De ce
întreţinere?
Linişte interioară
Aer sănătos
Echipa noastră de service Daikin se străduieşte
Un sistem întreţinut în mod corespunzător nu numai
să dezvolte servicii şi soluţii inteligente care să vă
că va menţine clădirea caldă sau rece, dar va preveni
depăşească aşteptările. Siguranţa că sistemele dvs.
şi problemele de calitate a aerului. Filtrele şi bateriile
HVAC sunt întreţinute de profesionişti Daikin vă oferă
curate înseamnă o respiraţie mai bună pentru toţi
linişte interioară!
utilizatorii. Un sistem neîntreţinut este un teren propice
pentru murdărie, mucegai şi bacterii, toate acestea
putând cauza sau înrăutăţi problemele respiratorii
Siguranţă îmbunătăţită
pentru cei care trăiesc sau lucrează în clădire sau casă.
Dacă un sistem nu funcţionează în condiţii optime pe
o perioadă mai lungă de timp, aceasta poate cauza
Economii
condiţii de lucru nesigure sau accidente. Întreţinerea
regulată asigură că unitatea funcţionează în siguranţă
Pe termen lung, întreţinerea este întotdeauna
şi respectă reglementările şi cerinţele locale.
mai ieftină decât intervenţiile de service ad-hoc.
Întreţinerea preventivă permite planificarea în avans.
Specialiştii noştri vor veni pregătiţi, evitând astfel
Conformitate totală cu legea
vizitele repetate şi întreruperile suplimentare.
Ştiind că unităţile dvs. sunt întreţinute şi servisate,
Un alt avantaj este reprezentat de costurile clare şi
aveţi siguranţa că toate cerinţele legale relevante (de
transparente, care pot fi uşor bugetate, precum şi de
exemplu Regulamentul cu privire la gazele fluorurate)
rapoartele de funcţionare clare şi bine documentate,
sunt îndeplinite.
care indică mult în avans necesităţi şi cerinţe de luat în
considerare. Cu timpul, aceasta reduce Costul total al
REGULAMENTUL (UE) Nr. 517/2014 AL
deţinerii (TCO) şi costurile operaţionale asociate.
PARLAMENTULUI ŞI CONSILIULUI EUROPEAN din
data de 16 aprilie 2014 cu privire la gazele cu efect de
seră fluorurate, care abrogă Regulamentul (CE) Nr.
Opriri de sistem minimizate
842/2006
Vizitele de îngrijire planificate sunt transparente şi uşor
de programat, ceea ce oferă suficient timp pentru
identificarea unor date potrivite de vizitare în scopul
evitării impactului asupra producţiei sau confortului.
Un sistem bine întreţinut este mai puţin probabil să se
defecteze în timpul sezonului. Menţinerea unei unităţi
la zi la toate inspecţiile şi verificările de întreţinere
înseamnă mai puţine griji că unitatea se va defecta
atunci când este mai multă nevoie de ea.
22
Eficienţă mărită a sistemului
depanarea şi raportarea avansate pentru a asigura
că unitatea este optimizată şi parametrizată corect,
Întreţinerea regulată a unui sistem HVAC asigură că
verificând şi integritatea sistemului.
performanţa şi costurile cu electricitatea nu sunt puse
în pericol şi că proprietăţile de siguranţă şi integritatea
sistemului sunt în conformitate cu cele mai recente
Soluţii de modernizare atractive
standarde şi reglementări.
Daikin oferă, de asemenea, soluţii de modernizare
Intreţinerea periodică reprezentată de elemente
atractive (modernizare sau înlocuire completă)
precum inspecţii, schimbul de ulei sau înlocuirea de
pentru o gamă de sisteme aplicate mai vechi. În cazul
componente, pot ajuta sistemul dvs. să funcţioneze
modernizării, componente de bază ale sistemului vor
mult mai eficient.
fi înlocuite pentru a asigura funcţionarea acestuia
timp de mulţi ani. Utilizarea soluţiilor de modernizare
Apelare de urgenţă
certificate de la Daikin sau partenerii certificaţi Daikin
vă permite să vă bucuraţi de avantajele costurilor de
Dacă totuşi sistemul dvs. se defectează, toate
funcţionare reduse, fără nevoia de recondiţionare sau
pachetele Daikin Care includ acces la un număr
reinstalare, incluzând şi o politică de garanţie atractivă
de asistenţă pentru apelare de urgenţă. Asistenţa
dacă aceasta este oferită în cadrul unui acord de
preventivă şi extinsă include şi acces la Linia de service
întreţinere.
de urgenţă în afara orelor obişnuite de program.
Piese de schimb, instrumente şi echipamente
originale
Piesele de schimb utilizate sunt toate certificate de
Daikin, ceea ce înseamnă că riscul de defecţiune şi
perturbări poate fi redus, asigurându-vă totodată că
garanţia rămâne valabilă.
În cazul în care sunt necesare deschiderea, revizia
generală sau reparaţiile, Daikin, în calitate de
producător OEM, are toate instrumentele, matriţele şi
echipamentele necesare pentru a asigura efectuarea
reparaţiilor în conformitate cu recomandările din fabrică,
menţinând echipamentele în stare de funcţionare.
Daikin utilizează instrumente de service avansate
atunci când avem grijă de sistemele noastre. Aceste
instrumente nu se găsesc pe piaţa liberă şi facilitează
23