718x1.380x353
280
280
353
280
280
353
Greutate
Unitate
kg
32,5
40,6
47,3
48,7
65,3
77,0
79,5
34,7
43,2
50,3
51,7
70,9
83,4
85,9
Schimbător de căldură Volum de apă
l
1
2
3
5
6
1
2
3
5
6
Schimbător de căldură suplimentar Volum de apă
l
-
1
2
Filtru de aer
Tip
Fibră din acril - filtrare clasa G2 (G4 la cerere)
Ventilator
Tip
Centrifugal
Cantitate
1
2
1
2
Debit de aer Mare
m³/h
802
1.241
1.609
1.584
2.380
3.206
3.175
794
1.212
1.573
1.550
2.328
3.186
3.155
Mediu
m³/h
700
1.134
1.384
1.371
1.898
2.641
2.604
694
1.115
1.362
1.349
1.871
2.626
2.590
Scăzut
m³/h
534
1.021
1.208
1.200
1.485
2.092
2.073
532
1.004
1.194
1.186
1.466
2.084
2.065
Nivel de putere sonoră Mare
dBA
66
69
72
74
78
66
69
72
74
78
totală
Mediu
dBA
61
63
67
73
61
64
67
73
Scăzut
dBA
54
59
62
60
69
54
61
62
60
69
Nivel de presiune
Mare
dBA
61
64
67
69
73
61
64
67
69
73
sonoră
Mediu
dBA
56
58
62
68
56
59
62
68
Scăzut
dBA
49
54
57
55
64
49
56
57
55
64
Debit apă
Răcire
Mare
l/h
671
1.059
1.344
1.501
2.163
2.953
3.270
666
1.040
1.322
1.476
2.130
2.940
3.254
Mediu
l/h
607
990
1.202
1.336
1.827
2.561
2.823
602
978
1.187
1.319
1.808
2.550
2.811
Scăzut
l/h
493
915
1.085
1.197
1.509
2.145
2.365
491
904
1.075
1.185
1.493
2.138
2.358
Încălzire
Mare
l/h
705
1.114
1.369
1.551
2.209
3.008
3.311
342
501
700
695
1.264
1.690
1.680
Mediu
l/h
641
1.048
1.236
1.397
1.884
2.617
2.852
322
483
654
651
1.105
1.503
1.490
Scăzut
l/h
529
972
1.124
1.264
1.573
2.203
2.389
283
460
614
612
950
1.302
1.295
Încălzitor electric
Putere absorbită
kW
2,0
6,0
9,0
12,0
2,0
6,0
9,0
12,0
Racorduri conducte
Evacuare condens Dext
mm
17
Alimentare electrică
Fază/frecvenţă/tensiune
Hz/V
1~/50/230
150
FWT-CT
Unitate de perete
Unitate cu motor de curent alternativ al ventilatorului
pentru montare pe perete
ʯ
Design modern
ʯ
Distribuţie optimă a aerului
ʯ
Uşor de instalat
ʯ
Telecomandă fără fir până la o distanţă de 9 m
ʯ
Motor al ventilatorului cu 3 trepte de viteză
FWT-CT
ʯ
Domeniu larg de funcţionare
ʯ
Nivel scăzut de zgomot în timpul funcţionării datorită ventilatorului
tangenţial
ʯ
Izolat cu izolaţie termică clasa 1 cu autostingere
ʯ
Filtru de aer detaşabil şi lavabil (clasa 1 cu autostingere)
MERCA
SRC-HPA
WRC-HPC
ʯ
Mai multe informaţii
despre FWF-CT
Unitate interioară
FWT-CT
02
03
04
05
06
2 ţevi
Capacitate de răcire
Capacitate Mare
kW
2,40
2,67
3,27
4,49
5,21
(condiţii standard)
totală
Mediu
kW
2,20
2,23
2,79
4,02
4,32
Scăzut
kW
1,94
2,02
2,52
3,76
4,04
Capacitate Mare
kW
1,82
1,99
2,60
3,38
4,03
sensibilă
Mediu
kW
1,73
1,69
2,21
3,00
3,52
Scăzut
kW
1,50
1,49
1,91
2,77
3,22
Capacitate latentă Mare
kW
0,58
0,68
0,67
1,11
1,18
Capacitate de încălzire
Mare
kW
2,71
2,96
3,71
5,07
6,23
(condiţii standard)
Mediu
kW
2,41
2,62
3,29
4,51
5,38
Scăzut
kW
2,06
2,25
2,75
4,03
4,83
Putere absorbită
Mare
kW
0,031
0,032
0,042
0,053
0,072
Mediu
kW
0,03
0,04
0,05
0,07
Scăzut
kW
0,03
0,04
0,06
FCEER
D
C
D
FCCOP
C
Dimensiuni
Unitate
Înălţime x lăţime x adâncime
mm
288x800x206
310x1.070x224
Greutate
Unitate
kg
9,00
14,0
Greutate în timpul funcţionării
kg
10
15
Carcasă
Culoare
Alb
Schimbător de căldură Volum de apă
l
1
Filtru de aer
Tip
Saranet lavabil
Ventilator
Tip
Ventilator cu debit încrucişat
Cantitate
1
Debit de aer Mare
m³/h
442
476
629
866
1.053
Mediu
m³/h
391
425
544
765
883
Scăzut
m³/h
340
374
442
663
782
Nivel de putere sonoră Mare
dBA
45
48
55
59
totală
Mediu
dBA
41
44
50
51
54
Scăzut
dBA
36
39
45
47
51
Nivel de presiune
Mare
dBA
34
35
42
46
sonoră
Mediu
dBA
29
30
39
38
42
Scăzut
dBA
25
32
34
39
Debit apă
Răcire
Mare
l/h
420
460
570
780
910
Mediu
l/h
420
460
570
780
910
Scăzut
l/h
420
460
570
780
910
Încălzire
Mare
l/h
420
460
570
780
910
Mediu
l/h
420
460
570
780
910
Scăzut
l/h
420
460
570
780
910
Racorduri conducte
Evacuare condens Dext
mm
19
Alimentare electrică
Fază/frecvenţă/tensiune
Hz/V
1N~/50/220-240
Curent absorbit
Mare
A
0,19
0,20
0,21
0,29
0,34
Mediu
A
0,18
0,20
0,26
0,32
Scăzut
A
0,17
0,19
0,25
0,31
151
Opţiuni şi accesorii - Ventiloconvectoare
UNITĂŢI INTERIOARE
FWG-AT/AF
FWC-BT/BF
FWF-BT/BF
FWF-CT
FWZ-AT/AF
FWV-DAT/DAF
FWR-AT/AF
Panou decorativ
BYFQ60B3
DCP600TC (1)
600 x 600 (2 ţevi)
Panou decorativ
DCP900BTA (1)
BYCQ140C
900 x 900 (2 ţevi)
Panou decorativ
DCP900BFA (1)
BYCQ140C
900 x 900 (4 ţevi)
Distanţier de panou
pentru reducerea înălţimii
KDBQ44B60
de instalare necesare
Element de etanşare
KDBHQ55C140
KDBH44BA60
pentru refularea aerului
ERPV02A6 (clasa 2)
ERPV02A6 (clasele 1, 15 şi 2)
ERPV02A6 (clasa 2)
ERPV03A6 (clasa 3)
ERPV03A6 (clasele 25 şi 3)
ERPV03A6 (clasa 3)
Panou posterior
RPV06A6 (clasa 6)
ERPV06A6 (clasele 35, 4 şi 6)
RPV06A6 (clasa 6)
ERPV10A6 (clasa 8)
ERPV10A6 (clasele 8 şi 10)
ERPV10A6 (clasa 8)
EAIDF02A6 (clasa 2)
EAIDF02A6 (clasele 1, 15 şi 2)
EAIDF02A6 (clasa 2)
Grilă de aspiraţie şi
EAIDF03A6 (clasa 3)
EAIDF03A6 (clasele 25 şi 3)
EAIDF03A6 (clasa 3)
refulare a aerului
EAIDF06A6 (clasa 6)
EAIDF06A6 (clasele 35, 4 şi 6)
EAIDF06A6 (clasa 6)
EAIDF10A6 (clasa 10)
EAIDF10A6 (clasele 8 şi 10)
EAIDF10A6 (clasa 10)
Telecomandă cu fir
BRC51A61
BRC315D
BRC315D
MERCA
FWEC1A
(standard)
Telecomandă cu fir
FWEC2A
(avansat)
Telecomandă cu fir
FWEC3A
FWEC3A
FWEC3A
(avansat Plus)
Telecomandă cu fir
SRC-HPA
(pompă de căldură)
Telecomandă fără fir
BRC7F530
BRC7F532F
(pompă de căldură)
Telecomandă
ECFWMB6
electromecanică
Telecomandă tip split -
FWECSAP
FWECSAP
FWECSAP
placă de control alimentare
Telecomandă tip split -
FWECSAC
FWECSAC
FWECSAC
panou de control
Kit de montare integrat
FWECKA
FWECKA
FWECKA
Kit de montare pe perete
FWFCKA
FWFCKA
FWFCKA
Telecomandă
DCS302CA51
DCS302CA51
centralizată
Control unificat
DCS301BA51
DCS301BA51
pornit/oprit
Programator de timp
DST301BA51
DST301BA51
Intelligent Touch
DCM601A5A
DCM601A5A
Manager
Intelligent Touch
DCS601C51C
DCS601C51C
Controller
1. Codul panoului decorativ include telecomanda fără fir
152
Opţiuni şi accesorii - Ventiloconvectoare
FWL-DAT/DAF
FWS-AT/AF
FWM-DAT/DAF
FWE-CT/CF
FWP-AT
FWB-BT
FWD-AT/AF
FWN-AT/AF
FWT-CT
ERPV02A6 (clasele 1, 15 şi 2)
ERPV02A6 (clasa 2)
ERPV02A6 (clasele 1, 15 şi 2)
ERPV03A6 (clasele 25 şi 3)
ERPV03A6 (clasa 3)
ERPV03A6 (clasele 25 şi 3)
ERPV06A6 (clasele 35, 4 şi 6)
RPV06A6 (clasa 6)
ERPV06A6 (clasele 35, 4 şi
ERPV10A6 (clasele 8 şi 10)
ERPV10A6 (clasa 8)
6) ERPV10A6 (clasele 8 şi 10)
EAIDF02A6 (clasele 1, 15 şi 2)
EAIDF02A6 (clasa 2)
EAIDF02A6 (clasele 1, 15 şi 2)
EAIDF03A6 (clasele 25 şi 3)
EAIDF03A6 (clasa 3)
EAIDF03A6 (clasele 25 şi 3)
EAIDF06A6 (clasele 35, 4 şi
EAIDF06A6 (clasa 6)
EAIDF06A6 (clasele 35, 4 şi
6) EAIDF10A6 (clasele 8 şi 10)
EAIDF10A6 (clasa 10)
6) EAIDF10A6 (clasele 8 şi 10)
FWEC1A
FWEC1A
FWEC1A
FWEC1A
FWEC1A
FWEC1A
MERCA
FWEC2A
FWEC2A
FWEC2A
FWEC2A
FWEC2A
FWEC2A
FWEC3A
FWEC3A
FWEC3A
FWEC3A
FWEC3A
FWEC3A
FWEC3A
FWEC3A
SRC-HPA
WRC-HPC
ECFWMB6
ECFWMB6
FWECSAP
FWECSAP
FWECSAP
FWECSAP
FWECSAP
FWECSAP
FWECSAP
FWECSAP
FWECSAC
FWECSAC
FWECSAC
FWECSAC
FWECSAC
FWECSAC
FWECSAC
FWECSAC
FWECKA
FWECKA
FWECKA
FWFCKA
FWFCKA
FWFCKA
FWFCKA
FWFCKA
FWFCKA
FWFCKA
FWFCKA
153
Opţiuni şi accesorii - Ventiloconvectoare
UNITĂŢI INTERIOARE
FWG-AT/AF
FWC-BT/BF
FWF-BT/BF
FWF-CT
FWZ-AT/AF
FWV-DAT/DAF
FWR-AT/AF
Filtru cu durată lungă
KAFP551K160
KAFQ441BA60
de viaţă
VKFWGA012T3V
E2MV03A6 (clasele 1-35)
Kit vană de PORNIRE/
E2MV03A6 (clasele
E2MV03A6 (clasele
(clasele 5 şi 8)
E2MV06A6 (clasele 4 şi
OPRIRE cu 3 căi, 230 V
EKMV3C09B
EKMV3C09B
MCKCW2T3VN
2, 3 şi 6) E2MV10A6
2, 3 şi 6) E2MV10A6
VKFWGA022T3V
6) E2MV10A6 (clasele
(2 ţevi)
(clasa 8)
(clasa 8)
(clasa 11)
8 şi 10)
VKFWGA014T3V
E4MV03A6 (clasele 1-35)
Kit vană de PORNIRE/
E4MV03A6 (clasele
E4MV03A6 (clasele
(clasele 5 şi 8)
EKMV3C09B
EKMV3C09B
E4MV06A6 (clasele 4 şi
OPRIRE cu 3 căi, 230 V
2, 3 şi 6) E4MV10A6
2, 3 şi 6) E4MV10A6
VKFWGA024T3V
x2
x2
6) E4MV10A6 (clasele
(4 ţevi)
(clasa 8)
(clasa 8)
(clasa 11)
8 şi 10)
Kit vană de PORNIRE/
OPRIRE cu 2 căi, 230 V
EKMV2C09B
EKMV2C09B
(2 ţevi)
Kit vană de PORNIRE/
EKMV2C09B
EKMV2C09B
OPRIRE cu 2 căi, 230 V
x 2
x 2
(4 ţevi)
Kit vană de PORNIRE/
E2MV2B07A6
E2MV2B07A6 (clasele
E2MV2B07A6 (clasele
OPRIRE cu 2 căi, 230 V
(clasele 2-6)
1-6) E2MV2B10A6 (clasele
2-6)
(schimbător de căldură
E2MV2B10A6 (clasa 8)
8 şi 10)
E2MV2B10A6 (clasa 8)
pentru răcire)
Kit vană de PORNIRE/
OPRIRE cu 2 căi, 230 V
E2MV2B07A6
E2MV2B07A6
E2MV2B07A6
(schimbător de căldură
suplimentar)
Kit vană de PORNIRE/
OPRIRE cu 3 căi, 230 V
(schimbător de căldură
suplimentar)
E2MVD03A6 (clasele
E2MVD03A6 (clasele 1-35)
E2MVD03A6 (clasele
Kit simplificat vană de
2 şi 3)
E2MVD06A6 (clasele 4 şi
2 şi 3)
PORNIRE/OPRIRE cu 3 căi,
E2MVD06A6 (clasa 6)
6) E2MVD10A6 (clasele
E2MVD06A6 (clasa 6)
230 V (2 ţevi)
E2MVD10A6 (clasa 8)
8-10)
E2MVD10A6 (clasa 8)
E4MVD03A6 (clasele
E4MVD03A6 (clasele
E4MVD03A6 (clasele
1-35)
Kit simplificat vană de
2 şi 3) E4MVD06A6
2 şi 3) E4MVD06A6
E4MVD06A6 (clasele
PORNIRE/OPRIRE cu 3 căi,
(clasele 4 şi 6)
(clasele 4 şi 6)
4 şi 6)
230 V (4 ţevi)
E4MVD10A6 (clasele
E4MVD10A6 (clasele
E4MVD10A6 (clasele
8 şi 10)
8 şi 10)
8 şi 10)
E2M2V03A6 (clasele
E2M2V03A6 (clasele 1-35)
E2M2V03A6 (clasele
Kit vană de PORNIRE/
2 şi 3)
E2M2V06A6 (clasele 4 şi
2 şi 3)
OPRIRE cu 3 căi, 24 V
E2M2V06A6 (clasa 6)
6) E2M2V10A6 (clasele
E2M2V06A6 (clasa 6)
(2 ţevi)
E2M2V10A6 (clasa 8)
8 şi 10)
E2M2V10A6 (clasa 8)
E4M2V03A6 (clasele
E4M2V03A6 (clasele 1-35)
E4M2V03A6 (clasele
Kit vană de PORNIRE/
2 şi 3)
E4M2V06A6 (clasele 4 şi
2 şi 3)
OPRIRE cu 3 căi, 24 V
E4M2V06A6 (clasa 6)
6) E4M2V10A6 (clasele
E4M2V06A6 (clasa 6)
(4 ţevi)
E4M2V10A6 (clasa 8)
8 şi 10)
E4M2V10A6 (clasa 8)
Kit vană de PORNIRE/
E2M2V207A6 (clasele
E2M2V207A6 (clasele
E2M2V207A6 (clasele
OPRIRE cu 2 căi, 24 V
1-35)
2, 3 şi 6)
2, 3 şi 6) E2M2V210A6
(schimbător de căldură
E2M2V210A6 (clasele
E2M2V210A6 (clasa 8)
(clasa 8)
pentru răcire)
8 şi 10)
Kit vană de PORNIRE/
OPRIRE cu 2 căi, 24 V
E2M2V207A6
E2M2V207A6
E2M2V207A6
(schimbător de căldură
suplimentar)
E2MPV03A6 (clasele 1-35)
Kit vană proporţională
E2MPV06A6 (clasele 4 şi
cu 3 căi (2 ţevi)
6) E2MPV10A6 (clasele
8 şi 10)
E4MPV03A6 (clasele 1-35)
Kit vană proporţională
E4MPV06A6 (clasele 4 şi
cu 3 căi (4 ţevi)
6) E4MPV10A6 (clasele
8 şi 10)
Kit vană proporţională
E2MPV207A6 (clasele 1-6)
cu 2 căi (schimbător de
E2MPV210A6 (clasele
căldură pentru răcire)
8 şi 10)
Kit vană proporţională
cu 2 căi (schimbător de
E2MPV207A6
căldură suplimentar)
154
Opţiuni şi accesorii - Ventiloconvectoare
FWL-DAT/DAF
FWS-AT/AF
FWM-DAT/DAF
FWE-CT/CF
FWP-AT
FWB-BT
FWD-AT/AF
FWN-AT/AF
FWT-CT
ED2MV04A6 (clasa 4)
E2MV03A6 (clasele 1-35)
ED2MV04A6
E2MV03A6 (clasele 1-35)
E2MV03A6 (clasele
ED2MV10A6 (clasele
E2MV06A6 (clasele 4 şi
(clasele 4 şi 5)
E2MV06A6 (clasele 4 şi 6)
2, 3 şi 6)
EK2MV3B10C5
E2MV107A6
E2MV107A6
6, 8 şi 10) ED2MV12A6
6) E2MV10A6 (clasele
ED2MV10A6
E2MV10A6 (clasele 8 şi 10)
E2MV10A6 (clasa 8)
(clasa 12) ED2MV18A6
8 şi 10)
(clasele 6-10)
(clasele 16 şi 18)
ED4MV04A6 (clasa 4)
E4MV03A6 (clasele 1-35)
ED4MV04A6
E4MV03A6 (clasele 1-35)
E4MV03A6 (clasele
ED4MV10A6 (clasele 6,
E4MV06A6 (clasele 4 şi
(clasele 4 şi 5)
E4MV06A6 (clasele 4 şi 6)
2, 3 şi 6)
EK2MV3B10C5
8 şi 10) ED4MV12A6 x 2
6) E4MV10A6 (clasele
ED4MV10A6
E4MV10A6 (clasele 8 şi 10)
E4MV10A6 (clasa 8)
(clasa 12) ED4MV18A6 x
8 şi 10)
(clasele 6-10)
2 (clasele 16 şi 18)
EK2MV2B10C5
EK4MV2B10C5
E2MV2B07A6
E2MV207A6
E2MV2B07A6 (clasele
E2MV2B07A6 (clasele 1-6)
(clasele 2-6)
(clasele 2-7)
1-6) E2MV2B10A6 (clasele
E2MV2B10A6 (clasele 8 şi 10)
E2MV2B10A6
E2MV210A6
8 şi 10)
(clasa 8)
(clasele 8 şi 10)
E2MV207A0
(clasele 2-7)
E2MV2B07A6
E2MV2B07A6
E2MV2B07A6
E2MV207A6
E2MV210A6
(clasele 8 şi 10)
E2MV307A6
E2MV307A6
E2MVD03A6 (clasele
E2MVD03A6 (clasele 1-35)
E2MVD03A6 (clasele 1-35)
2 şi 3)
E2MVD06A6 (clasele 4 şi
E2MVD06A6 (clasele 4 şi 6)
E2MVD06A6 (clasa 6)
6) E2MVD10A6 (clasele
E2MVD10A6 (clasele 8 şi 10)
E2MVD10A6 (clasa 8)
8 şi 10)
E4MVD03A6
(clasele 2 şi 3)
E4MVD03A6 (clasele 1-35)
E4MVD03A6 (clasele 1-35)
E4MVD06A6
E4MVD06A6 (clasele 4 şi
E4MVD06A6 (clasele 4 şi 6)
(clasele 4 şi 6)
6) E4MVD10A6 (clasele
E4MVD10A6 (clasele 8 şi 10)
E4MVD10A6 (clasele
8 şi 10)
8 şi 10)
E2M2V03A6 (clasele
E2M2V03A6 (clasele 1-35)
E2M2V03A6 (clasele 1-35)
2 şi 3)
E2M2V06A6 (clasele 4 şi
E2M2V06A6 (clasele 4 şi 6)
E2M2V06A6 (clasa 6)
6) E2M2V10A6 (clasele
E2M2V10A6 (clasele 8 şi 10)
E2M2V10A6 (clasa 8)
8 şi 10)
E4M2V03A6 (clasele
E4M2V03A6 (clasele 1-35)
E4M2V03A6 (clasele 1-35)
2 şi 3)
E4M2V06A6 (clasele 4 şi
E4M2V06A6 (clasele 4 şi 6)
E4M2V06A6 (clasa 6)
6) E4M2V10A6 (clasele
E4M2V10A6 (clasele 8 şi 10)
E4M2V10A6 (clasa 8)
8 şi 10)
E2M2V207A6
E2M2V207A6 (clasele
E2M2V207A6 (clasele 1-35)
(clasele 2, 3 şi 6)
1-35)
E2M2V210A6 (clasele 8 şi 10)
E2M2V210A6 (clasa
E2M2V210A6 (clasele
8)
8 şi 10)
E2M2V207A6
E2M2V207A6
E2M2V207A6
E2MPV03A6 (clasele 1-35)
E2MPV03A6 (clasele 1-35)
E2MPV06A6 (clasele 4 şi
E2MPV06A6 (clasele 4 şi 6)
6) E2MPV10A6 (clasele
E2MPV10A6 (clasele 8 şi 10)
8 şi 10)
E4MPV03A6 (clasele 1-35)
E4MPV03A6 (clasele 1-35)
E4MPV06A6 (clasele 4 şi
E4MPV06A6 (clasele 4 şi 6)
6) E4MPV10A6 (clasele
E4MPV10A6 (clasele 8 şi 10)
8 şi 10)
E2MPV207A6 (clasele
E2MPV207A6 (clasele 1-6)
1-6) E2MPV210A6 (clasele
E2MPV210A6 (clasele 8 şi 10)
8 şi 10)
E2MPV207A6
E2MPV207A6
155
Opţiuni şi accesorii - Ventiloconvectoare
UNITĂŢI INTERIOARE
FWG-AT/AF
FWC-BT/BF
FWF-BT/BF
FWF-CT
FWZ-AT/AF
FWV-DAT/DAF
FWR-AT/AF
Cutie de instalare/Placă
de montaj pentru PCB-uri
KRP1H98
KRP1BA101
adaptor (când nu există
spaţiu în cutia de comutare)
Adaptor cu cablu pentru
KRP2A52 (2)
KRP2A52 (2)
anexe electrice
KRP4AA53 (2)
KRP4AA53 (2)
PORNIRE/OPRIRE de la distanţă
EKROROA
Senzor de comandă la distanţă
KRCS01-4
KRCS01-1
PCB opţional pentru
EKFCMBCB
EKFCMBCB
conectare prin MODBUS
Adaptor cablaj cu
4 semnale de ieşire pentru
EKRP1C11
PDB control prin vană
Kit senzor de
FWTSKA
FWTSKA
FWTSKA
temperatură
Kit senzor umiditate
FWHSKA
FWHSKA
FWHSKA
relativă
Termostat de oprire
YFSTA6
a ventilatorului
Interfaţă master-slave
EPIMSA6
Interfaţă alimentare
Kit aer proaspăt
KDDQ44XA60
(tip de instalare directă)
EFA02A6 (clasele 1, 15 şi 2)
EFA02A6 (clasa 2)
EFA02A6 (clasa 2)
EFA03A6 (clasele 25 şi
EFA03A6 (clasa 3)
EFA03A6 (clasa 3)
Admisie aer proaspăt
3) EFA06A6 (clasele 35,
EFA06A6 (clasa 6)
EFA06A6 (clasa 6)
4 şi 6) EFA10A6 (clasele
EFA10A6 (clasa 8)
EFA10A6 (clasa 8)
8 şi 10)
Cutie electrică cu bornă
de împământare
KJB212A
KJB212A
(2 blocuri)
Cutie electrică cu bornă
de împământare
KJB311A
KJB311A
(3 blocuri)
Cutie electrică cu bornă de
KJB411A
KJB411A
împământare
EEH01A6 (clasa 1)
EEH02A6 (clasa 2)
EEH02A6 (clasa 2)
EEH02A6 (clasele 15 şi 2)
Încălzitor electric
EEH03A6 (clasa 3)
EEH03A6 (clasa 3)
EEH03A6 (clasele 25 şi 3)
(standard)
EEH06A6 (clasa 6)
EEH06A6 (clasa 6)
EEH06A6 (clasele 35, 4 şi 6)
EEH10A6 (clasa 8)
EEH10A6 (clasa 8)
EEH10A6 (clasele 8 şi 10)
Încălzitor electric (mare)
ESRH02A6 (clasa 2)
ESRH02A6 (clasele 1, 15 şi 2)
ESRH02A6 (clasa 2)
Schimbător de căldură
ESRH03A6 (clasa 3)
ESRH03A6 (clasele 25 şi 3)
ESRH03A6 (clasa 3)
suplimentar
ESRH06A6 (clasa 6)
ESRH06A6 (clasele 35, 4 şi 6)
ESRH06A6 (clasa 6)
ESRH10A6 (clasa 8)
ESRH10A6 (clasele 8 şi 10)
ESRH10A6 (clasa 8)
ESFV06A6 (clasele 2, 3 şi
ESFV06A6 (clasele 1-6)
ESFV06A6 (clasele 2, 3 şi
Suport de sprijin
6) ESFV10A6 (clasa 8)
ESFV10A6 (clasele 8 şi 10)
6) ESFV10A6 (clasa 8)
ESFVG02A6 (clasa 2)
ESFVG02A6 (clasele 1, 15 şi 2)
ESFVG02A6 (clasa 2)
ESFVG03A6 (clasa 3)
ESFVG03A6 (clasele 25 şi 3)
ESFVG03A6 (clasa 3)
Suport de sprijin şi grilă
ESFVG06A6 (clasa 6)
ESFVG06A6 (clasele 35, 4 şi
ESFVG06A6 (clasa 6)
ESFVG10A6 (clasa 8)
6) ESFVG10A6 (clasele 8 şi 10)
ESFVG10A6 (clasa 8)
Plenum cu racorduri
circulare
Tăviţă de condens
EDPVB6
EDPVB6
EDPVB6
verticală auxiliară
Tăviţă de condens
EDPHB6
EDPHB6
EDPHB6
orizontală auxiliară
Pompă de drenare a
CDRP1A (numai pentru
inclusă
inclusă
inclusă
inclusă
CDRP1A
CDRP1A
condensului
montare pe verticală
2. Necesită KRP1H98
156
Opţiuni şi accesorii - Ventiloconvectoare
FWL-DAT/DAF
FWS-AT/AF
FWM-DAT/DAF
FWE-CT/CF
FWP-AT
FWB-BT
FWD-AT/AF
FWN-AT/AF
FWT-CT
FWTSKA
FWTSKA
FWTSKA
FWTSKA
FWTSKA
FWTSKA
FWTSKA
FWHSKA
FWHSKA
FWHSKA
FWHSKA
FWHSKA
FWHSKA
FWHSKA
FWHSKA
YFSTA6
YFSTA6
YFSTA6
YFSTA6
YFSTA6
EPIMSA6
EPIMSA6
EPIMSA6
EPIMSA6
EPIMSA6
EPIMSA6
EPIB6 (numai clasele 12,
16 şi 18)
EFA02A6 (clasele 1, 15 şi 2)
EFA02A6 (clasele 1, 15 şi 2)
EDMFA04A6 (clasa 4)
EDMFA04A6 (clasele
EFA02A6 (clasa 2)
EFA03A6 (clasele 25 şi
EFA03A6 (clasele 25 şi
EDMFA06A6 (clasa 6)
4 şi 5) EDMFA06A6
EFA03A6 (clasa 3)
3) EFA06A6 (clasele 35,
3) EFA06A6 (clasele 35,
EDMFA10A6 (clasele 8 şi
(clasele 6 şi 7)
EFA06A6 (clasa 6)
4 şi 6) EFA10A6 (clasele
4 şi 6) EFA10A6 (clasele
10) EDMFA12A6 (clasa 12)
EDMFA10A6 (clasele
EFA10A6 (clasa 8)
8 şi 10)
8 şi 10)
EDMFA18A6 (clasele 16 şi 18)
8 şi 10)
EEH01A6 (clasa 1)
EEH01A6 (clasa 1)
EDEH04A6 (clasa 4)
EDEH04A6 (clasele
EEH02A6 (clasa 2)
EEH02A6 (clasele 15 şi 2)
EEH02A6 (clasele 15 şi 2)
EDEHS06A6 (clasa 6)
4 şi 5) EDEHS06A6
EEH03A6 (clasa 3)
Montat în
Montat în
EEH03A6 (clasele 25 şi 3)
EEH03A6 (clasele 25 şi 3)
EDEHS10A6 (clasele 8 şi
(clasele 6 şi 7)
EEH06A6 (clasa 6)
fabrică
fabrică
EEH06A6 (clasele 35, 4 şi 6)
EEH06A6 (clasele 35, 4 şi 6)
10) EDEHS12A6 (clasa 12)
EDEHS10A6 (clasele
EEH10A6 (clasa 8)
EEH10A6 (clasele 8 şi 10)
EEH10A6 (clasele 8 şi 10)
EDEHS18A6 (clasele 16 şi 18)
8 şi 10)
EDEH04A6 (clasa 4)
EDEH04A6 (clasele
EDEHB06A6 (clasa 6)
4 şi 5) EDEHB06A6
EDEHB10A6 (clasele 8 şi
(clasele 6 şi 7)
10) EDEHB12A6 (clasa 12)
EDEHB10A6
EDEHB18A6 (clasele 16 şi 18)
(clasele 8 şi 10)
ESRH02A6 (clasele 1, 15 şi 2)
ESRH02A6 (clasa 2)
ESRH02A6 (clasele 1, 15 şi 2)
EAH04A6
EAH04A6 (clasele 2-4)
ESRH03A6 (clasele 25 şi 3)
ESRH03A6 (clasa 3)
ESRH03A6 (clasele 25 şi 3)
(clasele 2-4)
EAH07A6 (clasele 5-7)
ESRH06A6 (clasele 35, 4 şi 6)
ESRH06A6 (clasa 6)
ESRH06A6 (clasele 35, 4 şi 6)
EAH07A6
EAH10A6 (clasele
ESRH10A6 (clasele 8 şi 10)
ESRH10A6 (clasa 8)
ESRH10A6 (clasele 8 şi 10)
(clasele 5-7)
8-10)
ESFV06A6 (clasele 1-6)
ESFV06A6 (clasele 2, 3 şi 6)
ESFV06A6 (clasele 1-6)
ESFV10A6 (clasele 8 şi 10)
ESFV10A6 (clasa 8)
ESFV10A6 (clasele 8 şi 10)
ESFVG02A6 (clasele 1, 15 şi 2)
ESFVG02A6 (clasa 2)
ESFVG02A6 (clasele 1, 15 şi 2)
ESFVG03A6 (clasele 25 şi 3)
ESFVG03A6 (clasa 3)
ESFVG03A6 (clasele 25 şi 3)
ESFVG06A6 (clasele 35, 4 şi
ESFVG06A6 (clasa 6)
ESFVG06A6 (clasele 35, 4 şi
6) ESFVG10A6 (clasele 8 şi 10)
ESFVG10A6 (clasa 8)
6) ESFVG10A6 (clasele 8 şi 10)
EPCC02A6 (clasa 2)
EPCC02A6 (clasele 1, 15 şi 2)
EPCC03A6 (clasa 3)
EPCC03A6 (clasele 25 şi 3)
EPCC06A6 (clasa 6)
EPCC06A6 (clasele 35, 4 şi 6)
EPCC10A6 (clasa 8)
EPCC10A6 (clasele 8 şi 10)
EDDPV10A6 (clasele 4, 6, 8, 10)
EDPVB6
EDPVB6
EDPVB6
EDDPV10A6
EDDPV18A6 (clasele 12, 16 şi 18)
EDDPH10A6 (clasele 4, 6, 8, 10)
EDPHB6
EDPHB6
EDPHB6
EDDPH10A6
EDDPH18A6 (clasele 12, 16 şi 18)
CDRP1A (numai pentru
CDRP1A
CDRP1A
CDRP1A
CDRP1A
CDRP1A
CDRP1A
montare pe verticală
157