Călite în condiţii meteo severe din lume, agregatele
de răcire, ventiloconvectoarele şi centralele de tratare
a aerului Daikin asigură o eficienţă în funcţionare de
calitate ridicată şi economii de energie. Sunt posibile
diverse aplicaţii, inclusiv aplicaţii de condiţionare
a aerului, răcire şi încălzire de proces în funcţie de
industrie, la scară mare.
Un partener excepţional
Calitatea Daikin
Daikin este liderul european şi global în domeniul
În cuvinte simple, calitatea mult apreciată a produselor
soluţiilor de încălzire, răcire, ventilare şi refrigerare
Daikin vine din atenţia acordată designului, producţiei
cu eficienţă ridicată pentru aplicaţii rezidenţiale,
şi testării, dar şi suportului postvânzare.
comerciale şi industriale. Este recunoscut faptul
În acest scop, fiecare componentă este selectată cu
că Daikin este adeptul tehnologiilor care ajută la
atenţie şi testată temeinic pentru a verifica contribuţia
protejarea mediului, precum cele care stochează
acesteia la calitatea şi fiabilitatea produsului.
energie şi furnizează clienţilor o fiabilitate ridicată.
Sistemele aplicate flexibile de la Daikin furnizează
o eficienţă ridicată pentru clădirile comerciale,
Colectiv care vă înţelege
administrative şi industriale.
Daikin şi colectivul său de ingineri, consultanţi şi
analişti devotaţi sunt pregătiţi să vă asiste zilnic în
Confortul şi fiabilitatea
stabilirea unor acorduri naţionale sau internaţionale,
oferind sfaturi privind selectarea echipamentului şi
Nimeni nu caută cu adevărat complexitatea în afaceri.
normele de monitorizare. Scopul nostru este acela de
De cele mai multe ori, complexitatea duce la greşeli,
a vă ajuta să vă implementaţi planurile cu încredere,
întârzieri sau pierderi. Din păcate, lumea în care facem
utilizând sisteme proiectate în mod individual, care
afaceri cu toţii, uneori este destul de complexă. Atunci
îndeplinesc nevoile dumneavoastră (pentru confort,
când căutăm să ne dezvoltăm afacerea, ne extindem
niveluri de performanţă, suport şi service).
cu toţii operaţiunile naţionale şi internaţionale. Şi acest
lucru nu simplifică lucrurile.
Centrul de Dezvoltare
Indiferent că sunteţi o companie multinaţională sau o
afacere locală, meritaţi cei mai buni parteneri. Iar aceşti
Aplicată Daikin
parteneri se pot ocupa de probleme, fără a vă deranja
confortul. Alături de Daikin, veţi simplifica lucrurile
Inaugurat în 2009, Centrul de dezvoltare aplicată Daikin
pentru dumneavoastră.
este locaţia cea mai avansată din lume în domeniul
cercetării şi dezvoltării soluţiilor de încălzire, ventilare şi
condiţionare a aerului (HVAC). Obiectivul centrului este
de a dezvolta şi testa tehnologii avansate în domeniul
agregatelor de răcire, al compresoarelor şi al altor
aplicaţii HVAC care urmăresc reducerea consumului de
energie şi, implicit, amprenta de carbon a clădirilor care
utilizează aceste tehnologii.
4
Instrumente şi platforme
Aveţi o întrebare, căutaţi aplicaţii software specifice, aveţi nevoie de informaţii detaliate despre produse?
Această prezentare vă oferă o idee despre ce vă putem oferi.
Software de selecţie
Suport online
Pentru a vă susţine afacerea, Daikin Europe vă oferă
Portal de afaceri
o varietate de unelte software pentru modelare de
construcţii, selecţie, simulare şi cotaţii de preţ.
Experimentaţi noul nostru extranet
Găsiţi informaţia în câteva secunde, prin intermediul
unui instrument puternic de căutare
Personalizaţi-vă opţiunile astfel încât să vedeţi doar
Software de selecţie a agregatelor de răcire
informaţiile relevante pentru dumneavoastră
Accesibil de pe smartphone, tabletă sau PC la
O interfaţă uşor de utilizat permite utilizatorilor să creeze
my.daikin.eu
rapid noi proiecte, să deschidă şi să modifice proiecte
existente sau doar să efectueze o selectare rapidă.
Daikin on Site
Rapoartele tehnice de selectare pot fi tipărite sau
descărcate în mai multe formate.
Daikin a dezvoltat un nou instrument de monitorizare
Pentru uşurinţă, instrumentul este accesibil de oriunde,
şi control de la distanţă pentru agregate de răcire
de pe orice dispozitiv.
şi centrale de tratare a aerului, care asigură liniştea
clientului final.
Creaţi acum un nou cont pe:
http://tools.daikinapplied.eu/
Acest nou instrument permite o utilizare şi niveluri ale
costurilor optime pe durata de utilizare a sistemului:
control şi măsurare îmbunătăţite
monitorizare a sistemului
reducerea riscului din timp
menţine funcţionarea normală a sistemului
OPERATOR
SERVICII
DAIKIN
Software de selecţie
ASTRA Web
Selecţie CTA rapidă care va economisi timp preţios,
reducând semnificativ selectarea, cu ajutorul noii
interfeţe de program.
În cadrul asistentului de program, este disponibilă
o soluţie foarte competitivă, datorită parametrilor
preîncărcaţi.
Calitate de selectare înaltă datorită inteligenţei
încorporate în modulul de bază al programului.
5
Daikin este liderul...
Daikin, cel mai bun partener
pentru proiectele verzi
Începând din 2015, se aşteaptă ca cele
Este esenţial să alegeţi un partener
Maximizaţi punctajul pentru
mai multe proiecte de construcţii noi
HVAC-R, care deţine cunoştinţele şi
obţinerea certificatelor
din Europa să fie verzi.
portofoliul pentru atingerea obiectivelor
BREEAM şi LEED cu soluţii
BREEAM sau LEED, dar şi alte cerinţe
Daikin
93% din dezvoltatori şi investitori
verzi.
consideră certificarea verde ca fiind
Gestionaţi până la 70% din
importantă.
Daikin a participat cu succes la multe
consumul de energie cu soluţia
proiecte verzi şi durabile. Susţinerea
completă Daikin
Certificatele BREEAM şi LEED pentru
constructorilor pentru a obţine
Eficienţă sezonieră de vârf
clădiri verzi sunt cele mai importante
certificate BREEAM Excelent, LEED Gold,
Ambele certificate pentru clădiri
două certificate de clădiri durabile din
NZEB şi altele similare a devenit una din
verzi BREEAM şi LEED pun un accent
Europa, acoperind peste 75% din piaţa
specialităţile noastre.
puternic pe eficienţa energetică. Din
certificatelor pentru clădiri durabile.
acest motiv, alegerea Daikin este
Avem o echipă de experţi
critică.
Dezvoltatorii de proprietăţi
acreditaţi BREEAM la
Gestionare inteligentă a sistemului
stabilesc standarde înalte
dispoziţia dvs.!
de aer condiţionat cu Intelligent
Network
Urmărirea obţinerii unui certificat
Peste 17 experţi acreditaţi în
Pentru a reduce drastic consumul
BREEAM Excelent sau LEED Gold nu
Europa
de energie şi emisiile de CO2, nu este
mai este o raritate
Asistenţă pentru obţinerea
suficient doar să faceţi echipamentele
Provocarea reală? Atingerea acestor
certificatului BREEAM
mai eficiente.
obiective şi încadrarea în buget
Obţineţi sprijin pentru
Sistemele HVAC-R au un rol
credite şi puncte BREEAM
important
şi LEED:
În cadrul evaluării verzi totale şi al
Soluţii complete HVAC-R de
costului investiţiei
la Daikin
Necesită alinierea multor părţi diferite
Tehnologii cu eficienţă
sezonieră ridicată
BREEAM este o marcă comercială înregistrată a
Gestionare inteligentă
BRE (Marca înregistrată nr. E5778551 a Building
a energiei cu intelligent
Research Establishment Ltd. Community). Mărcile,
network
logourile şi simbolurile BREEAM cad sub incidenţa
Măriţi punctajul final cu
drepturilor de autor ale BRE şi se reproduc pe
produse şi tehnologii
bază de acord.
inovative
6
Eficiență sezonieră,
utilizare inteligentă a energiei electrice
Obiective provocatoare de mediu
Comisia Europeană a stabilit obiective provocatoare pentru îmbunătăţirea eficienţei energetice în UE.
Este vorba de obiectivele 20-20-20, care vizează o reducere cu 20% a emisiilor de CO2, o pondere de
20% a energiilor din surse regenerabile şi o reducere cu 20% a utilizării energiei primare, toate până în
anul 2020. Pentru a atinge aceste obiective, Uniunea Europeană a emis Directiva 2009/125/CE privind
ecoproiectarea. Aceasta stabileşte cerinţele minime ale eficienţei pentru produsele cu impact energetic.
Planul european de acţiune 20-20-20
C0
Până în anul
2
2020
-20%
20%
-20%
Emisii de CO2 în raport
Ponderea energiei din surse
Utilizarea energiei primare în
cu 1990
regenerabile
raport cu consumul normal
Sisteme aplicate: produse
Serviciile noastre
incluse în domeniul de
Daikin îşi ajută partenerii să-şi îndeplinească
aplicare
obligaţiile care le revin prin prisma Directivei privind
ecoproiectarea şi a etichetării energetice. Pentru
fiecare produs sunt disponibile etichete şi fişe tehnice
Din 26 septembrie 2015, generatoarele de căldură
şi de produs, ce pot fi descărcare în orice moment de
pentru încălzirea spaţiilor (LOT 1) trebuie, de asemenea,
pe Generatorul de etichete energetice, la
să îndeplinească aceste obiective 20-20-20. Pentru
https://www.daikin.ro/ro_RO/about/daikin-
piaţa sistemelor aplicate acest lucru înseamnă că
innovations/seasonal-efficiency.html
toate pompele de căldură sub 400 kW trebuie să
îndeplinească cerinţele de eficienţă minimă. Pompele
de căldură sub 70 kW trebuie să fie marcate cu o
etichetă energetică a produsului.
7
Modernizarea
agregatelor de răcire
Luaţi o decizie inteligentă - înlocuiţi
componentele, nu sistemele
Conceptul nostru
Chiar dacă agregatul de răcire cu R-22 a fost bine
întreţinut şi este încă în stare bună, R-22 nu mai poate
fi utilizat. Din acest motiv, Daikin oferă pachete de
modernizare a agregatelor de răcire. Astfel, agregatul
de răcire va respecta cea mai recentă legislaţie, iar
actualizarea tehnologiei va revigora sistemul, mărindu-i
fiabilitatea şi eficienţa.
Actualizarea
Principalele avantaje
cutiei de control
ʯ
Transformă unitatea cu R-22 pentru a respecta
normele legale
ʯ
Limitaţi capitalul
ʯ
Economiseşte bani pentru echipamente viitoare
datorită duratei de utilizare mai mari, fiabilităţii mărite
şi eficienţei îmbunătăţite a întreţinerii agregatului de
răcire
ʯ
Măreşte eficienţa energetică cu până la +20% ESEER
cu ajutorul actualizării preproiectate de producător
Avantaje pentru bugete şi managementul
riscului
ʯ
Fără demontarea agregatului de răcire
ʯ
Fără lucrări la conductele de apă
ʯ
Fără modificări ale instalaţiei electrice
ʯ
Costuri reduse cu logistica (transport, macarale,
autorizaţii)
ʯ
Livrare rapidă
ʯ
Pot fi disponibile subvenţii din partea statului
8
Fapt: R-22 a fost interzis în Europa*
Dacă echipamentul este mai vechi de 15 ani, este posibil ca acesta să utilizeze încă
agent frigorific R-22. De la 31 decembrie 2014, reparaţiile la sistemele cu R-22 au
fost interzise, ceea ce poate duce la opriri neplanificate. Nu întrerupeţi activitatea
companiei şi utilizaţi tehnologia pentru înlocuire oferită de Daikin.
- Soft starter
- Inverter
Actualizarea
compresorului
* Norma europeană: Regulamentul (CE) nr. 2037/2000
9
Fiabilitate şi eficienţă
în fiecare zi
Dezvoltare şi producţie proprie a compresoarelor
Spre deosebire de alţi producători de aparate de aer condiţionat, Daikin îşi produce propriile compresoare.
Acest lucru este important, deoarece compresorul este inima unui sistem de aer condiţionat, mărind presiunea şi temperatura
vaporilor de agent frigorific şi concentrând în mod eficient căldura pe măsură ce aceasta trece prin sistem. Daikin a fost mereu
un lider în dezvoltarea tehnologiei compresoarelor, iar în prezent oferă o gamă completă de compresoare swing, scroll, cu şurub
şi centrifugale. Prin urmare, controlul prin inverter al compresorului se aplică la toată gama de produse, furnizând un confort
îmbunătăţit şi eficienţa sistemului.
Compresorul scroll
Compresor centrifugal
Compresor swing
pentru capacitate
inovator, fără frecare
controlată
Fiind un model compact, compresorul
Compresor
Control al
Bucşă compresor swing
Gaz
centrifugal
scroll de la Daikin utilizează R-407C şi
turaţiei prin
frigorific
repte
inverter
R-410A pentru a furniza fiabilitate şi
Senzori de
Motor cu
eficienţă ridicată pe întreaga durată
temperatură
acţionare
şi presiune
de viaţă. Concepute pentru capacităţi
directă şi
Paletă
magnet
mici şi medii, compresoarele scroll
culisantă de
permanent
ghidare la
se utilizează cu agregate de răcire cu
Control al
intrare
motorului
condensator răcit cu aer sau apă.
şi lagărelor
Piston cu paletă şi rolă integrate
(componente
electronice)
Seriile de miniagregate de răcire
Caracteristici:
Inovatorul compresor centrifugal fără
EWAQ005-007ADVP şi EWYQ005-
frecare integrează tehnologia VFD
007ADVP sunt echipate cu compresoare
Design compact, simplu, dar robust
şi lagărele magnetice şi furnizează
swing cu inverter. Acest design inovator
Absenţa vanelor şi a mecanismelor de
niveluri ridicate ale eficienţei şi fiabilităţii
de la Daikin are mai puţine părţi mobile,
racordare oscilante pentru o fiabilitate
unităţii. Singurele piese mobile ale
ceea ce permite o funcţionare mai
maximă
compresorului - axul şi rotoarele - sunt
fiabilă, cu niveluri scăzute ale vibraţiilor
Comprimare constantă garantând
prin cuplare directă de motorul cu
şi zgomotului. Motorul cu eficienţă
consumul scăzut de energie
acţionare magnetică permanentă şi
ridicată reduce consumul de energie,
Eficienţă mărită a comprimării datorită
menţinute în levitaţie de un sistem
ducând la economii de costuri cu
absenţei reexpansiunii volumetrice
cu lagăre magnetice controlat
energia.
Nivel scăzut al zgomotului
digital. Această reducere a pieselor
Curent de pornire scăzut
mobile măreşte în mod semnificativ
fiabilitatea unităţii şi reduce costurile de
întreţinere. Pe măsură ce temperatura
de condensare şi/sau sarcina de răcire
se reduce, viteza de rotaţie se reduce,
iar paletele culisante mobile din
aspiraţie, activate de motorul pas-cu-
pas, redirecţionează jetul de gaz către
rotorul din prima treaptă, imediat ce
compresorul a atins turaţia minimă.
Acest lucru permite eficienţă sporită
şi energetică pentru funcţionarea la
sarcină parţială.
10
Indiferent de cerinţele clienţilor pentru
sisteme de mari dimensiuni cu capacitate
constantă sau sisteme de dimensiuni mici
pentru flexibilitate - Daikin furnizează
întotdeauna o soluţie fiabilă şi eficientă.
Compresorul cu un
Compresor cu şurub
singur şurub cu reglaj
cu inverter integrat
continuu pentru
(EWAD-TZB)
capacitate ridicată
Caracteristici:
Caracteristici:
În inima agregatelor de răcire Daikin de
dimensiuni mai mari se află compresorul
Performanţă optimă prin controlul cu
Compresor şi inverter proiectate în
cu un singur şurub semiermetic,
reglaj continuu al capacităţii pentru
totalitate de Daikin
proiectat, testat şi produs în fabricile
temperaturile apei răcite. Capacitatea
Inverter integrat în corpul
proprii Daikin pentru a satisface cele
unităţii este variabilă de la 30-100%
compresorului
mai ridicate specificaţii de capacitate,
pentru unităţile cu un singur circuit şi
Inverter răcit cu agent frigorific
performanţă şi întreţinere. Compresorul
15-100% pentru cele cu două circuite.
VVR = raport al volumului variabil
a fost special conceput pentru a
Construcţie compactă, simplă, dar
pentru eficienţă optimizată
funcţiona cu agenţii frigorifici R-410A
robustă.
Secţiune de refulare şi de aspiraţie
sau R-134a, garantând o fiabilitate de
Utilizând un compresor cu un singur
extinse pentru o pierdere de presiune
neegalat şi mulţi ani de funcţionare
şurub şi două rotoare cu paletă
redusă
eficientă. Durata de viaţă a lagărelor este
culisantă, forţele axiale şi radiale
Motoare noi optimizate pentru
de 100.000 ore, cu intervale de inspecţie
sunt echilibrate datorită comprimării
compresoare
şi întreţinere la fiecare 40.000 ore.
simetrice, garantând sarcini scăzute
asupra lagărelor.
Principalele avantaje:
Bornă compresor
Rotoarele cu paletă culisantă din
Refulare agent
Sertar
+ CTP
frigorific
material polimeric duc la toleranţe mai
Cele mai bune valori ESEER şi EER
Aspiraţie agent
Separator de ulei
frigorific
apropiate cu cele ale compresorului
Cu 30% mai compact decât
cu 2 trepte
cu şurub principal, iar frecarea redusă
compresorul cu un singur şurub
îmbunătăţeşte eficienţa compresorului
Amortizare rapidă
Motor
şi durata de utilizare.
Funcţionare silenţioasă
Lubrifierea se bazează pe principiul
Niveluri optime ale confortului
presiunii diferenţiale, nefiind necesară
NOU
Motor
Carcasă
o pompă de ulei
Control VVR
Separator
Rotor
pas-cu-pas
Rotor
Racord de refulare
de picături
Lagăr paletă
Acces uşor la compresor şi la
compresor
(separator de
cu şurub
dispozitivele de siguranţă.
INVERTER
ulei)
Dispozitiv de pornire stea-triunghi cu
cu curent scăzut de pornire în dotarea
Econ. şi
standard.
porturi pt.
Intrare
injecţia de
lichid
lichid
(răcire
VFD)
Condensatori
Placă de răcire
din aluminiu
Racord de aspiraţie
11
12
Agregate de
răcire Daikin
De ce să alegeţi
agregatele de răcire Daikin?
Cel mai flexibil şi mai cuprinzător portofoliu de agregate
Cea mai ridicată eficienţă pentru fiecare instalaţie
de răcire
Cel mai mic cost de proprietate şi cel mai scurt timp de amortizare
De la cel mai mic agregat de răcire pentru uz rezidenţial la cele mai
mari agregate de răcire pentru răcire centralizată
Calitate şi fiabilitate
Soluţii personalizate bazate pe cele mai avansate tehnologii
Politica zero defecte de la Daikin garantează calitatea
Experienţă mondială în domeniul proiectării şi producerii
componentelor şi a produselor finalizate
de agregate de răcire
Fiecare agregat de răcire Daikin este testat în fabrică şi supus unui
audit de calitate înainte de livrare
Cele mai avansate locaţii pentru cercetare şi dezvoltare în domeniul
aerului condiţionat: Centrul de dezvoltare aplicată Daikin din
Minneapolis, Minnesota
Dezvoltare şi producţie internă a principalelor componente
Software de selecţie a agregatelor
ale agregatului de răcire (compresoare, ventilatoare, baterii
condensator, software etc.)
de răcire, bazat pe web
Agregate de răcire produse de fabrici din Europa, din Milano şi
Ostende
O interfaţă uşor de utilizat permite utilizatorilor să creeze rapid noi
proiecte, să deschidă şi să modifice proiecte existente sau doar să
Avantaje pentru instalatori
efectueze o selectare rapidă.
Soluţii plug and play
Rapoartele tehnice de selectare pot fi tipărite sau descărcate în mai
Nivel maxim de servicii
multe formate.
Soluţii ideale pentru proiecte de reamenajare
Pentru uşurinţă, instrumentul este accesibil de oriunde, de pe orice
dispozitiv. Indiferent unde vă aflaţi, proiectele pot fi consultate.
Avantaje pentru consultanţi
Creaţi acum un nou cont pe:
Soluţii eficiente din punct de vedere energetic fără a
http://tools.daikinapplied.eu/
compromite fiabilitatea şi performanţa
Cele mai recente tehnologii incluse în toate produsele
noastre
Avantaje pentru utilizatorii finali
Economii semnificative la nivelul costurilor de funcţionare
Soluţii verzi pentru a proteja mediul
Certificare Eurovent şi AHRI
13
Reduceţi costurile
de funcţionare
cu opţiunile de economisire a energiei
Tehnologia inverter
Care sunt avantajele alegerii unui agregat de
răcire inverter?
Motoarele electrice convenţionale funcţionează la
sarcină maximă chiar dacă nu este nevoie ceea ce
Eficienţă energetică: factor de putere utilizat
duce la risipă de energie.
întotdeauna mai mare de 0,95
În mod normal, factorul de putere al unui motor
Deoarece, într-o clădire, cea mai mare parte a
scade progresiv odată cu reducerea energiei.
consumului de energie este realizată de sistemele
Totuşi, datorită inverterului, nu mai este nevoie de
HVAC, iar sarcina de răcire/încălzire variază pe durata
condensatoare de corecţie a factorului de putere,
unui an, economia de energie devine vitală, mai ales,
fiind întotdeauna mai mare de 0,95 şi supratensiunile
ca urmare a creşterii continue a preţurilor energiei şi a
tranzitorii nu se manifestă, permiţând reducerea
problemelor determinate de încălzirea globală.
costurilor.
VFD (motorul cu turaţie variabilă) permite utilizarea
Pornire rapidă: timpul de pornire se reduce cu 1/3
puterii necesare pentru corelarea perfectă cu sarcina
Capacitatea de a varia puterea, în directă corelare
reală, o soluţie ecologică cu eficienţă ridicată pentru
cu cerinţele de răcire ale sistemului, prin permiterea
aplicaţiile HVAC (compresoare, ventilatoare şi pompe).
accelerării compresorului, oferă agregatului de
răcire cu inverter o perioadă redusă de la pornire la
În majoritatea timpului de funcţionare al unui agregat
funcţionare, ceea ce permite atingerea condiţiilor de
de răcire, capacitatea de răcire necesară este mai mică
confort într-un timp cu 1/3 mai scurt decât în cazul
decât sarcina nominală.
sistemelor tradiţionale.
Cu cât variaţiile de capacitate de răcire sunt mai
Cicluri de pornire/oprire mai puţin frecvente şi curent
mari în timpul anului, cu atât mai importantă devine
de pornire scăzut
funcţionarea cu eficienţă ridicată a echipamentului.
Tehnologia inverter asigură mai puţine cicluri de
pornire/oprire şi un curent de pornire mereu mai mic
decât curentul la sarcină maximă (FLA). Acest lucru
generează economii de costuri evidente.
Cerere de sarcină (%)
100
90
Funcţionare silenţioasă: niveluri reduse ale
80
zgomotului
70
Nivelurile scăzute ale zgomotului în condiţii de
60
sarcină parţială sunt atinse prin variaţia frecvenţei
50
compresorului, garantând cele mai scăzute niveluri
40
ale zgomotului în orice moment.
30
20
Toate aceste beneficii vor duce la o scădere a costurilor
10
de funcţionare generale, ceea ce determină o
0
amortizare rapidă a investiţiei.
Luni
Pentru gama completă de opţiuni, consultaţi pagina 110 din acest catalog.
14
Tehnologia pompei de căldură aer-apă
100% energie =
Pompele de căldură aer-aer obţin 75% din energia utilă
dintr-o sursă regenerabilă: aerul ambiental, vara sau
75%
iarna, chiar dacă afară totul pare îngheţat; aerul este în
aer ambiental
acelaşi timp o sursă regenerabilă şi inepuizabilă.
+
25%
Eficienţa unei pompe de căldură se măsoară în
energie electrică
SCOP (coeficientul de performanţă sezonieră)
pentru încălzire şi în ESEER (rata eficienţei energetice
sezoniere) pentru răcire. Unităţile noastre furnizează
eficienţă energetică maximă şi costuri de funcţionare
minime.
Recuperarea căldurii (opţiunea nr. 01-03)
Free-Cooling (opţiunea nr. 113)
Pentru acele aplicaţii particulare, în care se poate
Funcţia Free-Cooling utilizează aerul rece exterior
solicita încălzirea şi răcirea simultane în timpul
pentru a realiza răcirea apei în aplicaţii precum centre
funcţionării agregatului de răcire (de exemplu, hoteluri,
de date, care necesită răcire în timpul sezonului rece.
fabrici, spitale), sunt disponibile opţiuni de recuperare
În momentul în care temperatura aerului exterior
parţială sau totală a căldurii. Tehnologia de recuperare a
scade sub un punct setat, debitul de apă răcită, în
căldurii extrage căldura din cadrul proceselor de răcire
totalitate sau parţial, bypasează agregatul de răcire
pentru a garanta încălzire gratuită sau la un cost redus
existent şi merge prin sistemul de Free-Cooling,
pentru alte facilităţi din cadrul aceleiaşi companii.
consumând mai puţină energie.
Repornire rapidă (opţiunea nr. 110)
În momentul în care temperaturile exterioare scad
sub +2°C, compresoarele agregatului de răcire se
În cazul unei căderi de tensiune, agregatele de răcire
opresc complet, iar răcirea se realizează aproape
Daikin pot reporni şi intra în regim până la 100%
gratuit. Acest lucru reduce semnificativ sarcina asupra
într-un timp foarte scurt (de obicei, în mai puţin de
sistemului şi scade consumul de energie cu până la
6 minute faţă de circa 20 de minute în cazul unui
75%, prelungind în acelaşi timp durata de utilizare a
agregat de răcire standard). Pornirea rapidă înseamnă
agregatului de răcire.
un impact mai scăzut asupra activităţii clienţilor, mai
ales în cazul aplicaţiilor critice, unde întreruperea răcirii
nu este recomandată, precum centre de date şi spitale
15
Agregate de răcire
APLICAŢIE ÎN TIPOGRAFIE
AGREGAT DE RĂCIRE CU
CONDENSATOR RĂCIT CU AER
AGREGAT DE RĂCIRE CU
CONDENSATOR RĂCIT CU AER
APLICAŢIE
PENTRU
PATINOAR
16
Agregate de răcire
INSTALARE
EWAQ-E
APLICAŢIE
PENTRU
CENTRU DE DATE
APLICAŢIE PENTRU
RĂCIRE DE PROCES
17
Agregate de răcire cu condensator răcit cu aer, unităţi de condensare şi unităţi multifuncţionale
Prezentarea produselor
Compresor
Evaporator
Versiune eficienţă
Versiune zgomot
Numai răcire
EWAQ~BVP
NOU
R-410A
1
BPHE
EWAQ~ACV3/
R-410A
1
ACW1
BPHE
EWAQ~CWN/P NOU
R-410A
1-2
BPHE
EWAQ~G-
R-410A
1
BPHE
EWAQ~E-
R-410A
1
EWAQ~F-
R-410A
2
EWAD~C-
R-134a
2-3
EWAD~CZ
R-134a
2-3
EWAD~CF
R-134a
2
EWAD-TZ B
R-134a
1-2
EWAH-TZ B
NOU
R1234ze
1-2
EWAD-T-B
NOU
R-134a
2
Pompă de căldură
EWYQ~BVP
NOU
R-410A
1
BPHE
EWYQ~ACV3/
R-410A
1
ACW1
BPHE
EWYQ~CWN/P NOU
R-410A
1-2
BPHE
SEHVX-BW
NOU
R-410A
1
SERHQ-BW1
BPHE
EWYQ~G-
R-410A
1
BPHE
EWYQ~F-
R-410A
1-2
EWYD~BZ
R-134a
2-3
Unitate de condensare
ERAD~E-
R-134a
1
Unitate multifuncţională
EWYD-4Z
NOU
R-134a
2
18
* (GWP) : R-410A (2.087,5), R-134a (1.430) - ** BPHE: Schimbător de căldură cu plăci
Agregate de răcire cu condensator răcit cu aer, unităţi de condensare şi unităţi multifuncţionale
Capacitate de răcire (kW)
Capacitate de încălzire (kW)
0
17,5
200
500
1.000
2.000
5,3~7,2
8,6~17,0
16,6~64,5
69,3~154
172~334
165~672
617~2.002
696~1.795
602~1.555
169~1.100
171 - 1.063
291~1.456
0
17,5
200
500
1.000
2.000
5,3~7,2
5,6~8,2
8,6~17,0
9,9~14,8
16,6~64,5
16,2~63,7
20,7~74,3
21,3~63,7
75,2~165
82,2~170
158~624
173~674
247~580
271~618
0
17,5
200
500
1.000
2.000
116~488
0
17,5
200
500
1.000
2.000
357,9~1.422
19
Agregate de răcire răcite cu apă şi condensator la distanţă
Prezentarea produselor
Versiune
Compresor
Evaporator
Versiune eficienţă
zgomot
Agregate de răcire răcite cu apă (numai răcire & numai încălzire)
R-410a
1-2
EWWQ-KBW1N NOU
EWHQ~G-
R-410A
1
EWWQ~G-
R-410A
1
EWWQ~L-
R-410A
2
EWWD~J-
R-134a
1-2
EWWD~G-
R-134a
1-2
Agregate de răcire răcite cu apă (numai răcire)
EWWD-VZ
R-134a
1
Imersat
EWWH-VZ
NOU
R1234ze
1
Imersat
Agregat de răcire cu condensator la distanţă
R-410a
1-2
EWLQ-KBW1N NOU
BPHE
EWLQ~G-
R-410A
1
EWLQ~L-
R-410A
2
EWLD~J-
R-134a
1-2
EWLD~G-
R-134a
1-2
EWLD~I-
R-134a
1-2-3
Agregate de răcire centrifugale răcite cu apă
EWWD~FZ
R-134a
1
Imersat
R-134a
1
EWWD-DZ NOU
DWSC
R-134a
1
opţional
DWDC
Imersat
2 per
6.000 RT
R-134a
agregat
CENTRIFUGAL
Imersat
de răcire
* (GWP) : R-410A (2.087,5), R-134a (1.430), R-407C (1.773,9) - ** BPHE: Schimbător de căldură cu plăci
20
Agregate de răcire răcite cu apă şi condensator la distanţă
Capacitate de răcire (kW)
Capacitate de încălzire (kW)
0
17,5
200
500
1.000
2.000
21.800
12~183
87,3~352
118~462
93,7~370
118~468
187~721
234~914
120~568
142~681
165~602
209~743
0
17,5
200
500
1.000
2.000
21.800
449~2.100
443 - 1.525
0
17,5
200
500
1.000
2.000
21.800
13,25~61
86,5~346
173~676
110~529
160~524
315~1.433
0
17,5
200
500
1.000
2.000
21.800
113~1.054
320 - 1.478
300~4.500
600~9.000
[ 2 x 10.9
00 ]
21.800
21