Cuprins
Sisteme de
control
Minisistem de management al clădirii
intelligent touch Manager
176
intelligent chiller Manager
180
Interfeţe cu protocoale standard
Interfaţă Modbus
182
Interfaţă BACnet
186
Interfaţă LonWorks
187
Sisteme de control centralizat
NOU
Daikin on Site
188
174
175
Sisteme de control centralizat
Mini BMS
cu integrare completă pentru
toate categoriile de produse
DCM601A51
Mini BMS rentabil
Integrare cu toate categoriile de produse Daikin
Integrare cu echipamente terţe
NOU
Descărcaţi instrumentul
de selectare WAGO de pe
my.daikin.eu
Selectare uşoară a materialelor WAGO
Creare listă de materiale
Economie de timp
- Include schemele electrice
- Include datele de punere în funcţiune/prestabilite
pentru iTM
Urmăriţi pe
www.youtube.com/
DaikinEurope
176
Sisteme de control centralizat
Prezentarea sistemului
Acces web
CLOUD
Internet
Extranet
LAN
3G
Interfaţă HTTP
Integrare cu echipamente terţe
Control deplin al portofoliului
HVAC-R Daikin
Max. 7
DCM601A51
Linie adaptor iTM plus
adaptoare
Alarmă de incendiu
Linie Di/Pi
Max. 200 m
DCM601A52
Port Di/Pi
Contor electric
Conectare plug and play directă!
Split
Protocol
BACnet/IP
Interfaţă
Unităţi interioare,
WAGO
perdea de aer,
cutie hidro,
Intrări analoage/digitale/impulsuri
centrale de tratare
a aerului
Iluminare
Ventilator
Pompă
Senzor
Obiecte cu mai multe stări
Lift
Centrală de
Alarmă
tratare a aerului
NOU
Protocol
Iluminat
DALI
Senzor
177
Utilizare simplă
Interfaţă cu utilizatorul intuitivă
Vizualizare grafică a amplasării şi acces direct la
funcţiile principale ale unităţii interioare
Toate funcţiile sunt direct accesibile prin
intermediul ecranului tactil sau al interfeţei web
Gestionare inteligentă a energiei
Monitorizarea consumului de energie în funcţie
Split
de plan
Ajută la detectarea cauzelor risipei de energie
Planificarea strictă garantează o funcţionare
corectă pe tot parcursul anului
Economisiţi energie prin interblocarea funcţionării
sistemului de aer condiţionat cu cea a altor
Plug and play
echipamente - încălzire, de exemplu
Flexibilitate
Integrare cu toate categoriile de produse (încălzire,
aer condiţionat, sisteme aplicate, refrigerare,
centrale de tratare a aerului)
Ventiloconvectoare
Protocol BACnet pentru integrarea produselor de
la terţi
I/O pentru integrarea de echipamente, precum
Agregate de răcire şi CTA
iluminat, pompe etc. în module WAGO
Concept modular pentru utilizarea în aplicaţii de
dimensiuni mici până la mari
Controlaţi până la 512 de grupuri de unităţi
Unităţi interioare
interioare prin intermediul unui ITM şi combinaţi
Conveni-pack
mai multe ITM-uri prin intermediul interfeţei web
Ventilare HRV
Întreţinere şi punere în funcţiune uşoare
Verificare reţinere agent frigorific de la distanţă, cu
reducerea vizitelor în locaţie
Depanare simplificată
Protocol
Iluminat
Economisiţi timp cu punerea în funcţiune datorită
DALI
instrumentului de punere în funcţiune
Înregistrarea automată a unităţilor interioare
Senzor
Protocol
BACnet/IP
Iluminat
Centrală
de tratare a
aerului
Flexibilitate în dimensiuni
Pompă
Lift
de la 64 până la 512 de grupuri
Ventilator
Alarmă
Senzor
Iluminat
Ventilator
I/O WAGO
Pompă
Senzor
178
Prezentarea funcţiilor
Limbi
Gestionare
Interfaţă WAGO
Interfaţă http deschisă
engleză
Acces web
Integrare modulară cu
Comunicarea cu orice
franceză
Distribuţie proporţională a
echipamente de la terţi
controler de la terţi (domotică,
germană
energiei (opţional)
- Cuplaj WAGO (interfaţă între
BMS etc.) este posibilă prin
italiană
Istoric operaţional (defecţiuni, …)
WAGO şi iTM)
interfaţa http deschisă
spaniolă
Gestionare inteligentă a
- Modul Di
(opţiune http DCM007A51)
olandeză
energiei
- Modul Do
portugheză
- monitorizarea încadrării
- Modul Ai
consumului de
- Modul Ao
energie în plan
- Modul termistor
- ajută la detectarea cauzelor
- Modul Pi
risipei de energie
Funcţia de revenire
Temperatură variabilă
Schema sistemului
Control
Integrare DALI
Se poate conecta la
Până la 512 de grupuri de
Control individual
Controlaţi şi monitorizaţi
- DX Split, Sky Air, VRV
unităţi pot fi controlate
(512 de grupuri)
luminile
- HRV
(adaptoare ITM + 7 iTM Plus)
Setare program (program
Management mai uşor al
- Agregate de răcire (prin
săptămânal, calendar anual,
clădirilor: primiţi semnal
controlerul MT3-EKCMBACIP)
program sezonier)
de eroare când lumina sau
- CTA Daikin (prin controlerul
Control interblocare
controlerul luminii prezintă o
MT3-EKCMBACIP)
Limitare puncte de referinţă
defecţiune
- Ventiloconvectoare
Limită de temperatură
Abordare flexibilă şi mai puţină
- Sistem Daikin Altherma Flex
cablare necesară, în comparaţie
- Cutii hidro cu temperatură
cu schema de lumini clasică
scăzută şi ridicată
Grupuri şi scene de control mai
- Perdele de aer Biddle
uşor de efectuat
- WAGO I/O
Conexiune între Managerul de
- Protocol BACnet/IP
atingere inteligent şi DALI prin
- Interfaţă Daikin PMS
intermediul interfeţei IP WAGO
(opţiunea DCM010A51) NOU
BACnet
179
Sisteme de control centralizat
Sistem de control produs în fabrică pentru a gestiona o cameră
cu o instalaţie cu agregate de răcire
Optimizează performanţa şi măreşte fiabilitatea prin:
Pornire optimă, succesiuni şi punere în funcţiune a agregatelor de răcire
Corelarea capacităţii agregatului de răcire în funcţie de solicitarea de sarcină
Funcţionalităţile principale ale iCM:
Disponibilitate
Punere în funcţiune
Determină dacă agregatele de răcire sunt disponibile sau nu, în
Calculează pornirea/oprirea agregatului de răcire determinând
funcţie de:
solicitarea de capacitate mărită prin controlul capacităţii,
Intrările de la controlerele unităţilor agregatelor de răcire
compensarea temperaturii şi rotaţie. Această funcţie urmăreşte
Starea de comunicare Modbus
furnizarea celor mai eficiente combinaţii de agregate de răcire în mod
Starea pompelor
continuu.
Secvenţiere
Oprirea ultimului agregat de răcire/reciclare
Optimizează ordinea în care agregatele de răcire disponibile sunt
Captează o creştere a solicitării când ultimul agregat de răcire este
pornite sau oprite în funcţie de orele de funcţionare, eficienţă
oprit punând în funcţiune pompa dedicată a următorului agregat de
energetică etc.
răcire care va porni la o frecvenţă VFD minimă.
Setări min/max ale agregatului de răcire în funcţiune
Garantează faptul că numărul de agregate de răcire în funcţiune
rămâne mereu într-un anumit interval, indiferent de modificările
De ce
să alegeţi iCM?
Performană optimizată
Fiabilitate mărită
Costuri reduse cu energia
Daikin este cel mai calificat partener care
Costuri de întreţinere reduse
optimizează funcţionarea unei instalaţii de
Unităţi construite şi testate în fabrică
Control şi monitorizare de la distanţă. De la o singură punere în
agregate de răcire Daikin.
funcţiune la punere în funcţiune în timp real
180
Linia de produse
şi specificaţii
iCM este disponibil în două versiuni:
Standard
(Configurare)
(De bază)
(Light/Full)
(≤4 agregate de
(≤4/≤8 agregate de
răcire MT3)
răcire şi periferice MT3)
Personalizat
(Programare liberă)
(Personalizat)
Versiunea Standard
Standard este soluţia perfectă când aveţi:
Controler configurabil cu o bibliotecă presetată de aplicaţii.
Până la 8 (agregate de răcire cu condensator răcit cu aer/ apă + vane
Sistemul standard este împărţit în trei configuraţii, în funcţie de
de oprire + pompe)
numărul de agregate de răcire şi de periferice pe care le poate
Numai un sistem primar sau un sistem primar-secundar
gestiona.
Debit primar constant sau variabil
Standard FULL
Standard LIGHT
Standard BASIC
Versiunea Customised:
Controler cu programare liberă pentru acele aplicaţii care nu sunt
acoperite de versiunea Standard.
Posibilităţi de control şi monitorizare de la distanţă
(valabile pentru ambele versiuni, Standard şi Customised)
Conectivitate la sistemul de control şi monitorizare la distanţă Daikin (www.daikinonsite.com) pentru
monitorizare şi service de la distanţă, cu condiţia unei conexiuni la internet a controlerului principal
Integrare cu BAS/BMS general oferit prin modulele BACnet sau Modbus prin protocoalele BACnet/IP sau
Modbus RTU/RS-485
HMI încorporat, Remote HMI, Web HMI şi daikinonsite.com disponibile pentru control şi configurare
181
Interfeţe cu protocoale standard
Interfaţă Modbus
RTD-W
Interfaţă Modbus pentru monitorizarea
şi controlul unităţilor Daikin Altherma
Flex, hidrocutia VRV HT şi al agregatelor
de răcire mici cu inverter.
Funcţii principale
RTD-W
Dimensiuni
Î x l x a
mm
100x100x22
Interzicere pornit/oprit
Modbus RS485
Control prin contact liber de potenţial
Semnal de ieşire (eroare de funcţionare)
Funcţionare pentru încălzire/răcire a spaţiului
Control al apei calde menajere
Control inteligent al conectării la reţeaua publică de energie electrică
Funcţii de control
Pornire/oprire încălzire/răcire a spaţiului
M,C
Valoare setată pentru temperatura de ieşire a apei (încălzire/răcire)
M,V
Valoare setată pentru temperatura camerei
M
Mod de funcţionare
M
Apă caldă de consum activat
Reîncălzire apă caldă de consum
M,C
Valoare setată reîncălzire apă caldă de consum
Stocare apă caldă de consum
M
Valoare setată booster apă caldă de consum
Mod silenţios
M,C
Activare valoare setată în funcţie de condiţiile meteo
M
Modificare curbă în funcţie de condiţiile meteo
M
Alegere releu info eroare/pompă
Interzicere sursă de control
M
Control mod inteligent de conectare la reţeaua publică de energie electrică
Interzicere încălzire/răcire a spaţiului
Interzicere apă caldă de consum
Interzicere încălzitoare electrice
Interzicere funcţionare totală
PV disponibil pentru stocare
Unitate boost puternică
Funcţii de monitorizare
Pornire/oprire încălzire/răcire a spaţiului
M,C
Valoare setată pentru temperatura de ieşire a apei (încălzire/răcire)
M
Valoare setată pentru temperatura camerei
M
Mod de funcţionare
M
Reîncălzire apă caldă de consum
M
Stocare apă caldă de consum
M
Număr de unităţi în grup
M
Temperatură medie a apei de ieşire
M
Temperatura camerei Remocon
M
Defecţiune
M,C
Cod de defecţiune
M
Operare pompă de circulaţie
M
Debit
Funcţionare pompă solară
Stare compresor
M
Funcţionare în mod dezinfecţie
M
Funcţionare la parametrii reduşi
M
Degivrare/pornire
M
Pornire la cald
Funcţionare încălzitor auxiliar
Poziţie vană cu 3 căi
Ore de funcţionare pompe
M
Ore de funcţionare compresor
Temperatură reală a apei de ieşire
M
Temperatură reală a apei de retur
M
Temperatură reală a rezervorului de apă caldă menajeră (*)
M
Temperatură agent frigorific reală
Temperatură exterioară reală
M
M : Modbus/R: Rezistenţă/V: Tensiune/C: control
*
: numai când camera este ocupată/**: limitare valoare setată/(*) dacă este disponibilă
*** : fără control al vitezei ventilatorului la perdeaua de aer CYV/**** : funcţionare şi defecţiune
182
Interfeţe cu protocoale standard
Interfaţă Modbus
Integraţi agregate de răcire, ventiloconvectoare şi centrale de tratare a aerului în sisteme BMS prin protocol Modbus
iCM
Intelligent Chiller Manager
EKCM200J
EKCM200J
EKAC200J
EKCM200J
MicroTech III
D-AHU
Climatix
EKCM200J
MicroTech III
MicroTech III
MicroTech II
(1)
FWM-D/FWS-A
FWL-D/FWR-A
FWV-D/FWZ-A
FWEC2A (2) / FWEC3A (3)
EWAD-C
EWWD-VZ
EWWD-FZ
EKFCMBCB7
FWC-BT/BF
FWF-BT/BF
Reţea de
sisteme de
control al
clădirii
Alarmă de incendiu
Securitate
Sursă de alimentare cu energie
Iluminat
Pompă
Lift
(1) Modulul de comunicare este integrat în controler.
(2) Conectare la FWV-D, FWL-D & FWM-D
(3) Conectare la FWV-D, FWL-D, FWM-D şi la FWZ-A, FWR-A, FWS-A
Integraţi unităţi de refrigerare în sistemele BMS prin protocolul Modbus
BRR9A1V1
DIII net
Interfaţa de comunicare
Daikin Modbus
BRR9A1V1
Echipamente sisteme terţe
Conveni-pack
ZEAS
Multi-ZEAS
de monitorizare
Unităţi interioare Daikin şi
perdele de aer Biddle
Unitate Booster
Unitate Booster
* Pentru toate unităţile interioare şi perdelele de aer Biddle conectabile, consultaţi paginile Conveni-Pack din acest catalog.
183
Interfeţe cu protocoale standard
Interfaţă Modbus DIII-NET
EKMBDXA
Sistem de control integrat pentru conectarea impecabilă
între Split, Sky Air, VRV şi agregate de răcire mici cu inverter,
precum şi sisteme BMS
Comunicare prin protocol Modbus RS485
Monitorizare şi control detaliate ale soluţiei complete VRV
Instalare uşoară şi rapidă prin protocol DIII-net
Deoarece protocolul Daikin DIII-net este utilizat, doar o singură interfaţă Modbus este necesară pentru un grup de sisteme Daikin
(până la 10 sisteme de unităţi exterioare).
Reţea VRV
DIII- NET
EKMBDXA
Unitate exterioară VRV
Perdea de aer Biddle
HRV
*prin intermediul
până la 64 de unităţi conectabile/interfaţă
cutiei EKEQ
Reţea Sky Air*
Reţea Split*
KRP928BB2S
Reţea pentru agregat de răcire inverter de mici dimensiuni
Reţea de
sisteme de
control al
Alarmă de incendiu
Securitate
Sursă de alimentare cu energie
Iluminat
Pompă
Lift
clădirii
* Poate fi necesar un controler centralizat suplimentar. Pentru mai multe informaţii, contactaţi distribuitorul dvs. local.
EKMBDXA7V1
Număr maxim de unităţi interioare conectabile
64
Număr maxim de unităţi exterioare conectabile
10
Comunicare
DIII-NET - Observaţie
DIII-NET (F1F2)
Protocol - Observaţie
2 fire; viteză de comunicare: 9600 bps sau 19200 bps
Protocol - Tip
RS485 (modbus)
Protocol - Lungime maximă
m
500
cablaj
Dimensiuni
Înălţime x lăţime x adâncime
mm
124x379x87
Greutate
kg
2,1
Temperatură ambiantă - funcţionare
Max.
°C
60
Min.
°C
0
Instalare
Instalare în interior
Alimentare electrică
Frecvenţă
Hz
50
Tensiune
V
220-240
184
185
Interfaţă BACnet
DMS502A51 / EKACBACMSTP / EKCMBACIP / EKCMBACMSTP
Sistem de control integrat pentru conectarea impecabilă între sistemele VRV, sistemele aplicate,
centralele de tratare a aerului şi sistemele BMS
BMS
Interfaţă pentru sistemul BMS
Comunicare prin protocolul BACnet
(conexiune prin Ethernet)
Mărime nelimitată a amplasamentului
Reţea VRV
Instalare uşoară şi rapidă
Date PPD sunt disponibile pe sistemul
BMS (numai pentru VRV)
DIII- NET
DMS502A51
Control centralizat
Unitate exterioară VRV
HRV
până la 256 de unităţi conectabile/interfaţă
Telecomandă
Reţea de sisteme aplicate
iCM
Intelligent Chiller Manager
MicroTech III
EKCMBACIP
EKCM200J
EKCM200J
EKCM200J
Reţea de centrale de tratare a aerului
EKCMBACIP
EKCMBACMSTP
Alarmă de incendiu
Securitate
Sursă de alimentare cu
energie
Reţea de
sisteme de
control al
Pompă
Iluminat
Lift
clădirii
186
Interfeţe cu protocoale standard
Interfaţă LonWorks
DMS504B51 / EKACLONP
Integrare a reţelei deschise a funcţiilor de monitorizare şi control pentru VRV
şi sisteme aplicate în cadrul reţelelor LonWorks
LON BMS
Interfaţă pentru conexiunea Lon
la reţele LonWorks
Comunicare prin protocol Lon
(cablu torsadat)
Dimensiune nelimitată a locaţiei
Instalare rapidă şi uşoară
Reţea VRV
DIII- NET
LonTalk
adaptor
DMS504B51
Control local
Unitate
exterioară
VRV
HRV
până la 64 de unităţi conectabile/interfaţă
Telecomandă
LonTalk
adaptor
LonPoint
LonPoint
Reţea de
sisteme de
control al
Securitate
Sistem alarmă de
clădirii
incendiu
187
De ce
Daikin on Site?
Costurile de funcţionare, precum energia şi întreţinerea, reprezintă 85% din
Investiţie
costul total al sistemului pentru întreaga durată de utilizare. Risipa de energie
15%
nedescoperită şi funcţionarea incorectă va creşte costurile şi va putea duce
Energie
Întreţinere
chiar şi la întreruperi neprogramate.
10%
Monitorizarea Daikin on Site permite o utilizare şi niveluri ale costurilor optime pe
75%
durata de utilizare a sistemului:
Control şi măsurare îmbunătăţite
Monitorizare a sistemului
Reducerea riscului din timp
Menţine funcţionarea normală a sistemului
Costul normal al unui agregat de răcire pe durata de
utilizare (15 ani)
Ce este
Transfer de date criptate
Daikin on Site?
O soluţie pentru nevoile specifice
ale clientului
Serverul cloud Daikin on Site colectează datele operaţionale de la sistemul de
control al unui agregat de răcire Daikin sau de la o instalaţie de centrale de
tratare a aerului.
Centrul Smart Daikin transformă aceste date în informaţii prin intermediul
unei interfeţe cu utilizatorul pe web.
Daikin on Site are roluri predefinte precum:
operator
furnizor de servicii
specialişti Daikin
Instalaţie de agregate de
Funcţiile platformei Daikin on Site sunt concepute pentru:
răcire sau CTA-uri
Mărirea timpului de funcţionare, reducerea întreruperilor neprogramate
Optimizarea eficienţei şi reducerea risipei de energie
Mărirea duratei de utilizare şi evitarea uzurii prin utilizare incorectă
Furnizarea de informaţii privind utilizarea optimă a echipamentului, inclusiv
recomandări din pareta unui expert Daikin
Vom combina monitorizarea de la distanţă Daikin on Site cu programe
complementare de servicii personalizate pentru nevoile dvs.
Transfer de date criptate
188
Cum funcţionează Daikin on Site?
Informaţii disponibile oricând şi de oriunde,
vizibilitate deplină şi trasabilitate a instalaţiei
1
HVAC.
Informaţii şi trenduri în timp real
Nu este necesar niciun software
Acces personal la interfaţa cu utilizatorul bazată pe web
Rapoarte
OPERATOR
Cu Daikin on Site, am adus împreună operatori şi
2
specialişti.
SERVICII
Informaţii uşor de utilizat de operatori
Instrument avansat oferind cel mai bun serviciu
Soluţii de la distanţă posibile, eliminând intervenţiile de la
DAIKIN
faţa locului
Utilizarea întregii expertize pentru a menţine cea
3
mai ridicată eficienţă energetică şi cel mai bun
timp de funcţionare.
Alerte şi aplicaţia web
Alarmare şi monitorizare
evenimente 24/7
Sistem alarmă automată
ACŢIUNI
Primiţi actualizări de service
EFECTUATE
sau notificări prin e-mail
Acces la aplicaţia Daikin on
Site
Monitorizare activă
Analiză a alarmelor şi diagnoză
de la distanţă efectuate de
experţii Daikin
Service rapid şi fiabil în locaţie
Planul de service conectat
Analiză a alarmelor şi diagnoză
de la distanţă efectuate de
experţii Daikin
Puteţi avea încredere în noi
Service rapid şi fiabil în locaţie
Toate iniţiativele sunt
combinate cu cel mai adecvat
plan de servicii Daikin
CENTRU SMART
Transformă datele
în acţiuni
STOCARE DATE
ÎN CLOUD
Transfer de date criptate
189
Alimentare electrică
Tabel de conversie pentru
conductele de agent frigorific
T1
= Trifazat, 220 V, 50 Hz
inch
mm
V1
= Monofazat, 220-240 V, 50 Hz
1/4˝
6,4 mm
3/8˝
9,5 mm
VE
= Monofazat, 220-240 V/220 V, 50 Hz/60 Hz*
1/2˝
12,7 mm
V3
= Monofazat, 230 V, 50 Hz
5/8˝
15,9 mm
VM
= Monofazat, 220~240 V/220~230 V, 50 Hz/60 Hz
3/4˝
19,1 mm
W1
= Trifazat cu neutru, 400 V, 50 Hz
7/8˝
22,2 mm
Y1
= Trifazat, 400 V, 50 Hz
1 1/8˝
28,5 mm
1 3/8˝
34,9 mm
1 5/8˝
41,3 mm
* Pentru alimentarea electrică VE, numai datele monofazat, 220-240 V, 50 Hz
1 3/4˝
44,5 mm
sunt incluse în acest catalog.
50,8 mm
2 1/8˝
54 mm
2 5/8˝
66,7 mm
Regulamentul cu privire la gazele fluorurate
Pentru echipamentele încărcate complet/parţial: ce conţin gaze fluorurate cu efect de seră. Cantitatea reală de agent frigorific depinde de
construcţia unităţii finale, detaliile sunt disponibile pe etichetele unităţii.
Pentru echipamentele care nu sunt preîncărcate (agregate de răcire: agregat de răcire split (SEHVX/SERHQ), unităţi de condensare şi agregate de
răcire cu condensator la distanţă) + refrigerare LCBKQ-AV1, JEHCCU/JEHSCU şi ICU): funcţionarea depinde de gazele fluorurate cu efect de seră.
Condiţii de măsurare
Aer condiţionat
1) Capacităţile nominale de răcire se bazează pe:
Temperatură interioară
27°CDB/19°CWB
Temperatură exterioară
35°CDB
Lungime conducte agent frigorific
7,5 m - 8/5 m VRV
Diferenţă de nivel
0 m
2) Capacităţile nominale de încălzire se bazează pe:
Temperatură interioară
20°CDB
Temperatură exterioară
7°CDB/6°CWB
Lungime conducte agent frigorific
7,5 m - 8/5 m VRV
Diferenţă de nivel
0 m
Refrigerare
ZEAS
Refrigerare
Temp. evaporare -10°C; temp. exterioară 32°C; Aspiraţie SH 10°C
Congelare
Temp. evaporare -35°C; temp. exterioară 32°C; Aspiraţie SH 10°C
Conveni-Pack
Temp. interioară: 27°CDB/19°CWB; temp. exterioară 32°CDB; lungime conducte: 7,5 m; diferenţă de nivel: 0 m
Mod prioritar răcire
Temp. evaporare -10°C; temp. exterioară 32°CDB; aspiraţie SH: 10°C
Mod recuperarea
Temp. interioară: 20°C; temp. exterioară 7°CDB, 6°CWB; sarcină de refrigerare 18 kW; lungime conducte: 7,5 m; diferenţă de nivel: 0 m
căldurii 100%
Temperatură saturată
echivalentă cu presiunea de
10°C (în stare răcită); capacitate de conectare pentru aparatul interior de aer condiţionat: 10 CP, când recuperarea căldurii este 100
aspiraţie (partea de refrigerare)
Unitate Booster
Temp. evaporare -35°C; temp. exterioară 32°C; aspiraţie SH 10 K; temp. saturată la presiunea de refulare a unităţii booster -10°C
CCU/SCU
Temp. exterioară 32°C; temp. de evaporare = -10°C şi supraîncălzire 10 K (aplicaţie de refrigerare)
Zanotti
Refrigerare
La funcţionarea normală: 0°C/30°C
Congelare
La funcţionarea normală: -20°C/+30°C
Supracongelare
La funcţionarea normală: +10°C/+30°C
Sisteme aplicate
Condensator răcit cu aer
Numai răcire
Evaporator: 12°C~7°C
Ambiant: 35°CDB
Evaporator: 12°C~7°C
Ambiant: 35°C
Pompă de căldură
Condensator: 40°C~45°C
Ambiant: 7°CDB/6°CWB
Răcire cu apă
Evaporator: 12°C~7°C
Numai răcire
Condensator: 30°C~35°C
Evaporator: 12°C~7°C
Numai încălzire
Condensator: 40°C~45°C
Agregat de răcire cu condensator la distanţă
Evaporator: 12°C~7°C
Temperatură de condensare: 45°C/temperatură lichid: 40°C
Ventiloconvectoare
Răcire
Temperatură interioară 27°CDB, 19°CWB; temperatură a apei de intrare 7°C, creştere a temperaturii apei 5 K
2 ţevi
Temperatură interioară 20°CDB, 15°CWB; temperatură a apei de intrare 45 °C, scădere a temperaturii apei 5 K
Încălzire
4 ţevi
Temperatură interioară 20°CDB, 15°CWB; temperatură a apei de intrare 65°C, scădere a temperaturii apei 10K
Centrale de tratare a aerului
Condiţii de temperatură şi umiditate: Aer extras 22°C/50%; aer proaspăt -10°C/90%
Nivelul presiunii sonore se măsoară cu ajutorul unui microfon la o anumită distanţă de la unitate. Este o valoare relativă, care depinde de
distanţă şi de mediul acustic (pentru condiţiile de măsurare: consultaţi manualele cu date tehnice). Nivelul de putere sonoră este o valoare
absolută, care indică puterea pe care o generează o sursă de sunet. Pentru mai multe detalii, consultaţi manualele cu date tehnice.
190
1